Arama sonuçları

10 yaş altı çocuğu olan kadın öğretmen idari izinli sayılacak mı?

10 yaş altı çocuğu olan kadın öğretmen idari izinli sayılacak mı?

10 yaş altı çocuğu olan kadın öğretmen idari izinli sayılacak mı? İstanbul Valiliği’nin aldığı karara göre 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak ve evden çalışacak. Peki bu karar öğretmenleri kapsıyor mu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgını kapsamında alınan çalışma yöntemlerini açıklamıştı. Buna göre esnek çalışma yöntemine geçilerek, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamı genişletildi. Bu bağlamda; 60 yaş ve üstü çalışanlar (idareci pozisyonda olanlar hariç), hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışacak. Bunların dışındaki diğer personel ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacak.

10 YAŞ ALTI ÇOCUĞU OLAN KADIN ÖĞRETMEN İDARİ İZİNLİ SAYILACAK MI?

26 Ağustos’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile salgının etkisini azaltmak için uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği, buna idarenin karar vereceği belirtilmişti.

Bu genelgeye dayanılarak İstanbul Valiliği, Vali Yerlikaya imzasıyla 4 Kasım 2020 tarihli Kamu Görevlilerinin Çalışması başlıklı yazı yayımlandı.

Bu yazıda çalışma şartları ve kimlerin idari izinli sayılacakları da belirlendi:

Valilik yazısı şöyle:

“COVID- ­19 salgını seyrinin giderek artması nedeniyle, salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğine ilişkin kamu çalışanlarına yönelik tedbirleri içeren 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 26 Ağustos 2020 tarihve 31225 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış. Bu kapsamda; Mülki İdare Amirleri, İl Müdürleri, sağlık, güvenlik, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü emrinde görevli personel hariç, Valiliğimiz birimlerinde çalışan personelin durumlarının değerlendirilerek, birim amirlerince dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacaktır. Esnek çalışma yöntemlerine ilişkin; ilçelerde Kaymakamlara, genel idareye bağlı kurum ve kuruluşlarda da kurum amirlerine ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeleri yapma yetkisi ilgi yazımız ile verilmiştir.

Bu itibarla, İlimizde uygulamada birliğin sağlanması amacıyla 04.11.2020 tarihinden itibaren:

KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?

1- ­60 yaş ve üstü çalışanların ( idareci pozisyonda olanlar hariç),

2- Hamilelerin

3-­ Kronik rahatsızlığı bulunanların,

4-­ 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin,idari izinli sayılarak evden çalışması,

5-­ Yukarıdaki 4 madde dışındaki diğer personelin ise dönüşümlü (haftalık) olarak çalışması.

6-­  İlçede görevli olup dönüşümlü çalışma esasına göre büroda bulunmayan personelin, ihtiyaç duyulması halinde Kaymakamlarca (İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi(İSDEM)) mahalle denetim ekiplerinde görevlendirilmesi.

7-­Esnek çalışma kapsamında uzaktan veya dönüşümlü çalışan personelin amirlerininizni dışında görev mahallinden ayrılmaması. Hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevlerine dönmeleri, dönüşümlü çalışan personelin teması en aza indirmek amacıyla görevde olan personel ile temas etmemesi yönünde gerekli tedbirin alınması, personelin adres ve iletişim bilgilerinin güncel tutulması.

2020/4 ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri, Bakanlık emirleri ve yukarıdabelirtilen hususlara riayet edilmesi, konunun sorumlu/sıralı amirlerce takip edilerek, ilgilitüm personele duyurulması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi.

KADIN ÖĞRETMENLERİ KAPSIYOR MU?

Ancak bu yazıda sözü edilen “10 yaş altı çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılması” aynı durumdaki kadın öğretmenleri kapsamıyor. Kadın öğretmenler bu madde kapsamı dışında tutuldu. Buna gerekçe olarak da yüz yüze eğitimin sınırlı olması gösterildi.

05-11-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş