Arama sonuçları

2020 LGS: Nisan ayı 2. örnek sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi?

2020 LGS: Nisan ayı 2. örnek sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi?

2020 LGS: Nisan ayı 2. örnek sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 7 Haziran'da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için örnek soruları yayımlamaya devam ediyor. Nisan ayının birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını içeren ikinci soru kitapçığı da yayımlandı. 

2020 LGS: NİSAN AYI 2.ÖRNEK SORULARINI EĞİTİMCİLER NASIL DEĞERLENDİRDİ?

LGS örnek soruları biz de eğitimcilere incelettik ve örnek soruları değerlendirmelerini istedik. Eğitimcilerin öğrencilere önerisi sınava kadar birinci dönem müfredatını tekrar edip, kitap okumaları ve bol yeni nesil soru çözmeleri.

FMV IŞIK ORTAOKULU ÖĞRETMENLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: BİLGİYİ FARKLI KULLANMA

Bu ay yayınlanan ikinci örnek soruların temelini paragraf ve cümle yorumu soruları oluşturmaktadır. Metinlerden özet çıkarma, bir sonuca, bir ana fikre ulaşma istenerek öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, ilişki kurma, bilgiyi kullanma, akıl yürütme ve çıkarım yapma becerileri ölçülmektedir. Verilen öncüllerden bilgiye ulaşma, o bilgiyi farklı örnekler üzerinde kullanma öne çıkmakta.

Cümlede anlam konusundan nesnel anlatımla ilgili bir soru sorulmuş. Nesnel anlatımın ne olduğuyla ilgili bilgiye sorunun öncülünde yer verilmiştir. Cümlede anlamla ilgili sorulan bir diğer soru ise cümle düzeyinde okudukları ile çıkarımda bulunabilme becerisini ölçmektedir.

İki soruda tablo ve görsel okuma becerisi kazanımına yer verilmiştir. Bu iki soru, öğrencinin dikkatini ölçmekle birlikte öğrencinin verilen bilgileri doğru yorumlamasını ve analiz etmesini gerektirmektedir. Birinci soruda öğrencinin tablodaki bilgileri ve kendi koşullarını da göz önünde bulundurarak bir planlama yapması istenmektedir. Gündemdeki bir program kullanılarak öğrencinin becerilerini günlük hayatta kullanabilmesi sağlanmaktadır. Uçak pistinin yer aldığı soruda öğrencinin yazılı bir metni görsel metin üzerinde zihinsel olarak canlandırması, bu canlandırma sonucu çıkarımlarda bulunması istenmektedir.  Bu görsel sorular, öğrencilerin yaşama uyum sağlaması, yaşadıkları dünyayı anlamaları ve değerlendirmeleri için kazandırılması hedeflenen kazanımlardır.

Dil bilgisi kazanımlarından sadece fiilimsi konusuna yer verilmiştir. Bu soru da yine bir öncüle bağlı olarak ezberden uzaklaştırılarak sorulmuştur. Örnek sorular okuma becerileri gelişmiş, okuduğunu anlayan, bilgiyi transfer edebilen öğrencilerin çözebileceği orta zorlukta sorulardır.

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAM BİLGİSİ SORGULANIYOR

Nisan ayı ikinci örnek sorular incelendiğinde nisan ayında yayımlanan ilk örnek sorularla benzerlik gösterdiği görülmekte. Sorular genel olarak verilen bilgilerden ve öncüllerden hareketle öğrencinin kavram bilgisi sorgulanarak çıkarım yapabilme ve verilen bilgiyi yorumlama becerisini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Konuyu iyi özümseyen ve kavram bilgisine sahip olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği tarzda sorular olduğu görülmektedir.

Ayrıca diğer aylarda yayımlanan sorulardan farklı olarak harita okuma, görsel okuma ve tablo yorumlama sorularının yer almadığı görülmektedir. Sorular irdelendiğinde Atatürk’ün sözlerine yer verildiği ve buradan yola çıkarak öğrencilerin doğru çıkarım yapıp istenilen kavrama ulaşmasının beklendiği görülmektedir. Özellikle “tam bağımsızlık,  milli birlik ve beraberlik” kavramlarının sıklıkla sorularda ve seçeneklerde vurgulandığı görülmektedir. Sonuç olarak öğrencinin kavram bilgisinin iyi olmasının soruları iyi bir şekilde yorumlamasını sağlayacaktır, bu da başarıyı artıracaktır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: YORUM VE ANALİZ SORULARI

Nisan ayının ikinci örnek soruları,  öğrencilerin LGS sınavında sorumlu oldukları ünitelerden olan konuları kapsamaktadır.  Mart ayının örnek soruları ve nisan ayının birinci örnek soruları incelendiğinde geçtiğimiz aylarda yayımlanan sorular ile dikkat çeken farklılıklar olduğu görülmektedir.  Mart ve nisan ayının birinci örnek sorularına bakıldığında daha çok yorum ağırlıklı ve analiz-sentez sorularının olduğu gözlemlenmektedir. Nisan ayı ikinci örnek soruları incelendiğinde ise soruların bilgi ağırlıklı olduğu görülmektedir. Bu sebeple nisan ayı ikinci örnek sorulara baktığımızda net bilgi sorularının olması en çok dikkati çeken konudur.

Sorularda genel olarak ayetlerden yola çıkarak cevabın bulunması istenmektedir. Parça veya metin sorularına yer verilmemiştir. Ayet ve bilgi soruları uzunluk bakımından her öğrencinin okuyabileceği şekilde kısa ve özdür. Soruların seçenekleri doğru cevaba ulaşma bakımından anlaşılırdır. Diğer şıkların çeldiriciliğinin düşük olduğu görülmektedir.

Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında soruların zorluk düzeyinin her öğrencinin yapabileceği seviyede olduğu belirlenmiştir.

İNGİLİZCE: GÖRSELLERLE BİLGİYİ YORUMLAMA

Bütün sorularda okuduğunu anlama, görseller aracılığıyla verilen bilgileri yorumlama, transfer edebilme ve analiz-sentez becerilerinin ölçüldüğü görülmüştür. Görsel içerikli sorularda verilen bilgilerin dikkatli okunup anlaşılmasının yanı sıra öğrencilerin bilgileri doğru analiz etmesi gerekmektedir. Kelime bilgisinin önemi her zaman olduğu gibi öncelikli tutulurken, okuma becerilerinde ana fikri bulabilme ve detayları fark edebilme becerileri ölçülmektedir. Verilen bilgilere uygun cevap verebilme becerisi bağlam içerisinde değerlendirilmiştir. Soru köklerinde istenilen bilgiler açık ve net bir şekilde ifade edilmiş ve sorular sadece öğrencilerin dil becerilerini değil, dikkat becerilerini de ölçücü nitelikte hazırlanmıştır. Yeni sorular, daha önce yayınlanan örnek sorularla paralellik göstermekte ve LGS sınavında da benzer becerilerin ölçüleceği beklenmektedir.

MATEMATİK: SORULARIN İÇİNDE GÜNCEL KONULAR VAR

Nisan ayı örnek sorularının 2.sinde de 8. sınıf 1. dönem müfredatına bağlı kaldığı görülmektedir. Basit Olayların Olma Olasılığı konusundan 1, Veri Analizi konusundan 1, Çarpanlar ve Katlar, Üslü İfadeler, Kareköklü İfadeler, Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler konularından 2’şer tane soru bulunmaktadır. Sorular birinci dönemin kazanımlarını içermektedir. Sorular şimdiye kadar yayınlanan örnek sorulara benzemektedir; aynı zorluk seviyesindedir.

Dünyada ve ülkemizdeki güncel konular soruların içerisine yerleştirilmiştir. Öğrencilerin gündemi takip ediyor olmaları, sorulara olan ilgisini artıracak ve soruları daha rahat bir şekilde çözmelerine de yardımcı olacaktır.

Çarpanlar ve katlar soruları daha önce yayınlanmış örnek sorularla benzerlik göstermekte olup, belirli bir bilgi düzeyine gelmiş öğrencilerin bu tarz soruları artık daha rahat çözebileceklerini düşündürmektedir.

Üslü sayılar konusunu içeren sorular birden fazla kazanımı ölçecek şekilde hazırlanmıştır. Soruları çözebilmek için 7. sınıf kazanımları olan ölçek ve oran-orantı konularına da hakim olma gerekliliği vardır. 

Basit olayların olma olasılığı kazanımını içeren soru, kazanımla ilgili temel bilgi seviyesini ölçmektedir. Kareköklü ifadeler soruları görseller yardımıyla zenginleştirilerek soruların daha rahat anlaşılmasını sağlanmıştır. Özellikle 5. soru öğrencilerin hem matematik okuryazarlığını ölçecek, hem de öğrencileri yorumlama ve analitik düşünme becerisini kullanmaya yöneltecek şekilde hazırlanmıştır. 10. soru ise daha çok işlem becerilerini ölçmeyi hedeflemektedir. 

Veri analizi sorusunda ise dünyada ve ülkemizde son zamanlarda yaygınlaşan bir ulaşım aracı ile ilgili hesaplama istenmektedir. Soru görsellerle, grafik ve tablolarla  zenginleştirilip, öğrencilerin veriler arasındaki ilişkiyi analitik düşünme  becerileriyle kurmaları beklenmiştir. 

Basit olayların olma olasılığı kazanımını içeren soruda, öğrenciden verilen birden fazla bilgiyi kullanarak olasılık değeri hesaplanması istenmiştir.

Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusuna ait sorularda da yine gündemdeki konulara değinilmiştir. Bu sorularda öğrencilerin cebirsel ifadeler ve özdeşlikler ile ilgili bilgi birikimlerini ve işlem yapma becerilerini kullanarak istenilen bölgelerin alanlarını cebirsel ifadelerde çarpma işlemiyle hesaplamaları beklenmiştir. 

 

FEN BİLİMLERİ: KISA VE NET AÇIKLAMALARLA HAZIRLANMIŞ

Nisan ayı 2. örnek sorularının tamamı gündelik hayatla bağlantı kurulmuş sorulardan oluşmaktadır. Nisan ayı 1. örnek sorulara oranla daha kolay hazırlanmış sorularda grafik okuma-yorumlama, deneyden sonuç çıkarma, verilen paragraftaki bilgilere göre analiz-sentez yapabilme yetenekleri ölçülmüştür.  Sorular birinci dönemin kazanımlarını içermektedir.

Yayınlanan 10 adet soru mevsimlerin oluşumu, iklim ve meteoroloji, modifikasyon, doğal seçilim, katı basıncı, sıvı basıncı, gaz basıncı, asit-basların özellikleri ve kimyasal tepkimelerden oluşturulmuştur. Sorular çeldirici olmayıp, kısa ve net açıklamalarla hazırlanmıştır.

Bilgi eksikliği olmayan ve soru çözümleriyle pratiğini arttırmış öğrencilerin kolaylıkla çözülebileceği bir test olmuştur.

ARI OKULLARI ÖĞRETMENLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: OKUDUĞUNU ANLAMA ÖNEMLİ

Nisan ayında ikincisi yayımlanan LGS örnek sorularına bakıldığında soruların Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programı ve kazanımları ile diğer aylarda yayımlanan örnek sorulara paralel olduğu görülmektedir. Konu kapsamı, 1.dönem ile sınırlandırıldığından örnek sorular da 1. dönem kazanımlarını içermektedir. Soruların temelini okuduğunu anlama, yorumlama, ilişki kurma, bilgiyi kullanma ve dönüştürme becerisi oluşturmaktadır. Zorluk derecesinin çoğunlukla orta düzeyde olduğu görülmüştür. Öğrenciler, bu ayki örnek soruları zorlanmadan çözecektir. Temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini yoklayan soruların dili açık ve anlaşılırdır. Öğrencinin bilgiden çıkarım yapma, metinler arası ilişki kurma, metin yorumlama, görsel ve metinden çıkarım yapma, öznel-nesnel cümleleri ayırt etme, tablo yorumlama ve muhakeme gücünü sorgulayan sorular ağırlıktadır. Bu ayki sorularda yazım kuralları ve noktalama işaretlerinden soru yer almamaktadır. Dil bilgisinden ”fiilimsi” konusuyla ilgili sorunun ezberden uzak bir yaklaşımla öncüle bağlı olarak sorulduğu görülmektedir. Ağırlıklı olarak okuduğunu anlama sorularının sorulduğu ancak her soruda farklı bir anlama becerisinin yoklandığı görülmektedir. Paragraflar, örtülü bir anlama sahip olduğundan öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri soruyu çözmelerinde önemli olacaktır. Paragraf sorularında paragrafta anlatılanları en iyi özetleyen cümleyi ve düşüncenin akışına uygun cümleyi belirleme, paragrafta sözü edilen kişiyle ilgili çıkarım yapma soru tiplerine de yer verilmiştir. Bunun yanı sıra Yunus Emre ve Shakespeare’in karşılaştırıldığı soruda ise verilen mesajların sentezlenerek öğrenci tarafından en doğru birleşimin bulunması istenmiştir. Tablo sorusunda güncel bir konu olan uzaktan eğitime ve bu eğitimde verilen derslerin tekrarı olduğuna dikkat çekilmiştir.

                                   

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAMLARA DİKKAT

MEB’in nisan ayı ikinci örnek soruları incelendiğinde önceki aylarda yayımlanan örnek sorulara benzerlik gösterdiği görülmektedir. Soru metinlerinin bir kısmı Mustafa Kemal’in o dönemi özetleyen sözlerinden oluşmakta özellikle “Tam bağımsızlık“, “Manda ve Himaye“, “Birlik ve Beraberlik“ kavramları üzerinde durulmaktadır.                                                                                                                                                 

 Orta güçlükte olduğu düşünülen sorular, bilgiden çıkarım yaparak doğru yargılara ulaşmayı gerektirmektedir. Bu durum önceki örnek sorularda olduğu gibi yorum yapabilme becerisinin önemini yine ortaya koymaktadır.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: KORONAVİRÜS SORU OLDU

Nisan ayı ikinci örnek sorularında kapsamda yer alan 3 üniteden de sorulara yer verilmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu duruma ilişkin hazırlanan salgın sorusu da örnekler arasında yer almaktadır. Orta güçlükte olduğu düşünülen soruları çözerken öğrencilerin hem kavram bilgisine hem de verilen bilgiden çıkarım yapabilme becerisine sahip olması beklenmektedir.

İNGİLİZCE: OLUMSUZ SORU KÖKLERİNE DİKKAT

Yayımlanan örnek sorular görsellerle desteklenerek hazırlanmıştır. Metne göre yanıtlanması beklenen, ana fikir/tema ölçen sorularda olumsuz soru kökleri dikkat çekmektedir. Ayrıca disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanan 5.soru matematik bilgisi ile analiz yapmalarını gerektirmektedir. Soruların genelinin orta güçlükte olduğu düşünülmektedir.

MATEMATİK: GÜNCEL KONULARDAN SORU HAZIRLANMIŞ

Nisan ayı matematik örnek sorularının ikincisinin de ilkinde olduğu gibi LGS kapsamına ait kazanımları ölçtüğü görülmektedir. Soruların içeriğinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" başta olmak üzere güncel konular ve gerçek hayat örnekleri kullanılmıştır. Daha önce yayımlanan örneklerde olduğu gibi sorular görsellerle desteklenerek anlaşılabilirliği arttırılmıştır. Soruların çözümünde matematik bilgisinin yanı sıra; okuduğunu anlama, problem çözme ve yorum yapabilme becerisi gerekmektedir.

 

FEN BİLİMLERİ: YAŞAM BECERİLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ünitelere göre soruları değerlendirecek olursak “DNA ve Genetik Kod” ünitesindeki sorular ön bilgiye dayandırılmıştır. Bu sorularla günlük hayattan örnekler ve resimler verilerek öğrencilerin yaşam becerilerinden de fen bilimlerine ilişkin bir şeyler öğrenebilecekleri görülmektedir.  “Basınç” ünitesi soruları görsellerle zenginleştirilmiş olup öğrenciye elindeki verileri yorumlayarak fırsata çevirme şansı tanımıştır. Öğrenci, deney düzenekleri ile gözlem yapması gerektiğini bilerek, sonuçları değerlendirmeli ve doğru yanıta bu süreci takip ederek ulaşmalıdır. “Madde ve Endüstri” ünitesinde de basınç ünitesinde olduğu gibi deney düzeneği içeren sorular ön plandadır. Öğrencilerin gözlemler doğrultusunda yorum yapabilme becerileri sınanmıştır. “Mevsimler ve İklim” ünitesine ilişkin sorular LGS yeni nesil soru örnekleri için beklenen düzeydedir. Genel anlamda soruların disiplinler arası yaklaşımla hazırlandığı, yorum yapabilme becerisine sahip öğrenciler için orta güçlükte olduğu düşünülmektedir.

22-04-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş