Arama sonuçları

2019 LGS: Aralık sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi?

2019 LGS: Aralık sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi?

2019 LGS: Aralık sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi? Milli Eğitim Bakanlığı’nın üçüncüsünü yayımladığı 2019 LGS örnek sorularını eğitimciler değerlendirdi. Eğitimcilere göre yine sorular okuduğunu anlayan, yorum ve analiz yapabilen öğrencileri öne geçirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı  (LGS) için örnek soru kitapçıklarının 3’üncüsünü yayımladı. İlk soru kitapçığı 24 Ekim'de, ikincisi ise 22 Kasım'da yayımlanmıştı. Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında sayısal testte 35, sözel testte 30 soru olmak üzere toplam 65 soruya yer verildi.

2019 LGS: ARALIK SORULARINI EĞİTİMCİLER NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Eğitimcilere göre yayımlanan üçüncü örnek sorular da öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlamasına dayalı. Bu soruları çözmek için ezber yeterli değil. Yine Türkçe sorularında sözel mantık ve görsel okuma soruları yer alıyor. Matematik soruları matematik okuryazarlığını ölçmeyi amaçlıyor. Fen sorularında yorumlama yeteneği öğrencileri öne geçirecek.

İşte eğitimcilerin LGS örnek sorularını değerlendirmesi:

 

ERKAN ULU OKULLARI ÖĞRETMENLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: SÖZEL MANTIK VE GÖRSEL OKUMA SORULARI

Anlam bilgisi ve dil bilgisi soruları dışında yeni tarz soru dediğimiz “sözel mantık ve görsel okuma” soruları yine örnek sorularda yer alıyor. Yeni tarz sorular ile bazı yorum soruları da görülüyor. Bunlar öğrencinin verilen bilgilerden hareketle bir sonuca ulaşmasına yani çıkarımda bulunmasına yönelik. Ayrıca öğrencinin bilgisini ve anlama yeteneğini; metin, cümle veya görsel üzerinde göstermesini isteyen ayırt edici sorular.

MATEMATİK: OKUDUĞUNU ANLAMAYI ÖLÇÜYOR

Soruların tümünde öğrencilerin “okuduğunu anlamaları” ölçülüyor. Kelime sayısı LGS 2018 ile karşılaştırıldığında azalmış görülüyor. Matematik okuryazarlığı olan öğrencilerin yapabileceği sorulardan oluşuyor. Metinlerden gerekli işlemleri kurabilen, okulda öğrendiği kazanımları farklı bağlamda kullanabilen öğrencilerin yapabileceği soruların ağırlıkta olduğu söylenebilir. Çok fazla işlem sorusu çözen değil, kazanımları özümseyen, düzenli tekrar yapan ve yeterli nitelikli soru çözen öğrenciler bu tarz sınavda başarılı olur. Her konu ve her soruda tablo ve grafik yorumlama yeteneği ölçülüyor. Bu, örnek sorularda sıkça kullanılmış. Soruların başında formüller olması öğrencilerin nereye odaklanacağını göstermesi açısından avantajlı olabilir.

7’İNCİ SINIF KONULARINA DA BAKMAK GEREK

Sayısal bölümün süresi 20 dakika artınca, sorular daha mı zor olacak endişesine yer yok. Genel seviye son LGS’nin üzerinde değil.

Bilinçli tüketim aritmetiği ve oran-orantı gibi 7.sınıfların kazanımları örnek sorular çözümünde dolaylı olarak etkili oluyor. Özellikle matematikte konulara bütünsel yaklaşmak gerekli. 7.sınıfta edinilmesi gereken temel kazanımları içselleştirmek önemli.

 

FEN BİLGİSİ: YORUMLAMA YETENEĞİ İYİ OLAN ÖNE GEÇER

 

Fen soruları konulara hakim olan öğrencilerin yapabileceği düzeyde olup, yorumlama yeteneği iyi olan öğrencilerin rahatça yapacağı bir tarzda. Ayrıca test çözme konusunda hızlı öğrenciler için kalıplaşmış bazı sorular olduğundan vakit sorunu yaratmayacak şekilde düzenlenmiş. Deneysel soruların ön planda olduğu, analitik düşünce ile sözel mantığı iyi sentezleyebilen öğrencilerin rahatlıkla yapacağı bir on beş soru.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: AYIRT EDİCİLİĞİ DÜŞÜK

Bire bir MEB kitabı metinlerinden oluşmasına rağmen ayırt ediciliği düşük sorular olarak değerlendirilir.

 

DİN BİLGİSİ VE AHLAK KÜLTÜRÜ

Ayırt edici herhangi bir soru yok ama dikkat hatalarına da açık sorular göze çarpıyor. Din dersi olarak MEB kitabının kavram haritasını iyi bilip bilgiyi de yorumlayan bir öğrencinin yapabileceği soru çeşitleri var.

 

İNGİLİZCE: OKUMA VE ANLAMA

İngilizce soruları, diyaloğu takip, okuduğunu anlama, cevaplara uygun olmayan sorunun bulunması, Internet güvenliği konusu, verilen okuma parçasına uygun başlığın seçilmesi, broşür okuma, anlama ve yorumlama sorularından oluşuyor. Soruların konu dağılımına baktığımızda, birinin 3.Unite (In the Kitchen), üçünün Unite 5 (The Internet) ve son sorunun ise ikinci dönem işlenecek olan 6.Unite (Adventures)’den olduğunu görüyoruz.

 

 DOĞA OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL YORUMLADI?

MATEMATİK: YÜZDE 50’Sİ OLASILIK VE BECİRSEL İFADELER

Matematik Bölüm Başkanı Elvin Öven Güçbilmez:

Matematik sorularının içeriğinin yaklaşık yüzde 50’sini olasılık ve cebirsel ifadeler konuları oluşturuyor. Sorular incelendiğinde günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların çoğunlukta olduğu, matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği ve açık bir dil kullanıldığı dikkat çekiyor.

Ekim ve kasım aylarında yayımlanan örnek sorularda olduğu gibi, sorular verilen üst bilgiler ile hikayeleştirilerek öğrenciden doğru yorum yaparak çözüme ulaşması isteniyor.

Yayımlanan sorularda öğrencinin yorum becerisinden bağımsız olarak yalnızca işlem yaparak çözebileceği soru tarzlarına yer verilmediği, soruların tarz olarak daha çok PISA sorularına benzerlik gösterdiği ve görseller yardımıyla zenginleştirilerek öğrenciye yalın bir şekilde sunulduğu görülüyor.

MEB’in yayımlamış olduğu örnek sorularda müfredat kazanımlarına bağlı kaldığı, analiz yapma ve analitik düşünme becerisini kullanmaya yönelik sorulara ağırlık verdiği görülmüştür. Sorularda verilen yönergeleri dikkatli yorumlayan öğrencilerin zaman planlamasında başarılı olacağı söylenebilir.

TÜRKÇE: BULMACA TEKNİĞİ KULLANILMIŞ

 Türkçe Bölüm Başkanı Hurihan Yıldırım Kurtaran:

MEB’in aralık ayı örnek sorularına baktığımızda Türkçe dersine ilişkin ölçme- değerlendirme kriterlerinin kasım ayı örnek sorularıyla oldukça paralel gittiğini ve yakalanan çizginin bu sorularda da büyük oranda korunduğunu görüyoruz. 8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma- anlama düzeyini ölçen sorulara ağırlık verilmiş. Kasım ayı sorularından farklı olarak “sözcükte anlam” sorusu birden fazla kelimenin anlamını buldurmakta. Ancak burada anlam bulma, ezbere değil bağlı olduğu metinden bulmaya dayandırılmış. Öğrencilerden bu soru tipinde yalnızca kelimenin anlamını bulması değil, aynı zamanda bu anlamı bulmacada ilgili yerlere yazarak “anahtar sözcük”e ulaşması da beklenmekte.

BULMACA TEKNİĞİ UYGULANIYOR

Bu soru tipinde “bulmaca” tekniği kullanılarak bilginin hatırlanması ve “anahtar sözcük”le bir senteze ulaşılması amaçlanmıştır. Bu da demek oluyor ki bu konu haziran ayı sınavında es geçilmeyecek ve çocuklarımızın bilgiyi sadece öğrenen değil aynı zamanda doğru şekilde kullanan olmaları beklenecektir. Diğer sorulara baktığımızda yine beklediğimiz gibi “öncüle bağlı sorular”, “metin yorumlama”, “görsel okuma” ile “sözel mantık soruları” yer alıyor. Paragraftaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlama aynı zamanda sözcük gruplarıyla anlamlı ve kurallı cümle oluşturma sorusu da var. Dil bilgisi sorusuna yer verilmemiş ancak daha önceki örnek sorulardan da anlaşıldığı üzere haziran ayındaki sınavda dil bilgisi konularının da yer alacağını ancak soruların “senteze” dayalı olacağını söyleyebiliriz. Anlam konusuna ağırlık verildiğini gördüğümüz bu sorulara göre, 8. sınıf öğrencilerimizden okuma-anlama çalışmalarına ağırlık verenlerin başarılı olacağı bir sınav bizi bekliyor. Müfredat dışında herhangi bir soru yok ancak soruların farklı daha önce denememiş tarzda olması öğrencilerin bu tarz sorularla hazırlanması gerektiğini gösteriyor. Türkçe sınavının, okuma-anlama dil becerilerini ve sözel mantık düzeyinde yorum yapma becerilerini ölçen, yüksek nitelikli sorulardan oluştuğunu göreceğiz. Özellikle sözel görsel okumanın artacağını düşündüğümüz Türkçe sınavında sözel mantık soru biçimi birden fazla adette sorulacaktır. Örnek sorulara göre bu yılki sınav; okuma-anlama becerileri, görsel ve grafik okuma becerileri, sözel mantık becerileri üst düzeyde gelişmiş öğrencileri belirleyecek.

FEN BİLİMLERİ: TABLOLAR, GÖRSELLER VE DÜZENEKLER

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Rezan Bozkurt:

Fen bilimleri örnek sorularını incelediğimizde MEB’in belirlemiş olduğu müfredat kazanımlarına uygun içerikte sorular olduğu görülüyor. Deneysel soruların karşımıza çıktığı örnek sorular, önceki yıl uygulanan LGS deki gibi muhakeme yeteneği gerektiren, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablolar, görseller, grafikler ve düzenekler içermekte.

“Mevsimler ve İklim” ünitesine ait iki soruda yer alan tablo ve örnek olaylar öğrencinin bilgilerini kullanmasını gerektiren ve yorum gücü yardımı ile cevaplayabileceği sorulardan oluşmakta. “DNA ve Genetik Kod” ünitesinden yöneltilen üç sorunun ise müfredat kazanımlarına hakim olan öğrencilerin verilen görsellerden de faydalanarak yapacağı değerlendirmelerle çözebileceğini görmekteyiz. Örnek sorular içerisinde yoğun olarak yer alan “Basınç” ünitesine ait dokuz soruda da deneysel düzeneklerin ve günlük yaşam örneklerinin kullanıldığını, grafik okumayı ve bilgiyi kullanarak yorum yapabilmeyi gerektiren seviyede sorular olduğunu görmekteyiz. “Madde ve Endüstri” ünitesine ait olan periyodik sistem sorusunun ise konu ile ilgili temel bilgi düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz. Özetle, yayınlanan örnek soruların bilgi düzeyinden daha çok analiz-sentez düzeyinde olduğunu, muhakeme yapma yeteneği ve sayısal bilgileri kullanarak yorum gücü gerektirdiğini görüyoruz.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAM BİLGİSİNE ÇALIŞIN

 Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ezgi Dursun:  

Yeni yayımlanan örnek soruları incelediğimizde öğrencilerimizin kavram bilgisi üzerinde durmaları gerektiğini anlayabiliyoruz . Kavram bilgisi, dikkat, yorum becerisi, aynı anda birden fazla bilgiyi kullanabilme gibi özellikler tek bir soru üzerinden aynı anda istenmektedir. Bilgilerin yorumlanabilmesini ölçen kompleks soru metinlerine ağırlık verilmiştir.

Bunun yanı sıra harita okuma becerisi gerektiren sorularla karşı karşıyayız. Harita ve görsel içerikli sorular, LGS Sınavlarında öğrencilerin en çok zorlandığı soru tarzları arasında yer almaktadır. Harita okuma bilgisi yeterli olmayan öğrencilerin bu konuya mutlaka ağırlık vermeleri gerekiyor.

Öğrencilerin aynı zamanda, olaylar arasında kronolojik sıralama yapabilme, olay örüntüsüne hakim olma ve olaylar arasındaki neden sonuç ilişkisini doğru kurabilme konusunda da donanımlı olmaları gerekiyor. Bununla birlikte örnek sorular MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır ve soruların zorluk düzeyi orta düzeydedir.

İNGİLİZCE: SORU KÖKLERİNE DİKKAT

 İngilizce Bölüm Başkanı Tuba Mumcu

Aralık ayı örnek soruları, ekim-kasım ayında yayımlanan örnek sorularla benzerlik göstermektedir. Soru köklerinde bulunan yapı olarak olumsuz soru ifadeleri aralık ayı örnek sorularında da karşımıza çıkmaktadır. Metne bağlı cümle tamamlama soru yapıları ekim-kasım ayı örnek sorularında olduğu gibi aralık ayı örnek sorularında da yer almaktadır. Sorularda kullanılan görseller (gazete, broşür) günlük hayatla ilişkilendirilerek öğrencilerin durumu zihinlerinde canlandırmasını ve soruları daha kolay kavramasını desteklemektedir. Yayımlanan 1. örnek soruda diyalogda üç boşluk tamamlama dikkat çekicidir. Bu soru yapısı Ekim-Kasım ayında yayımlanan örnek sorulardan farklı bir yapıda olup yeni bir soru tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrenciler bu tarz sorularda diyaloğu okuyarak sorunun ne istediğini iyi kavramalı ve üst düzey düşünme becerilerini kullanmalıdırlar.

 

 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: ÇIKARIM YAPMALARI İSTENİYOR

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak:

Aralık 2018 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi “LGS 3.” örnek sorularını genel itibariyle beğendiğimizi, müfredatta yer alan kazanım başlıkları ekseninde soruların iyi hazırlanmış ve aynı zamanda çözümlerinin kolay olduğunu ifade edebiliriz. Bu ayın sorularının önceki aylarda sunulan örnek sorulara göre biraz daha yorum ve analiz ağırlıklı hazırlanmış olduğu görülmektedir. Aynı çerçevede bilgi boyutu dikkate alınan sorular da yer almaktadır. Soruların kimisinde kuvvetli çeldiriciler yer alırken kimilerinde zayıf çeldiriciler tercih edilerek ortalama soru ayarı tutturulmuştur. Bu ayki sorularda ağırlıklı olarak ‘telif hakkı, kul hakkı, deprem ve sel’ gibi, sosyal hayatın içindeki konuların “dini bakış açısı” çerçevesi dikkate alınarak öğrencilerden çıkarım yapılmasının istendiğini görmekteyiz.”

ARI İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRETMENLERİ NE DEDİ?

TÜRKÇE: PISA VE ALES SORULARINA BENZİYOR

Örnek soruların dili açık ve anlaşılır. Türkçe örnek sorularında verilen ön bilgiler, soruların çözümü için öğrenciyi ezberci yaklaşımdan uzaklaştırıyor. Sorularda yapılan yönlendirmeler, yerinde ve öğrenciye yardımcı olabilecek biçimde verilmiş. Anlam bilgisi sorularının; bilgiyi analiz etme ve yorumlama düzeyini ölçer nitelikte. Soruların PISA ve ALES sorularına benzerliği de dikkat çekiyor.

Metinden ya da görselden çıkarım yapma, metinler arası ilişki kurma, bilgiyi kullanma, mantık yürütme becerisini sorgulayan örnek sorular; uzunluğu nedeniyle öğrencilerin zamanı doğru ve etkin kullanmasını da önemli kılmakta.

Dil bilgisi sorularının sadece bilgiye değil, senteze dayalı sorular olduğu görülüyor. Günlük hayatı yansıtan, bilimsel içerikli metinlerde; boş bırakılan yerleri uygun cümlelerle tamamlama, aynı zamanda anlamlı ve kurallı cümle oluşturma, dilimizin zenginliklerinden olan söz öbeklerinin anlamlarını metinden çıkarmaya dayalı soru tipleri de okuma alışkanlığı edinmiş öğrencileri belirlemeye yönelik.

 

MATEMATİK: ANALİTİK DÜŞÜNME BECERİSİ ÖNEMLİ

Sorular; verilen bilginin öğrenci tarafından doğru kullanılıp kullanılmadığını değerlendiren, geçmiş bilgilerini de kullanarak çözebileceği biçimde hazırlanmış. Ağırlıklı olarak temel kavramlar, terimler ve yöntemlerin verildiği sorularda; ek olarak analitik düşünme - okuduğunu anlama ve yorum yapabilme -  becerisi de gerekiyor.

Sorularda görsele yer verilmesi öğrencinin yorum yaparken hayal etme gücünü desteklemekte ve sorunun daha anlaşılır olmasını sağlamakta. Bu anlamda; cebirsel ifadeler ve özdeşlikler ile ilgili sorularda ağırlıklı olmak üzere genel yetenek, modelleme ve günlük hayatla ilişkilendirmenin temel olarak alındığı soru tipleri de bulunmakta.

FEN BİLİMLERİ: DENEYSEL DÜZENEKLER ÖNEMLİ

Örnek sorularda okuduğunu anlama ve yorumlama becerisinin yanı sıra, deneysel düzenekleri sorgulama, bilgiyi kullanma, metinleri grafik ve şekiller ile ilişkilendirme becerilerinin ölçüldüğü görülmekte.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: YORUMLAMA BECERİSİ ÖNEMLİ

Örnek sorular, verilen metni ya da görselleri analiz etme ve yorumlama becerisini ölçer nitelikte. Ayrıca sorularda neden sonuç ilişkisi kurma ve kavram bilgisini ölçme gibi becerilerin de sorgulandığı görülmekte.

 

SAYISAL SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZEL SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

25-12-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş