Arama sonuçları

2019 TYT soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi? Hangi test belirleyici, hatalı soru var mı?

2019 TYT soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi? Hangi test belirleyici, hatalı soru var mı?

2019 TYT soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi? Hangi test belirleyici, hatalı soru var mı? Sınavda iptal sorular olacak mı? Çünkü eğitimciler matematik testinde hatalı sorulardan söz ediyor.

Matematik testinde tek-çift sayılarla ilgili çıkan soru öğrencilerin üzerinde en çok tartıştığı sorunun iptal edilebileceğini Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz dile getiriyor. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Matematik Zümresi de öğrencilerden gelen bilgiler doğrultusunda,  Matematik sorularından “ x,y,z pozitif tam sayılar olmak üzere x-z/y=x için, …..” şeklinde başlayan sorunun hatalı olduğunu söylüyor.

2019 TYT SORULARI: EĞİTİMCİLER DEĞERLENDİRDİ? HANGİ TEST BELİRLEYİCİ, HATALI SORU VAR MI?

Elbette bu sorularla ilgili ÖSYM’nin açıklama yapması gerek. Bir de soru kitapçıkları yayımlandığında sorularla ilgili durum da netleşecek.

2.5 milyondan fazla öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) giren adaylara göre Türkçe sorularında çeldiriciler çok güçlüydü. Adaylar seçenekler arasında kaldıklarını dile getiriyordu.

Peki eğitimciler TYT sorularını nasıl değerlendirdi?

2019 TYT SORULARINI EĞİTİMCİLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Eğitimciler de adaylar gibi Türkçe sorularına dikkat çekiyor. Kısa metinlerde de yoğun anlatımın öğrencilere zaman sorunu yaşattığını söylüyor.

TÜRKÇE'DE ÖLÇÜLÜCÜLÜĞÜ TARTIŞMALI SORULAR

Türkçe sorularıyla ilgili eleştiri ise paragraf sorularında dpek çok soruda seçeneklerin çok yakın hazırlanması. Bu durum, okuma alışkanlığı kazanmış öğrencilerin bile zaman zaman "şanslarını kullanmalarına" neden oldu. Bu yüzden de eğitimciler çok yakın seçeneklerle hazırlanan soruların ölçücülüğünün "tartışmalı" olduğunu söylüyor.

İşte eğitimcilerin soruları değerlendirmesi:

 

DOĞA KOLEJİ BÖLÜM BAŞKANLARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

 

MATEMATİK SORULARINDAN BİRİ İPTAL EDİLEBİLİR

Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz

TYT Matematik soruları için öğrencilerimiz geçen yılla paralellik gösterdiğini, sınavın yeni nesil matematik sorularından oluştuğunu ifade ettiler. Soruların neredeyse tamamı günlük hayatla ilişkilendirilmiş, modellenmiş olarak karşımıza çıktı. Öğrencilerimiz problemler için hem okuduğunu anlamayı ölçen hem de yorum yeteneklerini değerlendiren sorular olduğunu; fakat çözümlerin kısa olduğunu belirttiler. Bunun sonucunda zaman yönetiminde sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Özellikle geometri sorularında formüller soruların içinde verilmişti, klasik geometri soruları yerine günlük hayattaki nesneler kullanılmıştı. Katlama sorularının ayırt edici olacağını söylenebilir. MEB’in açıkladığı kazanımlara ve uyguladığımız deneme sınavlarına uyumlu bir sınavdı. Tek-çift sayılarla ilgili çıkan soru öğrencilerin üzerinde en çok tartıştığı, matematik testinin de en dikkat çekici sorusu oldu. Öğrencilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda bu sorunun iptal olacağını düşünüyoruz. Matematik testi, TYT’nin ayırt edici testi olmaya devam etti.

TÜRKÇE SORULARI İÇİN ZAMANI YÖNETEN KAZANDI

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Eda Dağdelen

TYT’de Türkçe sorularından 28’i anlama ve yorumlamayla ilgili sorulurken 12 soru ise dil bilgisinden soruldu. Dil bilgisi sorularının bir kısmı önceki yıllarda olduğu gibi bir soruda birden çok kazanımı ölçmeye yönelikti. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların zorluk derecesi orta düzeydeydi, soruların çeldiricileri kuvvetliydi, bu yönüyle paragraf soruları öğrencileri zorladı. Anlatım bozukluğu, cümle çeşitleri ve fiilde çatı konularından soru gelmediği geribildirimini aldık. Paragraf soruları geçen yıla benzerdi, yeni nesil soru diyebileceğimiz geçen yıl sınavda ilk defa sorulan sorular bu yıl da soruldu. Öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin bu sınavda başarıları üzerinde etkili olabileceğini yorumuna varılabilir.

FİZİK SORULARI TEMEL BİLGİLERLE ÇÖZÜLDÜ

Fizik Bölüm Başkanı İlhan Bulut

Sorular,  beklentilerimizin paralelindeydi. Gündelik hayatın içinden, hikayeleştirilerek kurgulanmış ve öğrencilerimizin temel bilgilerle çözebileceği sorular vardı. 9 ve 10. sınıf müfredatı kazanımlarının dengeli olarak ölçüldüğü fizik sorularının kolay ve orta düzeyde olduğu söylenebilir. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre sorular rahatlıkla çözülebilecek düzeydeydi.

KİMYA SORULARI SÜRPRİZ OLMADI

Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken

2019 TYT kimya soruları 9. ve 10. Sınıf müfredatından geldi. ÖSYM’nin sınav öncesi açıkladığı kazanımlarla bire bir uyuştuğu söylenebilir. Sınav öncesinde beklediğimiz gibi kimya sorularında öğrencilerimiz bir sürpriz ile karşılaşılmadı. Sorular netti, öğrencilerin anlamakta zorlanmayacağı tarzdaydı. ÖSYM bu yıl da kısa ve yalın soru kalıplarını kullandı. Soruların genelinde kimya ünitelerinden Periyodik Cetvel üzerinde çok durulduğu görüldü. Periyodik cetveli, elementlerin özelliklerini bilen öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği sorular vardı. Bazı sorular ise atom ve özelliklerine hakim öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği tarzdaydı, bir soru ise kavram bilgisini ölçmeye yönelik şekilde öğrencilerin karşısına çıktı. 

BİYOLOJİ SORULARI KOLAY YAPILIR

 

Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz

2019 TYT‘de Biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk düzeyi bakımından soruların dağılımlarının kolay ve orta düzeyde olduğu söylenebilir. Geçen yıl uygulanan TYT’de yer alan sorularla kıyaslandığında soruların temel biyoloji konularında iyi olan öğrenciler için daha kolay yapılabilir düzeyde olduğu görülmüştür. Biyoloji sorularının daha çok doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçmeye dayalı olduğu düşünülmektedir. Soruların 4 yıllık biyoloji programındaki 9 ve 10. sınıf MEB müfredatına uygun sorular olduğu ve ünite bazlı dengeli bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Çıkan 6 biyoloji sorusundan 3 tanesinin 9. sınıf yaşam bilimi biyoloji, hücre, canlılar dünyası; diğer 3 tanesinin ise 10. sınıf hücre bölünmeleri, kalıtımın genel ilkeleri, ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitelerinden geldiği görüldü. Temel Biyoloji kazanımlarına hakim olan öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin yüksek olacağını düşünmekteyiz.

TARİH SORULARI ORTA ZORLUK DÜZEYİNDE

Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek

2019 TYT’de Tarih sorularının konu dağılımları ve zorluk düzeyleri dikkate alındığında, orta zorluk düzeyinde olduğu söylenebilir. Sorular MEB'in açıkladığı gibi geçen yılın 9, 10 ve 11. sınıf konu ve kazanımlarının dengeli olarak dağıtılmış. Ancak, bu yılın Tarih sorularının sınava iyi bir hazırlık yapılmasını gerekli kıldığını söyleyebiliriz. Çünkü paragraftan edinilen bilgilerle çözülebilen sorular yerine kavram bilgisini ölçmeye yönelik sorular vardı.

COĞRAFYA SORULARI BİLGİ VE YORUM İSTEDİ

Coğrafya Bölüm Başkanı Burcu Bıyık Sarısözen

TYT’de yer alan coğrafya sorularından dört tanesi belirgin bir şekilde 9 ve 10.sınıf lise müfredatından gelmiştir. ÖSYM tarafından daha önce yayınlana TYT kazanımlarını kapsayacak şekilde hazırlanmış olup müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Ancak nüfus coğrafyası ile ilgili gelen dünya haritası üzerinde istenen ülke bilgisi, eleyici soru niteliğinde olup AYT formatına daha yatkın olduğu bilgisi alınmıştır.  Genel itibari ile verilen temel bilgilerin ve Dünya haritası kullanılarak, yorumlama becerisi ile birlikte yapılabilecek rahat bir sınav olduğu bilgisi alınmıştır. Mevcut sorular arasında dünya haritası üzerinde sorulan ‘bölge-ülke kavramı’ ve ‘iklim-harita’ sorularının bilgi temelli olduğu için belirleyici olacağı düşünülmektedir.

 

FELSEFE SORULARI UZUN PARAGRAFLARDAN OLUŞTU

Felsefe Bölüm Başkanı Sabri Yılmaz

 Sorular uzun paragraflar halindeydi, yorum, akıl yürütme ve analiz gerektiren sorulardı.  Örnek olaylar üzerinden bilgilerin sorgulanması sağlanmış, doğrudan bilgi sorusu yoktu. Sorular zor değildi, geçen yılki sorularla benzerdi; alışılmışın dışında soru yoktu. Felsefeyle tanışma, bilgi, varlık, ahlak, siyaset ve sanat felsefelerinden birer soru sorulmuştur.

DİN SORULARI BİLGİ SAHİBİ OLMADAN YANITLANAMAZDI

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak

2019 TYT’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının öğrencilerin bilgisini,  algı ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte olduğu görüldü. Zekât ve Allah'ın sıfatları ile ilgili gelen sorular bilgi sahibi olunmadan cevaplandırılması mümkün olmayan sorulardı.  Müfredat dışında sorunun gelmediği sınavda bilgi içerikli soruların öğrencileri zorladığı anlaşıldı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu söylenebilir.

TÜRKÇE'DE ZAMANI YÖNETEBİLEN KAZANDI

Doğa Koleji Akademik Direktörü Dr. Sanem Bülbül Hüner de öğrencilerin özelikle Türkçe sorularında çeldiriciler arasındaki farklılıkların az olması nedeniyle zorlandıklarını söyledi. Hüner, “Doğru yanıtı ulaşmak için daha fazla zaman harcamak zorunda olan öğrenciler zaman yönetiminde zorlanmıştır” dedi. Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman da adayların moral bozmadan yarın yapılacak AYT için hazırlanmalarını önerdi. İzgiman, AYT’nin puan türlerinin oluşumunda katkısının da yüzde 60 olduğunu hatırlattı.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Üniversite Hazırlık Bölüm Başkanları soruları şöyle değerlendirdi:

TÜRKÇE SORULARINDA ZAMAN YETMEDİ

Türkçe (Bölüm Başkanları Faris Kuseyri- Mutlu Kılavuz): Türkçe sorularının 29’u anlam bilgisi, 11’i dil bilgisi konularını ölçmüş. Paragraf yorumu sorularında metinler genel olarak kısa tutulmuş. Kısa metinlerin yoğun anlatımı ise öğrencilerin zaman sorunu yaşamasına neden olmuş. Paragraf sorularında dikkat çeken önemli bir konu ise pek çok soruda seçeneklerin çok yakın hazırlanması. Bu durum, okuma alışkanlığı kazanmış öğrencilerin bile işini zaman zaman şansa bırakmasına yol açmakta Çok yakın seçeneklerle hazırlanan soruların ölçücülüğü tartışılmalıdır.

Dil bilgisi konularını ölçen sorular, müfredat dışına taşmamakla beraber birkaç sorunun ayırt edici zorlukta olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Anlaşıldığı kadarıyla 2019 TYT’de Türkçe testindeki başarı, öğrencilerin genel sıralamasında belirleyici olacaktır.

MATEMATİK SORULARI İŞLEMDEN ÇOK YORUMA DAYALI

MATEMATİK ( Bölüm Başkanları Ertuğrul Çelik -Kemalettin Ağaç): Matematik soruları MEB’in açıkladığı öğretim programına uygun bir içerikle hazırlanmış. Sorular öğrencinin temel matematiksel düşünce becerilerini ölçen, bilgiden ve işlemden daha çok yorum yapmaya dayalı, günlük hayat ile ilişkilendirilmiş bir formatta hazırlanmıştır. Geçen yıla göre açık ve anlaşılır bir dil kullanılmış.

GEOMETRİDE FAZLA İŞLEM YOK

GEOMETRİ (Bölüm Başkanı Mehmet Güler): Geometri soruları; geçen yılla benzerlik gösteriyor. Müfredat dışı herhangi bir soru yok. Günlük hayatla birleştirilerek geometrik yoruma dayalı, işlemi fazla olmayan sorular sorulmuş. Çalışan ve dikkatli bir öğrencinin çözebileceği nitelikte soruların olduğunu söyleyebiliriz.

FİZİK SORULARI KOLAY YAPILIR

FİZİK (Bölüm Başkanı Ulaş Türken-Banu Metin): 2019 TYT Fizik soruları günlük hayata dair temel kavramları irdeleyen ve müfredat dahilinde açık, anlaşılır sorulardan oluşmuş. 2 optik, 1 genleşme, 1 hareket, 1 elektrik, 1 madde ve özellikleri 1 de iş güç enerji konusundan soru sorulmuş. Konuyu ana hatları ile bilip, günlük yaşama uyarlayabilen öğrencilerin yapabileceği Fizik soruları hazırlanmış. 

KİMYA SORULARI ZOR DEĞİL

KİMYA (Bölüm Başkanı Nihal Şen): Müfredat dışında herhangi bir soru yok. Soruların zorluk derecesi fazla değil. Dikkatli bir öğrenci rahatlıkla çözebilir.   

BİYOLOJİ SORULARI ZORLAMADI

BİYOLOJİ (Bölüm Başkanı Emine Güler Durmaz): 2019 TYT Biyoloji sorularında, geçen yılki TYT’de olduğu gibi 9. Sınıf ve 10. Sınıf ünitelerine ait bilgiler sorgulanmıştır. TYT Biyoloji soruları müfredata uygun, beklediğimiz içerik ve öngörülen zorluk derecesindedir. Konu eksiği olmayan, ortalama bir öğrencinin Biyoloji sorularını çözerken de zorlanmadığı düşüncesindeyim.

TARİH SORULARI KOLAYDI

TARİH (Bölüm Başkanı Ekber Zekioğulları): Sorular beklendiği gibi. Müfredata uygun. Genel olarak öğrencilerin zorlanmadığını söyleyebiliriz.

ÇALIŞAN ÖĞRENCİ ZORLANMADI

COĞRAFYA (Bölüm Başkanı Lale Erdemli): Müfredata uygun, orta ve kolay düzeyde yapılabilir sorular sorulmuş. Daha önceki sınavlara benzer. Çalışan öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuş.  

FELSEFE SORULARI KOLAY

FELSEFE (Bölüm Başkanı Birsen Arslankara): Müfredata uygun. Soruların zorluk derecesi orta düzeyde ve kolay. Bir önceki sınava benzer. Genel olarak yapılabilir nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.

 

NESİBE AYDIN EĞİTİM KURUMLARI

 

MATEMATİK HATALI SORU VAR

Müfredat dışı soru yoktur. Bilgiyi yorumlama, analiz ve mantıksal çıkarıma dayalı sorulardan oluşmuştur. Soru tipini ezberlemeyen, analitik düşünme yöntemlerini kavramış, matematiksel kavramları üzerinde düşünerek öğrenmiş, temel problem çözme tekniklerini iyi hazmetmiş ve okuduğunu hızlı anlayan öğrencilerin başarılı olduğu bir sınav gerçekleşmiştir. Matematik ve Geometri soruları çok zor olmamakla beraber uzun metinli ve kurgulu sorulardan oluştuğu için zaman problemi yaşanmıştır.  Bu sıralama sınavında stratejik davranan, turlama tekniğini kullanarak zor sorulara takılmayıp tüm sorulara bakabilen öğrencilerin başarılı olabileceğini düşünüyoruz.

Ayrıca Matematik Zümresi olarak öğrencilerden gelen dönütler doğrultusunda, 2019 TYT Matematik sorularından “ x,y,z pozitif tam sayılar olmak üzere x-z/y=x için, …..” şeklinde başlayan sorunun hatalı olduğu kanaatine varılmıştır.

 

FİZİK SORULARI YORUMLAMA ÜZERİNE KURULU

2019 TYT Fizik soruları beklendiği gibi müfredat sınırları içinden (9 ve 10.sınıf Fizik dersi) seçilmiştir. Yalnız soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Dalgalar, Dinamik, Basınç, Kaldırma Kuvveti…) soru yer alamamıştır. Sorular temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemleri ve bunların yorumlanması üzerine kurulmuştur. Öğrencilerden alınan bilgilere göre sorularda bilimsel herhangi bir çelişki bulunmamaktadır. Sınavın Fen Bilimleri bölümünde, Fizik dersinin belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir.

KİMYA SORULARI SEÇİCİ VE BİLGİYE DAYALI

Önceki yıllarda yapılmış TYT sınavları analiz edildiğinde kimya sorularının yoruma dayalı, ezberden uzak, kazanımlar doğrultusunda temel bilgileri ölçen bir sınav olduğu görülmüştür. 2019 TYT sınavı bilgiyi yorumlama ve mantıksal çıkarıma dayalı MEB 'nin 26 Ekim de yayınladığı kazanımlarla örtüşen bir sınav niteliğindedir. Sınav genel olarak orta zorlukta birkaç tanede ayırt edici sorudan oluşmaktadır. Sınavın niteliğinin 2018 TYT sınavına göre biraz daha seçici ve bilgiye dayalı olduğu gözlenmiştir.

 

 

BİYOLOJİ ÖĞRENCİLERİ ZORLAMADI

2019 TYT sınav sorularının öğrencilerimizi çok zorlamadığı tespit edilmiştir. Ancak, özellikle Matematik ve Türkçe’de zaman harcayan TM öğrencilerinin bazıları biyolojiye geçememişlerdir. Sınav, 9 ve 10. sınıf konularını içeren temel bilgileri ölçen sorulardan oluşmuştur. 9 ve 10. sınıf müfredatının hemen hemen her ünitesinden 1 soru sorulmuştur.

 

TÜRKÇE SORULARI ZAMAN SIKINTISI YAŞATTI

Dil bilgisi sorularının çok zor olmadığı; anlatım bozukluğu, sözcüğün yapısı ve cümle türleri dışındaki konuların tarandığı bir sınav olduğu görülmüştür. Anlam bilgisi konularıyla ilgili soruların, birkaç orta düzey soru dışında üst düzey zorlukta olduğu, bu nedenle öğrencilerin zaman sorunu yaşadığı saptanmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde Türkçe sorularının orta seviyenin biraz üstünde zorluğa sahip olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak anlam bilgisi sorularının daha belirleyici öneme sahip olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.

TARİH SORULARINDA KAVRAMLAR ÖNEMLİ OLDU

Bu yıl tarih branşında sorular son kez eski müfredata uygun olarak hazırlandı. Önümüzdeki yıldan itibaren aşamalı olarak sorular öğrencilerimizin gördüğü yeni müfredat konularıyla güncellenecektir. TYT Tarih branşında sorular bu yıl da, daha önceki yıllarda olduğu gibi; Tarih dersi ile ilgili kavramlardan yola çıkarak, müfredata uygun, Türkçeyi kullanma gücünü ölçen, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmayı esas alan, genel olarak yoruma dayalı soru tiplerinden oluşmuştur. Yalnızca bir sorunun bilgiye dayalı olduğu görülmüştür.

COĞRAFYA YORUMLAYAN VE GRAFİK YAPABİLENLER İÇİN

Coğrafya alanındaki soruların, temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye yönelik olduğu tespit edilmiştir. 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca konuları ezberlemek yerine mantığını kavrayarak, bir konuda öğrendikleri bilgileri diğer konularda da kullanıp yorumlayabilen, tablo ve grafikleri okumayı öğrenen adayların 2019 TYT’de zorlanmadıkları görülmüştür. Coğrafyayı diğer bilimlerden ayıran dağılış prensibinin ön plana çıktığı bir sınav olmuştur. Sınavda 9 ve 10.sınıf coğrafya müfredatı esas alınmış, sorular bilgiyi kullanmaya gereksinim duyacak şekilde hazırlanmıştır. Bölge kavramı içinde, Ortadoğu Coğrafyası’nı tarayan eleyici nitelikte bir soru sorulmuştur. Ancak genel itibariyle 2019 TYT Coğrafya soruları müfredatı tam anlamıyla tarayamamış, 9 ve 10. Sınıfın temel coğrafya konularından birçoğuna yer verilmemiştir.     

 

FELSEFE SORULARI BİLGİ YORUMLAMA İSTEDİ

Felsefe soruları MEB kazanımlarını baz alan; kavram bilgisi ve bu bilginin günlük yaşam üzerinden  yorumlanmasını ölçmeyi amaçlayan sorulardan oluşmuştur. Felsefe sorularının çözülebilmesi, müfredat bilgisi yanında, okuduğunu ve bilgiyi doğru yorumlamayı gerektirir. 2019 TYT felsefe sorularının niteliğine bakıldığında müfredat dışı soru olmadığı, önceki yıllarda olduğu gibi bilgi ve bilginin yorumlanmasını gerektiren sorulardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Yeterli kavram bilgisine sahip olan ve okuduğunu yorumlamada başarılı olan öğrencilerin soruları yanıtlamakta güçlük çekmedikleri, bilgi eksiği olan öğrencilerin ise doğrudan bilgi gerektiren sorular yanında, bilgiyi yorumlamayı gerektiren soruları çözmekte zorlandıkları görülmüştür. Felsefe sorularında yer alan paragrafların ve soru köklerinin açık, anlaşılır olduğu, herhangi bir tutarsızlık içermediği söylenebilir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  MUHAKEME YETENEĞİ İSTEDİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanı yenilenen sınav sisteminde yine yeni soru tarzlarıyla karşımıza çıkmıştır. ÖSYM ‘‘YENİ SORU’’ modelini öğrencilerin bilgilerini aktif kullandıkları muhakeme yeteneği ile çözmesini beklemekte olup sadece bilgi içeren sorulardan uzak durmuştur. Bunun yanında öğrencilerin dini kavram ve kelimeleri bilmesinin önemi de bir kez daha görülmüştür. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının geçen yıla oranla aynı paralellikte ve MSÜ 2019’a göre daha kolay olduğu, soruların bilginin yorumlanmasına yönelik hazırlandığı tespit edilmiş ve öğrencilerden de muhakeme yetenekleriyle çözmeleri istenmiştir. Öğrenciler; Allah’ın sıfatları, Hz. Muhammed’in sıfatları ve özellikleri, ibadetlerden zekât, bir de kavramlardan riyâ yani gösteriş başlığı altındaki beş sorudan iki tanesinde (Allah’ın Sıfatları ve Zekât) zorlanmış olup diğer soruların paragraf ağırlıklı yorum olduğunu ifade etmişlerdir.

MEF LİSESİ ÖĞRETMENLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE SORULARINDA SÜRPRİZ YOK


Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Arda Yakut, Esin Şahin Özer, Hürrem Özdağan: Türkçeyi kullanma gücüne ve analize bağlı sorular sorulduğunu gözlemledik. Bu seneki sınavda sürpriz diyebileceğimiz herhangi bir soru tipi yok. Her yıl olduğu gibi ağırlıklı olarak sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam sorularına yer verilmiştir.  Dilbilgisi soruları beklenen sayıda ve zorluk derecesindedir. Dil bilgisi sorularına baktığımızda ses bilgisi, cümlenin öğeleri, eylemsiler, noktalama işaretleri, yazım kuralları, cümlenin ögeleri, sözcük türleri ve karma dil bilgisi olmak üzere sorular sorulmuştur.  Bu sene geçen sene olduğu gibi anlatım bozukluğu konusundan soru çıkmamıştır. Dil bilgisi sorularının geneli geçen sene olduğu gibi öğrenciyi zorlamayacak sorulardan oluşmuştur. Görüştüğümüz öğrenciler anlam sorularının uzun olmadığını ancak birkaç sorunun çeldiricilerinin güçlü olması nedeniyle zamanlama noktasında zorlandıklarını belirttiler.

Sınav genel olarak metin ağırlıklı bir sınav olduğu için öğrencilerimiz asıl zorluğun bundan kaynaklandığını belirtmişlerdir.

 
MATEMATİK UZUN PARAGRAFLI SORULAR

 

Matematik Öğretmeni Filiz Kaya: 2019 TYT  Matematik  soruları  MEB müfredatına   uyumlu,  kazanımları tarayacak şekilde  hazırlanmıştır. 2018  yılında yapılan sınava göre ise bu sınavda özellikle problemlerin  daha uzun metinlerden oluştuğu ve bu soruların  okuma anlamaya dayalı,  zaman alıcı olduğu bu nedenle de süre konusunda sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Özellikle matematikte  olasılık, problemler ( yüzde problemleri) ve geometride katlama, özel üçgen- dörtgen konularına ait   sorularda  zorlandılar.

 

FİZİK BİLGİSİ DEĞİL UZUN METİNLER ÖĞRENCİLERİ ZORLADI

 

Fizik Öğretmeni Deniz Karadağ: Sınav sorularının konu başlıkları özkütlenin hacim ve kütle ile ilişkisi, ısı ve genleşme arasındaki ilişki, hız ve sürat arasındaki ilişki, yapılan iş sonucu gücün hesaplanması, optikten ışık akısı ve renkler, elektrik akımından lambalarda parlaklık şeklindedir.

Konu dağılımı ve çıkan sorular geçen seneler ile paralellik göstermektedir. Fizikte sorulmuş olan renk sorusunda olduğu gibi metinlerin uzun olması fizik bilgisi dışında öğrencilerimizin anlama ve  yorumlama kabiliyetini de ölçmeyi amaçlamıştır.

Öğrencilerimizden alınan bilgiler ışığında sınavın geneli açısından yaşanan en büyük sorunun uzun metinler yüzünden zamanı yetiştirme doğrultusunda yaşanan sıkıntıdır.

KİMYA SORULARI ZORLAMADI

 

Kimya Öğretmeni Hüseyin Çankaya: Öğrencimizle yapılan görüşmeler sonucunda aldığımız geri dönüşler ışığında soruların dağılımı geçmiş yıllarla benzerlik göstermektedir. Yayınlanan müfredat taslağına uygun sorular sorulmuştur. Soruları çözerken öğrencilerimiz zorlanmadıklarını ifade ettiler. 9.sınıf müfredatından Kimya Bilimi (1 soru) Atom ve Periyodik Sistem (2 soru) Kimyasal Türler arası Etkileşimler (1 soru) konularından oluşan 4 soru; 10. sınıf müfredatından Karışımlar(1 soru), Asitler,Bazlar ve Tuzlar (1 soru) Kimya Her Yerde (1 soru) olmak üzere 3 soru sorulmuştur.

 

BİYOLOJİ SORULARI ÖZENLE HAZIRLANMIŞ

 

Biyoloji  Öğretmeni Metin Taşçı: 2019 TYT biyoloji soruları bilgi ağırlıklı sorular olup, akademik olarak belirli bir donanıma sahip öğrencilerin cevaplayabileceği niteliktedir. Yoruma dayalı deneysel özellikteki soruda bile öğrencinin prokaryot - ökaryot hücre ayrımı bilgi birikimine sahip olması gerekmektedir.

TARİH SORULARI BİLGİ İSTEDİ

Tarih Öğretmeni Pınar Açan: Soruların dağılımı geçmiş yıllarla benzerlik göstermektedir. Bu yıl da 9. sınıf ünite konuları içerisinde yer alan 2 soru bulunmaktadır. İslamiyet öncesi Türk tarihine ait kavimler göçü ile ilgili bir soru ve Gazneliler  le ilgili bir soru yer almıştır. Her iki sorunun da bilgi düzeyinde olması dikkat çekmektedir. 10. sınıf ünite konularından Osmanlı Kültür Uygarlığı’na ait Divan- ı Hümayun’un özelliklerini içeren bir soru yer alırken bu soru da yine bilgi sorusu şeklinde düzenlenmiştir. 11. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile ilgili olarak 2 adet soru sorulmuş olup, bir tanesi Atatürk İlkeleri’nden Milliyetçilik ilkesinin sorgulandığı bir soru şeklindedir. Diğeri ise I. TBMM’nin özelliklerinin sorulduğu bir soru şeklindedir. Genel olarak sorulan sorularda müfredatın dışına çıkılmadığı gözlenirken, öğrencilerimiz bilgi ağırlıklı sorular ile karşılaşmışlardır.

 
COĞRAFYA: HARİTA OKURYAZARLIĞI ÖNEMLİ

Coğrafya Öğretmeni Ceyhan Yeni: Coğrafya soruları bilgi ağırlıklı olup 9.ve 10. sınıf konularını kapsamaktadır. Zorluk derecesi orta dereceli sorulardan oluşmaktadır. Harita üzerinde dağılış ilkesinin sorgulandığı, dünya haritası üzerinde ülkeler ve bölgelerin yerini bilmenin ve harita okuryazarlılığının önemi bu sınavda bir kez daha karşımıza çıkmaktadır.

 

 

FELSEFE ANALİZ VE SENTEZ SORULARI

 

Felsefe Öğretmeni Serap Suvaroğlu: Soruların geneli bilgi/ kavrama düzeyinden ziyade analiz ve sentez düzeyinde yoruma dayalıdır. Paragrafta anlam, yorum dediğimiz içeriğe sahiptir. Bilimin özelliklerini, felsefenin özelliklerini, ahlak felsefesinde iyi kavramının dayanağını sorgulayan sorulardır. Öğrencilerin rahatlıkla cevap verebileceği, orta zorlukta sorular olduğunu söyleyebiliriz.

MEKTEBİM OKULLARI ÖĞRETMENLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

 TÜRKÇE SORULARI ZAMAN ALDI

navın geçen yıla göre zor ve vakit alıcı nitelikte olduğu yönündedir. Türkçe soruları önceki yıllardaki gibi okuduğunu anlama ve yorumlama ağırlıklıdır. Soru dağılımında da geçen yılki anlam ve dilbilgisi dağılımının aynı olduğu gözlemlenmiştir. Temel bilgileri kullanmaya dayalı dil bilgisi, ses, yazım ve noktalama soruları da geçen yıllardaki oranda çıkmıştır. Öğrenciler paragraf sorularının uzun, çeldiricilerinin güçlü nitelikte olduğunu belirtmiştir. Sınav MEB kazanımlarına uygun bir sınav olmuştur. Paragraf sorularının öğrencileri zorlaması, düzenli kitap okumanın önemini bir kez daha göz önüne sermektedir.

MATEMATİK SORULARI HATALI BİR SORU OLABİLİR

 

MEB müfredatına uygun olduğu, bilgi ölçmekten ziyade bilgiyi kullanarak yorum ve analiz becerilerini ölçen, uzun paragraflı, okuma becerisi, problem çözme becerisine yönelik sorulara ve 9.10.sınıf konularına ağırlıklı olarak yer verildiği ifade edilmektedir. Testte yer alan Tek-Çift Sayılar ile ilgili bir sorunun yanlış olduğu düşüncesinde olan öğrencilerin bulunduğu öğrenilmiştir. Sorular yayınlandıktan sonra bu durum netleşmiş olacaktır.

Soruların daha fazla zaman alıcı olduğu, orta-zor düzeyde ağırlıklı olduğu belirtilmektedir. Geometri sorularının genel olarak verilen şekiller ve cisimler üzerinden konu kazanımları kullanarak kesme, katlama, döndürmeye yönelik ve günlük hayatta karşılaşılabilecek durumlara yer verildiği ifade edilmektedir.

 

TARİH SORULARI DÜZENLİ ÇALIŞAN YAPAR

İyi bir hazırlık süreci geçiren öğrencilerin zorlanmayacağını, düzenli çalışan her öğrencinin yapabileceği orta düzeyde zorluğu olan bilgi içerikli sorularSoru içerisinde birden çok konu hakkında bilgi ölçülmeye çalışılarak kazanım yelpazesinin geniş tutulmadığı, temel kavram bilgisine ve yorumlama gücüne pek yer verilmediği gözlenmiştir. Sürpriz bir soruyla karşılaşılmamıştır. Akademik açıdan tartışmasız sorulardır.

 COĞRAFYA SORULARI KOLAYDI

Müfredata uygun, orta ve kolay düzeyde yapılabilir sorular oluşan bir sınav. Geçmiş yıllardaki  sınavlara paralel sorular sorulmuş.

 FELSEFE ORTA DÜZEYDE SORULAR

Müfredata uygun, orta  ve kolay düzeyde Bir önceki sınava benzer. Geçmiş yıllardaki sınavlara paralel sorular sorulmuş. Öğrenciler rahatlıkla cevaplamışlardır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI

                                                          

2019 TYT sınavındaki sorular orta düzeyde ve bilgi+yorum şeklinde sorulardır. Ahlak, Hz. Muhammed’in tevazuu konularından yorum yapabilme gücüne dayalı sorular bulunmaktadır. Allah’ın sıfatları, peygamberlerin özellikleri ve zekât ile ilgili sorular bilgiyi ölçme düzeyinde sorulmuştur. TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde dikkat çeken, MEB’in kazanım listesine göre 2017-2018 müfredatından 10. Sınıf öğrenme alanı olan zekât konusundan sorulan sorudur. Genel olarak sorular temel bilgileri kapsamaktadır.

FİZİK SORULARI TEMEL KAVRAMLARI SORGULADI 

2019 TYT sınavına giren öğrencilerimizden aldığımız yorumlara göre, fizik soruları son yıllarda yapılan sınavlara benzer tarzda, lise müfredatına uygun, günlük hayatımızda fiziğin yerini ve önemini vurgulayan ayrıca, fizik dersindeki temel kavramları sorgulayan düzeydedir. Sürpriz soru olmayan TYT sınavında işlemi az, basit yorum içeren fakat uzun yapıdaki sorular oldukça zaman almıştır. Konu hâkimiyeti olan öğrencilerin rahat yapabileceği düzeydedir. Fen kısmında fiziğin seçici ve belirleyici etkisi de yadsınamaz.

KİMYA SORULARI KOLAYDI

Sınavdan çıkan öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre sınavın kolay sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. TYT sınavı bu yılda alışılagelmiş bir biçimde temel kimya konularından oluşturulmuş, yani 9 ve 10. Sınıf konularından sorular sorulmuştur Sınavlara doğru bir biçimde çalışan her öğrencinin kolaylıkla cevaplayacağı türden sorular sorulmuştur.

BİYOLOJİ SORULARI DA KOLAY BULUNDU 

Öğrencilerden gelen bilgiler, sınavın kolay olduğu, düzenli çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği sorulardan oluştuğu yönündedir. 

 

 

15-06-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş