Arama sonuçları

2021 AYT soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi?

2021 AYT soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi?

1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) katılan öğrenciler matematik sorularının çok zaman aldığını ve çok zor olduğunu söyleyerek, bu iki testin belirleyici olacağını dile getirdi.

AYT’de her biri 40’ar sorudan oluşan 4 test yerdi. Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1 Testi’nde Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yöneltildi. Sosyal Bilimler-2 Testi’nde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer aldı. Matematik testi 40, fen bilimleri testi de fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 sorusundan oluştu.

Öğrencilerin “beyin yakan sorular” diye nitelendirdiği AYT sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi?

FMV IŞIK OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

FMV Özel Erenköy Işık Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Şenay Önal: 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan AYT’de Türk dili ve edebiyatı sorularının sınıf seviyelerine göre konu dağılımları şöyledir:

6 soru genel anlam soruları: 1 söz öbeğinde anlam, 5 paragrafta anlam

4 soru 9. Sınıf konuları:  şiir bilgisi, tür bilgisi

7 soru 10. Sınıf konuları: halk edebiyatı, divan edebiyatı

4 soru 11. Sınıf konuları: Tanzimat edebiyatı, Servetifünûn Dönemi Edebiyatı,  Milli Edebiyat Dönemi, edebi akımlar

3 soru 12. Sınıf konuları: Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATI YERİNE DİVAN EDEBİYATI

Bu seneki AYT Türk dili ve edebiyatı sorularının son üç senede uygulanan AYT edebiyat soru tarzıyla paralel olduğu; bu sorularda belirli ve önemli şahsiyetlerin ön planda olduğu ve cevaplara net bir şekilde ulaşılabildiği görülmektedir. Son yıllarda 12. sınıf müfredatının yoğunluğu azaltılmış 9 ve 10. sınıf müfredatlarına ağırlık verilmiş, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı yerine divan ve halk edebiyatı konuları yoğunlaşmıştır. Geçen yıl pandemi sebebiyle 12. sınıf konularında daralmaya gidilmiş son yıllarda zaten azalan Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı bir soru ile karşımıza çıkmıştı. Bu yıl Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı üç soru ile karşımıza çıkmıştır. Daha önceki yıllarda 3 anlam sorusu (sözcükte, cümlede, paragrafta anlam) ile karşılaştığımız AYT Türkçe soruları geçen yıldan itibaren artmıştır. Bu yıl 6 anlam sorusunun yer aldığı sınavda, TYT soru tarzına yakın olan AYT soru tarzında çok alışık olmadığımız 2 paragraf sorusu ile karşılaşmaktayız. Bu iki soru öğrenciler için zorlayıcı olmuştur. Yine paragraflarda psikoloji, felsefe, sanat alanlarını içeren konuların yer aldığı ve paragrafları yorumlarken bütüncül yaklaşımın ön planda olduğu görülmektedir.

HALK EDEBİYATI SORULARI FAZLALAŞTI

AYT Türk dili ve edebiyatı sınavı genel olarak değerlendirildiğinde; sistemli çalışan, sadece 12. Sınıf seviyesindeki değil tüm seviyelerdeki edebiyat bilgilerine hâkim olan, analiz ve sentez yetisi güçlü olan, okuyan ve eleştirel bir bakış açısına sahip olan öğrencilerin başarılı olabilecekleri düşünülmektedir. Son birkaç yıldır sınavda divan edebiyatına ağırlık verilmekteydi fakat sorular ve içeriği kolay, öğrencilerin rahatlıkla yorum yoluyla cevaplayabilecekleri tarzda sorular sorulmaktaydı. Bu yılki divan edebiyatı sorularında yabancı kökenli sözcüklerin çok fazla yer aldığı ve öğrencilerin beyitleri yorumlarken zorlandığı görülmüştür. Bu yıl halk edebiyatı sorularının da fazlalaştığı ve 3 soru ile karşımıza çıktığı belirlenmiştir. 9 ve 10. sınıf konularının yoğun olarak sınavda yer aldığı ve bundan sonraki süreçlerde de soruların bu yönde hazırlanacağı düşünülmektedir. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da bir edebi akım sorusu vardı ancak edebi akım sorusu çok sık karşılaşılan ve öğrenciler tarafından daha iyi ayırt edilen edebi akımlar içerisinden seçilmemiştir. Geçen yıllarda karşımıza çıkan ve öğrencilerin çok üzerinde durmadığı masal türü bu yıl da karşımıza çıkmıştır.

ÖĞRENCİLER OKUMAYA YÖNLENDİRİLMELİ

Sınav başarısının artması için öğrenciler okumaya yönlendirilmelidir. Okuma kitapları öğrencilerin sınıf seviyelerine ve müfredat konularına uygun seçilmelidir. Bu okuma kitaplarının yönergeleri öğrencinin kitabı iyi kavramasına ve sanatçıyı tanımasına yönelik hazırlanmalıdır. Öğrenci; eserle ve yazarla 12. sınıfta kuru ve ezber bir bilgi olarak tanışmamalı, alt sınıflardan eseri ve yazarı tanıyarak, eseri içselleştirerek ve çeşitli yönlerden incelemiş olarak gelmelidir. Planlamalar bu doğrultuda yapılmadır.

SORULAR ZORLADI, 2-3 KAZANIM AYNI ANDA ÖLÇÜLDÜ

FMV Ayazağa Işık Lisesi Matematik Zümre Başkanı / Matematik Öğretmeni Savaş  Akyıldız: Matematik AYT soruları MEB kazanımlarına uygun olarak sorulmuştur. Ancak bu sene sorulan sorular geçen senelere oranlara öğrencileri çok daha fazla zorladı. Sorular bilindik soru tiplerinden daha farklı bir şekilde karşımıza çıktı. Bir sorunun içinde iki veya üç farklı konunun kazanımları ölçüldü  Özellikle analitik geometri soruları fazlaca çıktı toplam geometri soru sayısının yaklaşık yarısı analitik geometriden çıkmış görünüyor. Sınav, öğrencilerin bildiği veya beklediği soru tarzından farklı soru tipleriyle karşımıza çıktı. Bunun sonucu olarak öğrencilerin soruları çözmeleri çok uzun süreler aldı ve birçok soru da çözülemedi. Genel olarak değerlendirdiğimizde AYT Matematik soruları yine belirleyici bir rol oynayacaktır.

ZORLUK DERECESİNDE GEÇEN SENEYE GÖRE ÖNEMLİ FARK VAR

Geçen sene yapılan AYT sınavına  göre bu sene uygulanan AYT sınavı arasında zorluk seviyesi bakımından önemli bir fark olduğu gözlemlenmiştir. Bunun sonucu olarak öğrencilerin net- sıralama kıyaslaması yaparken geçen seneyi baz almamaları doğru olur. Örnek vermem gerekirse 2019 yılı ve 2020 yılı arasında toplam net sayıları bakımından yaklaşık 15 netlik farklar oluşmuştu. Yani 2019 net sayısı  15 tane daha az olmasına rağmen öğrencilerin sıralamaları 2020'deki sıralamalarla aynı oluyordu. Bu sene de 2019 da olduğu gibi toplamdaki net sayıları düşse bile sıralamalar yükselecektir. Bu fark 20 nete kadar da çıkabilir.

FİZİK AYIRT EDİCİ OLACAK

FMV Işık Lisesi Fen Bölüm Başkanı Gültuğ Şahinoğlu: Fen Bilgisi testinde öğrencilerimizin zamanı uygun kullandıkları, Fizik sorularının diğer fen branşlarına göre daha zor, uzun paragraf içeren, bilginin yanı sıra yorum ve detay isteyen sorulardan oluştuğu bilgisi alınmıştır. AYT 2021 ‘de Fen alanında Fizik testinin ayırt edici, eleyici olduğu gözlemlenmektedir.

Kimya testinde yorumdan çok işlemsel soruların, Biyoloji testinde ise bilgi bazlı soruların çoğunlukta olduğu anlaşılmıştır.

Genel olarak 11. ve 12. Sınıf kazanımlarını ölçen AYT sınavında temel bilgilere hakim, dikkatli, düzenli çalışan, analiz ve  sentez yapma yeteneği yüksek, bilgiyi kavramış, konuları birbiriyle bağlantılı olarak özümseyen , günlük hayatla bağlantı kuran ve yorumlayan öğrencilerin başarılı sonuçlar getireceği düşünülmektedir.

FİZİK: Öğrencilerimiz fizik sorularının MEB müfredatına paralel olduğunu,  genel olarak yorum ağırlıklı uzun paragraf içeren soru sayısının yüksek olduğunu belirttiler. Yeni nesil tarzda sorular ile karşılaştıklarını, bu sorularda bilgiyi kullanmak, birden fazla konuyla bağlantı kurmak ve yorumlayarak çözüme ulaşmaya çalıştıklarını belirttiler. Öğrencilerimiz Fizik sorularında zorluk derecesinin diğer fen branşlarına göre daha zor ve eleyici olduğu bilgisini verdiler.

KİMYA ZORLAYICI DEĞİLDİ

KİMYA: Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda kimya sorularının genel olarak kolay – orta zorluk derecesindeki sorulardan oluştuğu, 11 ve 12. sınıf müfredatlarından temel yeterlilikleri ölçtüğü, MEB müfredatına uygun olduğu, işlem, yorum ve analiz sorularının olmasına rağmen zorlayıcı olmadığı belirtildi.

Grafik okuma sorusu beklenildiği üzere “Kimyasal Denge” ve “Titrasyon” konularından çıktı. Bu soruların öğrencilerimizin analiz yeteneklerini ölçtüğü söylenebilir. Son yıllarda AYT ‘de  ‘Elektroliz’ konusundan gelen işlemsel sorulara bu senede rastlanmıştır. Kesin çıkacağını öngördüğümüz ‘Pil’ konusundan da soru geldiği gözlemlenmiştir.

HEM İŞLEM HEM YORUM KABİLİYETİ ÖLÇÜLÜYOR

Geçen yıl ile kıyaslandığında, 2021 AYT’de çıkan Kimya sorularının benzer ve birkaç kazanımlı ve öğrencinin hem işlem hem de yorum kabiliyetini ölçtüğü söylenebilir.

Konu  tekrarı yapan, bilgiye hakim , konunun temel mantığını kavramış , dikkati yüksek öğrencilerin kimya netlerinin yüksek olacağı düşünülmektedir.

BİYOLOJİ: Öğrencilerimiz Biyoloji sorularının çoğunlukla bilgi ve az sayıda da yoruma dayalı olduğunu, grafik sorusuyla karşılaştıklarını, kapsam olarak 11. ve 12. Sınıf konularının dengede dağıldığını belirttiler. Tüm soruların MEB müfredatına uygun olduğu, soruların yaklaşık 5 tanesinin kolay diğerlerinin orta zorlukta olduğu bilgisi alınmıştır.

FMV Özel Ispartakule Işık Lisesi Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Şebnem Öney:

2021 AYT Sosyal Bilimler Sorularının genel değerlendirmesi şöyledir:

1. Kazanımlar doğrultusunda müfredata uygun sorular ile karşılaşıldı.

2. Yorum ve bilgiyi ölçen soru dağılımı söz konusuydu.

3. Yeni nesil soruların bulunmadığı gözlemlendi.

4. AYT SOS-1 de tarihin coğrafyaya göre ayırt ediciliğinin daha yüksek olduğu bilgisi elimize ulaştı.

ÇALIŞANIN FARK YARATACAĞI TÜRDEN SORULAR VARDI

TARİH: Tarih soruları hem doğrudan bilgi, hem de yorum sorularından oluşuyordu. Bu yıl 9 ve 12. Sınıf müfredatlarına ait soruların sayısının daha fazla olduğu sonucuna ulaşıldı. Geçen yıla göre biraz daha zorluk düzeyinin yüksek olduğunu, özellikle 2 sorunun seçicilik düzeyinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Karadeniz’de faaliyet gösteren geminin adının sorulduğu soru ve kronoloji ile ilgili olan soru bu niteliktedir. Çalışan öğrencinin fark yaratacağı türden sorular olduğu söylenebilir.

Tarihe Giriş, İlk Türk İslam Devletleri, İlkçağ uygarlıkları, Ortaçağ’da Türk Dünyası, Dünya Gücü Osmanlı- Yavuz Dönemi, İslam Tarihi, Milli Mücadele Dönemi konuları, Atatürk İlke ve İnkılapları ile ilgili sorularla karşılaşılmıştır.

COĞRAFYA: Coğrafya soruları, 11 ve 12.sinif müfredatına uygun ve geçen yıla göre yapılabilirliği daha yüksek olan sorulardan oluşmuştur. Bilginin yanı sıra mantıkla da yorum gücünü kullanarak yapılacak sorular mevcuttur. Sürpriz bir soru ile karşılaşılmamıştır. TYT sorularının AYT sorularına göre daha zorlayıcı olduğu söylenilebilir.

SOS-1

1.Ekstrem olaylar- Volkanizma

2.İlk yerleşmeler

3.Türkiyede yayla turizmi- Haritalı

4.Asit yağmurları etkileri

5.Gelişmiş - Gelişmemiş ülke karşılaştırma

6.Enerji taşımacılığı- Haritalı boğaz bağlantıları

SOS-2

1.Biyoçeşitlilik

2.Sanayi yer seçimi

3.Ekstrem olaylar - jeolojik- jeomorfolojik

4.Bor madeni- Haritalı

5.Çevre sorunları

6.Doğal kaynak ve arazi kullanımı

7.Örgütler- Nato- Bdt- Opec

8.Gelişmişlik seviyesi

9.Kalkınma projeleri- DAP

10.Kültür bölgeleri- Avrupa- Batı kültürü

HEM BİLGİ HEM YORUM SORULARI SENTEZLENMİŞ

FELSEFE GRUBU: Felsefe, Sosyoloji, Mantık ve Psikoloji alanında SOS-2 bölümünde hem bilgi hem de yorum soruları sentezlenmiştir. Sürpriz bir soru olmadığı, beklenen soru türleri ile karşılaşıldığı söylenebilir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nde SOS-2 bölümünde sorular bilgi ağırlıklı ve çalışan öğrencilerin yapabileceği düzeydeydi. Geçen yıllara göre daha zor olduğu söylenilebilir. Geçtiğimiz yıllarda görmeye alışık olunan yorum sorularına bu yıl rastlanmamıştır.

1.  Dini Kültürümüzün Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler konusundan sorulmuş, bilgi sorusu

2.  Kur'an'da Bazı Kavramlar konusundan, bilgi ağırlıklı bir yorum sorusu

3.  Kur'an'da İslam ve Bilim konusuyla ilgili, Temel dinî bilimlerden bir tanesinin sorulduğu bilgi sorusu

4.  İnançla ilgili felsefî yaklaşımlar konusundan yorum sorusu

5.  Allah'ın sıfatları konusu ile ilgili bilgi sorusu

6.  İslam'da İbadet Yükümlülüğü konusu ile ilgili bilgi sorusu.

BİLFEN LİSELERİ BÖLÜM BAŞKANLARI NE DEDİ?

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI BİRSEN ÇİÇEK: 2021 AYT, 2020 AYT’de olduğu gibi 6 anlam bilgisi, 18 edebiyat sorusu ile öğrencilerin alan yeterliliklerini sınamıştır. Türk Edebiyatı Dönemlerinin temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgilerinin sorgulandığı sınav; 9’uncu sınıftan 12’nci sınıfın sonuna kadar Millî Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımlarını iyi bilen öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdı. Edebiyat bilgisinin yanı sıra öğrencinin dil hâkimiyetini de ölçen sınav, divan edebiyatı ağırlıklı olup bazı edebiyat sorularında öğrencilerin yorum gücü sorgulanmıştır.

TARİH SORULARI ZORLADI

SOSYAL BİLGİLER BÖLÜM BAŞKANI ASLIHAN SEZEN: TARİH: Sosyal bölümünde bazı bilgi soruları öğrencileri zorlayabilecek niteliktedir. Sınavda 4 yılın kazanımlarına yer verilmiştir. Sorularda doğrudan tarih bilgisini sorgulamanın yanında bilgileri kullanarak yorum yapabilme gücü de ölçülmüştür. TYT sınavında olduğu gibi kronolojik bilgi burada da sınanmıştır. Kısaca alanına hâkim, düzenli çalışan öğrencilerin başarabileceği bir sınav olarak görülmektedir. Sosyal Bilimler - 2 bölümünde Tarih - 2 soruları geçmiş yıllarda olduğu gibi genel tarih ve kronoloji bilgisini sorgulanmıştır.

COĞRAFYA: Coğrafya 1 ve Coğrafya 2 soruları, 11. ve 12. sınıfların kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Türkiye ve Dünya haritaları üzerinde bölge ve yer bilgisi sorgulanmıştır.  Hem bilgiye hem de yoruma dayalı sorularda sebep sonuç ilişkileri sorgulanarak öğrencinin bilgi düzeyi ve yorum gücü ölçülmüştür. Zorluk derecesi orta düzeyde olan sorular, alan bilgisini ölçmeye yönelik, net ve anlaşılır niteliktedir.

FELSEFE: Sosyal - 2 sınavında çıkan felsefe sorularından 3 tanesi metni okuma, metinden akıl yürütme ile sonuç çıkarabilme biçiminde sorulmuş; bunlardan iki tanesi kolay, 1 tanesi zor nitelikte soru olarak değerlendirilebilir.

PSİKOLOJİ KOLAY OLARAK TANIMLANABİLİR

PSİKOLOJİ: Psikoloji sorularında 1 soru metinden sonuç çıkarma, 2 soru ise bilgi sorusu şeklinde sorulmuş. Psikoloji sorularından 1 soruda öğrenciler zorlanabilir, diğer 2 soru konuyu bilen öğrenci için kolay sorular olarak tanımlanabilir.

SOSYOLOJİ: Kolay soruların sorulduğu kümenin sosyoloji soruları olduğu söylenebilir. Metin analizi, metinden sonuç çıkarma şeklinde sorulara yer verilmiştir.

MANTIK: Geçen yıl olduğu gibi sembolik mantık ve niceleme mantığı konuları bu sene de sorulmadı. Sorular, klasik mantığın konularını içeriyor.

Öğrencinin kavram bilgisi ve bilgiyi kullanabilme becerisi sorgulanmış. 1 soru öğrencileri zorlayabilir.

DİN KÜLTÜRÜ YERİNE ÇÖZÜLECEK FELSEFE GRUBU SORULARI

Felsefeden 2 soru sorulmuş. 1 tanesinin çeldiricileri güçlü olduğundan zor şeklinde tanımlayacağımız bir soru olduğunu söyleyebiliriz. Sosyolojide yine 2 soru sorulmuş, her 2’side metin analizi şeklinde kolay sorulardır. Psikoloji ve mantıktan birer soru sorulmuş ve her 2 soru da kolay sorular olarak tanımlanabilir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları temel bilgi ve kavram bilgisini sorgulamanın yanında öğrencinin yorum yeteneğini de ölçen sorulardan oluşmaktaydı. Genel olarak temel Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı.

MATEMATİKTE ÇOK İŞLEMLİ SORULAR

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI MAHMUT ŞİŞMANOĞLU:

2018 ve 2019 AYT sınavlarına göre, kolay sorunun az olduğu orta ve zor soru sayısının ağırlıkta olduğu bir sınav hazırlanmıştır. Matematik sorularında işlem yükünün çok olduğu görülmüştür. Geometri kısmında ise, soru dağılımı homojen olmayıp sınavın ağırlığının 11. sınıf müfredatından oluştuğu gözlenmiştir.  12. sınıftan 2 tane soru sorulmuştur. Geçen senelere oranla analitik geometri sorularındaki fazlalık dikkat çekicidir. Sorularda şekilsel ifadeler yerine sorunun görseli öğrenciye bırakılmıştır. Sonuç olarak Türkiye ortalamasının düşeceği kanısındayız.

FİZİKTE SEÇİCİ SORULAR ÇOK

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI HAKAN ÖZDEMİR:

2021 AYT’deki fizik soruları, kazanımları yaşam ile ilişkilendirebilen ve iyi gözlem yapabilen öğrencilerin başarılı olabileceği; daha çok soru çözmekle başarılı olamayacağı sorulardan oluşmuştur. Kazanımları hakkıyla öğrenmiş olan, soruları ezberlemek yerine anlamaya çalışan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdı.

2021 AYT fizik soruları 2020’de olduğu gibi kazanımlara uygun olup günlük yaşam problemleri ile ilişkilendirilerek hazırlanmıştır. Sınav beklediğimiz üzere öğrencilerin konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, bilgiyi güncel hayat ile özdeşleştirerek sorgulayan sorulardan oluşmuştur.

14 sorunun 7’si 11. sınıf (enerji, iki boyutta sabit ivmeli hareket, tork - denge, elektrik ve manyetizma), 7’si 12. sınıf (dairesel hareket, harmonik hareket, kütle çekim ve kepler yasaları, ışıkta girişim, fotoelektrik olay, radyoaktivite ve lazer) kazanımlarına yönelik ve işlem gerektirmeyen sorulardır.

Seçici sorular geçen seneye göre daha fazla olup bu soruların belirleyici olacağını düşünüyoruz. Okuduğunu anlayan, kazanımlara uygun temel bilgisi olan, bilgilerini deney ve etkinliklerle pekiştiren, günlük hayattaki olay ve gözlemler ile birleştirebilen öğrenciler başarılı olacaktır.

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI DEMET AKÇAYÖZ:

2020 - 2021 öğretim yılı sonunda 27 Haziran 2021 tarihinde yapılan AYT sınavında kimya testi; temel kavram ve ilkeleri iyi kullanan, ayrıntıları görebilen, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen ve iyi işlem becerisine sahip öğrencilerin çözebileceği düzeydedir. Sınavdaki sorular müfredata uygun olup 11. ve 12. sınıf kimya dersi kazanımlarını ölçmektedir. 11. sınıf müfredatından 8 soru,12. sınıf müfredatından 5 soru sorulmuştur. Ancak; sorulması beklenen organik kimyada Bileşiklerin Elde ve Tepkimeleri, Çözünürlük Dengesi konularından soru sorulmamıştır. Bilgi donanımı iyi olan ve düzenli çalışan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdır.

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI TANER ALTUNBARAN:

2021 AYT biyoloji sorularının beklediğimiz zorluk düzeyinde olduğu gözlenmiş, sürpriz bir soru bulunmadığı belirlenmiştir. Konu dağılımlarının önceki yıllarla genel olarak uyumluluk göstermiş olduğu, kazanımların bilgi ve kavrama düzeyinde sorgulandığı tespit edilmiştir. Sadece ozmoregülasyon mekanizması sorusunun 11. sınıf Üriner Sistem kazanımlarına tam olarak karşılık gelmediğini düşünmekteyiz. AYT sınavındaki 7 soru 11. sınıf kazanımlarından, 6 soru 12. sınıf kazanımlarından oluşmuştur.

UĞUR OKULLARI LİSE EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Matematik Akademik Kurul Üyesi Nilda Yüksel:  Matematik AYT soruları, müfredata uygun olup geçen seneden farklı olarak çoğunlukla 11.sınıf konuları ve 12. sınıfta işlenen tüm konuları kapsamaktadır. Matematikte şekilli soruların yanında öğrencinin konulara ait matematiksel bilgileri bilip bilmediğini ve bu bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücünü ölçülmüştür. Öğrenciler soruları çözerken çok zaman kaybetmişler ve zorlanmışlar. Geometri soruları da 11 ve 12. sınıf konularından sorulmuş olup analitik geometri ağırlıklı, bilgiyi sorgulayan ve yorum yaparak çözüme ulaşmayı gerektiren sorulardan oluşmuştur. Şekilli soruların az olduğu ve soruları okuyarak şekilleri öğrencinin çizmesi gerekmiştir. Bu nedenle sınavda matematik ve geometri sorularının belirleyici olacağı düşünülmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Kurul Üyesi Cevdet Eyüboğlu: 2021 YKS-AYT’ deki 24 Türk Dili ve Edebiyatı sorusunun 6 sorusu paragraf ve anlam bilgisi sorularından, 18 sorusu ise edebiyat sorularından oluştuğu öğrencilerimizden aldığımız duyumlardır. 2021 AYT’ nin farklılığı olarak göze çarpan özellik ise soruların büyük bir kısmında doğrudan bilgi vererek değil, öğrencilerin temel edebiyat bilgilerini kullanıp parçayı yorumlayarak doğru cevaba ulaşması istenmiş. Bazı soruların ise temel bilgiler kullanılarak çözülebilecek nitelikte olduğu duyumları alınmıştır. Bu nedenle 2021 AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı testi, düzenli ders çalışan eşit ağırlık ya da sözel bölüm öğrencisinin rahatlıkla çözebileceği sorulardan oluşmuştur denilebilir. 

BELİRYECİSİ SORULAR

Fizik Akademik Kurul Üyesi Volkan Alpay: Öğrencilerden aldığımız ilk bilgiler doğrultusunda 2021 YKS’de sürpriz herhangi bir soru olmadığı, soruların MEB’in yayınlamış olduğu kazanımlar çerçevesine bağlı kalınarak hazırlanmış olduğu görülmektedir. AYT’de alan düzeyinde akademik bilginin yorumlanmasının yanında, teknolojik aletlerin uygulamalarına da yer veren soruların olduğu görülmektedir. 11. ve 12. sınıf müfredatları tamamı üzerinde dengeli bir dağılım ile sorulan soruların bir bölümünün bilgi, yorum ve çıkarım açısından yüzeysel; az bir kısmının ise belirleyici nitelikte olduğu görülmektedir.  2021 YKS’ de Fizik soruların elverdiği ölçüde tüm konuları kapsaması, soru dili ve netliği ile öncüllü soruların oranının doğru bir planlama ile dağıtıldığı söylenebilir.

Kimya Akademik Kurul Üyesi Bedrettin Boyacıgil: 2021 AYT Kimya sorularının 8 tanesi 11. sınıf konularından, 5 tanesi 12. sınıf konularından sorulmuştur. AYT’ de sorulan sorular müfredata tamamen uyumludur. Sorular beklenildiği gibi öğrencinin mutlaka bilmesi gereken kazanımları ve temel bilgileri sorguluyor. Öğrenciler soru ifadelerinin net ve anlaşılır olduğunu belirttiler. Çok iyi çalışan öğrencilerin yapabilecekleri, seçici, ayrıntılı, işlemli sorular yanında, bilgi düzeyi düşük olan öğrencilerin de yapabilecekleri sorulara yer verildiğini anlıyoruz. İyi bir eğitim alan, doğru kaynakları kullanan, bilgi boşluğu olmayan öğrencilerin başarılı olduklarını düşünüyorum.

YORUM VE BİLGİ SORULARI BİRLİKTE

Biyoloji Akademik Kurul Üyesi Asuman Kılıç: 2021 AYT Biyoloji testinde yer alan sorular 11 ve 12. sınıf müfredatını kapsamaktadır. Biyoloji testinde yer alan 13 sorudan 7 tanesi 11.sınıf, 6 tanesi 12. sınıf müfredatından sorulmuştur. Soru kurgusunun klasik ÖSYM formatında, AYT’nin uygulandığı geçmiş yıllarla benzer ve bilgi temelli olduğu görülmüştür. Soruların, 11. ve 12. sınıf Biyoloji müfredatına ait temel kazanımları kapsadığı; 5 tanesinin yorum düzeyinde, 8 tanesinin ise bilgi düzeyinde olduğu görülmüştür. Öğrenciler bu sene AYT Biyoloji testinde çok fazla detay içermeyen ve derine inmeyen, en temel bilgi düzeyini sorgulayan sorular ile karşılaşmıştır. Eleyiciliği yüksek olmayan Biyoloji AYT testinin zorluk derecesinin orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

Coğrafya Akademik Kurul Üyesi Davut Gürler: 2021 AYT Coğrafya soruları 11. ve 12. sınıf kazanımlarına uygun sorulardır. Aldığımız duyumlara göre tartışmalı bir soru gözükmemektedir. Sınavlarda; Doğal Sistemler, Küresel Ortam, Çevre ve Toplum ile Beşeri Sistemler ünitelerinin hepsinden soru yöneltilmiştir. Genel coğrafi bilgiye ve harita okuryazarlığına sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur. 

ZORLUK SEVİYESİ YÜKSEK SORULAR

Tarih Akademik Kurul Üyesi Zeynep Ergün: Öğrencilerden aldığımız duyumlara göreTüm sınıf düzeylerinden sorular  sorulmuştur. Ağırlıklı olarak bilgi ve bilgiyi analiz etme gücünü ölçen sorulara yer verilmiş olup genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi, neden-sonuç ilişkisi, kronoloji bilgisini ölçen ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine sorular sorulduğu ifade edilmiştir. Birkaç sorunun çeldiricisinin güçlü tutulduğu bilenle bilmeyeni ayırt etmede etkili olacağı söylenmiştir. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Ayrıca sınavda öncüllü, paragraf şeklinde bilgiye dayalı yorum gerektiren, kronoloji bilgisini ölçen tarzda da sorular yer almıştır. Sınav, konu kapsamını bilen, düzenli çalışan, soru kökünü doğru okuyan, terim bilgisine hakim öğrencilerin yapabileceği niteliktedir. Bazı soruların zorluk derecesinin  ortanın üstünde olduğu ifade edilmiştir.

KAVRAM SORULARI ÇIKTI

Felsefe Grubu Akademik Kurul Üyesi Gülay Ataç: Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantıktan oluşan Felsefe Grubu soruları, 11.Sınıf MEB müfredatına uygundur. Felsefe soruları paragrafa dayanarak kavram bilgisini ve yorum gücünü ölçer niteliktedir. Psikoloji ve Mantık sorularının tümü bilgiyi ölçen kavram sorularıdır. Sosyoloji soruları ise hem bilgiyi paragrafa dayanarak yorumlamayı hem de doğrudan kavram bilgisini  ölçer niteliktedir. Soruların konu dağılımı dengeli, zorluğu orta düzeyde olup soruların ifadesi nettir. Konuları bilen ve dikkatli okuyan öğrenciyi ayırt edecek bir sınavdır. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir: 2021 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları öğrencinin hem bilgisini hem de yorum yapabilme gücünü ölçmeye yönelik tarzda hazırlanmıştır. Orta zorluk düzeyine sahip olan soruları cevaplamak isteyen öğrencinin müfredat dahilindeki konu ve kazanımlara hakim olması gerekmektedir. Bu sınavda öğrencilerden soruları dikkatli bir şekilde okuyarak bilgiyi analiz etmesi ve yorumlaması istenmiştir.

NESİBE AYDIN OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NE DEDİ?

MATEMATİK: Türev ve Polinom konularından ayırt edici sorular sorulmuştur. Geometri sorularında hem klasik hem de yeni nesil sorulara yer verilmiştir. Testin zorluk düzeyinin son üç yılın AYT’sine göre daha zor, zaman alıcı ve düşündürücü sorulardan oluştuğu öğrenciler tarafından belirtilmiş ve sınavın ayırt edici testinin matematik olduğu gözlenmiştir. Analitik düşünme yöntemlerini kavramış, soru tipi ezberlemeyen, matematiksel kavram ve teoremler üzerine düşünerek öğrenmiş öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav gerçekleşmiştir.

FEN BİLİMLERİ: FİZİK BELİRLEYİCİ

2020 AYT genel olarak değerlendirildiğinde fizik alanının belirleyici olduğu görülmüştür. Tüm sorular, 11 ve 12.sınıf müfredatından seçilmiş olup, soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Vektör, Atom Modelleri, Dinamik, Bağıl Hareket, İtme Momentum, Özel Görelilik, Kondansatör vb.) sorgulama yapılamamıştır. Bu anlamda soruların tamamı müfredata uygun, ancak müfredat kapsamına göre daha dar çerçevede kalmıştır. Sorular ağırlıklı olarak 11.Sınıf Fizik müfredatından seçilmiştir. Fizik testinin genelinde fiziksel kavramların, matematiksel modeller ve temel fizik kuralları üzerinden güçlü ve dikkatlice yorumlanması ile sonuca ulaşılabilmektedir. Matematiksel işlemlere daha az yer verilmiş olan sorularda daha çok sözlü anlatım tekniği baskın olarak kullanılmış ve bazı sorularda birden fazla kazanım taraması yapılmıştır. Son yıllarda olduğu gibi ortalamanın üzerinde zorlukta olan fizik testi kalitesini ve yerleştirme puanındaki ayırıcı özelliğini korumuştur.

KİMYA: 11 ve 12. Sınıf MEB müfredatından hazırlanmıştır. Sınavda çıkan soruların bilgiye dayalı, geneli orta zorlukta, fakat aralarında seçici olan sorularında olduğu gözlenmiştir. 2021 AYT sınavı 2020 AYT sınavı ile aynı zorlukta hazırlanmış bir sınavdır. Sınava iyi hazırlanan öğrenciler bu soruları zorlanmadan çözmüşlerdir.

BİYOLOJİ: 13 Biyoloji sorusunun 6 tanesi 12.Sınıf, 7 tanesi 11.Sınıf konularını içermektedir. Soruların tümünün temel bilgi içerdiği görülmüştür. Ancak sorulardan bazılarının hem yoruma hem de analize dayandığı tespit edilmiştir. İyi çalışmış olan ve temel bilgilere hakim öğrencilerin yapabileceği türden sorular olduğu anlaşılmıştır. 2021 AYT biyoloji sorularının, geçen yılın AYT sınavına yakın düzeyde olduğu belirlenmiştir.

SÜRPRİZ SORU YOK

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Sınavda müfredat dışı sorulara yer verilmemiş, dil ve anlatım konularından sadece anlam bilgisi soruları yer almıştır. Farklı tipte soruya yer verilmemiş, dil bilgisinden soru sorulmamıştır. Sınavın Türk edebiyatını tarayan, sürpriz soruların olmadığı ve orta zorlukta bir sınav olduğu saptanmıştır.

TARİH SORULARI: Tarih sorularının çoğunluğu bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmuştur. Geçmiş yıllara göre zorluk seviyesinin yüksek bir sınav olduğu gözlenmiştir. Soruların ağırlıklı olarak 9 ve 12.sınıf müfredatından sorulduğu tespit edilmiştir.

COĞRAFYA SORULARI: 11 ve 12. sınıf MEB müfredatından gelmiş, ayrıca 1 soruda TYT konusuna yer verilmiştir. Coğrafya testinde okuduğunu anlamaya ve yorumlamaya yönelik, rahat yapılabilir nitelikte sorulardan oluşmuştur. Sözel bölüm içinde coğrafyanın zorluk derecesi orta seviyede olmakla birlikte, AYT coğrafya konularına düzenli çalışmış bir öğrencinin rahat çözebileceği bir sınav.

FELSEFE GRUBU SORULARI: 2021 Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık alanlarından üçer soru sorulmuştur. Sorular analiz edildiğinde müfredat dışı soru olmadığı, önceki yıllarda olduğu gibi kavram bilgisi, yorumlama ve metin analizi bilgisi gerektiren sorulardan oluştuğu gözlenmiştir. 2021 AYT Felsefe grubu sorularının 2020 AYT’ye oranla biraz daha zorlayıcı olduğu söylenebilir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soruları 2020 AYT sınavına benzer şekilde kavram ağırlıklı olup daha da zorlaştırılmış bir şekilde gelmiştir. Bu soru tarzları ile öğrencinin bilgi seviyesinin ölçülmesi hedeflenmiştir. Öğrenciler sorularda; Anadolu’da İslam, Kur’an’da Bazı Kavramlar, Allah İnsan İlişkisi, İslam ve Bilim, İslam ve İbadet, İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar konularına değinildiğini belirtmişlerdir. Bu başlıklar ağırlıklı olarak bilginin kullanılmasına yönelik olduğu için öğrencilerin zorlanmış olabileceğini düşünmekteyiz.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ BÖLÜM BAŞKANLARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜM BAŞKANI TUĞBA AKTAŞ:

2021 AYT “Türk Dili ve Edebiyatı Testi”nde, geçen seneki gibi 6 tane anlama ve yorumlama sorusu sorulduğu görülmüştür. Edebiyat soruları genel olarak alan bilgisi ile bu bilgiyi yorumlama becerisi gerektirmektedir.  18 edebiyat sorusu bu yıl da geçen seneki gibi ağırlıklı olarak “şiir” konusu etrafında şekillenmiştir. Her sınıf düzeyine ait kazanımlardan soru sorulmuş olmakla birlikte ağırlığı 10. sınıf konularının oluşturduğunu söyleyebiliriz.

ŞİİR KONUSUNDA ŞEKİLLENDİ

Şiirin ve (özellikle) divan edebiyatının ağırlıklı olduğu sınavda “okuduğunu anlama” mantığı, divan beyitleri üzerinden de sorgulanmaya devam edilmiştir. Sorularda, verilen beyitlerde ne anlatılmak istendiği üzerinde durulmuştur. Bunun yanında diğer senelerden farklı olarak temel tarih bilgisi gerektiren bir soru ile edebiyat konusunun ilişkilendirilmesine dayanan bir soru karşımıza çıkmıştır. Öğrencinin doğru cevabına ulaşabilmesi için II. Meşrutiyet’in ne zaman ilan edildiğini bilmesi ve edebiyat bilgisi ile ilişkilendirip sonuca ulaşması beklenmiştir.

Testin geneline baktığımızda yeterli alan bilgisi olan ve bu bilgileri yorumlayabilen öğrencilerin yapabileceği bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

SORULARIN ZORLUK DERECESİ YÜKSEK

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANI TANER KAYIŞ:

2021 AYT Matematik soruları ağırlıklı olarak 11. ve 12.sınıfların öğretim programlarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 2020 AYT Matematik testinde pandemiden dolayı çıkarılan konuların bu sene sınava tekrar dahil edilmesi ile sınavın zorluk seviyesi artmıştır.

Sınavda kazanım dışı soru bulunmamakla birlikte, bir soruda birden fazla kazanımın ölçüldüğünü ve soruların güçlük seviyesinin orta ve zor düzeyde olduğunu söylemek mümkündür. Bunun yanında soruların çok işlem adımı gerektiren yapıda olması da sınavın zorluk düzeyini arttırmıştır. Polinom , Parabol , Maximum – Minimum Problemleri , Problem  sorularının sınavın belirleyici soruları olacağını söylemek mümkündür.

Bu yıl da bilgi ağırlıklı, MEB‘ in açıkladığı kazanımlar kapsamında ve bilgiyi yorumlayan ve işlem becerisi yüksek olan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olmuştur.

GEOMETRİ BÖLÜM BAŞKANI ÖMER ARAT:

2021 AYT Geometri testinde öğretim programı dışında soru bulunmamaktadır. Sınavda üçgen ve dörtgen konularından herhangi bir soru sorulmaması sınavın geçen senelere göre farklı yapılandırılmasına, 11.sınıf konularının (çember ve analitik) ağırlıklı sorulmasına sebep olmuştur. Geometri sorularındaki “yansıma-simetri-öteleme” ve “analitik geometri-üçgen” sorularının sınavın ayırt edici soruları olacağını söyleyebiliriz.

MATEMATİKSEL İŞLEM İSTEYEN FİZİK SORULARI

FİZİK BÖLÜM BAŞKANI RAFET SAYAR:

2021 YKS sınavının AYT fizik soruları da TYT’deki gibi konuyla ilgili kazanımların günlük hayatla ilişkilendirildiği, öğrencilerin konu kazanımlarına dair hâkimiyetini ölçen ve bilginin yorumlanmasını gerektiren, aralarında hikayeleştirilmiş yeni nesil soruların da olduğu sorulardan oluştuğu görülmüştür. Sınavın güçlük derecesi olarak orta güçlükte sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Sınavda beklenildiği üzere 11 ve 12. Sınıf Fizik Öğretim Programlarında olan konuların kazanımlarını içeren sorular sorulmuştur. Geçen yıl pandemiden dolayı sınava dahil edilmeyen 12.sınıf konularından dolayı 11.sınıflardan 9 soru ve 12. sınıf konularından 5 soru çıkmıştı. Sınavda sadece 2 sorunun içinde basit matematiksel işlem olup, 14 sorunun tamamı bilgiyi yorumlama ve bilgiyi günlük hayattan verilen örnek içinde muhakeme etmeye zorlayan sorular şeklinde sorulmuştur. Sınavda öğretim programı dışı veya belirtilen kapsam dışında soru bulunmamaktadır.

Sonuç olarak 11.sınıf ve 12.sınıf konularına hâkim, kazanımları tam olarak özümsemiş, konuya dair günlük hayatla ilgili yaşamsal örnekleri anlamış, düzenli ve yeterli sayıda soru çözen öğrencilerin yapabileceği eleyici bir sınav olmuştur.

BİLGİ VE KAVRAMA İSTEYEN SORULAR

KİMYA BÖLÜM BAŞKANI YASEMİN KESKİN ÇİNKAYA:

2021 AYT Kimya sorularının 8 tanesi 11.sınıf, 5 tanesi ise 12.sınıf kimya kazanımlarını ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Soruların MEB öğretim programında yer alan kazanımlara uygun olması, soru köklerinde açık net ifadelerin yer alması, her bir sorunun sadece bir kazanımı ölçmesi, soruların kolay ve orta güçlük düzeyinde olmasından dolayı dün uygulanan TYT soruları ile benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Kimya sorularının 5 tanesi işlem becerileri gerektiren, kalan sorular ise bilgi ve kavrama düzeyindeki sorulardır.  Önceki yılların aksine görsel/grafik/tablo içeren soru sayısı azdır, buna karşın öğrencilerin okuduğunu anlama ve metindeki düzeneği zihninde canlandırma yeterlilikleriyle çözebilecekleri 1-2 soru yer almaktadır. Bu bağlamda hazırlanmış olan elektrokimya sorusu sınavın ayırt edici sorusu olma özelliği taşımaktadır.

DERSLERİ TAKİP EDEN ÖĞRENCİLER İÇİN KOLAY

Kimya sorularının kapsam geçerliliğine bakıldığında her yıl AYT Kimya sınavında en az bir tane soru sorulan “Kuantum Modeli”, “Periyodik Sistem ve Özellikleri”, “Çözünürlük Dengesi” ile “Asitlik-Bazlık Kuvveti” konularından hiç soru yer almaması dikkat çekmektedir. Sınavda yeni nesil kimya soruları olarak da nitelendirilen; uzun metinli, birden fazla kazanımı aynı soruda ölçen, günlük hayat problemlerinin kimya kazanımları kullanılarak çözümünün sağlandığı, ilişki kurma becerisi ya da çıkarım yapma becerisi gerektiren soru sayısı da son derece azdır. Bu durum 11. sınıf itibariyle hem online hem de yüz yüze eğitimi düzenli biçimde takip eden ve düzenli çalışan öğrencilerin çözebilecekleri bir sınav olduğunu söylemek mümkündür.

KOLAY ÇÖZÜLEN BİYOLOJİ SORULARI

BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI MELİKE KILIÇ:

2021 AYT Biyoloji testinde 11.sınıf öğretim programına ait İnsan Fizyolojisi, Komünite ve Popülasyon Ekolojisi ünitelerine ait toplam 7 soru, 12.sınıf öğretim programına ait Genden Proteine, Bitki Biyolojisi ve Canlılarda Enerji Dönüşümleri ünitelerinden toplam 6 soru sorulmuştur. Sorular MEB Öğretim Programı kazanımlarına uygun olup, anlaşılır ve net bir dille ifade edilmiştir. Grafik yorumlama gerektiren bir soru dışında, diğerleri Biyoloji dersi alan bilgisini ölçmektedir. Sorular zorluk derecesine göre orta düzeydedir. 2020 AYT testi ile karşılaştırıldığında sınava iyi hazırlanan öğrenciler tarafından daha rahat çözülebildiği düşünülmektedir.

TARİH SORULARI NASILDI?

TARİH BÖLÜM BAŞKANI KAHAR ALKAN:

AYT-1 Tarih testi 9. Sınıf öğretim programından 4 soru, 11. Sınıf öğretim programından 2 soru, 12. Sınıf öğretim programından ise 4 soru olarak hazırlanmıştır. Önceki yıllardan farklı olarak AYT-1 kısmında 10. sınıf öğretim programından soru sorulmamıştır.  Sınavdaki soruların 2’si yorum gerektiren sorulardan oluşurken 8 sorunun çözümü için kavram bilgisi gerekmektedir. Bu durum sınavın güçlük düzeyinin yüksek olmasına neden olmuştur.

AYT-1 Tarih sorularında İlk Müslüman Türk Devletleri ile Millî Mücadele Dönemi’ni kapsayan kazanımlardan gelen soruların sınavın belirleyici soruları olduğu söylenebilir.

AYT-2 Tarih testi 9.Sınıf öğretim programından 4 soru, 10. sınıf öğretim programından 2 soru,11. Sınıf öğretim programından 2 soru, 12. Sınıf öğretim programından ise 4 soru olarak hazırlanmıştır. AYT-2 Tarih sorularının tamamı kavram bilgisi ölçen sorulardan oluştuğundan güçlük derecesini zor olarak değerlendirebiliriz. İlk ve Orta Çağda Türk Devletleri ile Millî Mücadele Dönemi’ni kapsayan kazanımlardan gelen soruların sınavın belirleyici soruları olduğu söylenebilir.

AYT Tarih sorularının geneline bakıldığında; (AYT-1/2) daha önceki yıllarda hazırlanmış güncel konuları kapsayan ve harita okuma, eşleştirme, grafik yorumlama gibi yeni nesil soru tarzlarına yer verilmediği görülmüştür. Öğretim programları dışı kazanımlardan soru olmamakla birlikte 12. Sınıf öğretim programına yeni eklenen kazanımlardan ise soru sorulmadığını söyleyebiliriz.

COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANI ÜMİT SOYKAN:

AYT testleri Coğrafya sorularının sınıf seviyelerine göre dağılımlarına bakıldığında, 11. Sınıf ve 12. Sınıf öğretim programı kazanımlarının hem Sosyal Bilimler-I testinde hem de Sosyal Bilimler –II testinde eşit oranda dağıldığı görülmektedir. Ünite bazında soruların dağılımına bakıldığında ise her iki testte de Doğal Sistemler ve Çevre Toplum ünitelerine ait konulara yer verildiği görülmekle birlikte, Beşeri Sistemler ve Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler ünitelerinin ağırlığı dikkat çekmektedir. Sorularda Dünya haritalarına ve Türkiye haritalarına yer verilmiş olması, harita kullanma ve tanıma becerisinin önemini ortaya koymuştur. Testlerin geneline baktığımızda sorular güçlük derecesi bakımından orta düzeydedir. 2020 YKS-AYT testlerindeki coğrafya soruları ile karşılaştırıldığında bu yıl, çeldirici seçeneği bulunan zorluk derecesi ortanın üzeri olan sorulara sayıca biraz daha fazla yer verildiği görülmektedir.

Sosyal Bilimler-I ve Sosyal Bilimler-II testlerindeki Coğrafya soruları genel olarak, sınav hazırlık sürecini iyi yürüten öğrencilerin yapabileceği türden sorulardan oluşmuştur.

SORULAR ANLAŞILIR

FELSEFE BÖLÜM BAŞKANI FİLİZ YILDIRIM:

Felsefe soruları, TYT Felsefe sorularına benzer tarzda ve determinizm ile ilgili 1 soru dışındaki diğer sorular öğrencilerin okuduğunu anlama ve alan bilgisini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmış, paragrafların içinde cevapların bulunabilmesi için küçük ipuçlarına da yer verilmiştir. Determinizm sorusu paragraf sorusu gibi görünse de seçeneklerde yer alan felsefi terimleri bilmek gerekir. Psikoloji ve mantık soruları 2020 AYT sorularında olduğu gibi kısa ve öğrencilerin alan bilgisini ölçen, yoruma yer vermeyen sorulardan oluşturulmuştur. Sorular MEB öğretim programı kazanımlarına uygun ve anlaşılırdır.

Sosyoloji soruları geçen yılki gibi öğrencilerin paragrafı okuyarak yapabilecekleri sorulardan oluşturulmuştur.  Bu zamana kadar çıkan sorulardan bir tanesi mutlaka kazanımlar kapsamında ilişkilendirilerek Türkiye sorunlarına yönelik olarak oluşturulurken, bu yılki sorular güncellikten uzak sadece kazanım odaklı hazırlanmıştır.

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrencilerin çözmesi gereken Felsefe Grubu soruları herkesin çözmesinin zorunlu olduğu sorularla benzer şekilde hazırlanmış orta güçlük seviyesinde sorulardır.

AYIRT EDİCİ SORULAR VARDI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜM BAŞKANI BÜŞRA ÖRER:

2021 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testindeki soru dağılımı 9. ve 10. Sınıf öğretim programından birer soru, 11. ve 12.  Sınıf öğretim programlarından ikişer soru olacak şekilde hazırlanmış olup kazanımlar öğretim programına uygundur. Soruların hepsi kavram bilgisi gerektirmektedir. Bu nedenle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan bilgisi eksiği olan öğrenciler seçenekleri eleyerek veya yorum yaparak sonuca ulaşamayacaklardır. Genel olarak düzenli çalışan, kavram bilgisi yüksek olan öğrencilerin çözebileceği nitelikte, ayırt ediciliği yüksek olan soruların olduğunu söyleyebiliriz.

27-06-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş