Arama sonuçları

2020 LGS: Eğitimciler aralık ayı sorularını nasıl değerlendirdi?

2020 LGS: Eğitimciler aralık ayı sorularını nasıl değerlendirdi?

2020 LGS: Eğitimciler aralık ayı sorularını nasıl değerlendirdi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran 2020'de yapılacak Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) ilişkin örnek soruları yayımlamaya devam ediyor.

MEB, LGS için üçüncü örnek soru kitapçığını da yayımladı. Peki eğitimciler LGS aralık ayı örnek sorularını nasıl değerlendirdi? Sınava girecek öğrenciler için hangi uyarılarda bulundu?

ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NE DEDİ?

TÜRKÇE: ÇELDİRİCİLERİ GÜÇLÜ SORULAR

Sorular kazanımlarla paralel. Soruların temelini okuduğunu anlama, yorumlama, ilişki kurma, bilgiyi kullanma ve dönüştürme becerisi oluşturuyor. Sözcük, cümle ve paragraf düzeyinde hazırlanan sorular güncel disiplinler arası konuları ele alan, genel kültürü besleyen metinlerden seçilmiş. Öğrencilerden bu metinleri okuyup anlamalarının yanı sıra ilişkilendirerek, somutlaştırarak ve üst düzey düşünme becerilerini kullanarak doğru seçeneğe ulaşmaları bekleniyor. Sorular, açık ve net ancak öğrencinin dikkatini ölçen niteliktedir, çeldiricileri güçlü.  Bu ayki sorularda dilbilgisi, grafik, yazım kuralları ve noktalama işaretlerinden soru yer almıyor.

 

MATEMATİK: ZAMANI ETKİN KULLANMAK GEREKİYOR

Ağırlıklı olarak “Olasılık ve Veri Analizi” konularını kapsayan matematik soruları incelendiğinde öğrencilerin iyi bir matematik okuryazarı olmaları, okuduğunu anlamaları gerektiği görülüyor.  Günlük hayatla ilişkilendirilen ve görsellerle desteklenen sorularda çözüme yönelik bilgilerin de soru içerisinde yer alması sorunun kolay anlaşılır olmasına katkı sağlamakta ve çözümde öğrencileri ezberci yaklaşımdan uzaklaştırmakta. Örnek sorular arasında kolay sorulara yer verilmekle birlikte öğrencinin çözüm adımlarını takip ederek zamanı etkin kullanmasını gerektiren güçlüğü yüksek sorular da yer almaktadır.

 

FEN BİLİMLERİ: ANALİZ VE SENTEZ VAR

Deney düzenekleriyle, tablo ve görsellerle desteklenen soruların bilgi düzeyinden çok analiz sentez düzeyinde hazırlandığı görülüyor. Örnek sorular öğrencilerin grafik okuma, yorum yapma, bilgiyi transfer edebilme becerilerini ölçer nitelikte. Bu becerilere sahip ve kazanımlara hakim öğrenciler örnek soruları rahatlıkla çözebilir.

TC İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK: EZBERCİLİKTEN UZAK, YORUM İSTİYOR

Aralık ayı örnek soruları kazanımlara uygun, müfredatla uyumlu. Soruların ayrıntılarına inildiğinde Mustafa Kemal ve Milli Mücadele kahramanlarının Milli Mücadele sürecini ve bu süreç içinde Türk halkının azmi, vatanseverliği, fedakârlığı, birlik ve beraberliği kavramlarını barındıran alıntı metinlere yer verilmiş. Bu metinler ezberci yaklaşımdan uzak, yorumlama gücünü ölçen sorular grubunda yer aldığından; metin, soru cümleleri ve içindeki kavramlar dikkatli okunarak cevaplanmalı. Geçmiş aylarda yayımlanan sorularda var olan harita görsellerini analiz ederek okuma becerisini ölçen soru örneğine bu ay bir kez daha yer verilmiş. Bu tür sorularda da soru kökü dikkatli okunmalı, görsel ile öncüller arasındaki ilişki doğru kurulmalı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: MADDE KÖKLERİ VE SEÇENEKLER

Aralık ayında da geçmiş soru örneklerinde olduğu gibi ayet ve hadislerle ilişkilendirilen soru örneklerine rastlanmakta. Kazanımlara uygun bir biçimde hazırlanan sorularda, madde kökleri ve seçenekler açık ve net ifade edilmiş. Günlük yaşamla ilişkilendirilen bir gazete haberinin de yer aldığı örnek soruların güçlüğünün orta düzeyde olduğu düşünülmekte.

İNGİLİZCE: GÖRSEL OKUMA ÖNEMLİ

Yayımlanan örnek sorular 1.dönem 3 ve 4. ünitelerin kazanımlarını içermekte.  Üst düzey becerileri ölçmeye yönelik hazırlanan soruların tamamı görsellerle desteklenmekte. Bu sorularda öğrencilerin görsel okuma yaprak problem çözme becerileri yoklanmakta. Yayımlanan diğer soru örneklerinden farklı olarak 3’ncü soruda kelime bilgisi “oyunlaştırılmış öğrenme” yöntemi kullanılarak tasarlanmış. Soruların güçlüğünün orta düzeyde.

GEN GELECEK NESİLLER KOLEJİ EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: OKUMA-ANLAMA DÜZEYİNİ ÖLÇEN BİR İÇERİK

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik yayımlanan aralık ayı örnek soru kitapçığında Türkçe dersine ait on soru bulunmaktadır. Soruların içeriğine bakıldığında ekim ve kasım aylarında yayımlanan örnek sorularla örtüştüğü gözlemleniyor. Sorulara görsel yorumlama, metin yorumlama, sözcükte anlam, şiir bilgisi, cümle yorumu, sözel mantık-muhakeme, cümle tamamlama konularından öğrencileri sınamaya yöneltir. Aralık ayı örnek sorularında genel olarak anlam bilgisi kazanımları üzerinde durulmuş ve dil bilgisi kazanımlarına yer verilmemiş. MEB’in yayınladığı örnek sorular ve LGS’ de özellikle üzerinde durulan sözel mantık-muhakeme sorusuna aralık ayı örnek sorularında da yer verildiği göze çarpmakta. Diğer aylarda yayımlanan örnek sorularla benzerlik göstermekle birlikte görseli yorumlama hususuna da özellikle dikkat çekildiği görülmekte. Sorularda genel olarak öğrencilerin okuma-anlama düzeyini ölçen bir içerik ve üslup hakim. MEB örnek soruları Türkçe dersi için önerilen süre 20 dakika.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAMLAR ÖĞRENİLMELİ

Sorularda kavram bilgisinin odakta ve yorum gerektiren sorular ağırlıkta. Genel olarak Milli Mücadele süreciyle ilgili sorular yer almakta ve aynı şekilde harita yorumlama sorusu bulunmakta. Bu durum LGS soruları arasında harita yorumlamanın da yer alacağını gösterir. LGS örnek soruları, kavram öğretim tekniklerinin önemli rol oynadığını gösteriyor. Verilen yargıları doğru kavramlarla eşleştirmeyi gerektiren sorular ön planda. Yine alıntı metinler ve sözler, önemli kararların yer aldığı maddelerden oluşan sorular, öğrencilerin yorumlama gücünü de ölçmekte. Kavramları iyi öğrenen ve soruları dikkatli okuyan öğrenciler, kavram yanılgılarına düşmeyecekler. Sorular, müfredat ve konu kazanımlarına uygundur. Tavsiye edilen süre 10 dakika.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: DİKKAT ÖLÇEN SORULAR

 

Aralık ayı soruları incelendiğinde, soruların bilgiden çok dikkat ölçen nitelikte olduğu görülüyor. Sorular özellikle öğrencinin yorum yapma yeteneğini ölçmeyi hedefliyor.  Soruların dili anlaşılır olup, MEB kazanımlarına uygun. Sorularda verilen parçalar öğrencinin değerlerini yorumlama ve doğru kazanımlara ulaşmaları hedefliyor. Tavsiye edilen süre 10 dakika.

MATEMATİK: YORUM GÜCÜ, ANALİZ İSTİYOR

Yayımlanan soruların birinci dönem aralık ayına kadar işlenen konuların kazanımlarından oluştuğu görülüyor. Günlük hayat problemlerini içeriyor. Sorular öğrencinin matematik okur yazarlığını, yorum gücünü, analiz yapma ve temel bilgileri kullanma yeteneğini ölçüyor.  Özellikle sorularda “en az” ve “en çok” kavramları kullanılmış ve öğrencinin doğru yorum yapması istenmiş. Daha önce yayımlanan örnek sorularda olduğu gibi aralık ayının örnek soruları da görsel ve hikaye içermekte. Bu sorularla öğrenciden problemleri doğru okuyarak matematik diline çevirmeleri ve doğru çözüme ulaştırmaları istenmiştir. Tavsiye edilen süre 20 dakika.

FEN BİLİMLERİ: BİLGİYİ YORUMLAMA

Yayımlanan sorular aralık ayı sonuna kadar işlenen konuları içeren kazanımları kapsamakta. Mevsimler ve iklim (I), DNA ve genetik kod (2), basınç (7) konularından sorular yer almakta. Sorular verilen bilgiyi yorumlama, grafik verilerini inceleme, görselleri inceleyerek sonuçları değerlendirme ve yapılan deneylerin sonuçlarını analiz ederek yorum yapmaya yönelik. Verilere göre yorum yapmak istendiğinden grafik ve görselleri çok dikkatli bir şekilde incelemek gerek. Sorular bilgi eksiği olmayan ve dikkatli öğrencilerin rahat yapabileceği düzeyde. Önerilen süre 15 dakika.

İNGİLİZCE: YORUMLAMA BECERİSİ İSTİYOR

Aralık soruları ‘Cooking’ ve ‘On the Phone’ ünitelerinden hazırlanmış. Sorular, öğrencilerin dilbilgisi ya da kelime bilgisini ölçen değil, ezbercilikten uzak, okuduklarını anlamalarını ve çıkarımda bulunmalarını gerektiren, birden fazla veriyi kullanıp analiz yapma ve ilişki kurabilme becerilerini değerlendiren nitelikte. Sorularda olumsuz soru kökü kullanılmamış. Örnek sorular orta ve yüksek güçlükte, yorumlama becerisine sahip öğrencilerin çözebileceği sorular. Tavsiye edilen süre 10 dakika.

 

ERKAN ULU OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL YORUMLADI?

FEN BİLİMLERİ: GRAFİK YORUMLAYAN AVANTAJLI OLACAK

 

Yorumlama soruları fazlasıyla var, klasik LGS tarzı örnek sorular sorulmuş. Dikkatli okuma ve grafik yorumlama yetkinliği olan öğrencilerin lehine olacaktır. Deneysel sorulara ağırlık verilmiş. Kazanım dışı soru sorulmamış. Orta zor bir sınav diyebiliriz. Şıklar çeldirici seçilmiş.

 

TÜRKÇE: GRAFİK VE GÖRSEL YORUMLAMA VAR

 

Türkçe soruları beklendiği gibi daha çok “metinden hareketle çıkarımda bulunma, cümle içinde birden fazla kelimenin anlamlarıyla eşleştirilmesi ve sözel mantık” sorularından oluşmuş. Önceki sorulardan tek farkı grafik ve görsel yorumlama sorularının olmamasıdır.

Edebiyat bilgileri adı altında işlenen şiir, hikâye, roman gibi türler, eski sorulara göre daha üst düzeyde sorulmuştur. Ayrıca diğer örnek sorularda olduğu gibi bu örnek sorularda da daha çok geleneğe bağlı olan halk sanatçılarının (Yunus Emre, Neşet Ertaş, Aşık Veysel gibi ) üzerinde durulmuştur.

 

MATEMATİK: GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLİ

Matematik soruları günlük hayattan bağlamlar ile oluşturulmuş. Soruyu çözmek için gerekli işlem öğrenci tarafından kurulması gerekiyor. Güncel, sosyal ve hayatın içinden konular ile matematiğin uygulamalı kısmı sorgulanmak isteniyor. Bir soruda 7. sınıf kazanımı olan "yüzde" kavramı sorgulanmaktadır. Yayınlanan soruların hepsi, sınavın farkında olan öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülebilir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: OKUDUĞUNU ANLAYAN ÖĞRENCİ

Büyük bir çoğunluğu Türkçedeki cümlede anlam soru tarzında olan sorular. Okuduğunu anlayan öğrencinin rahatlıkla yapabileceği tarzda sorular ağırlıkta olmuş. Bir soru dışında, geneli, diğer yayınlanan sorulardan daha sade ve açık.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: AYIRT EDİCİ SORULAR

Geçen yıl yayınlanan sorulara göre daha kaliteli ve ayırt edici örnekler verilmiş. Görsele bağlı kalarak çıkarımda bulunma, bilgiden hareketle sonuca ulaşmanın ağırlıkta olduğu, dikkati ön plana çıkartan sorulardan oluşmaktadır.

 

İNGİLİZCE: GÖRSELE DAYALI SORULAR VAR

İngilizce soruları geçen senekilerden farklı ama önceki ayların soruları gibi ayırt edici nitelikte. Görsele dayalı yorum soruları mevcut. Öğrencilerden çıkarım yapmaları istenmiş. Kaliteli sorular sorulmuş. Kitapta olmayan bir kelime görünmüyor. Dikkatli okumayanın ve kelime bilgisi olmayanın yapamayacağı sorular sorulmuş.

 

FMV IŞIK OKULLARI NİŞANTAŞI KAMPUSU EĞİTİMCİLERİ NASIL YORUMLADI?

 

TÜRKÇE: OKUDUĞUNU ANLAMA VE YORUMLAMA

 

Soruları incelediğimizde, soruların ekim ve kasım aylarında yayımlanan örnek sorularla benzerlik gösterdiği gözlemlenmektedir. Sorular aralık ayına kadar olan kazanımları kapsamaktadır. Kasım ayında da olduğu gibi bu sorularda da dil bilgisi sorularına yer verilmemiştir. Sorular; öğrenciyi tek yönlü düşünmekten uzaklaştırarak öğrencilerin okuduğunu anlama, analiz etme, çıkarımda bulunma gibi becerilerini kullanmasını gerektirmektedir. Anlam bilgisi soruları oluşturulurken öğrencilerin genel kültürüne katkı sağlayacak, güncel ve bilimsel metinler seçilmiştir. Metin soruları seçilirken ulusal kültürümüzün parçası olan sanatçılara (Yunus Emre, Neşet Ertaş, vb.) yer verilmiştir. Aralık ayı sorularında dikkat çeken bir diğer nokta ise alışılmış soru köklerinin dışında da sorulara yer verilmiş olmasıdır. Metin soruları uzun olmadığı için kısa sürede okunmakta fakat dikkatli olmayı, üst düzey düşünmeyi ve çıkarım yapmayı gerektirdiği için çözümü uzun sürmektedir. Soruların öncülleri açık ve net ancak öncüllerdeki bilgiyi seçeneklerde tespit etmek oldukça zordur. Çünkü güçlü çeldiriciler kullanılmıştır.

Kasım ayından farklı olarak bu ay sözel mantık -muhakeme sorusuna yer verilmiş ancak grafik ve tablo okuma soruları sorulmamıştır. Her ay farklı soru kalıplarına ve kazanımlara yer verilmesi, soru çeşitliliğinin fazla olması LGS’nin kapsamının geniş olacağını göstermektedir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: ÇIKARIM YAPMASI GEREKİYOR

 

Aralık ayı örnek soruları incelendiğinde müfredatla uyumlu, kazanımlara uygun olduğu görülmektedir. Genel olarak farklı türde (gazete, mektup, söylev vb.) tarihsel metinler üzerinden öğrencinin çıkarım yapması amaçlanmıştır. Sorularda kullanılan metinlerin Türk milletinin vatanseverlik, milli birlik ve beraberlik, özgürlük, bağımsızlık, fedakârlık gibi özelliklerini, milli mücadele dönemini, Mustafa Kemal ve Milli mücadele kahramanlarını vurgulayan içerikte oldukları görülmektedir. Metin soruları öğrencilerin ezberlediği bilgileri sorgulamayan; daha çok okuduğunu anlama, yorumlama ve çıkarım yapma becerilerini kullanmalarını sağlayan niteliktedir. Aralık ayı örnek sorularında tarihsel metinlere daha çok yer verilirken, kasım ayı örnek sorularında bilgi içeren öncüller kullanılarak öğrencilerin çıkarım yapması istenmiştir.

Ekim ayında yayımlanan sorularda var olan harita okuma becerisini ölçen soru örneğine bu ay bir kez daha yer verilmiş. Öğrencilerin sorularda kullanılan haritayı analiz etmeleri ve sadece verilen haritadan yola çıkarak doğru cevaba ulaşmaları istenmektedir.  Bu tür sorularda görsel ile ilgili verilen açıklamaya dikkat etmek ve soru cümlesi ile verilen öncüller arasındaki ilişki doğru kurmak gerekmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: SORULARDA NASIL FARKLILIK OLUŞTU?

 

Aralık ayının örnek soruları, bu tarihe kadarki tüm kazanımları kapsamaktadır.  Örnek sorular incelendiğinde geçtiğimiz aylarda yayımlanan sorular ile bazı farklılıklar olduğu görülmektedir.  Ekim ve kasım ayındaki sorulara bakıldığı zaman daha çok bilgi ağırlıklı soruların olduğu gözlemlenmektedir. Ancak aralık ayı örnek soruları incelendiğinde soruların daha çok yorumlamaya ve okuduğunu anlamaya yönelik olduğu görülmektedir. Okuduğunu anlama, analiz etme, parçadan çıkarımda bulunma gibi öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini kullanacağı soruların sorulduğu görülmektedir. Parça ve metin soruları genellikle gündelik hayattaki konulardan ve gündelik hayatla ilişkilendirilebilecek ayetlerden seçilmiştir. Parça soruları uzunluk bakımından her öğrencinin okuyabileceği şekilde kısa ve özdür. Soruların seçenekleri doğru cevaba ulaşma bakımından anlaşılırdır; ancak elemede dikkat gerektiren seçeneklerin de olduğu görülmektedir.

Kasım ayı ile karşılaştırma yapıldığı zaman konu ve kazanım sayısının artması, soruların ayırt ediciliğini arttırmıştır. Aralık ayı yayımlanan soru tarzlarına bakıldığı zaman "yeni nesil" soru tarzına en yakın sorular olduğu görülmüştür.

 

 

İNGİLİZCE: ANA FİKİR GÖRSELLE BAĞDAŞTIRILIYOR

 

Aralık ayı örnek sorularını incelediğimizde müfredatın içerisinde öğrencilerimize kazandırılması hedeflenen okuduğunu anlama, kelimenin anlamının metinden çıkarılarak tahmin edilmesi, verilen bilgilerin görsellerle ilişkilendirilmesi ve bilginin transfer edilebilmesi becerilerin ölçüldüğünü görmekteyiz. Yayınlanan örnek sorularda kelimelerin farklı metinlerde kullanımını ölçmek en temel hedeflerden biridir. Ayrıca verilen kısa metinlerde ana fikrin bulunması ve bu fikirlerin belirtilen görsellerle bağdaştırılabilmesi ön planda tutulmuştur. İngilizce sorularında görsellerin verilen bilgilerle bağdaştırılıp sentezlenmesi LGS sorularının bezer türde olacağını göstermektedir.

MATEMATİK: BİRDEN ÇOK KAZANIM SORGULANIYOR

Aralık ayı örnek soruları, MEB tarafından aralık ayına kadar planlanmış tüm kazanımları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Gündelik hayatla ilintili, beceri temelli, sorgulamaya dayalı ve üst düzey düşünme becerilerine odaklanan soruların hazırlanmış olduğu görülmektedir.  

On sorudan üç tanesi birden çok kazanımı kapsamaktadır. Bu sorular ile öğrencilerden konular arasında ilişkilendirme yapabilmesi beklenmiştir.

Altı soru ön bilgi verilerek sorulmuştur. Bu soruların, öğrencilerin sadece bilgi düzeylerini değil, okuduğunu anlama, analiz etme, sentez yapma gibi analitik düşünme becerilerini de ölçtüğünün göstergesi olduğu söyleyebilir.

Sorular dikkat gerektiren, önemli detaylar içeren, orta ve zor düzeyde hazırlanmıştır. Sorulardan dört tanesi sadece 8. sınıf kazanımlarını değil,  5-6-7. sınıfların kazanımlarını da içermektedir. Bu nedenle sorular geçmiş yıllara ait bilgilerin de kavranmış olmasını amaçlamaktadır.

 

FEN BİLİMLERİ: ANALİZ VE SENTEZ İSTİYOR

 

Aralık ayı örnek soruları bugüne kadar işlenilen tüm kazanımları kapsamaktadır. Bloom Taksonimisi basamakları göz önüne alınarak hazırlanmış sorularda uygulama, analiz ve sentez yapabilme becerilerine ait sorular ağırlıktadır. Sorulan soruların orta ve zor düzeyde olduğu görülmektedir.

Sorular grafik okuma, bilgiyi kavrama ve uygulayabilme, deneyden sonuç çıkarabilme, yorum yapabilme, günlük hayat ile ilişkilendirebilme becerilerini kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. On tane sorudan iki tanesi grafik analizi, iki tanesi deneyden sonuç çıkarma, üç tanesi bilgiyi günlük hayatta kullanabilme, bir tanesi model üzerinde uygulama yapabilme, iki tanesi ise bilgiyi kavrayabilme ve uygulayabilme becerilerini kapsamaktadır.  İki adet grafik sorusundan bir tanesi bulduğu sonuçları sütun grafiği üzerinde gösterebilme iken, diğer soru birden fazla grafiğin tek grafikte toplanması ve yorumlanması becerilerini ölçmektedir. Farklı kazanımların bir soruda ölçüldüğü bir soru ile krşılaşılmamaktadır.

Soruların genelinde bilgiyi uygulayabilme, yorum ve analiz yapabilme ve fen okur-yazarı olabilmenin önemini vurgulamaktadır.

 

 

 

24-12-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş