Arama sonuçları

2020’de öncelik öğretmenlerde

2020’de öncelik öğretmenlerde

2020’de öncelik öğretmenlerde. Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre, eğitim sektörünün yeni yıldan ortak beklentisi sözleşmeli, ücretli, geçici öğretmenlik uygulamalarına son verilerek, tüm öğretmenlerin kadrolu görevlerini yerine getirmesi. Diğer beklentiler arasında ise Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması, ek atamaların yapılması, okullardaki şiddetin önüne geçmek için çalıştay düzenlenmesi, tekli eğitime geçilmesi ve bu yıl sayısı 1 milyon 800 bine ulaşan 8. sınıf öğrencilerinin liselere sorunsuz yerleştirilmesi yer alıyor. Sektör temsilcilerinin 2020’den beklentilerine cevapları ise şu şekilde:

‘BOŞ KONTENJANLAR DOLMALI’

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı F. Nurullah Dal: 2019’da özel okul sayılarının, öğrenci sayılarıyla doğru orantılı olmadığı gözlemlendi. Halen özel okullardaki 3 milyon 800 bin dolayında olan kontenjana karşılık 1 milyon 440 bin öğrenci eğitim görmekte. Özel okul binalarına verilen toplam kontenjanın yaklaşık yüzde 72’si boş durumda. Öğrenci bulamayan okulların maliyeti karşılayamamasından dolayı veya eğitim hizmetini başka alanlardaki ticari faaliyetler gibi değerlendirme sonucunda ortaya çıkan tablolar toplumda özel okullar hakkında yanlış algılar oluşturmakta.

Yeni özel okul açılması konusunda önümüzdeki birkaç yıl için ciddi bir planlamaya ihtiyaç var. Önceliğimiz mevcut okullardaki boş kapasitenin doldurulması olmalı. Özel okul sektörünün temsilcileri olan sivil toplum kuruluşları (STK) arasında varılan görüş birliğine göre planlama yapılması gereği üzerinde durulmuştur. Bu sürede ihtiyaç olan bölgelerde açılacak özel okulların finansal yapılarının değerlendirilmesi, belirlenecek makul miktardaki mali teminatın Bakanlığa sunulması veya özel okulların kademeli olarak açılmasına izin verilmesi hususlarındaki görüşlerimizi korumaktayız. 2020’de de bu konunun hayata geçirilmesini hassasiyetle duyurmaya çalışacağız.

“2023 Eğitim Vizyonu” kapsamında yapılacak mevzuat düzenlemelerinde öğrencilerimizin beklediği değişliklerin kısa sürede karşılanabilmesi için özel okullardaki uygulamalarda esnekliklere izin verilmesini isteriz. Bu husustaki taleplerimizi Bakanlığımızla yapılan görüşmelerde paylaşmaya devam edeceğiz.

2020’ye güçlü bir moral ve heyecanla, iyimserlik, güven ve umut dolu bir atmosferle giriyoruz. Öğretmenlerin yeterliliği çok önemli. İyi, düzgün ve işini seven öğretmenlerle çalışırsanız başarı gelir. Yıllardan beri özel okul öğretmenlerimiz için uygulanan yoğun Hizmet İçi Eğitim Programları 2020’de de devam edecek. Üniversitelerden davet edilen eğitimci hocalarımızın katkılarıyla öğretmenlerimize düzenli eğitimler vermeyi sürdüreceğiz.

‘LGS İÇİN ÖNLEM ALINMALI’

- Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan:

- Tüm öğrencilerimizin eşit, ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz eğitimden yararlanmasını sağlayacak bütçe planlaması yapmak MEB ve siyasi iktidarın sorumluluğudur. Sorumluluğun gereği yerine getirilmeli.

- Öğrencilerimizi çırak olmaya özendiren politikalardan vazgeçilmeli.

- Anadolu liselerinde ikili eğitimden kaynaklı oluşabilecek güvenlik, sağlık, beslenme gibi sorunlara yönelik MEB çözümler üretmeli. Güvenlik sorununun çözümü için ücretsiz servis başta olmak üzere acil adımlar atılmalı.

- 2020’de LGS’ye girecek 1 milyon 800 bin öğrencinin mağduriyet yaşamaması için gereken önlemler alınmalı. MEB okul gereksinimini belirlemeli ve bu gereksinimi karşılayacak önlemleri ‘Her öğrencinin istediği okulda eğitim alma hakkı vardır’ ilkesini gözeterek yaşama geçirmeli.

- Proje okulları uygulaması sonlandırılmalı.

- Sözleşmeli, ücretli, güvencesiz çalışma biçimlerine; mülakat uygulamalarına son verilmeli. Öğretmen açığı kadar atama yapılmalı.

- Öğretmenlerin statüsü, çalışma koşulları, hakları, işe alım ve istihdam biçimine kadar her konuda söz ve karar hakkı gözetilmeli. 3600 ek gösterge yaşama geçirilmeli.

‘TÜM ÖĞRETMENLER KADROLU OLMALI’

- Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Latif Selvi: Sözleşmeli, ücretli, geçici öğretmenlik uygulamalarına son verilmeli. Bu hizmet kadrolu olarak yerine getirilmeli. 2018-2019’da da yoğun bir şekilde tartışılan öğretmenliğin bir kariyer mesleği olarak tanımlanması ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkması gerekiyor. MEB’in Vizyon Belgesi’ne öğretmenlerin 3600 ek göstergesi de dahil  edildi. Bunun fiiliyata dönüşmesi gerekiyor.

Türkiye büyük oranda gerek okullaşmada gerek öğretmen istihdamında gerekse de okulların derslik ve donanımı ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük mesafe aldı ama buna rağmen hâlâ bölgeler arasındaki fark minimize edilmiş değil. Bu noktada yine gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor.

Liselere yerleştirmelerle ilgili gerekli tedbirler alınmalı. Yaklaşık 600 bin fazladan öğrenci ortaokuldan liselere gelecek. O öğrencilerin yerleştirmelerinde sorun olmaması için mutlaka tedbirler alınmalı. Bakanlık da bu konuyu ciddiyetle ele alıyor. Bazı okullarda öğrenci fazlalığı var. Daha kenarda bir okulda ise derslik boşluğu bulunuyor. Bakanlık merkezi yaklaşmayı minimize etmeli, taşrayı devreye katmalı. İl, ilçe milli eğitim müdürleri yerleştirmede daha etkin olursa, sorunlar daha kolay çözülebilir.

‘ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞTAY DÜZENLENMELİ’

- Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım: 2020’den beklentilerimiz şöyle:

- MEB’in atanmamış ve halen ücretli öğretmenler tarafından kapatılmaya çalışılan boş öğretmen kadrolarının (90 bin) tek seferde kadrolu atamaların yapılarak açığın kapatılması. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılması.

- Atamalarda mülakatın kaldırılması ve hukuksuz olarak keyfi atamaya gerekçe yapılan güvenlik soruşturması uygulamasına son verilmesi.

- Tekli eğitime geçilebilmesi. Okul öncesi eğitimin çocuklarımızın tamamına ulaşması.

- Okulların büyük çoğunluğunda olmayan laboratuvar, spor salonları, atölyeler, kütüphanelerin bir an önce tamamlanması.

- Müfredatın bilimsel, çağdaş ve inanç özgürlüğüne eşit bakacak şekilde alanında uzman kişiler tarafından yeniden düzenlenmesi.

- Ezbere dayalı sınav ve test odaklı öğretim yönteminin terk edilerek, yaparak-yaşayarak, çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim öğretim sistemine geçilmesi.

- İhtiyaç duyulan yerlerde yurt yapılması.

- Üniversitelerdeki bölümlerin Türkiye’nin gelecek ihtiyacına göre planlaması.

- Okullarda öğrenci, öğretmen, veli ve idarecilerin aralarında yaşanan şiddet olaylarının önlenmesi için sadece şiddetin önlenmesi konulu geniş katılımlı çalıştay yapılması.

03-01-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş