Arama sonuçları

2021 LGS Ocak ayı örnek soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi?

2021 LGS Ocak ayı örnek soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi?

2021 LGS Ocak ayı örnek soruları: Eğitimciler nasıl değerlendirdi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için örnek soruları yayımlamaya devam ediyor. Sınava katılacak öğrenciler için ocak ayı örnek soru kitapçığı yayımladı.

Kitapçıkta Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı.

2021 LGS OCAK AYI ÖRNEK SORULARI: EĞİTİMCİLER NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Peki eğitimciler LGS örnek soruları nasıl değerlendirdi? Sınava hazırlanan öğrenciler nelere dikkat etmeli? Hangi öğrenciler avantajlı olacak?

Eğitimcilere göre sorular yine okuduğunu anlama, yorumlama becerisi isterken dikkati de ölçüyor. Kelime ve kavram bilgisi soruları çözmek için önemli. Harita okuma, görselleri analiz etme, grafikleri yorumlama soruları çözmek için gereken beceriler arasında yer alıyor.  Soruların beceri temelli olduğu, okuduğunu anlamanın yanı sıra bağlantı kurarak ilişkilendirme de istediği görülüyor. Kısaca örnek sorular okuduğunu anlama, dil ve düşünce bağlantısı kurma, doğru analiz ve sentez yapabilme, grafik-tablo okuma, okuma alışkanlığı olan, üst düzey becerileri erken yaşlarda geliştirilen öğrencileri avatajlı kılıyor.

 

ARI OKULLARI BÖLÜM BAŞKANLARI NASIL YORUMLADI?

TÜRKÇE: OKUDUĞUNU ANLAMA VE YORUMLAMA BECERİSİ

2021 Ocak ayı LGS örnek sorularına bakıldığında soruların Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programı ve kazanımları ile aralık ayında yayımlanan örnek sorulara paralel olduğu görülmekte. Temel dil becerilerini yoklayan soruların dili, açık ve anlaşılır. Öğrencinin sadece bilgisini değil; okuduklarını anlama yorumlama, sözcük ve söz öbeklerinin anlamını çıkarma, dil ve düşünce bağlantısı kurma, verilen bilgileri grafikle ifade etme, doğru analiz ve sentez yapabilme, akıl yürütme becerisini sorgulayan sorular. Soruların disiplinler arası yaklaşımla hazırlanmış ve güncel hayatla ilişkilendirilmiş.

Dil bilgisi sorusu olarak beklenen “fiilimsi” ve “cümlenin ögelerine” bu ayki sorularda da yer verilmemiş. Yazım ve noktalama kuralları dışında herhangi bir dil bilgisi kazanımı yok. Yazım-noktalama sorusunda öğrencinin seçenekteki kuralları, kendi bilgisiyle ilişkilendirerek metne transfer etmesi istenmekte.

Paragraf soruları, beklendiği gibi genelde orta uzunlukta ve günlük hayatla ilişkilendirilmiş, genel kültürü besleyen metinlerden seçilmiş. Görüldüğü üzere paragraf sorularında cevaba ulaşabilmek; metindeki ifadelerden hareket etmeyi, metinlerdeki anlam bütünlüğünü yakalayabilmeyi, okuduklarını anlamlandırıp metinle ilişkilendirerek sonuç çıkarmayı, metne uygun başlık belirlemeyi gerektirmekte. Yine bu sorularda öğrencilerden verilen mesajı bulmaları, paragrafın yazılış amacını kavramaları ve paragrafın yapısıyla ilgili özellikleri tespit etmeleri beklenmiş.

GRAFİK VE ŞİİR SORUSU VAR

Grafik sorusu zaman yönetimi bakımından dikkat istiyor. Öğrenciden üç farklı vücut tipine göre yine üç farklı tempoyla gerçekleştirilen spor etkinlikleriyle ilgili verileri grafiğe dönüştürmesi isteniyor. Öncülde verilenlerin ayrıntılı olması grafik oluştururken daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu gösteriyor. İşlem basamaklarını kavrayıp uygulamayı gerektiren ve akıl yürütme becerisini yoklayan sözel mantık-muhakeme sorusunun da daha önceki sorulara benzerlik taşıdığı fakat verilen öncüllerin az olması nedeniyle çözülmesinin diğer sorulardan daha fazla dikkat istediği görülüyor.

Şiir sorusunda, birden fazla kazanımın bulunması isteniyor. Bu kazanımlar seslenme ifadeleri, cümleler arası anlam ilişkileri ve söz sanatları. Bu kazanımların bir arada olduğu dörtlüğün bulunması istenmekte. Öğrencinin doğru yanıta ulaşabilmesi için verilen dört kazanımı bütün seçeneklerde aşamalı bir biçimde yoklaması gerekmekte.  

Sonuç olarak LGS’ye paralellik gösteren ocak ayı örnek sorularının, ağırlıklı anlam bilgisi sorularından oluşup öğrencinin çıkarım yapma becerisini sorguladığı görülüyor.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: KAVRAM VE KELİME BİLGİSİ

MEB’in ocak ayı örnek soruları incelendiğinde sorular  “Bir Kahraman Doğuyor“ ünitesinden; “Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur”, ”Sarsılan Osmanlı”,  “Trablusgarp Savaşı: Garp Ocakları Sönerken” ve “Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar” ünitesinden; “I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler” ve “Milli Cemiyetler” konu başlıklarından geldi. Bu içeriklerle soruların çoğunluğu paragraftaki bilgilerden hareketle doğru bilgiye ulaşma özelliği taşıyan orta güçlükte sorulardan oluşmakta. Konuya hakim olmak, kavram ve kelime bilgisini kullanmak, metni dikkatli okumak geçmiş yıllardaki örnek sorularda olduğu gibi önemini korumakta.

Bir süredir örnek sorularda yer almayan harita görsellerini analiz etme ve yorumlamaya dayalı soru tipine bu ayki örnek sorular içinde yer verilmiş. Öğrencilerin bu tarz sorularda; görseli çok iyi inceleyerek sadece görseldeki bilgilerden hareketle doğru cevaba ulaşması gerekmekte.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: AZİZ SANCAR SORUSU ÇIKTI

MEB müfredatında yer alan kazanımlara uygun olan ocak ayı örnek sorularının oldukça net ve anlaşılır bir biçimde hazırlanmış olduğu görülmekte. Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’ın emeğin önemini vurguladığı bir sözünün ayetlerle ilişkilendirildiği soru dikkat çekiyor. Örnek soruların kavram bilgisine hakim olan, soruları dikkatli okuyan ve yorumlayabilen öğrenciler tarafından kolaylıkla yanıtlayabileceği düşünülmektedir.

İNGİLİZCE: DİJİTAL OKURYAZARLIK SORGULANIYOR

Yayımlanan İngilizce soru örneklerine bakıldığında öncelikle soruların 8. sınıf İngilizce MEB Öğretim Programı 1. dönem kazanımlarına paralel olduğu görülüyor. Soruların sınav kapsamı içinde bulunan ünitelere dengeli dağıldığı gözleniyor. İngilizce soru örneklerinde dijital okuryazarlığın ön planda olduğu, beceri temelli sorulara ağırlık verildiği görülmekte. Günümüzde karşımıza çıkabilecek çeşitli okuma metinleri (blog yazısı, poster, diyalog, menü vb.) sorularda yer almakta. Metin sorularında okuduğunu anlama, analiz yapma ve çıkarım yapabilme becerisi test edilmekte. Bu bağlamda öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde bol bol kitap okuması ve kelime tekrarı yapması oldukça önemli. Yeni nesil sorularda, soru kökleri de çeldiriciler de dikkatli okunmalı. Öğrencilerin yanılgıya düşmemeleri için tüm çeldiricileri dikkatle okumaları ve anlamaları önemli.  Okuduğunu anlamanın yanı sıra bağlantı kurarak ilişkilendirme ve verilen görseli yorumlayabilme becerisi de oldukça önem taşımakta. Soruların dili, açık ve anlaşılır. Okuduğunu anlama, dil ve düşünce bağlantısı kurma, doğru analiz ve sentez yapabilme, grafik-tablo okuma, okuma alışkanlığı olan, üst düzey becerileri erken yaşlarda geliştirilen öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği, orta düzeyde sorular olduğu görülmekte.

TEK KELİMEYİ BİLMEK YETMİYOR

Kelime bilgisi ölçen sorular tek bir kelimeyi ölçmekle kalmayarak, hedef kelimeyle ilişkili diğer kelimeleri, kelime gruplarını bilmeyi gerektirmekte. Aslında bir kelime bilgisi sorusu birden çok kelimeyi sorgulamakta. Dolayısıyla öğrencilerin MEB kazanımlarında bulunan tüm kelimeleri öğrenmeleri önemli. Kelime bilgisi ve dikkat gerektiren metin sorularının yanı sıra öğrenciler genel itibariyle en çok yorumlama ya da sebep-sonuç ilişkisi içeren soru kökleriyle karşılaşmakta.  Çıkarım yapmayı hedefleyen, grafik ve tablo okumayı gerektiren, çeldiricisi yüksek sorular öğrencileri daha fazla düşündürmeye yöneltmekte.

Beceri temelli soru örneklerinde çoğunlukla olumsuz soru kökü karşımıza çıkmakta ve bu soru köklerindeki olumsuz belirteçler çok dikkat edilmesi gereken çeldiriciler olarak kabul edilmekte. Bu nedenle soru köklerinin de iyi okunması gerekmekte.

Ayrıca birkaç adımda yanıtlanabilen soruların adım adım dikkatlice okunması oldukça önemli. Öğrencilerin zaman yönetimlerini iyi yapmaları ve sınavın son bölümünde bulunan İngilizce soruları için de yeterli zamanı ayırma konusunda dikkatli davranmaları gerekmekte.

MATEMATİK: EZBER BİLGİ İSTEMİYOR

Ocak ayı örnek soruları ‘Üslü İfadeler’ alt öğrenme alanı kazanımlarından oluşmakta. Önceki yıllarda yayımlanan örnek sorular ve LGS sorularında olduğu gibi madde kökü görsel unsurlar kullanılarak zenginleştirilmiş.  Örnek çözümle desteklenerek daha anlaşılır ve net olması sağlanmış. Sorularda öncüllerle bilgiler verilerek öğrencinin ezberden uzaklaşması sağlanmış.

Sorular analiz, sentez ve çözümleme yapma becerilerini ölçer nitelikte.  5.soru disiplinler arası bir yaklaşımla fen bilimleri dersi ile ilişkilendirilmiştir. 9 ve 10. sorular günlük hayat içindeki matematiğe güzel birer örnek olarak verilmiş.

Okuduğunu anlama, bilgiyi doğru kullanma, pratik düşünme ve soruda verilen yönergeye göre çözüme ulaşma becerilerini de ölçen soruların orta güçlükte olduğu düşünülmekte. Bunun yanı sıra çok işlem gerektiren özellikle 3, 6 ve 7. soru gibi sorulara da yer verilmiş.

Sorular geçmiş yıllara ait kazanımları da içermekte. Kavramlara ve kazanımlara hâkim olan öğrenciler soruları daha kolay çözebilecek. Bu davranışın kazanılması için de sık tekrar yapılması ve beceri temelli çok soru çözülmesi gerekmekte.

FEN BİLİMLERİ: ANLAMA, YORUMLAMA VE OKUMA BECERİSİ

Ocak ayı örnek soruları geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularındaki gibi klasik, net bilgi isteyen soruların aksine; okuduğunu anlama, görsel verileri inceleyebilme  ve  tablo yorumlayabilme becerileri isteyen sorular içermekte. Bazı sorularda yanıtlar çok netken bazı sorularda ise çok güçlü çeldiriciler kullanılmış. Kapsama bakıldığında 2 sorunun “Mevsimler ve İklim” ünitesinden, 5 sorunun “DNA ve Genetik Kod” ünitesinden ve 3 sorunun ise “Basınç” ünitesinden hazırlandığı görülmekte.

Mevsimler ve İklim ünitesindeki sorular için; grafik yorumlama, tablo okuyabilme ve yorum yapabilme becerileri gerekmekte. Kazanıma uygun, daha önce karşılaştığımız tarzda ve orta güçlükte olduğu düşünülen sorular.

DNA ve Genetik Kod ünitesindeki sorular güncel konularla birleştirilmiş, beceri temelli olup bilgi ölçen, görsel yorumlama yapabilmeyi hedefleyen içeriktedir. Bugüne kadar karşılaştığımız soruların benzeri olup, farklı güçlük düzeylerinde hazırlanmıştır. Çeldiricileri güçlü olan bir soru da örnekler arasında yer almaktadır.

Basınç ünitesindeki sorular ünitenin tamamını kapsamamakta. Beceri temelli olup kazanım soruları sorulmuş, sorularda deneysel düzenekler kullanılmış. Ayrıca deneylerin doğru yorumlanması ve bilginin ölçülmesi hedeflenmiş. Bu sorular orta ve üzerinde güçlük düzeyinde.

FMV AYAZAĞA IŞIK ORTAOKULU BÖLÜM BAŞKANLARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

 

TÜRKÇE: OKUMA ANLAMA KAZANIMLARINI ÖLÇÜYOR

Ocak 2021 LGS örnek sorularını incelendiğinde ve konu dağılımına bakıldığında okuma anlama kazanımlarının ağırlıklı olduğu görülmekte. 8.sınıflara özgü tümce ögeleri ve eylemsi kazanımlarına yer verilmemiştir.  Dikkat çekici bir başka durum da bazı sorularda  ( 6 ve 10.sorular)  üç dört kazanımın bir arada sorgulandığı.  Yazım ve noktalama soruları da uzun metin örnekleri verilerek sorulmakta. Konulara göre soruların dağılımı şöyle:

Konu

Soru sayısı

Grafik Yorumlama

2

Sözcüğün Tümceye Kattığı Anlam

1

Metnin Ana Düşüncesi

2

Metnin Konusu/ Başlığı

1

Yazım ve Noktalama Kuralları

1

Şiir Yorumlama/ Söz sanatları

1

Paragraf Planı

1

Mantık ve Muhakeme

1

 

 

MATEMATİK : UZUN SORULAR ÇOĞUNLUKTA

MEB’in yayınladığı örnek matematik soruları incelendiğinde uzun sorular çoğunluğu oluşturuyor. Öğrencilerden okuduğunu anlama ve anladığını matematiğe çevirmeleri beklenmekte. Tüm sorular üslü sayılar konusunu içermekte. Üslü sayılardaki tüm kazanımlardan sorular bulunmakta. İlk soruda daha önceki yıllarda da sorulan kodlama sorusuyla karşılaşmaktayız. İkinci soruda yine adımları takip ederek çözülmesi gereken bir problem verilmiştir. Beşinci soruda da daha önceki yıllarda karşılaştığımız gibi 7. sınıf kazanımlarından olan yüzde hesaplama çözümün parçası olarak karşımıza çıkmıştır. Soruları genel olarak incelendiğinde sorular anlaşıldığında çok fazla işleme gerek duyulmamakta. Birçok sorunun içinde olabilir, en çok, en az, daha az gibi ifadeler bulunmakta. Problem çözme ve analiz etme becerileri bu soruların çözümünde ön plana çıkmakta. Genel olarak düşündüğümüzde öğrencilerin soruları çözmeleri için iyi birer matematik okuryazarı olmaları ve analitik düşünme becerilerinin gelişmiş olması gerekmekte.

FEN BİLİMLERİ: BAZI SORULARA 1 DAKİKA YETMEZ

2020-2021 eğitim-öğretim yılında yayınlanan Fen Bilimleri dersi MEB örnek soruları soru niteliği bakımından geçmiş yıllarda yayınlanan örnek sorular ile benzerdir.

  1. Fen bilimleri sorusunda karasal iklime ait bilgiler kazanımlarda geçmemesine rağmen soruda bilgi olarak verilmiş ve şıklarda birden fazla değişkenin birlikte gösterildiği grafiklerle karasal iklimin yorumlanması istenmiştir. Bu soru öğrencilerin doğrudan ders sırasında öğrenmedikleri bilgileri, birkaç veriyi birlikte yorumlamalarını gerektiren grafikler üzerinde çıkarım yaparak yorumlamalarını gerektirmektedir.
  2. Soru ise bir tablo üzerinde pek çok verinin birlikte verilmesi ve yine çıkarım yapılmasını içermektedir. Bu tabloda ayrıca rüzgarların şiddeti ile ilgili farklı bir gösterge diyagramı da kullanılmıştır. Öğrencilerin farklı gösterim şekillerine hızlı adaptasyonunu da gerektirmektedir.
  3. Soru kavrama seviyesinde kalıtım bilgisini ölçen kolay bir sorudur.
  4. Soru kalıtıma ait tüm kavramlara ve olasılık hesaplarını hakimiyet gerektiren kolay, orta arası zorlukta bir sorudur.
  5. Soru adaptasyon ve doğal seçilim kavramlarını öğrencilerin boncuklarla modelleme yaparak ve tabloda verilen durumu analiz ederek yorumlamasını gerektiren, üst düzey ve benzerine kaynaklarda rastlanmayacak şekilde orijinal bir sorudur. Analiz yapma, çıkarım ve yorum yapma, bilgiyi ayrıştırma, ilişki kurma becerilerini gerektirmektedir.
  6. Soru biyoteknoloji konusunda ders kitaplarında veya meb kazanımlarında geçmeyen bir konu olan antikor analizi üzerinden örnek bir durum verilmesi ve bu durumun yorumlanması sırasında mevcut durumun iyi analiz edilmesini ve biyoteknoloji hakkındaki bilgilerin kullanılmasını gerektirmektedir.
  7. Soru kaynaklarda benzerleri fazlasıyla yer alan klasik bir DNA eşlenmesi sorusudur. Görsel içermektedir.
  8. Soru benzerleri fazlasıyla çözülen,  bir katı basıncı deneyi sorusudur. Temel düzeyde bilgi ile çözülebilir.
  9. Soru benzerleri fazlasıyla çözülen,  bir sıvı basıncı deneyi sorusudur. Temel düzeyde bilgi ile çözülebilir.
  10. Soru benzerleri fazlasıyla çözülen,  bir katı basıncı deneyi sorusudur. Temel düzeyde bilgi ile çözülebilir. Olaylar arası ilişkilendirme gerektirmektedir.

Soruların geneli incelendiğinde 10 sorudan, 4’ünde kazanımlarda ve ders kitaplarında verilmeyen durumlar ve bilgiler sorular içerisinde verilmiş, bu sorulardan bazıları mevcut bilgileri kullanarak görece daha rahatlıkla çözülebilecekken, bir kısmı da konuyu içselleştirerek öğrenmiş olmayı, çok çeşitli örneklerle ve durumlarla karşılaşmış olmayı gerektirmektedir. Soruların gerektirdikleri süre bakımından incelendiğinde bazı sorular 1 dakikadan az sürede çözülebilecekken, bazıları 3 dk da çözülebilecek türdedir.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: HARİTA VE KAVRAM BİLGİSİ

Ocak ayı örnek soruları açık, anlaşılır ve yeni nesil sorulardan oluşmaktadır. Bir Kahraman Doğuyor ünitesinden 3 soru Milli Uyanış ünitesinden ise 2 soru olacak şekilde dağılım yapılmış.  Harita okuma, kavram bilgisini ölçme ve okuduğunu yorumlama sorularından oluşuyor. TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin kavram bilgisine de değinilmekte. Bu noktada öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama dışında dersin içeriği ile ilgili kavramları doğru yerde kullanma becerilerinin de ölçüldüğü görülmekte. Kavram bilgisinin konular arasında geçiş unsuru olarak kullanıldığı görülmekte ve öğrenciden bağlantıları yapabilmesi beklenmekte.

Ağırlıklı olarak öğrencilerin verilen bilgiden çıkarım yapma gücünü ölçen soruların oluşturduğu bir sınav örneği. Sorular yalın bir dille sorulmuş olup, konuyu bilen ve bilmeyen öğrenciyi ayırt eder nitelikte. Soruların zorluk seviyesi orta düzeyde. Eleyici soru görülmemekte. Haritalı soruya baktığımızda ise dikkat becerisinin ön planda olduğu yorumunu yapabiliriz. Örnek sorularda sıklıkla haritalı soruya yer veriliyor ancak LGS sınavında bu tür sorular görülmemektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: KAVRAM BİLGİSİ ÖNEMLİ

Kavram bilgisine ve bu bilginin doğru kullanılmasına önem verildiği görülmekte. Soruların sınava dâhil olan kazanımlara uygun olarak oldukça net ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış.  . Örnek sorularda her üniteden en az bir soru olacak şekilde ilk iki ünite konularına yer verilmiş. Bilgi sorularının paragrafların içerisinde okuduğunu anlama ve çıkarımda bulunma sorularıyla birlikte sorulduğu göze çarpmakta. Yorum sorularının baskın ve eleyici olması dikkat çekmekte.

 

İNGİLİZCE: OKUMA, ANLAMA SORGULANIYOR

 

soru

ünite

Soru formatı

Test edilen beceri

1

1-Friendship

Tablo

Kelime bilgisi

2

1-Friendship

Dialog

Okuma-anlama

3

2-Teen Life

Cümle

Kelime bilgisi

4

2-Teen Life

Paragraf okuma

Kelime bilgisi

5

3-In the Kitchen

Yiyecek listesi

Kelime bilgisi

 

 

Ocak ayı LGS örnek İngilizce soruları ilk 3 üniteyi kapsamakta. 5 sorunun 4 tanesinde ilgili ünitelerin kelime bilgisi test edilmekte. 1 soru okuma anlamayı test etmek üzere hazırlanmış. Sorular genel olarak diyalog okuma, tablo okuma, paragraf/ menü okuma gerektirmekte. Sorular,  8. Sınıf öğrencilerinin kolaylıkla yapabileceği düzeyde.

SAYISAL SORULARA ulaşmak için TIKLAYINIZ.

SÖZEL SORULARA ulaşmak için TIKLAYINIZ.

06-01-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş