Arama sonuçları

12 devlet üniversitesinin öğrencisine burs var

12 devlet üniversitesinin öğrencisine burs var

12 devlet üniversitesinin öğrencisine burs var. Sabancı Vakfı Bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere veriliyor. Geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü bulunmuyor. Burslar, Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince veriliyor. Burs için başvurular üniversitelerin burs ofislerine yapılıyor. Değerlendirmeyi de üniversite yaptıktan sonra burs alacak öğrencileri vakfa bildiriyor.

12 DEVLET ÜNİVERSİTESİNİN ÖĞRENCİSİNE BURS VAR

Geçtiğimiz yıl lisans öğrencileri için aylık 500 lira, ön lisans öğrencileri için aylık 230 lira olarak belirlenirken, 2018-2019 yılı burs tutarları ise Eylül ayında belirlenecek. Bu yıl 400 öğrenciye burs verecek.

Vakıf bursiyerlerine staj olanağı da sunuyor.

Vakıf değişik burslar veriyor. Bunlar şöyle:  

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BURSU

İcra Komitesi’nce belirlenen esaslar çerçevesinde burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerde örgün öğrenim programlarında öğrenim gören  başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir. Açık öğretimi ve ikinci öğretim öğrencileri burstan yararlanamıyor.

KALKINMADA ÖNCELİKLİ İLLER BURSU

İcra Komitesi tarafından belirlenen 15 ilden birisinde doğan ve ortaöğrenimini yine bu illerden birisinde tamamlayarak YKS'de yerleştirme puanı sıralaması bakımından en üst sıralamada yer alan her ilden 1'er öğrenciye tahsis edilir.

Kalkınmada Öncelikli İllerin birincileri tespit edilirken, öğrencinin mezun olduğu ortaöğretim kurumunun bulunduğu il dikkate alınarak sıralama yapılır. Doğum yeri ve mezun olunan ortaöğretim kurumunun aynı il olması gerekmez, ancak her ikisi de belirlenen 15 ilden birisi olmalı.

Bu şekilde burs tahsis edilecek öğrencilerin İcra Komitesi’nce burs kontenjanı ayrılan üniversitelerin örgün öğretim programlarına yerleştirilmiş olmaları gerekir. Açık öğretimi ve ikinci öğretim öğrencileri yararlanamıyor.

 

ENGELLİ ÖĞRENCİLER BURSU

Görme, ortopedik ve işitme engelli olup, YKS'de yerleştirme puanı sıralaması bakımından en üst sıralamada yer alan her engel grubu için 5'er öğrenciye tahsis edilir. Bu şekilde burs tahsis edilecek öğrencilerin yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilmiş olmaları gerekir. Açık öğretim öğrencileri yararlanamıyor.

 

KYK HARİÇ BAŞKA YERDEN BURS ALINMAMALI ŞARTI

Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara burs verilmiyor. Ancak KYK burs ve kredisi alanlar bu kapsam dışında kalıyor.

 

HAZIRLIK SINIFI İÇİN BURS VERİLİYOR MU?

Evet. Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 akademik yıl.

HANGİ KOŞULLARDA BURS KESİLİYOR?

- Sınıf veya dönem tekrarı yapan.

- Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren.

- Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Sabancı Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç).

-Disiplin cezası alan.

-Tutuklanan.

- Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan.


- Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmeyen.

-Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan.

-Sabancı Vakfı’nın burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapan (Engelli Öğrenciler hariç)
- Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan. Bu kural stajı kapsamıyor.

YATAY GEÇİŞ YAPILIRSA BURS GEÇERLİ OLUR MU?

Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin bursu devam eder. Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek burs süresi toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz. Ama yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçen öğrencinin bursu, “geçiş yapılan üniversite Sabancı Vakfı’nın kontenjan ayırdığı üniversitelerden biri ise” devam eder (Engelli Öğrenciler hariç). Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı yeni kurumun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

YENİDEN SINAVA GİRENLERİN BURSU KESİLİR Mİ?


Daha önce Sabancı Vakfı’ndan burs alan ve YKS ile yeniden üniversiteye yerleştirilen öğrenciye hak kazanması koşuluyla yeni öğrenci statüsünde burs verilebilir. Ancak, öğrencinin önceden aldığı burs süresi yeni kurumdaki normal öğrenim süresinden düşülür.

ERASMUS GİBİ PROGRAMLARA GİDENİN BURSU KESİLİR Mİ?

Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/dışı eğitim programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurtiçinde/dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

 

HANGİ ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİLERİNE BURS VERİYOR?

Ankara Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi-İTÜ

İstanbul Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi-ODTÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi-YTÜ

 

 

02-09-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş