Arama sonuçları

2020 LGS: Eğitimciler mayıs ayı ikinci örnek sorularını değerlendirdi

2020 LGS: Eğitimciler mayıs ayı ikinci örnek sorularını değerlendirdi

2020 LGS: Eğitimciler mayıs ayı ikinci örnek sorularını değerlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 Haziran'da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için mayıs ayı ikinci örnek sorularını yayımlandı. MEB, ayda iki kez örnek soru kitapçığı yayımlıyor.

2020 LGS: EĞİTİMCİLER MAYIS AYI İKİNCİ ÖRNEK SORULARI DEĞERLENDİRDİ

LGS için yayımlanan örnek soruları eğitimciler değerlendirdi? İşte yorumları:

FMV ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU ÖĞRETMENLERİ

MATEMATİK: OKUDUĞUNU ANLAMA VE YORUM İSTİYOR

Matematik Bölüm Başkanı Nadin Tozluyan: Mayıs ayı örnek soruları incelendiğinde soruların şimdiye kadar yayınlanmış olan örnek sorular ve Türkiye il geneli hazırlanmış olan çalışma sorularından çok da farklı olmadığı görülmektedir. Sorular kazanımlara paralel orta zorlukta hazırlanmıştır. Öğrencilerin okuduğunu anlama ve doğru yorum yapabilme yeteneklerini ölçen formatta hazırlanmış sorulardan oluşmaktadır.    

FEN BİLİMLERİ: YORUMLAMA VE ANALİZ GÜCÜ

Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Hakan Çay: Mayıs ayına ait  örnek soruları 1. Dönemi kapsayan tüm konulardan hazırlanmıştır. Sorular daha önceki örnek sorular gibi LGS tarzı sorulardan oluşmaktadır. Sorular, sebep sonuç ilişkisi kurabilme, sıralama ve gruplandırma, deney yorumlama, analiz yapabilme ve en önemlisi günlük hayatta karşılaştığımız örnek durumlara ait yorum yaparak bilimsel çıkarıma ulaşabilme becerilerinin ölçülmesi üzerine kurgulanmıştır. Soruların doğru yanıt verilebilmesi için çözümün farklı basamaklarında farklı bakış açılarının kullanılması gerekmektedir. Sorular uluslararası uygulanan PISA, TIMSS tarzı sorulara benzerlik göstermektedir.

TÜRKÇE: GÖRSEL OKUMA VE SÖZEL MANTIK SORULARI

Türkçe Bölüm Başkanı Neşe Sezer Cemali: Mayıs ayı Türkçe örnek soruları beklenene uygun şekilde öğrencinin çıkarım yapma, metin yorumlama, akıl yürütme, görsel okuma ve yorumlama becerilerini ölçmeye yöneliktir. Örnek sorularda sözcük öbeği ve deyim anlamıyla ilgili sorular da ön plana çıkmıştır. Öğrencilerin genel dilsel becerilerini ve birikimlerini ölçen bu sorular belirleyici niteliktedir. “Paragraf" ve "Cümle Anlamı" ile ilgili sorularda öncüller verilerek metnin tamamında bu öncüllerin yorumlanması beklenmiştir. Bu konularla ilgili olan sorular, tümevarım tekniği ile hazırlanmıştır. Sorular genellikle çift aşamalıdır. Doğru yanıtı bulmak için sadece okuduğunu anlamak değil, analiz ederek farklı verilerle de eşleştirmek gerekmektedir. Görsel okuma ve sözel mantık- muhakeme sorularına bu ay da yer verilmiştir. Soruların tamamı değerlendirildiğinde ezberci yaklaşımla hazırlanmadıkları, öğrencilerin temel dil becerilerini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülmektedir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: METİNDEN ÇIKARIM YAPMA

Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Yelda Baba: Mayıs ayı örnek soruları birinci dönem konularından oluşmaktadır.  Görsel okuma içeren bir soru bulunmamaktadır. Sorular metin analizine dayalı olarak oluşturulmuş ve metinden çıkarım yapabilme, bilgiyi yorumlayabilme becerisi ölçülmüştür. Sorular dersin terminolojisine ve temel bilgiye hakim olan, okuduğunu anlama ve analiz yapabilme becerisine sahip olan öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülebilecek niteliktedir.  

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: KAZA VE KADER KAVRAMLARI GİRDİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Numan Erdem:

Mayıs ayı örnek sorularında 1 ve 2. üniteden 2,  3.üniteden 1 soruya yer verilmiştir. Sorular konuyu  kavrama, bilgilerle ayet, hadis ve olayları yorumlama şeklinde sorulmuştur. Soru beklentimizin olduğu Kovid-19 odaklı yorumlama sorularının bu örneklerde yer almadığını görüyoruz. Özellikle son zamanlarda  örnek sorularda görmediğimiz kader ve kaza kavramlarıyla ilgili örnek olaylar ve bu kavramların yorumlanmasını  mayıs ayı sorularında gördük. Mayıs ayı soruları, konuları öğrenen öğrencilere yorum yaptırmayı hedefleyen kazanımlara ve hedeflere uygun şekilde hazırlanmış.

İNGİLİZCE: KELİME VE YAPI BİLGİSİ GEREKİYOR

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Yonca İşlek: Soruların Mayıs ayında da  ezbere dayalı olmayan ve ancak okuduğunu anlayan ve bundan sonuç çıkarabilen öğrencilerin yapabileceği nitelikte oldukları söylenebilir. Okuduğunu anlayabilmek için özellikle kelime bilgisi ancak bunun yanı sıra yapı bilgisi ön plana çıkmaktadır. Kelime ve yapı bilgisinden sonra soruları doğru yapabilmek için aranan beceriler şöyle: Okuduğunu anlayarak ana fikir çıkarma (soru 1), Grafik okuma ve analiz (soru 2-3) , okuduğu metni anlama ve aynı anlama gelen başka kelimelerle anlatılmış cümle ile eşleştirme (soru 4), metin ile bağlantılı kelime bilgisi ( soru 5).

ARI OKULLARI ÖĞRETMENLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: VERİLEN BİLGİYİ KULLANMA BECERİSİ

Mayıs ayında ikincisi yayımlanan LGS örnek sorularına bakıldığında soruların Milli Eğitim Bakanlığının öğretim programı ve 1.dönem kazanımlarına uygun, diğer aylarda yayımlanan örnek sorulara ve LGS’ye paralel olduğu görülmektedir.

Soruların zorluk derecesinin çoğunlukla orta düzeyde olduğu görülmüştür. Temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini yoklayan soruların dili açık ve anlaşılırdır. Dünyada yaşanan pandemi sürecinde sağladığı faydalarla öne çıkan kolonyanın sorularda yer alması, soruların güncel konulara da değindiğini göstermektedir. Sözel mantık sorusu grafikle birleştirilmiş ve akıl yürütme yöntemiyle öğrencilerin soruyu çözmeleri istenmiştir. Metinden ya da görselden çıkarım yapma, grafik ve harita okuma, görsel – metin ilişkisi kurma, metinde boş bırakılan yeri uygun ifadeyle tamamlama sorularının öğrencinin dikkatini de ölçtüğü görülmüştür. Sorularda verilen ön bilgiler, soruların çözümünde öğrenciyi ezberden uzak tutmaktadır.  Metinden çıkarım yapma sorularının birden fazla kazanımı yokladığı görülmüştür.

Mayıs ayı örnek soruları, ağırlıklı anlam bilgisi sorularından oluşup verilen bilgiyi kullanma becerisini ölçen yazım yanlışı sorusu dışında herhangi bir dil bilgisi ve noktalama kazanımına yer verilmemiştir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: DOĞRU YARGIYA ULAŞMAK

Mayıs ayı 2. örnek soruları incelendiğinde LGS kapsamında bulunan her üç üniteden de sorulara yer verildiği görülmektedir. Öncüllerden ya da paragrafta verilen bilgilerden çıkarım yaparak doğru yargıya ulaşmayı gerektiren örnek soruların orta güçlükte olduğu düşünülmektedir. Soruların genel yapısı yorum yapabilme becerisinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Konuya hakim ve soruları dikkatli okuyan öğrencilerin doğru yanıtlara ulaşabileceği düşünülmektedir.        

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: OKUDUĞUNU ANLAMA VE YORUMLAMA

Mayıs ayı 2. örnek soruları müfredat ve hedeflenen kazanımlara uygun bir biçimde dengeli bir dağılımla hazırlanmıştır. Okuduğunu anlama ve yorumlama becerisi gerektiren soruların, kavram bilgisine de sahip öğrenciler tarafından kolaylıkla yapılabilmesi beklenmektedir.

İNGİLİZCE: GÜNCEL KONULAR DA VAR

Yayımlanan mayıs ayı 2. soru örneklerinde dijital okuryazarlığın ön planda olduğu görülmektedir. Günümüzde karşımıza çıkabilecek tüm okuma metin çeşitleri (tablo, kısa not, diyalog, jazz bileti vb.)  sorularda yer almaktadır. Kovid-19, boş zamanları faydalı değerlendirme, hobiler ve zamanın etkin kullanımı gibi güncel konulara sorularda yer verilmiştir. Ayrıca içinde bulunduğumuz koşullarda öğrencileri motive edecek olumlu mesaj içeren soruların olması da dikkat çekicidir. Çok yoğun dikkat gerektirmeyen ve zaman alıcı olmayan soruların orta güçlükte olduğu düşünülmektedir. 

MATEMATİK: DAHA AZ İŞLEMLİ SORULAR

Mayıs ayı 2. örnek soruları MEB’in açıkladığı sınav kapsamına ait kazanımları içermektedir. Sorularda açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Öğrencilerin verilen bilgileri dikkatli bir biçimde okuyarak çıkarımda bulunmaları ve onlardan isteneni analiz edip ilgili işlemleri yapmaları beklenmektedir. Mayıs ayında yayımlanan 1. örnek sorulara göre daha az işlem yapılarak daha kolay çözülebilecek sorular olduğu görülmektedir. LGS sınav sorularının yayımlanan örneklere paralel hazırlanacağı düşünülmektedir. Bu nedenle örnek soruların tekrar tekrar çözülmesi öğrencilere kolaylık sağlayacaktır.

FEN BİLİMLERİ: GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLİ

Mayıs ayı 2. örnek fen bilimleri soruları, müfredata uygun bir biçimde günlük hayatla ilişkilendirilerek kurgulanmıştır. Sorular okuduğunu anlama, görsel verileri ve grafikleri incelemenin yanı sıra yorum yapma becerisi de gerektirmektedir. Bu ay içerisinde yayımlanan örnek sorularda olduğu gibi güçlük seviyesinin yüksek olduğu düşünülmektedir. Örnekler içerisinde dikkatle okunması gereken, çeldiricilerin çok kuvvetli olduğu sorular yer almaktadır. 1 ve 8.sorularda çelişkili ifadeler dikkat çekmektedir.

21-05-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş