Arama sonuçları

2 yeni KHK: Burslu okuyan 59 öğrencinin ilişiği kesildi

2 yeni KHK: Burslu okuyan 59 öğrencinin ilişiği kesildi

2 yeni KHK: Burslu okuyan 59 öğrencinin ilişiği kesildi. Yurtdışında devlet bursu ile okuyan 59 öğrencinin ilişiği kesildi. Bu öğrenciler denklik alamayacak ve unvanlarından yararlanamayacak. 11 öğretmen ise göreve iade edildi.

2 YENİ KHK RESMİ GAZETE'NİN MÜKERRER SAYISINDA

29 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yurtdışında ABD ev İngiltere başta olmak üzere öğrenim gören 59 öğrencinin ilişiği kesildi. 

KHK’de Yurtdışında öğrenim görenler başlığı ile yer alan Madde 4’te şöyle denildi:

MADDE 4 – (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve ekli (5) sayılı listede yer alanların öğrencilikle ilişikleri kesilmiştir. Bunlar hakkında 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır. Bunların bu kapsamda gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmaz ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamazlar.

689 SAYILI KARARNAME İÇİN TIKLAYINIZ

 

29-04-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin