Arama sonuçları

2020 LGS: Eğitimciler ocak ayı sorularını nasıl değerlendirdi?

2020 LGS: Eğitimciler ocak ayı sorularını nasıl değerlendirdi?

2020 LGS: Eğitimciler ocak ayı sorularını nasıl değerlendirdi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 7 Haziran’da yapılacak 2020 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için örnek soruları yayımlamaya devam ediyor.

Liselere Giriş Sınavı (LGS) için hazırlanan ocak ayı örnek soru kitapçığı da yayımlandı.

2020 LGS: EĞİTİMCİLER OCAK AYI SORULARINI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

2020 LGS için dördüncü örnek soru kitapçığına MEB sitesinden erişilebilir. Kitapçıkta sayısal ve sözel bölümden toplam 45 soru yer alıyor.

Her örnek sorularda olduğu gibi yine ocak ayı soruları için de eğitimcilerden bu soruları değerlendirmesini istedik. Arı Okulları, FMV Işık Okulları ile Doğa Koleji eğitimcilerinin örnek sorularla ilgili yorumları şöyle:

ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: SADECE BİLGİ SORULMUYOR

Zorluk derecesi bakımından orta düzeyde sorulardan oluşan bu ayki örnek soruları öğrenciler zorlanmadan çözülebilir. Temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini yoklayan soruların dili açık ve anlaşılır. Öğrencinin sadece bilgisini değil; çıkarım yapma, metin yorumlama, düşünceyi somutlama, akıl yürütme,  grafik okuma ve yorumlama, sözel mantık-muhakeme gücünü sorgulayan sorular. Dil bilgisi ve şiir bilgisi sorularında verilen öncüller, soruların çözümü için öğrenciyi ezberci yaklaşımdan uzaklaştırmakta ve bilgilerini soruya transfer edebilme becerilerini ölçmekte. Anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları ve cümlede anlam kazanımını bir arada yoklayan ve sözcüklerin karşıladığı anlamı iyi bilmenin öneminin altının çizildiği anlatım bozukluğu sorularına da yer verilmiş.

MATEMATİK: SAYISAL AKIL YÜRÜTME BECERİSİ İSTİYOR

 

Ocak ayı örnek soruları sayısal akıl yürütme becerisi doğrultusunda kazanımları kapsayıcı düzeyde titizlikle seçilmiş, görsellerle desteklenmiş. Sorular müfredatta bulunan konuların özünü içererek öğrencilerin bilgilerini pekiştirmelerine olanak sağlayacak biçimde hazırlanmış. Sorularda zorluk derecelerine göre; öğrencilerin etkin katılımla süreci içselleştirerek kendilerini çözümün bir parçası olarak görmesi, stratejik düşünme becerilerini geliştirilmesi, günlük yaşam koşullarına uygun problem durumlarına çözümler üretebilmesi, muhakeme yeteneğini geliştirmesi önemsenmekte.

 

FEN BİLİMLERİ: HEM BİLGİ HEM YORUM İSTİYOR

Ocak ayı soruları Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programı ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış. Deney düzenekleri, tablo ve grafikler ile kurgulanan soruların; öğrencilerin görsel okuma, verileri yorumlama ve analiz yapma becerilerini ölçer nitelikte olduğu bunun yanı sıra doğrudan bilgiyi ölçen sorulara da yer verildiği görülmekte. Diğer aylarda yayımlanan sorulardan farklı olarak bu ay deney düzeneği içeren soruların sayısı artırılmış.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: TEMEL KAZANIMLARI BİLMEK ÖNEMLİ

Geçmiş yıllarda uygulanan sınav soruları ve yayımlanan örnek sorularla da benzerlik göstermekte. Atatürk ilke ve inkılaplarına ağırlık verilen, yoğunlukla öncül kullanılan örnek sorular; metinden hareketle öğrencilerin çıkarım yapmalarını ölçer nitelikte ve bu doğrultuda ezberci yaklaşımdan uzak bir biçimde hazırlanmış. Temel kazanımları edinmiş, yorumlama ve ilişki kurma becerilerine sahip öğrencilerin orta güçlükte olduğu düşünülen bu soruları rahatlıkla çözebilmesi beklenmekte.

 

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ: ZOR SORULAR DEĞİL

2 ve 3. ünite kapsamında hazırlanan örnek soruların güçlüğünü yüksek değil.  Günlük yaşamla ilişkilendirilen, okuduğunu anlama, yorumlama ve okuduklarından çıkarım yapmaya yönelik soruların yanı sıra bilgiyi ölçen sorulara da örnekler arasında yer verilmiş.  Açıklamanın ilişkili olduğu sureyi ve sureden çıkartılacak yargıyı bulmayı gerektiren sorular yine bilgiyi kullanabilme ve yorumlama becerileri ile çözülecek nitelikte.

 

İNGİLİZCE: GÜÇLÜK DÜZEYİ EN YÜKSEK SORULAR

Daha önce yayımlanan örnek sorularla birlikte ele alındığında ocak ayı İngilizce soruları en yüksek güçlük düzeyine sahipler. Ancak soruların görsellerle destekleniyor olması öğrencilerin doğru yanıta ulaşmalarına kolaylık sağlayacak. Sorular öğrencilerin sadece kelime bilgileri ile değil aynı zamanda çevrimiçi ortamda kullanabilecekleri eleştirel düşünme, problem çözme becerileri ile grafik okuma ve istatistik verilerini analiz etme gibi üst düzey becerilere sahip olmalarını gerektiriyor. Özellikle grafik okuma sorusunun güçlüğü yüksek.

DOĞA KOLEJİ BÖLÜM BAŞKANLARI NE DEDİ?

 

TÜRKÇE: OKUMA, ANLAMA VE YORUMLAMA YETENEĞİ FARK ATTIRACAK

Doğa Koleji Türkçe Bölüm Başkanı Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu

Ocak ayı Türkçe örnek sorularının bu ay da bilgiden ziyade okuma, anlama ve yorumlama yeteneğine bağlı. Soruların çoğu orta zorluk düzeyinde olmakla birlikte birkaç soru öğrencilerin muhakeme yeteneğini daha belirgin ölçmekte. Bu sorulardan biri beşinci soru olarak verilen şiir sorusu. Öğrencilerin, “lebdeğmez” örneğini bulurken öncülde verilen bilgiyi iyi analiz etmeleri ve yaptıkları doğru analizle çözüme gitmeleri gerek. Dokuzuncu sorudaki sözel mantık sorusu ise metindeki iş ve işlem basamaklarının adım adım çözümlenmesini gerektiriyor. Ocak ayı örnek sorularında görsel okumaya yer verilmezken grafikle sunulan bilgilerin yorumlanması isteniyor. Diğer sorularda ise öğrencilerin bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin edebilme, metindeki yardımcı fikirler ile ana fikri belirleyebilme, cümle düzeyinde okudukları ile çıkarımda bulunabilme, medya metinlerini analiz etme becerileri ölçülmekte. Okuma anlamanın hâkim olduğu sorularda dil bilgisi olarak “cümlenin ögeleri” konusuna yer verilmiş. Bu soru da yine bir öncüle bağlı olarak ezberden uzaklaştırılarak sorulmuş. Türkçe soruları; öncülde verilen bilgilerin değerlendirilmesi ve oradan bir sonuca varılması, aynı zamanda sunulan her bir bilginin yorumlanabilmesinin önem arz ettiğini göstermekte. Öğrencilere, okuma ve yorumlama becerilerini geliştirmek adına tür ayırt etmeksizin okumalarını tavsiye ediyoruz.

 

MATEMATİK: PISA SORULARINA BENZİYOR

Doğa Koleji Ortaokul Matematik Bölüm Başkanı Berivan Dülger

Soruların tamamı birinci eğitim öğretim dönemi konularını kapsamakta ve soruların içeriğinin yüzde 50’sini Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler konusu oluşturmakta. Günlük hayatla ilişkilendirilmiş sorular çoğunlukta. Matematik okuryazarlığını ölçmek hedefleniyor. Sorularda verilen üst bilgiler ile öğrenciden doğru yorum yaparak çözüme ulaşması isteniyor.

Soruların tarz olarak daha çok PISA sorularına benzerlik gösterdiği ve görseller yardımıyla zenginleştirilerek öğrenciye yalın bir şekilde sunulduğu görülmekte. Analitik düşünme becerisini kullanmaya yönelik sorulara ağırlık verildiği ve sorularda verilen yönergeleri dikkatli yorumlayan öğrencilerin çıkarımlarını işlemlere dökmesi beklenmekte. Soruların hiçbiri temel bilgi ya da uygulama düzeyinde değil. Okuduğunu doğru anlama, doğru yorumlama, hızlı düşünme ve yeterli pratik gerektiren sorular.

 

FEN BİLİMLERİ: MÜFREDAT KAZANIMLARINA HAKİM OLMAK GEREK

Doğa Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı M. Fatih Tüfekçi

Müfredat kazanımlarına hakim olma ve bunları yorumlayabilme önemli. Sorular ayırt edici, bilgi hâkimiyeti ve muhakeme becerisini ölçer nitelikte. Deneysel soruların da karşımıza çıktığı örnek sorular, önceki yıl uygulanan LGS’deki gibi muhakeme yeteneği gerektiren, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablolar, görseller ve deneysel düzenekler içermekte.

1.soru “Mevsimler ve İklim” ünitesine ait olup, öğrencinin bilgilerini kullanmasını gerektiren ve yorum gücü yardımı ile cevaplayabileceği bir soru. 2. soru “DNA ve Genetik Kod” ünitesinden biyoteknoloji konusundan hazırlanmış. 4 ve 5. sorular ‘’Basınç’’ ünitesinden gaz basıncı konularından çıkıyor. 3, 6, 7, 8, 9 ve 10. soru ise ‘’Madde ve Endüstri’’ ünitesinden fiziksel ve kimyasal değişimler-kimyasal tepkimeler, periyodik tablo, asitler ve bazlar ve maddenin ısı ile etkileşimi konularından yöneltiliyor. Müfredat kazanımlarına hakim olan ve yorum gücü yardımı ile öğrenciler bu soruları çözebilecek. Özetle, örnek soruların bilgi düzeyinden daha çok analiz-sentez düzeyinde olduğunu, muhakeme yapma yeteneği ve sayısal bilgileri kullanarak yorum gücü gerektirdiğini görmekteyiz.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAMLARA DİKKAT

Doğa Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Çiğdem Karakaş

Soruların üçüncü ünite “Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!” ile dördüncü ünite “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye”den geldiği görülmekte. Sorular tek tek irdelendiğinde öğrencilerin,“Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder”, “Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk İlkelerini açıklar”, “Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.” kazanımlarına sahip olması bekleniyor.

Sorularda alan ve kavram bilgisinin sorgulandığını, bilgiden hareketle sonuca ulaşmanın gerekliliğinin ön plana çıktığını görmekteyiz. Atatürk’ün inkılap anlayışıyla ilgili verilen soruda Atatürk’ün sözleri verilmiş, öğrencilerin yorumlama gücü ölçülmüş. Dersimize ait kavramları iyi öğrenen, soruları dikkatli okuyan öğrencilerimiz soruların çözümünde yanılgıya düşmeyecek. Tüm sorular değerlendirildiğinde TC İnkılap Tarihi dersine çalışırken öğrencilere tavsiyem, soru çözümü yaparken düşünme becerilerini artırmak amacıyla verilen bilgileri analiz etmeleri.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ: DOĞRUDAN BİLGİ SORUSU YOK

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak

İyi hazırlanmış, görseller ile desteklenmiş ve aynı zamanda çözümleri de kolay. Soruların hazırlanış tarzının örnek olaylar üzerinden sonuç çıkarma, ayet, hadis yorumlama ve kurgulama şeklinde olduğu görülmekte. Doğrudan bilgi sorusunun yer almadığı örnek sorularda bu defa terim bilgisi sorgulaması yapılıyor. Geçen ay yayınlanan örnek sorularda olduğu gibi bu ay yayınlanan örnek sorularda da olay ve yorumlara “ahlaki bakış açısı” vurgulamasının ön plana çıkarıldığı görülmekte.

İNGİLİZCE: SORU KÖKLERİNDEKİ OLUMSUZ İFADELERE DİKKAT

İngilizce Bölüm Başkanı Tuba Mumcu

Özellikle okuma-anlama düzeyini ölçen sorulara ağırlık verildiğini görmekteyiz. Bu sebeple öğrencilerin, okuduklarından anlam çıkarmaları, analiz-sentez yapabilmeleri ve ilişki kurabilme becerilerini kullanabilmeleri gerekmekte. Aynı zamanda kelime bilgisinin de bu bağlamda ön plana çıktığı görülmekte. Soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru ifadelerine yine yer veriliyor. Bu durum öğrencinin soruları çözerken soru yönergelerindeki ifadelere dikkat etmesi gerektiğini göstermekte. Ocak ayı örnek sorularının ezberci yaklaşımdan uzak sorular olduğu görülmekte. Okuma-anlama ve yorumlama becerisi yüksek, temel kazanımları edinmiş öğrenciler öğrendikleri bilgiyi doğru şekilde kullanarak bu soruları rahatlıkla çözebilecek.

FMV IŞIK OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: OKUMA, ANLAMA VE ÇIKARIMDA BULUNMA

Ocak ayı LGS örnek sorularını incelediğimizde bu ay da soruların öğrencilerin okuma, anlama ve çıkarımda bulunma becerilerini ölçtüğü görülmektedir. Sorular, ocak ayına kadar olan kazanımları kapsamakta. Bu ayın anlam bilgisi soruları; öğrencilerin metnin bağlamından yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin edebilme, metindeki ana fikri ve yardımcı fikirleri belirleyebilme, okuduklarından çıkarımda bulunabilme becerilerini ölçmekte. Soruların çoğu orta zorluk seviyesinde. Fakat öğrencilerin muhakeme becerilerini ölçen zor sorular da yer almakta. Bu sorulardan biri şiir sorusu olan beşinci sorudur. Öğrencilerin bu soruyu çözmeleri için öncelikle verilen bilgiyi doğru bir şekilde analiz etmeleri gerekmekte. Bir diğer soru ise dikkat ve beceri gerektiren sözel mantık sorusu. Bu soruyu öğrencinin verilen bilgiler arasında bağlantı kurarak çözmesi gerekmekte. Aralık ayından farklı olarak bu ay grafik sorusuna yer verilmişt. Bu soruda öğrencinin grafikteki bilgiyi yorumlaması yerine verilen bilgiyi grafiğe dönüştürmesi istenmiştir.  Ağırlıklı olarak okuduğunu anlama sorularına yer verilirken dil bilgisi konularından “cümlenin ögeleri“ne yer verilmiştir. Bu soruda sorunun öncülü verilerek öğrencinin ezber bilgi yerine verilen bilgiyi kullanması hedeflenmiştir.

Her ay yayımlanan örnek sorularda gözlemlediğimiz en önemli şey okuma alışkanlığı kazanmış, sözcük dağarcığı zengin olan öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağıdır.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: EZBERCİLİKTEN UZAK

Örnek soruları incelendiğinde soruların 8. sınıf kazanımlarına ve öğretim programına uygun olduğu görülmektedir. Soruların dağılımına bakıldığında ilk dört sorunun dördüncü ünite “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye”, son sorunun ise üçüncü ünite “ Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!” den geldiği görülmektedir.

Sorular genel olarak ezberci yaklaşımdan uzak, verilen bilgiden çıkarım yapabilme ve verilen bilgiyi yorumlama becerisini ölçmeye yönelik hazırlanmış. Konuyu iyi özümseyen ve kavram bilgisine sahip olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği tarzda sorular olduğu görülmektedir. Ayrıca bu ay yayımlanan sorularda diğer aylarda yayımlanmış olan harita okuma ve tablo yorumlama sorularının yer almadığı görülmektedir. Ancak sorular tek tek irdelendiğinde ilk soruda Atatürk’ün sözlerinden yola çıkarak öğrencilerin çıkarım yapması beklenmektedir. Aynı zamanda Atatürk’ün inkılap anlayışıyla ilgili verilen soruda da Atatürk’ün sözlerine yer verilmiş ve öğrencilerin yorumlama gücü ölçülmüştür. Üçüncü, dördüncü ve beşinci sorularda verilen bilgiden hareketle öğrencilerin kavram bilgisi sorgulanarak ve öğrencilerin çıkarım yapıp sonuca ulaşmaları istenmiştir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: YORUMLAMA İSTİYOR

 

Ocak ayının örnek soruları, üçüncü ünitenin sonuna kadar olan konuları kapsamaktadır.  Ocak ayı soruları incelendiğinde geçtiğimiz aylarda yayımlanan sorular ile küçük farklılıklar olduğu görülmektedir.  Ekim ve kasım ayındaki sorulara bakıldığı zaman daha çok bilgi ağırlıklı soruların olduğu gözlemlenmektedir, aralık ayı örnek soruları incelendiğinde soruların daha çok yorumlamaya ve okuduğunu anlamaya yönelik olduğu görülmektedir. Ocak ayında ise her çeşit soru tarzına yer verildiği görülmektedir. Sorular ağırlıklı olarak öğrencilerin okuduğunu anlama, analiz etme, parçadan çıkarımda bulunma becerilerini ölçmektedir. Fakat doğrudan bilgi sorusunun yer almadığı örnek sorularda terim bilgisini ölçen sorulara yer verilmiştir.  Metin soruları genellikle gündelik hayattan, ayet ve hadislerden seçilmiştir. Metin soruları uzunluk bakımından her öğrencinin okuyabileceği şekilde kısa ve özdür. Soruların seçenekleri doğru cevaba ulaşma bakımından anlaşılırdır ancak dikkat gerektiren seçeneklerin de olduğu görülmektedir. Genel bir değerlendirme yapıldığında soruların zorluk düzeyinin her öğrencinin yapabileceği seviyede olduğu belirlenmiştir.

 

İNGİLİZCE: GÖRSELLERİ KULLANMALARI GEREK

Soruların genelinde okuduğunu anlama, yorumlama ve sorulardaki görselleri de kullanarak verilen bilgileri transfer edebilme becerilerinin ölçüldüğü görülmektedir. Bağlam içerisinde kullanılan kelime bilgisi her zaman olduğu gibi öne çıkmaktadır. Ancak öğrenciler soruları cevaplarken sadece kelime bilgilerini değil, analiz-sentez, karşılaştırma ve sebep-sonuç ilişkisi kurma becerilerini kullanabildiklerini göstermelidirler. Özellikle grafik soruları, öğrencilerin verilen bilgileri anlayıp, bu bilgileri yönerge kapsamında doğru görsele aktarmalarını ölçen sorulardır.  Ayrıca, soru köklerinde kullanılan olumsuz yapılar, öğrencilerin soruları cevaplarken ve verilen yönergeleri takip ederken çok dikkatli olmaları yönünde önemli bir uyaran olarak görülmektedir.

MATEMATİK: UZUN İŞLEM GEREKTİRMEYEN SORULAR

Ocak ayında yayınlanan örnek sorular; anlatımı açık, uzun işlemler gerektirmeyen, iyi yorumlandığında hızlı çözülebilen, gündelik hayatla ilişkilendirilip görsellerle desteklenmiş niteliktedir. Ocak ayında işlenen tüm kazanımlara sorularda değinilmiştir. Analiz ve sentez yeteneği yüksek öğrenciler için 8 sorunun güçlük düzeyinin orta seviyede, 2 sorunun ise üst düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

Beş soru cebirsel ifadelerin dışına çıkılarak görselleştirilmiş ve yoruma dayalı hale getirilmiştir. Bunun dışında, örnek sorulardan bir tanesi cebirsel ifadeler konusuyla ilgili kazanıma dayanmasına rağmen, 7. sınıf konularından yüzdeler ile ilişkilendirilerek daha üst düzey düşünme becerisini ölçer hale getirilmiştir.

Grafik sorusunda ise tablo ve grafik yorumlama bilgisinin yanı sıra, sorunun hikayesini okuma ve yorumlama becerisi de ölçülmek istenmiştir.

8. sınıfın olasılık konusu ile ilgili kazanımına, yine 8. sınıfın ilk konularından olan “çarpanlar ve katlar” , “kareköklü ifadeler” ve “üslü ifadeler” kazanımları da dahil edilerek öğrencilerin bu konularla ilgili bilgileri tek soruda ölçülmüştür.

Öğrencilerin okuduğunu anlayabilme ve okuduğunu görsel olarak yorumlayabilme, görselde verilen şekli analiz edebilme ve başka bir şekle dönüştürerek kullanabilme becerilerini ölçmeyi amaçlanmıştır.

FEN BİLİMLERİ: DENEY SORULARI ÖNE ÇIKIYOR

Ocak ayı örnek soruları, çoğunlukla üst düzey düşünme becerileri kullanılacak şekilde tasarlanmış; uzun paragraflar yerine kısa, net ve anlaşılır şekilde sorulmuştur.

Sorular bilimsel düşünmeyi teşvik eden, olaylar arasında bağlantıların kurulmasını hedefleyen, yoruma dayalı ve gündelik hayattan örnekler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Sorulan on adet sorudan üç tanesi deney sorusu olarak yöneltilmiştir. Bunlardan ikisinde deneylerin sonuçları verilmiş ve sonuçların yorumlanması istenmiştir. Gündelik hayatta karşımıza sıkça çıkan bazı durumların fen bilimleri ile açıklanmasının istendiği iki adet soru sorulmuştur.  Kimya ile ilgili sorulan iki adet soruda öğrencilerin bilgi düzeylerinin üst düzeyde olması beklenmiş ve bu bilgileri doğru şekilde analiz etmeleri istenmiştir. Kolay anlaşılır iki grafik sorusu yöneltilmiş, ancak tablo yorumlama ve matematiksel işlem gerektiren sorular sorulmamıştır. Bir aletin çalışma prensipleri verilerek bu aletle belli bir düzenek tasarlanmasının istenildiği soru ise ayırt edici niteliğe sahip olarak karşımıza çıkmıştır. Bilgiyi ve şekilleri kavrama, analiz etme ve sentezleme basamaklarını barındıran sorunun zorluk düzeyinin yüksek olduğu söylenebilir. 

Yayımlanan örnek sorularda bilginin tek başına yeterli olmadığını, analiz ve yorum yapabilme becerilerinin ön plana çıktığı ifade edilebilir.

ERKAN ULU OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

 
FEN BİLİMLERİ: EN ELEYİCİ SORULAR

Bu ay açıklanan Fen Bilimleri örnek soruları, bu yıl açıklanan örnekler arasındaki en eleyici konumda. Soru kalitesinde diğer örnek sorulara göre bir artış mevcut. Sorular hem dikkat hem bilgi gerektiriyor. Süre sıkıntısı yaşatacak bir durum yok diyebiliriz belki ama bu ayki örnek sorular, öğrencilerin dikkatini çelme konusunda oldukça zorlayıcı görünüyor.

TÜRKÇE: ŞİİR SORUSUNA DİKKAT

 

Türkçe soruları önceki örnek sorulara göre daha kolay seçilmiş. Metin yorumlama, anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları, anlatım bozuklukları, sözcüklerin cümle içindeki anlamları, dil bilgisi, mantık-muhakeme, grafik okuma ve yorumlama, çıkarım yapma gibi neredeyse hemen her konudan soru sorulmuş.

Edebiyat bilgileri adı altında işlediğimiz “şiir bilgisi” ile ilgili gelen soru, önceki örnek sorularda olduğu gibi genel kültür gerektirmektedir.

 

MATEMATİK: KELİME KAÇIRMADAN OKUMAK GEREK

 

Bu ay yayınlanan 10 sorunun 5 tanesi cebirsel ifadeler, birer tane üslü sayı, kareköklü sayılar, olasılık, veri analizi ve EBOB - EKOK konularından yayınlanmış. Cebirsel ifade kazanımları şekiller ile sorulmuş. Tangram gibi ders araçlarından sorular üretilmiş. Özellikle Veri analizi sorusu (4.soru) kelime kaçırmadan okunulması gereken bir soru. Sayı yeteneği ve dört işlem hızı iyi olmayan öğrenciler zorlanacak veya vakit kaybedecektir. Soruların hemen hemen hepsi günlük hayatta karşılaştığımız durumlarla ilişkilendirilerek sorulmuş orijinal sorulardır. Daha önceki örnek sorularda olduğu gibi okuduğunu anlayan, matematiksel problemlerde neden sonuç ilişkisi kurabilen öğrencileri ayırt edecek sorulardır. Yine alt sınıflardan kazanımları içeren sorular da bulunmaktadır. Örneğin 9. soru 7. sınıfta görülen yüzdeler konusunu da içermektedir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: TEMEL DİN BİLGİSİ İSTİYOR

 

Din kültürü ile ilgili açıklanan örnek sorular, zorluk olarak orta seviyede görünmektedir. Temel din kültürü bilgisi olan öğrencilerin yanıtlayabileceği sorular olmasına rağmen, iyi bir sınav sonucu için iyi bir çalışma gerektiğini gösteren bilgi düzeyinde sorular göze çarpmaktadır.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: AYIRT EDİCİ SORULAR

 

Bu ay açıklanan örnek sorular, soru kalitesi ve ayırt ediciliği yüksek olan örneklerden oluşmaktadır. Okuduğunu anlama, bilgiden hareketle sonuca ulaşma, Atatürk'ün sözleri ve İnkılaplar arası bağlantı kurmanın ön planda olduğu sorulardan oluşmaktadır.

 

İNGİLİZCE: ANALİZ ETME YETENEĞİ İSTİYOR

 

İngilizce’de açıklanan örnek sorular; anlamaya, analiz etmeye ve sonuç çıkartmaya yönelik verilmiş. Sorular çok zorlayıcı değil ama dikkat gerektiriyor. Bu ay geçen ayın aksine kelime bilgisinden çok grafik yorumlama, okuduğunu anlama ve çıkarım yapma ve sonuçlardan grafik çizmeye yönelik sorulardan örnekler verilmiş.

24-01-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş