Arama sonuçları

2019 LGS: Eğitimciler nisan ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdi?

2019 LGS: Eğitimciler nisan ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdi?

Eğitimciler nisan ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdi? . Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1 Haziran'da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS)  ilişkin yedinci örnek soru kitapçığını yayımladı. Örnek kitapçıkta sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere 45 soruya yer verildi.

2019 LGS: EĞİTİMCİLER NİSAN AYI ÖRNEK SORULARINI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Doğa Koleji ile Erkan Ulu Okulları eğitimcileri LGS örnek sorularını pervinkaplancom için değerlendirdi. İşte sorular ve nelere dikkat etmeniz gerektiği

TÜRKÇE: KODLAMA SORUSUNA DİKKAT

Türkçe Bölüm Başkanı Hurihan Yıldırım Kurtaran

MEB’in nisan ayı Türkçe örnek soruları, önceki aylarda yayımladığı örnek sorularla benzerlik gösteriyor. 8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini ölçen sorulara ağırlık veriliyor. Mart ayı sorularından farklı olarak ilk soruda yer alan Orhun alfabesine göre sözcükleri bulma aynı zamanda bir “kodlama” sorusu. Bu soruda Orhun alfabesinden harflerin Türkçede hangi harfleri karşıladığı gösteriliyor. Bu sözcüklerin Orhun alfabesine göre olup olmadığı ise yapılacak “kodlama işlemine göre” belirleniyor. Böylece öğrencilerimizin kodlama mantığında çalışmalara da ağırlık vermesi gerektiğini anlıyoruz. 

ŞİİRLİ SORULAR SIK GELMEYE BAŞLADI

Şiirlerin dizelerinin karışık olarak verildiği soruda ise dizelerin doğru olarak sıralanıp şiirin tamamlanması bekleniyor. Bu soru da, şiirde anlam bilgisi konusuna üst düzey hâkimiyet gerektirmektedir. Yine “görsel yorumlama” soruları yaratıcı ve güncel konuları ele alıyor. Öğrenciler farklı kurgudaki soru tipleri ile karşılaşmaya hazır olmalı.

 

GÜNLÜK HAYATIN İÇİNDEN SORULAR ÇIKABİLİR

Örnek sorularda “öncüle bağlı sorular”, “metin yorumlama”, “görsel okuma”, “cümle bilgisi” yer alıyor. Günlük hayattan örneklendiren “harita yer-yön okuma” sorusu ise yine “güncel hayatın içinden” gelecek sorulara işaret ediyor. Anlam konusuna ağırlık verildiğini gördüğümüz bu sorular, 8. sınıf öğrencilerimizin farklı tarzda sorulara açık olması gerektiğini gösteriyor. Bilginin öncüle yedirilerek verildiği bu sorularda; analiz ve sentez yapabilecek öğrenciler başarılı olacak. Örnek sorulara göre bu yılki sınav; okuma-anlama becerileri, görsel ve grafik okuma becerileri, sözel mantık becerileri “üst düzeyde gelişmiş” öğrencileri belirleyecek.

 

MATEMATİK: PISA SORULARINA BENZİYOR

Matematik Bölüm Başkanı Elvin Öven Güçbilmez

LGS matematik örnek sorularında 8. sınıf müfredatına bağlı kalındığı ve çoğunlukla ikinci dönem müfredatındaki kazanımlarla ilgili soruların sorulduğu görülmekte. Sorular incelendiğinde günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların çoğunlukta olduğu, tüm sorularda görsellere yer verilerek matematik okuryazarlığını ölçmeyi hedeflediği ve açık bir dil kullanıldığı dikkat çekmekte. Yayınlanan soruların yüzde 50‘sini Üçgenler konusuyla ilgili sorulan sorular oluşturmakta. Yine daha önce MEB’in yayınladığı örnek sorularda olduğu gibi en az iki farklı kazanımın bir soruda kullanılmasının; öğrencinin matematiksel yorum geliştirme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmesine katkı sağladığı görülür.

YALNIZCA İŞLEM YAPARAK ÇÖZÜLECEK SORU YOK

Bir önceki aylarda yayınlanan örnek sorularda olduğu gibi, sorular verilen üst bilgiler ile gerçek yaşam durumlarından görseller verilerek öğrenciden doğru yorum yapması ve çözüme ulaşması istenmekte.

Yayınlanan sorularda öğrencinin yorum becerisinden bağımsız olarak yalnızca işlem yaparak çözebileceği soru tarzlarına yer verilmediği, soruların tarz olarak daha çok PISA sorularına benzerlik gösterdiği ve görseller yardımıyla zenginleştirilerek öğrenciye yalın bir şekilde sunulduğu görülmekte. MEB’in yayımlamış olduğu örnek sorularda müfredat kazanımlarına bağlı kalındığı, analiz yapma ve analitik düşünme becerisini kullanmaya yönelik sorulara ağırlık verdiği görülmüştür. Sorularda verilen yönergeleri dikkatli yorumlayan öğrencilerin zaman planlamasında başarılı olacağı söylenebilir.

FEN BİLİMLERİ: DENEYSEL DÜZENEKLERE DİKKAT

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Rezan Bozkurt

Fen Bilimleri nisan ayı örnek sorularını incelediğimizde fen okur-yazarlığının öne çıktığını, görsel olarak zengin sorularda deneysel düzeneklerin ve günlük yaşam örneklerinin kullanıldığını, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablolar, görseller ve grafikler içerdiğini görmekteyiz.

Bazı sorularda verilen üst bilgiler ile görseller birleştirilerek öğrenciden bilgi ve doğru yorum yapma becerisini kullanarak çözüme ulaşması isteniyor. Soruların içeriğine baktığımızda; “Mevsimler ve İklim” ünitesinden gelen bir sorunun üst bilgiyi ve verilen görseli kullanarak öncülleri değerlendirmesi isteniyor.

“Kalıtım” konusundan gelen bir soruda görselde verilen örnekleri ve öğrendiği bilgileri kullanarak doğru cevaba ulaşması isteniyor. “Basınç” konusundan gelen iki soruda güncel hayatta kullanılan oyun ve düzenekleri düşünmeleri ve öğrendikleri bilgilerden hareketle ulaşılabilecek sonuçlara ilişkin çıkarımlarda bulunmaları isteniyor.

“Maddenin Isı ile Etkileşimi” konusundan gelen bir sorunun direkt olarak kazanımı ölçtüğünü ve öğrencilerin sıklıkla karşılaştıkları bir soru olduğunu görüyoruz. “Basit Makineler” ünitesinden yöneltilen iki sorunun ise müfredat kazanımlarına hakim olan öğrencilerin; verilen görsellerden faydalanarak yapacağı değerlendirmelerle çözülebileceğini görüyoruz. “Enerji Dönüşümü” konusundan gelen iki soruda deney düzeneği ve grafikler ile olaylar arsında bağlantı kurmaları isteniyor.

YENİ EKLENEN ÜNİTEYE DİKKAT

Sorular yoruma dayalı ve günlük hayatımızdan örnekler olacak şekilde hazırlanmış. Bu yıl müfredata yeni eklenen “Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını tartışır” kazanımının alt kazanımı olan “Öğrencilerin ekolojik ayak izini hesaplaması sağlanır.” kazanımından ilk defa bir örnek soru yayımlandı. Soruda grafik okuma ile verilen ipuçlarından faydalanarak doğru cevaba ulaşılabiliyor.

MEB’in müfredat kazanımlarına bağlı kalındığını, bilimsel düşünmeye teşvik eden, bilgiyi kullanarak yorum yapabilmeyi gerektiren nitelikte sorular olduğunu söyleyebiliriz.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: YORUM YAPABİLMEK ÖNEMLİ

 

Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ezgi Dursun

Nisan ayında yayınlanan LGS örnek sorularında bilgiden çıkarıma ve doğru yargılara varmayı gerektiren sorulara ağırlık verilmesi, yorum ve muhakeme becerisinin sınav başarısındaki önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Konu kavramlarının anlamlarını bilmek; kültür, bağımsızlık ve egemenlik gibi kavramların anlamlarını ayırt edebilmek öğrencilerin sınav başarısında önemli ölçüde etkili olacak. Milli Mücadele Dönemi'ni yansıtan örnek bir eserden alınan metin, anı veya bir antlaşmanın maddeleri yorumlanarak doğru cevaba ulaşılıyor. Bu durum ise kitap okuma alışkanlığı ve okuduğunu anlama becerisi kazanan öğrencilerimizin bu tarz sorularda avantajlı ve bir adım önde olacağını gösteriyor.

İNGİLİZCE: GÖRSEL VE GRAFİK OKUMA ÖNEMLİ

İngilizce Bölüm Başkanı Tuba Mumcu

Yayımlanan Nisan ayı örnek soruları öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini kullanması gerektiğini bir kez daha vurgulanıyor. Örnek sorular öğrencinin analiz ve sentez yaparak bütünsel düşünme becerisini kullanmaya yönelik olarak hazırlanmış olup okuma-anlama becerileri, görsel ve grafik okuma becerileri üst düzeyde gelişmiş öğrenciler bu tarz sorularda analiz ve sentez yaparak başarılı olabilecek.

Öğrenciler verilen grafikleri yorumlayarak seçenekleri çok iyi analiz etmeli ve sonuca ulaşmalı. Daha önceki aylarda yayımlanan örnek sorularda kullanılan görseller (gazete, broşür) günlük hayatla ilişkilendirilerek öğrencilerin durumu zihinlerinde canlandırmasını ve soruları daha kolay kavramasını desteklerken Nisan ayı örnek soru görselleri sorunun bir parçası olarak öğrenciyi çözüme ulaştırmakta.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: DİKKATİNİZ ÖLÇÜLÜYOR

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak:

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Nisan 2019 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi “LGS 7.” örnek soruları dersimizin kazanımlarını ölçer nitelikte. Soruların zorluk derecesini önceki denemeler ile karşılaştırdığımızda orta düzeyde olmakla birlikte öğrencinin dikkatini daha çok kullanması ile ilgili soru tarzının arttığı görülmekte. Bu ayki sorular bilgi içerikli olmasının yanında düşünsel becerilere de dayalı. Sorularda bilgiyi sınama ile birlikte, öğrencilerin mantığını kuvvetlendirme ve düşünme derinliklerini arttırma amaçlanmış. Sorularda verilen örnek olaylar ile öğrencilerin dersin amacına uygun çıkarımlar yapması istenmiş. Verilen örneklerin “Turuncu Bayrak Uygulaması” gibi güncel konulardan seçilmesi öğrencilerin genel kültür seviyelerinin yükselmesine katkı sağlayacak.

ERKAN ULU OKULARI ÖĞRETMENLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Erkan Ulu Okulları eğitimcilerinin de 2019 LGS nisan ayı örnek soruları değerlendirmeleri şöyle oldu:

MATEMATİK: SORULAR ÇOK İŞLEM GEREKTİRMİYOR

Sorular kısa ve net, metinler anlaşılır. Kelime sayısı bir önceki örnek sorulara göre daha az görünüyor. Üçgenler konusuna kadar her konudan birer soru koymaya çalışmışlar. Sorular görseller ile desteklenmiş. Yine 6. ve 7. sınıf kazanımlarını dolaylı olarak sorgulayan sorular konulmuş. Sorular çok fazla işlem gerektirmiyor. Öğrenilen kazanımların günlük hayatta karşılaşılan şekiller ile ilişkilendirilmesi istenmiş.

 

FEN BİLİMLERİ: YORUMA DAYALI SORULAR

Fen Bilimleri soruları yoruma dayalı yapılmış. MEB kazanımlarını iyi bilen ve soruları dikkatli okuyan öğrencilerin yapabileceği bir sınav olmuş. Soru kalitesi yüksek, eleyici olma özelliği, bir öncekine göre daha fazla. Konuya hakim öğrenci için yapılabilecek düzeyde. Geçen seneki LGS’ye yakın seviyede sorular var. Konuyu yüzeysel değil temel olarak bilen detaylarını irdeleyen her öğrenci yapabilir.

 

TÜRKÇE: ÖĞRENCİNİN DİKKATİNİ ÖLÇÜYOR

Sorular önceden yayımlanan soru formatına ve müfredata uygun. Sorular üzerinde önce açıklamalar verilerek temel bilgiler sorgulanmış ve öğrencinin soruyu  bilgisiyle yorumlaması istenmiş. Sorular; önceki yıllarda olduğu gibi paragraf ve parçayı okuyup anlama, yorumlama üzerine kurulsa da öğrencinin dikkatini ölçecek şekilde hazırlanmış. Ayrıca eski Türk alfabelerinden Orhun alfabesi ile ilgili bilgiler verilmiş ve öğrencinin verilen bilgiyle birlikte alfabedeki sesleri görsel olarak yorumlaması istenmiş. Bu soru tipi ile tekrar karşılaşırken artık her türlü bilginin mantık sorusu altında sorulabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurmamız gerektiğini bilmeliyiz.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: ANALİZ YAPMAK GEREKİYOR

Bu defaki örnek sorular; okuduğunu anlama, başka bir konu ile ilişkilendirerek çıkarımda bulunma, bilgiden yola çıkarak analiz yapabilmeye yönelik öncüllü sorulardan oluşmaktadır.

 

İNGİLİZCE: GÖRSELE DAYALI SORULAR

Nisan Ayı İngilizce soruları oldukça görsele dayalı. İngilizce’de 3 tane grafik sorusu var: Bar, pay ve piktogram yorumu şeklinde sorulmuş. Bundan öncekilerde broşür verilerek sorulan turizm konusu sorusu farklı olarak bu sefer web sayfası verilerek sorulmuş. Soruların eleyici olma özelliği düşük.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: KELİME VE KAVRAMLAR ÖĞRENİLMELİ

Din kültürü ile ilgili kazanım konularının kelime ve kavramları mutlaka bilinmesi gerekliliği göz önüne serilmiş. Çok zor olmamakla beraber kelime hazinesi geniş olan öğrenci, çok rahat bir şekilde soruları yapacaktır. Bir diğer önemli nokta ise zekat kelimesinin anlamı olan bereketi ilişkilendirerek yorum yaptırarak bulmasını istemiş olmaları. Bu örnek de sahip olunan bilgi ile yorum yapabilme, ilişkilendirme yetkinliğinin ölçülmek istendiğini gösteriyor. LGS sınavı Nisan Ayı örnek sorularına benzer olursa zor olmamak kaydıyla kelime kavram bilgisi ayırt edici olacaktır.

 

25-04-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş