Arama sonuçları

2020 YKS: 12. sınıf birinci dönem konuları nedir? Nelerden sorumlu olacaksınız?

2020 YKS: 12. sınıf birinci dönem konuları nedir? Nelerden sorumlu olacaksınız?

2020 YKS: 12. sınıf birinci dönem konuları nedir? Nelerden sorumlu olacaksınız? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçildiği için önce 2020 LGS’ye girecek öğrencilerin yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olduklarını açıklamıştı. Ardından da LGS’de sadece 8’nci sınıfın birinci dönem konularından soru çıkacağını duyurmuştu.

Bu açıklamadan sonra lise son sınıf öğrencileri de aynı durumun kendileri için geçerli olup olmadığını sordu. Bakan Selçuk da bu öğrencilerin de 9, 10 ve 11 sınıfların müfredatlarının tümünden ancak 12’nci sınıfın sadece birinci döneminden sorumlu olacaklarını söyledi.

Bu açıklamanın ardından ise okullar da öğrenciler de bu konuların hangileri olduğunu sormaya başladı. Buna yanıt ise MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’ndan geldi.  Kurum, 2020 YKS Güncellenmiş konu ve kazanımlarını açıkladı. Bunların içinde yalnızca 12 sınıf değil, 9-10-11’nci sınıfların konuları ve kazanımları da bulunuyor. Doğa Koleji bölüm başkanları da bu listeyi sadece 12’nci sınıf birinci dönem konuları olarak çıkardı.

İşte 25-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 2020 YKS’de sorumlu olduğunuz konular derslere göre şöyle:

 

2020 YKS: 12. SINIF BİRİNCİ DÖNEM KONULARI NEDİR?

 

 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI*

DÖNEM

ÜNİTE/KONU

KAZANIM

1. DÖNEM

GİRİŞ ÜNİTESİ

Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki

1. DÖNEM

GİRİŞ ÜNİTESİ

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki

1. DÖNEM

GİRİŞ ÜNİTESİ

Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler

1. DÖNEM

GİRİŞ ÜNİTESİ

İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri

1. DÖNEM

GİRİŞ ÜNİTESİ

Kelimede Anlam

1. DÖNEM

HİKÂYE ( ÖYKÜ )

1. 1960 sonrası dönemden dört hikâye örneği

1. DÖNEM

HİKÂYE ( ÖYKÜ )

2. Küçürek (minimal) hikâye örnekleri

1. DÖNEM

ŞİİR

1. Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışından üç şiir örneği

1. DÖNEM

ŞİİR

2. Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan iki şiir örneği

1. DÖNEM

ŞİİR

3. Millî Edebiyat anlayışını yansıtan iki şiir örneği

1. DÖNEM

ŞİİR

4. Garip akımından iki şiir örneği

1. DÖNEM

ŞİİR

5. İkinci Yeni’den iki şiir örneği

1. DÖNEM

ŞİİR

6. Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran modern şairlerden iki şiir örneği

1. DÖNEM

ŞİİR

7. 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan bir şiir örneği

1. DÖNEM

ŞİİR

8. 1980 sonrası Türk şiirinden iki örnek

1. DÖNEM

ŞİİR

9. Cumhuriyet sonrası halk şiirinden iki şiir örneği

 

 

 

 

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı müfredatı belirlenen tür isimleri üzerinden her yıl 7 ünite olacak şekilde 9’dan 12. sınıfa kadar sarmal bir şekilde işleniyor. Bu bilgi doğrultusunda şu bilinmelidir her ne kadar Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) 12. sınıfın ikinci döneminden sorumlu olmayacakları açıklansa da öğrencilerimiz önceki yıllarda öğrendikleri için  roman ve tiyatro konularının tamamından sorumlular. Sadece deneme ve söylev konularından sorumlu değillerdir. 

 

 

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

DÖNEM

ÜNİTE/KONU

KAZANIM

1. DÖNEM

1. ÜNİTE:
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA

1.1. Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.
1.2. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu analiz eder.
1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder.

1. DÖNEM

2. ÜNİTE:
MİLLÎ MÜCADELE

2.1. Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.
2.2. Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
2.3. Sevr Antlaşması’nın Millî Mücadele sürecine etkilerini analiz eder.
2.4. Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar
2.5. Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması’na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye’nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.
2.6. Millî Mücadele sonucunda kazanılan diplomatik başarıları ülkemizin bağımsızlığı açısından değerlendirir.
2.7. Millî Mücadele sürecine katkıda bulunmuş önemli şahsiyetlerin kişilik özellikleri ile faaliyetlerini ilişkilendirir.

1. DÖNEM

3. ÜNİTE:
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI

3.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar.
3.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
3.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar.
3.4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
3.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.

3.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.

3.7. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları kavrar.

3.8. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından analiz eder.

 

 

 

 

COĞRAFYA DERSİNDE HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?

COĞRAFYA

DÖNEM

ÜNİTE/KONU

KAZANIM

1. DÖNEM

Sıradışı Doğa Olayları

12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar.

1. DÖNEM

Yarından Sonra

12.1.2. Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur.

1. DÖNEM

Ekonomik Faaliyet Türlerinin
Sosyal ve Kültürel Hayata Etkileri

12.2.1.Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder.

1. DÖNEM

Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi     

12.2.2.Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar.

1. DÖNEM

Günümüz Dünyasından Geleceğin
Dünyasına     

12.2.3.Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur.

1. DÖNEM

Türkiye'de Bölge Sınıflandırması   

12.2.4. Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder.

1. DÖNEM

Bölgesel Kalkınma Projeleri

12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir.

1. DÖNEM

Hizmet Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Kalkınmasına Etkisi

12.2.6. Hizmet sektörünün Türkiye’nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar.

1. DÖNEM

Ulaşım Sisteminin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler

12.2.7. Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar.

1. DÖNEM

Ulaşım Sistemeri ve Kalkınma                               

12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar.

1. DÖNEM

Türkiye’deki Ulaşım Sistemleri

12.2.9. Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar.

1. DÖNEM

Dünya Ticareti

12.2.10. Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder.

1. DÖNEM

Türkiye'de Ticaret

12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar.

1. DÖNEM

 Tarihî Ticaret Yolları

12.2.12. Tarihî ticaret yollarını Türkiye'nin konumu açısından
değerlendirir.

1. DÖNEM

Türkiye'de ki Dış Tıcaret

12.2.13. Türkiye’nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder.

1. DÖNEM

Ülkemizi Sembolize Eden Mekanlar

12.2.14. Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar.

1. DÖNEM

Türkiye'nin Turizm Potansiyeli

12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar.

1. DÖNEM

Türkiye’nin Turizm Politikaları

12.2.16.Türkiye’nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir.

 

 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

DÖNEM

ÜNİTE/KONU

KAZANIM

1. DÖNEM

1. Din-Bilim İlişkisi

12.1.1. Din- bilim ilişkisini tartışır

1. DÖNEM

2. İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi

12.1.2. İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir.

1. DÖNEM

3. İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları

12.1.3. İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır.

1. DÖNEM

4. Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar

12.1.4. Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır

1. DÖNEM

5. Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler

12.1.5. Fâtır suresi 27-28. ayette verilen mesajları değerlendirir.

1. DÖNEM

1. Türklerin Müslüman Olmaları

12,2.1. Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar.

1. DÖNEM

2. Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler

12.2.2. Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır.

1. DÖNEM

3. Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet

12.2.3. Nisâ suresi 69. ayette verilen mesajları değerlendirir.

 

 

MATEMATİK: HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?

MATEMATİK

DÖNEM

ÜNİTE/KONU

KAZANIM

1.DÖNEM

ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR

12.1.2.1. Logaritma fonksiyonunu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer.
12.1.2.2.10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer.
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
12.1.3.1. Üstel ve logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır.

1.DÖNEM

DİZİLER

12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar.
12.2.1.2. Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur.
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
12.2.1.4. Diziler yardımıyla gerçek hayat durumları ile ilgili problemler çözer.

1.DÖNEM

TRİGONOMETRİ

12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar.
12.3.1.2. İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar.
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur.

1.DÖNEM

DÖNÜŞÜMLER

12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki
görüntüsünün koordinatlarını bulur.
12.4.1.2. Temel dönüşümler ve bileşkeleriyle ilgili problem çözer.

 

 

FİZİK: HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?

FİZİK

DÖNEM

ÜNİTE/KONU

KAZANIM

1. DÖNEM

12.1. Düzgün Çembersel Hareket
12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket

12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket
12.1.1.1. Düzgün çembersel hareketi açıklar ve günlük hayattan örnekler verir. a. Çembersel hareket çizgisel hızın büyüklüğünün sabit olduğu durumlarla sınırlandırılır.
12.1.1.2. Düzgün çembersel harekette periyot, frekans, çizgisel hız ve açısal hız kavramlarını açıklayarak birbirleriyle ilişkilendirir.

1. DÖNEM

12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket

12.1.1.3. Merkezcil ivmeyi çizgisel hız vektörünün yönündeki değişime bağlı olarak açıklar. a. Öğrencilerin çembersel harekette çizgisel hız vektörünü çember üzerinde iki farklı noktada çizerek merkezcil ivmenin şiddetini bulmaları ve yönünü göstermeleri sağlanır.

1. DÖNEM

12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket

12.1.1.4. Düzgün çembersel harekette merkezcil ivmeye sebep olan kuvvet ile cismin kütlesi, çizgisel hızı ve dönme yarıçapı arasındaki ilişkiyi keşfeder. a. Öğrencilerin deney yaparak merkezcil kuvvetin matematiksel modelini çıkarmaları sağlanır.

1. DÖNEM

12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket

12.1.1.5. Günlük hayatta düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. a. Öğrencilerin yatay ve düşey zeminde düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin serbest cisim diyagramlarını çizmeleri ve tartışmaları sağlanır. b. Düzgün çembersel harekette konum, hız ve ivme denklemlerine girilmez.

1. DÖNEM

12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket

12.1.1.6. Yatay, düşey ve eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartlarını açıklar. a. Öğrencilerin virajlarda hareket eden araçların, yatay/düşey düzlemde dönen cisimlerin ve benzerlerinin dönebilme şartlarını irdelemeleri ve problem çözmeleri sağlanır.
12.1.1.7. Düzgün çembersel hareketle ilgili günlük hayattan problem durumları tanımlar ve çözüme yönelik tasarımlar yapar.

1. DÖNEM

12.1.2. Dönerek Öteleme Hareketi

12.1.2. Dönerek Öteleme Hareketi
12.1.2.1. Öteleme ve dönme hareketini birbirleri ile karşılaştırır.
12.1.2.2 Eylemsizlik momentinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. a. Eylemsizlik momenti ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
12.1.2.3. Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri açıklar. a. Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisi ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.

1. DÖNEM

12.1.3. Açısal Momentum

12.1.3. Açısal Momentum
12.1.3.1. Açısal momentum kavramını açıklar. a. Öğrencilerin açısal momentum ve çizgisel momentum kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek açıklamaları sağlanır. b. Öğrencilerin açısal momentum kavramının bağlı olduğu değişkenleri açıklamaları sağlanır.
12.1.3.2. Açısal momentumun korunumunu açıklar ve örnekler verir. a. Açısal momentumun korunumu ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.

1. DÖNEM

12.1.4. Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları12.1.4. Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları

12.1.4. Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları
12.1.4.1. Gök cisimlerinin dolanma hareketinin sebeplerini açıklar.
12.1.4.2. Kütle çekim kuvvetinin ve çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
12.1.4.3. Gök cisimlerinin hareketlerine örnekler vererek Kepler kanunlarını açıklar. a. Öğrencilerin gözlemevleri üzerine araştırma yapmalarına ve mümkünse gözlemevi ziyaretinde bulunmalarına imkân sağlanır.
12.1.4. Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları
12.1.4.1. Gök cisimlerinin dolanma hareketinin sebeplerini açıklar.
12.1.4.2. Kütle çekim kuvvetinin ve çekim ivmesinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
12.1.4.3. Gök cisimlerinin hareketlerine örnekler vererek Kepler kanunlarını açıklar. a. Öğrencilerin gözlemevleri üzerine araştırma yapmalarına ve mümkünse gözlemevi ziyaretinde bulunmalarına imkân sağlanır.

 

FİZİK

DÖNEM

ÜNİTE/KONU

KAZANIM

1. DÖNEM

12.2. Basit Harmonik Hareket 12.2.1. Basit Harmonik Hareket

12.2.1. Basit Harmonik Hareket 12.2.1.1. Basit harmonik hareketi açıklar ve örnekler verir. 12.2.1.2. Düzgün çembersel ve basit harmonik hareket yapan yay ve sarkaç hareketleri arasındaki ilişkiyi açıklar. a. Yay ve sarkaçlar için uzanım, genlik, periyot, frekans, geri çağırıcı kuvvet ve denge noktası kavramları farklı harmonik hareket örnekleri ile açıklanır.

1. DÖNEM

12.2.1. Basit Harmonik Hareket

12.2.1.3. Basit harmonik harekette konumun zamana göre değişimini analiz eder. a. Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak konum-zaman grafiğini çizmeleri ve matematiksel model ile göstermeleri sağlanır.

1. DÖNEM

12.2.1. Basit Harmonik Hareket

12.2.1.4. Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimini açıklar ve buna bağlı problemler çözer.

1. DÖNEM

12.2.1. Basit Harmonik Hareket

12.2.1.5. Esnek bir yayla ucuna bağlı bir cisimden oluşan sistemde ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. a. Öğrencilerin deney yaparak periyoda etki eden değişkenleri belirlemeleri ve matematiksel modeli oluşturmaları sağlanır.

1. DÖNEM

12.2.1. Basit Harmonik Hareket

12.2.1.6. Basit sarkaç ve esnek bir yayla ucuna bağlı bir cisimden oluşan sistemin periyodu ile ilgili hesaplamalar yapar. a. Esnek yayların hareketi tek boyut ile sınırlandırılır

1. DÖNEM

12.3. Dalga Mekaniği 12.3.1. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

12.3.1. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
12.3.1.1. Su dalgalarında kırınım olayının dalga boyu ve yarık genişliği ile ilişkisini belirler. a. Öğrencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak elde edilen verilerden sonuçlar çıkarmaları sağlanır.

1. DÖNEM

12.3.1. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

12.3.1.2. Su dalgalarında girişim olayını analiz eder. a. Öğrencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak girişim desenini çizmeleri sağlanır. b. Girişim ve kırınımla ilgili matematiksel işlemlere girilmez.

1. DÖNEM

12.3.1. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

12.3.1.3. Işığın tek yarıkta kırınımına ve çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri analiz eder. a. Öğrencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak girişim desenini çizmeleri sağlanır. b. Tek ve çift yarıkta kırınımla ilgili matematiksel işlemlere girilmez. c. İnce zarlarda girişim, hava kaması ve çözme gücü konularına girilmez.

1. DÖNEM

12.3.1. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

12.3.1.4. Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek, ışığın dalga doğası hakkında çıkarımlar yapar.
12.3.1.5. Doppler olayının etkilerini açıklar ve doppler olayına günlük hayattan örnekler verir. a. Doppler olayı ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.

 

KİMYA DERSİNDEN HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?

 

 

KİMYA

DÖNEM

ÜNİTE/KONU

KAZANIM

1. DÖNEM

KİMYA VE ELEKTRİK

12.1.1. İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

1. DÖNEM

KİMYA VE ELEKTRİK

12.1.2. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

1. DÖNEM

KİMYA VE ELEKTRİK

12.1.3. Elektrot Potansiyelleri

1. DÖNEM

KİMYA VE ELEKTRİK

12.1.4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi

1. DÖNEM

KİMYA VE ELEKTRİK

12.1.5. Elektroliz

1. DÖNEM

KİMYA VE ELEKTRİK

12.1.6. Korozyon

1. DÖNEM

KARBON KİMYASINA GİRİŞ

12.2.1. Anorganik ve Organik Bileşikler

1. DÖNEM

KARBON KİMYASINA GİRİŞ

12.2.2. Basit Formül ve Molekül Formülü

1. DÖNEM

KARBON KİMYASINA GİRİŞ

12.2.3. Doğada Karbon

1. DÖNEM

KARBON KİMYASINA GİRİŞ

12.2.4. Lewis Formülleri

1. DÖNEM

KARBON KİMYASINA GİRİŞ

12.2.5. Hibritleşme-Molekül Geometrileri

 

 

 

 

 

 

BİYOLOJİ DERSİNDE HANGİ KONULARDAN SORUMLUSUNUZ?

 

ÜNİTE/KONU

KAZANIM

1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE                        12.1.1. Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

12.1.1.1. Nükleik asitlerin keşif sürecini özetler.

1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE                        12.1.1. Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

12.1.1.2. Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar.

1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE                        12.1.1. Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

12.1.1.3. Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar.

1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE                        12.1.1. Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

12.1.1.4. DNA' nın kendini eşlemesini açıklar.

1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE                        12.1.2. Genetik Şifre ve Protein Sentezi

12.1.2.1. Protein sentezinin mekanizmasını açıklar.

1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE                        12.1.2. Genetik Şifre ve Protein Sentezi

12.1.2.2. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji kavramlarını açıklar.

1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE                        12.1.2. Genetik Şifre ve Protein Sentezi

12.1.2.3. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar.

1.ÜNİTE: GENDEN PROTEİNE                        12.1.2. Genetik Şifre ve Protein Sentezi

12.1.2.4. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının insan hayatına etkisini değerlendirir.

2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ               
12.2.1. Canlılık ve Enerji

12.2.1.1. Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar.

2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ               
12.2.2. Fotosentez

12.2.2.1. Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular.

2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ               
12.2.2. Fotosentez

12.2.2.2. Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar.

2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ               
12.2.2. Fotosentez

12.2.2.3. Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir.

2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ               
12.2.3. Kemosentez

12.2.3.1 Kemosentez olayını açıklar.

2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ               
12.2.4. Hücresel Solunum

12.2.4.1. Hücresel solunumu açıklar.

2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ               
12.2.4. Hücresel Solunum

12.2.4.2. Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünlere ilişkin deney yapar.

2.ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ                
12.2.4. Hücresel Solunum

12.2.4.3. Fotosentez ve solunum ilişkisi ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

 

 

 

 

08-04-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş