Arama sonuçları

1 TL’lik yatırım 7 TL olarak geri dönüyor

1 TL’lik yatırım 7 TL olarak geri dönüyor

Araştırmalar erken çocukluk eğitiminin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Erken çocukluk eğitimine yapılan 1 TL’lik yatırım 7 TL olarak geri dönüyor. Çocukların en hızlı gelişimi 6 ay -6 yaşları arasında oluyor. Beyin gelişiminin büyük bir bölümü ise 0-4 yaş arasında tamamlanıyor. Bu yüzden de bu dönem çocuğunuza yapacağınız yatırım büyük önem taşıyor.  Erken çocukluk eğitimi sadece çocuğun sağlıklı ve başarılı bir yetişkin olmasına katkı yapmıyor, orta ve uzun vadede tüm toplumu etkileyen sosyal ve ekonomik kazançlar da getiriyor.  

Erken çocukluk dönemine yapılan 1 birimlik yatırım orta ve uzun vadede yaklaşık 6-7 birim kazanç olarak topluma geri dönüyor. Buna karşılık Dünya Bankası'nın projeleri arasında yer alan bu kazanç, çimento fabrikasında 2.27, hayvancılık ve tarımı geliştirme projesinde 1.62. sulama sistemlerini iyileştirme projesinde 1.48. Bu veriler de erken çocukluk eğitiminin neden önemli olduğunu anlatıyor. 

SINIF TEKRARI ORANI DÜŞÜYOR
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) için "Türkiye'de Okul Öncesi Eğitimin Fayda- Maliyet Analizi" başlıklı rapor hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Kaytaz, Kaytaz, yaptıkları çalışmanın okul öncesi eğitimin en kârlı yatırım olduğunu gösterdiğini anlatıyor. Fayda-maliyet analizinin "yüksek okullaşma-eğitim" ile "artan üretkenlik-kazanma" arasındaki ilişki üzerine kurulduğunu söyleyen Kaytaz, "Erken çocukluk eğitimi alanlarda sınıf tekrarı oranı düşüyor, üniversiteye gidiyor, yüksek maaşlı iş buluyor, ödedikleri vergi dilimi artıyor. İşte tüm bunları hesapladığımızda ortaya 1'e 7 kâr getiren bir yatırım ortaya çıkıyor" diyor.

Fayda- maliyet analizlerine ilişkin olarak yapılmış bir başka çalışmanın da Perry Okul Öncesi Projesi (Schweinhart, Barnes ve Weikart) olduğuna değinen Kaytaz, "Bir grup çocuğun 27 yaşına gelene dek kişisel ve toplumsal gelişimi ile aileleri ve toplumla olan etkileşimleri izlenmiş. Fayda- maliyet oranının tahmini değeri yatırılan her 1 dolara karşı alınan 7 dolardır. Bu da çok kârlı bir yatırım olduğunu göstermektedir" diye konuşuyor.

ÇİMENTODAN DAHA KAZANÇLI 
Okul öncesi eğitime yapılan eğitimin getirisini Kaytaz şöyle anlatıyor: 
"Buna göre fayda maliyet oranında sulama sistemleri iyileştirme projesinin faydası 1.48, hayvancılığı geliştirme projesinin faydası 1.62, pamuk işleme ve pazarlama projesinin faydası 1.80, çimento fabrikasının maliyetine faydası ise 2.27 oranında. Yani en faydalı yatırım erken çocukluk dönemine yapılan yatırımdır. Dünya Bankası da bu örnekleri vererek, erken çocukluk eğitiminin desteklenmesi gerektiğini savunmakta." 

DAHA FAZLA EĞİTİM DAHA FAZLA ÜCRET 
Türkiye'de kurumsal modeli temel alarak yaptıkları araştırmada birden fazla senaryo kullandıklarını anlatan Kaytaz, maliyetler içinde, tesis, yatırım maliyetleri, ekipman ve tamiratlar ile cari giderlerin hesaplandığını, tesislere 30 yıl ömür biçildiğini ve yüzde 6 iskonto uyguladıklarını söylüyor: "Fayda tahminlerinde önemli varsayım eğitim alma süresinin uzaması ile birlikte elde edilecek olan ücretin daha yüksek olacağı ilişkisidir. Çünkü daha fazla eğitim genelde daha yüksek gelir anlamına gelir. Fayda-maliyet oranlarının hesaplanmasında faydalar özel sektörde ücretli çalışanların yaşam boyu üretkenliği bağlamında erken çocukluk eğitimi programlarından elde edilen faydalar, maliyetler ise kamunun üstlendiği okul öncesi eğitim masrafları ile öğrencilerin bir üst düzey eğitime devam etmeleri sonucu kazanmadıkları gelirlerdir. İki farklı senaryo için modelleme yapıldı. Birinci senaryoda bin çocuğun bir yıl boyunca ana okuluna gideceği varsayıldı. Bu çocukların 950'si ilk öğretimi tamamlamakta, 670'i liseyi bitirmekte, 240'ı ise yüksek öğrenime giderek mezun olmakta. İkinci senaryoda ise sadece yüksek öğrenime giderek mezun olanların sayısı 250 olarak varsayıldı. Bu varsayımlara bağlı olarak Türkiye'deki erken çocukluk eğitiminin fayda-maliyet oranı birinci senaryoda 4.35, ikinci senaryoda 6.31 olarak hesaplandı." Aynı analiz, kurum temelli modelin dışında ev temelli bir modeli öngören anne ve çocukların eğitimi esasına dayanan Anne-Çocuk Eğitim Programı (AÇEP) için yapıldığı takdirde ise fayda-maliyet oranı daha da yükseliyor. Buna göre AÇEP için fayda maliyet oranı birinci senaryoda 5.91, ikinci senaryoda 8.14 oluyor. 

2 OKUL YILINA DENK GELİYOR
Erken çocukluk döneminde alınacak eğitimin iki okul yılına denk geldiğini OECD araştırmaları da gösteriyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) kurucularından ve Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı erken çocukluk eğitimi alanların aradan yıllar geçse de bu eğitimin etkilerini taşıdığını vurguluyor. Kağıtçıbaşı 29 yıl süren araştırmalarının sonuçlarını bu eğitimi alanların üçte birinin üniversiteye gittiğini ve iş yaşamında da başarılı olduklarını gösterdiğini söylüyor. Kağıtçıbaşı, Türkiye gibi genel eğitim düzeyi çok düşük bir ülkede insan kapasitesini artırmanın yolunun erken çocukluk eğitimi olduğunu vurguluyor. 

BÖYLE BİR LÜKSÜMÜZ YOK 
Nobel ödüllü iktisatçı James Heckman ise okul öncesi eğitimin önemini şöyle anlatıyor: "Çocuklara yatırım yapmak için onların birer yetişkin olmasını bekleme lüksümüz  olmadığı gibi, onlar okula başlayana kadar bekleme lüksümüz de yok. Çünkü o zaman müdahale etmek için çok geç olabilir" diyor. 

02-06-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş