Arama sonuçları

100 gencin 95'i 'para yoksa gönüllü hizmet yapmam' diyor

100 gencin 95'i 'para yoksa gönüllü hizmet yapmam' diyor

100 gencin 95'i 'para yoksa gönüllü hizmet yapmam' diyor. Gençlerle ilgili yapılan araştırma sosyal sorumluluk projelerinde "parasız" yer almak istemediklerini gösteriyor. Para almadan yani gönüllü olarak bir sosyal sorumluluk projesinde çalışacağını söyleyen sadece 100 gençten 5'i oldu. 

Habitat Derneği "Türkiye’deki Gençlerin İyi Olma Hali Raporu"nu açıkladı. 16 ilde 18-29 yaş aralığındaki 1209 kişiyle yüz yüze görüşülerek hazırlanan rapordan notlar şöyle:   

İŞSİZ AMA MUTLU: Genç kadınların yüzde 72'si, genç erkeklerinse yüzde 69'u yaşamından memnun. Yaşamdan memnun olma oranı öğrenci grubunda yüzde 74, çalışanlarda yüzde 72, çalışmayan, okumayan ve iş aramayan ev genci grubunda ise yüzde 69. İş arayan gençler grubunda oran yüzde 55.

GELECEĞE UMUTLA BAKIYORLAR: Kadınlar arasında "geleceğe umutla bakan"ların oranı yüzde 68 iken, oran erkeklerde yüzde 65. 

EVLİ KADIN EVDE OTURUYOR: Raporun hazırlanmasına temel teşkil eden araştırmaya katılan gençlerin yüzde 52'si iş sahibi. Bu oran erkeklerde yüzde 60, kadınlarda ise yüzde 45 olarak görülüyor. 18-29 yaş arasındaki evli "ev genci" kadınların oranı yüzde 53. Bu sonuç evli kadınların yarıdan fazlasının "ev kadını" olduğunu ortaya koyuyor. 

2 YILDA BİR İŞ DEĞİŞTİRİYORLAR: 18-24 yaş arasındaki gençler ortalama 3 yıl boyunca aynı iş yerinde çalışıyor. Bu süre 24-29 yaş aralığında 5 yıla yükseliyor. 18-24 yaş diliminde çalışılan iş yeri sayısı 2 iken 24-29 yaşta bu rakam 2.5 çıkıyor. Bu da gençlerin ortalama 2 yılda bir iş değiştirdiğini ortaya koyuyor.

KENDİ İŞLERİNİ KURMAK İSTİYORLAR: Girişimcilik eğilimleri oranlarına göre kadınların yüzde 57'si, erkeklerin ise yüzde 70'i kendi işini kurmak istiyor. Girişimcilik eğilimi yaş arttıkça düşüyor. Rapora göre gençlerin yüzde 70'i yaşadığı yerde kolaylıkla iş bulabileceğini düşünmüyor. Bu görüşte olan gençlerin yarıya yakını "yeterli iş olanaklarının olmamasını", yaklaşık 3'te 1'i "ücretlerin düşüklüğünü", yaklaşık 4'te 1'i ise "iş bulmayı sağlayacak tanıdıklarının olmamasını" buna gerekçe gösteriyor. 

AYLIK GELİRLERİ NEDİR? Rapora göre, aylık geliri 600 lira ve altında olan gençlerin oranı yüzde 30, 601-bin 500 lira geliri olanların oranı yüzde 33, bin 500- 2 bin 400 lira geliri olanların oranı ise yüzde 22. 

EĞİTİMLERİNDEN MEMNUNLAR: Eğitimlerine devam eden gençlerin yüzde 74'ü aldıkları eğitimden memnun. Bu oran yüksek lisans-doktora öğrencilerinde yüzde 88'e kadar çıktı.

TİYATRO VE SİNEMA YOK: 100 gençten 81'i tiyatro ve sinemaya "seyrek" gittiğini ya da "hiç gitmediğini" belirtiyor. En sık yapılan kültürel aktivite "sinemaya gitmek" olarak raporda yer aldı. Katılımcıların yüzde 11'i haftada 1 ve daha sık, yüzde 46'sı ayda birkaç kez sinemaya gittiğini belirtti. 

İYİ AİLE BAĞLARI VAR: Görüşülen gençlerin iyi aile bağlarına sahip oldukları da gözlemlendi. Gençlerin yüzde 90'ı aileleri ve arkadaşlarından duygusal destek aldığını ifade etti. Bu oran içinde yer alanlar, ailesinin kendisine yardım etmeye çalıştığını, onlardan duygusal destek gördüğünü, karar verirken ailesinden yardım aldığını ve ailesiyle sorunları hakkında konuşabildiğini belirtti.

PARA YOKSA GÖNÜLLÜLÜK DE YOK: Kendilerine "Herhangi bir ücret almadan gönüllü bir işte veya bir sivil toplum kuruluşunda hiç çalıştınız mı?" sorusu yöneltilen gençlerin sadece yüzde 5'i "evet" yanıtını verdi. Gençlerin yüzde 95'inin gönüllülük esaslı faaliyetlere katılmadığı görüldü. 

SİYASETLE İLGİLERİ OY KULLANMAK: Araştırmaya göre gençlerin siyasetle ilişkisi büyük oranda sadece oy kullanmaktan ibaret. Genel ve yerel seçimlerde oy kullanan gençlerin oranı yüzde 78, aktif siyasette yer alma oranıysa yüzde 4.

KADINLAR GÜVENDE HİSSETMİYOR: Her 100 erkekten 70'i, kendini yaşadığı yerde güvenli hissederken bu oran kadınlarda yüzde 55'e düşüyor. Evli olup yaşadığı yerde kendini güvende hissedenlerin oranı erkeklerde yüzde 71 olurken kadınlarda bu oran yüzde 50 olarak tespit edildi. 

FİLM İNDİRMEK İÇİN İNTERNET: Araştırmada gençlerin yüzde 94'ü haftada 1 ve daha fazla kez internet kullandığını, bunu da en fazla müzik dinlemek, indirmek ve film, dizi seyretmek için yaptığını belirtti. İnternetten haftada 1 veya daha fazla kitap indirdiğini belirten gençlerin oranı yüzde 11'de kaldı. 

POPÜLER SOSYAL MEDYA: En fazla kullanılan sosyal medya ağları sırasıyla Facebook, Whatsapp ve Youtube oldu.

16-05-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş