Arama sonuçları

2021 LGS: Şubat ayı örnek sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi?

2021 LGS: Şubat ayı örnek sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi?

2021 LGS: Şubat ayı örnek sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran’da yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için  örnek soruları yayımlamaya devam ediyor. Örnek sorular sorular aynı zamanda sınavda çıkacak sorulara ilişkin de fikir veriyor.

Soruların geneli incelendiğinde okuma alışkanlığının çok önemli olduğu dikkat çekiyor. Bu alışkanlık sadece Türkçe sorularında değil, diğer tüm sorularda da geçerli. Ayrıca öğrencinin Türkçe sorusunu çözebilmesi için bile matematik okuryazarlığına sahip olması ve konuları bilmesi önemli.

Bu ay yayımlanan örnek soruları eğitimciler şöyle değerlendirdi.

ARI OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: OKUDUĞUNU ANLAMA VE AKIL YÜRÜTME İSTİYOR

Şubat ayında yayımlanan örnek sorulara bakıldığında soruların Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programı ve kazanımlarına uygun, ayrıca önceki aylarda yayımlanan örnek sorulara ve LGS’ye paralel olduğu görülmekte. Okuduğunu anlama, yazım kurallarını kavrama, sözcük ve söz öbeklerinin anlamını çıkarma, akıl yürütme, metindeki iş ve işlem basamaklarından hareketle soruyu çözme, okuduklarından çıkarım yapma kazanımlarına yer verilen soruların zorluk düzeyinin çoğunlukla orta düzeyde olduğu görülüyor.

MANTIK MUHAKEME SORUSU

İlk soru, okuduğunu anlama ve akıl yürütme becerisini sorgulayan bir mantık muhakeme sorusu olarak karşımıza çıkmakta. Dikkat becerisini ölçen ve zorluk derecesi diğer sorulara oranla daha yüksek olan bir soru. Paragraf sorularında ağırlıklı olarak öğrencilerden; verilen mesajı ve yardımcı düşünceleri bulmaları, yönergeye uygun başlık oluşturmaları, paragraftaki mantık çerçevesinde boşluk doldurmaları, paragrafın yazılış amacını kavramaları ve paragrafın yapısıyla ilgili özellikleri tespit etmeleri bekleniyor.

Paragraf sorularındaki metinler güncel yaşamla ilişkilendirilebilecek biçimde disiplinler arası yaklaşımla oluşturulmuş.  Anlatım biçimleri ve anlatımı destekleyen düşünceyi geliştirme yolları kazanımlarına da yer verilmiş. Temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama düzeyini yoklayan soruların dili açık ve anlaşılır. Yazım kuralları sorusunda öğrencinin birden fazla yazım kuralına hâkim olması ve bilgilerini metne aktarması bekleniyor.

ÖĞRENCİNİN ÇIKARIM YAPMASI BEKLENİYOR

Şubat ayı örnek sorularının, ağırlıklı paragraf sorularından oluşup öğrencinin çıkarım yapma becerisini sorguladığı görülmüştür.  Bu ayki örnek sorularda grafik sorularına yer verilmemiş. Yazım kuralları dışında herhangi bir dil bilgisi kazanımı bulunmamaktadır. Soruların uzunluğunun Ocak ayı örnek sorularıyla paralel olduğu görülmektedir. Sorulması beklenen  “fiilimsi” ve “cümlenin ögeleri” kazanımları ile ilgili sorulara bu ayda da yer verilmemesi dikkat çekmekte.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: HARİTA OKUMA VAR

MEB’in Şubat ayı örnek soruları incelendiğinde soruların tamamının ‘’Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar‘’ ünitesinden ve bu üniteye ait kazanımlardan olduğu görülmekte. Milli mücadele dönemine ait eser ve belgelerden alıntılara paragraf sorularında yer verilmiş. Soruların konu kapsamı MEB kazanımları ile uyumlu. Sorular orta güçlükte.

Örneklerin I. Dünya Savaşı ve buna bağlı gelişmelerle ile ilgili olduğu göze çarparken savaşın sonrasında yaşanan işgaller ve Sevr Antlaşması’na dair bilgiler yorumlatılmıştır. Bu sorulardan ilki harita okuma ve doğru yorumlama becerisini ölçmektedir. I. Dünya Savaşı’nın sonunu Osmanlı Devleti açısından belirleyen Sevr antlaşmasıyla ilgili soruda ise antlaşma maddelerinin doğru yorumlanması amaçlanmaktadır. Bir diğer soruda ise savaşın sonunda yaşanan işgallere karşı Türk halkının ve ABD’nin tutumunun verilen metne göre yorumlanması istenmiştir.

MİLLİ MÜCADELE SORULARI

Sorulardan iki tanesinin Milli Mücadele Hazırlık dönemine ilişkin olduğu dikkati çekmektedir. Bu sorularda ise kongrelerden özellikle Erzurum kongresi üzerinde durulduğu gözlemlenmektedir. Belgelere dayalı, öncüllerle ve metinlerle hazırlanan örnek sorular, verilen bilgilerin doğru yorumlanma becerisini ölçmeye dayalıdır. Ayrıca örnek sorularda “Misakımilli”, “milli irade”, “manda ve himaye”, “bağımsızlık”, “kuvayımilliye”, “sineyimillet” gibi önemli kavramların da üzerinde durulduğu dikkati çekmektedir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: KAVRAM BİLGİSİNİ YOKLUYOR

Zekat ünitesinden oluşturulan şubat ayı örnek soruları müfredat ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır.  Soruların çözümü için öğrencinin doğru alan ve kavram bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra iki soru okuduğunu anlama ve yorumlama becerisine sahip öğrenciler tarafından çözülebilecek niteliktedir. Geneline bakıldığında konu eksiği olan ya da kavram bilgisi yeterli olmayan öğrenciler için güçlük düzeyinin yüksek olduğu düşünülmektedir.

İNGİLİZCE: DİJİTAL OKURYAZARLIK ÖN PLANDA

Şubat ayı İngilizce soru örneklerinde yine dijital okuryazarlığın ön planda olduğu, beceri temelli sorulara ağırlık verildiği gözlemlenmiştir. Konu dağılımında, Ocak ayında yer alan ünitelere ek olarak 5. üniteden de bir soru sorulmuştur. Önceki örnek sorularda olduğu gibi günümüzde öğrencilerin gerçek yaşamda karşılarına çıkabilecek çeşitli güncel okuma metinlerinden poster ve menü örneklerine rastlanmaktadır. Bunun yanı sıra sorularda 1 tablo sorusu, 2 diyalog sorusu yer almaktadır. Kelime bilgisini ölçmeyi amaçlayan tablo sorusu birden fazla kelime bilgisini yoklayan ve dikkat gerektiren bir sorudur. Genel olarak örnekler verilen görsel ve bilgi içeriklerinin açık olduğu orta güçlükte sorulardan oluşmaktadır. Soru kökünün yanı sıra bazı sorularda çeldiricilerin de uzun metinlerden oluştuğu dikkat çekmektedir. Bu sorularda öğrencilerin yanılgıya düşmemeleri için tüm çeldiricileri dikkatli okumaları ve anlamaları gerekmektedir. Özellikle tablo sorularında ve öncül bilgiler içeren sorularda öğrencilerin okuduğunu anlamanın yanı sıra bağlantı kurarak ilişkilendirmeleri, verilen görseli doğru yorumlamaları ve yanıtı belirlemeden tekrar soruya dönerek ikinci kez kontrol etmeleri önerilmektedir.

MATEMATİK: YÖNERGENİN OKUNMASI ÖNEMLİ

Şubat ayı örnek soruları 1.dönem işlenen kazanımlardan oluşmaktadır. Sorular müfredata uygun, açık ve anlaşılır bir dil kullanılarak hazırlanmıştır.  Önceki yıllarda yayımlanan örnek sorular ve LGS sorularında olduğu gibi madde kökü görsel unsurlar kullanılarak zenginleştirilmiş, sorunun daha anlaşılır olması sağlanmıştır. Orta güçlükte hazırlanan sorularda verilen yönergenin dikkatli okunarak analiz yapılması, çıkarımlarda bulunulması ve işleme dökülmesi beklenmektedir.

BARIŞ MANÇO ANILIYOR

1.sorunun kâğıt paraların üzerinde yer alan değerli Türk büyüklerimiz ile  Barış Manço'nun anahtar isimli şarkısı ilişkilendirilerek hazırlanması, değerli Türk büyüklerimiz ile ölüm yıl dönümünde Barış Manço'nun anılması dikkat çekici özelliktedir.

Diğer örnek sorularda olduğu gibi okuduğunu anlayan, bilgiyi doğru yorumlayabilen, pratik düşünebilen öğrencilerin bu soruları zorlanmadan çözebilecekleri düşünülmektedir.

Örnek sorular, LGS soruları hakkında çok iyi ipucu vermektedir. Bu nedenle yayımlanan örnek sorularının tekrar tekrar çözülmesi öğrencilere kolaylık sağlayacaktır.

 

FEN BİLİMLERİ: ŞEKİL ÜZERİNDEN YORUM

Genel anlamda bakıldığında Fen Bilimleri ‘’yaşam’’la ilgilidir. Şubat ayı örnek sorularına baktığımızda da bunu çok fazla görmekteyiz. Mevsimler ve İklim ünitesinden beklenildiği gibi şekil üzerinden yorum yaparak cevaba ulaşmayı sağlayan bir soru bulunmaktadır. Aynı şekilde DNA ve Genetik Kod ünitesinden de grafik yorumlama, deney düzeneği ve verilen bir bilgi üzerinden sonuca ulaşılan soru çeşitleri bulunmaktadır. Bu anlamda bu üniteden beklenilen soru tiplerini, şubat ayı örnek soruları karşılamaktadır.

Basınç ünitesinden bir deney düzeneği verilip bunu günlük hayatla bağdaştırma sorusu, hem kış ayında olmamız hem de kar ile ilgili birçok örnekler vermemizden dolayı güzel bir soru örneğidir. Öğrencilerin gerçek zamanla ve günlük hayatla ilgili olan sorular çözmesi kazanımlarımızın aslında ne kadar anlamlı olduğunun birer göstergesidir.

Kimyasal Tepkimler ünitesinde verilen sorularda, yine havaya atılan su sorusu da tam istediğimiz ve beklediğimiz çeşitte günlük hayatla ilişkilendirilen ve gerçek zamanlı bir sorudur. Yani öğrencinin günlük hayatta yaşadığı gördüğü ya da gözlemlediği olayları, bir soruda görüyor olması, öğrencinin hayata bakış açısını değiştirecek daha anlamlı gözlemler yapmasını sağlayacaktır.

FMV AYAZAĞA IŞIK OKULLARI EĞİTİMCİLERİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

TÜRKÇE: BECERİLERİNİ SINIYOR

Türkçe Bölüm Başkanı Çiğdem Keklik:  Örnek sorulara dil bilgisi kazanımları olmadığını görüyoruz ancak bu olmayacak anlamına gelmez ama en fazla bir ya da iki soru olur gibi düşünebiliriz. 1. soru mantık muhakeme sorusudur ama matematikteki örüntü konusuyla da ilişkilidir. Mantıksal akış becerisi de önemlidir. 2. soru sözcükte anlam sorusudur ve tüm sorularda olduğu gibi artık sözcükte anlam bir metnin içinde sorulmakta metnin anlamı sözcüğün anlamını belirlemekte. 3. Bu tarz sorularla da son üç yıldır sık olarak karşılaşıyoruz. Hangi yargıya ulaşılamaz sorularında dört seçenek olurdu ve bir tanesi uymazdı. Bu soru tipiyle öğrenciye bir aşama daha getiriliyor. Bu elemeleri yapıp daha sonra doğru seçeneği işaretliyor. Bu da soruya bir beceri daha ekliyor. 4. soru basit görünse de öğrenciyi tekrar metne götüren ve baştan okutan bir soru. Soruya göre metni yenide okuması gerekiyor. 5. soru da yine bir eleme sorusudur. Verilen özelliklere uygun olmayan metni bulmaya yönlendirir. Tabii ki yine okuma anlama becerisi ölçülmektedir.

6. soruda metne ilişkin sorular sorma becerisi ele alınmış. Metin okunup seçeneklerden eleyerek giderek yapılan bir soru tipi ama birden fazla kazanımı ele alan bir soru tipidir. Paragrafın yapısı, paragrafta ana düşünce, yardımcı düşünce, mantık akışı kazanımları bu soru tipinde sorgulanır ve tabi okuma anlama becerisi de

7. soru, 3. soru ile aynı mantık üzerine kurgulanmıştır Bu tarz sorularla da son üç yıldır sık olarak karşılaşıyoruz. Hangi yargıya ulaşılamaz sorularında dört seçenek olurdu ve bir tanesi uymazdı. Bu soru tipiyle öğrenciye bir aşama daha getiriliyor. Bu elemeleri yapıp daha sonra doğru seçeneği işaretliyor. Bu da soruya bir beceri daha ekliyor.

8.   soru bir paragraf sorusu ama 6,7.sorudaki gibi birden fazla kazanımı ele alıyor. Paragrafın yapısı, paragrafta ana düşünce, yardımcı düşünce, mantık akışı kazanımları bu soru tipinde sorgulanır ve tabi okuma anlama becerisi de.

9. soru metin karşılaştırma sorusu. Burada iki metinde ortak olan bir çıkarımı öğrenciden bulması bekleniyor. Öğrencinin yine okuma anlama becerisi sorgulanıyor ve tabii ki kazanım olarak da okunan metinlerdeki ortak çıkarımları bulması isteniyor.

10.soru bir  yazım ve noktalama kuralları konusu. Bu yıldan başlayarak örnek sorularda gördüğümüz bir değişiklik oldu. Bir paragrafta yazımı veya noktalaması yanlış olan kullanımlar veriliyor ve seçeneklerde hangi kurallara uyulmadığı, hangi kurallarla ilgili bir yanlış olmadığı ya da olduğu soruluyor. Güzel bir soru tipi ama daha önceki yazım noktalama soruları mantığına göre zorluk derecesi artırılmış bir soru tipi.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: HARİTA OKUMA VE KAVRAM BİLGİSİ

Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Keziban Erdoğan: Şubat ayı örnek soruları açık, anlaşılır, müfredata uygun ve yeni nesil sorulardan oluşmaktadır. Soruların tamamı Milli Uyanış ünitesi kapsamında hazırlanmıştır.  Harita okuma, kavram bilgisini ölçme ve okuduğunu yorumlama sorularından oluşan bir sınav olduğu görülmektedir. Paragraf sorularına bakıldığında T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin kavram bilgisine de değinilmektedir. Bu noktada öğrencilerin okuduğunu anlama, öncüllü soru dediğimiz verilen bilgilerden çıkarımda bulunma, madde yorumlama dışında dersin içeriği ile ilgili kavramları doğru yerde kullanma becerilerinin de ölçüldüğü görülmektedir. Kavram bilgisinin konular arasında geçiş unsuru olarak kullanıldığı görülmekte ve öğrenciden bağlantıları yapabilmesi beklenmektedir.

Ağırlıklı olarak öğrencilerin verilen bilgiden çıkarım yapma gücünü ölçen soruların oluşturduğu bir sınav örneği olmuştur. Sorular yalın bir dille sorulmuş olup, konuyu bilen ve bilmeyen öğrenciyi ayırt eder niteliktedir. Soruların zorluk seviyesi orta düzeydedir. Eleyici soru görülmemektedir. Haritalı soruya baktığımızda ise dikkat becerisinin ön planda olduğu yorumunu yapabiliriz. Sorularda kullanılan kavramlar öğrencilerin bilgi ve kavrama düzeyine uygundur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: ÇIKARIM YAPABİLME KAPASİTESİ

Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Keziban Erdoğan: Şubat ayı örnek sorularının açık, net, anlaşılır, müfredat ve kazanımlara uygun olduğu görülmektedir. Soruların tamamı Zekât ünitesinin kazanımlarından sorulmuştur. Sorular paragraf şeklinde sorulmasına karşın içerisinde kavram bilgisinin ölçüldüğü dikkat çekmektedir. Bu durum kavram bilgisine sahip olan ve olmayan öğrenciyi ayırt eder niteliktedir. Soruların yapısının paragraf ve bilgiden oluşmasının asıl amacı öğrencilerin verilen bilgilerden çıkarım yapabilme kapasitelerinin ölçülmesidir. Genel olarak bakıldığında soruların orta ve üstü zorlukta oldukları göze çarpmaktadır.

İNGİLİZCE: ÖĞRENCİLERİN DİKKATİ ÖLÇÜLÜYOR

Yabancı Diller Bölüm Başkanı Deniz Cantimur Akarı: Şubat ayı İngilizce soru örnekleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın İngilizce programının ilk 5 ünitesinden oluşmaktadır. Üniteler arasında dengeli bir dağılım mevcuttur, sorularda ünite konularının harmanlandığı gözlemlenmektedir. Şubat ayı örnek soruları, Aralık ve Ocak aylarında yayımlanan örnek sorular ile benzerlik göstermektedir. Soruların dili net ve anlaşılır olmakla beraber sorular orta güçlük seviyesindedir. Sorularda günlük hayatta sıkça rastladığımız tablo, poster, broşür, anket, karşılıklı konuşma gibi metinlerden faydalanılmıştır. Görsellerle desteklenmiş sorular aracılığı ile okuma anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, ilişki kurabilme, eleştirel düşünme becerileri ölçülmektedir. Olumsuz soru kalıbı kullanımı ile öğrencilerin dikkatlerinin de ölçüldüğü görülmektedir. Genel olarak okuma anlama becerisi üzerine kurulmuş olan örnek sorularda, kelime bilgisi ön planda tutulmuştur. Öğrencilerimizin ünite kelimelerinin tümüne hakim olmaları, belirli aralıklarla tekrar ve pekiştirme çalışmaları yapmaları ve düzenli kitap okumaları sınav başarılarına büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.

Soruları şöyle analiz edebiliriz:

ÇELDİRİCİLER ÇOK GÜÇLÜ

Her soruda çeldiricilerin, verilen bilgi doğrultusunda analiz edilmesi, verilen bilginin ve çeldiricinin birden fazla defa, dikkatle okunması gerekmektedir.

1. Soru: Tablo aracılığı ile kişilik sıfatları ve hobiler konusunda kelime bilgisi ölçülmektedir. Öğrencilerin çıkarımda bulunması beklenmektedir.

2. Soru: Poster aracılığı ile hobiler ile ilgili kelime bilgisi ölçülmektedir. Öğrencilerin çıkarımda bulunması beklenmektedir. Olumsuz soru kalıbı kullanılmıştır.

3. Soru: Yeme-İçme konusunda yapılmış bir anket sonucunun değerlendirilmesi istenmiş, verilen bilgiler doğrultusunda çıkarımda bulunulması hedeflenmiş, kelime bilgisinin önemine vurgu yapılmıştır.

4. Soru: Günlük hayatta sıklıkla rastlanılan, hobiler ile ilgili bir telefon görüşmesi aracılığı ile okuma anlama becerisi ölçülmektedir.

5. Soru: Internet kullanımı ile ilgili verilen bilgi doğrultusunda okuma anlama becerisi ölçülmüş, çıkarımda bulunulması istenmiştir. Olumsuz soru kalıbı kullanılmıştır.

FEN BİLİMLERİ: BİLGİLER İÇSELLEŞTİRİLMİŞ OLMALI

Fen Bilimleri Öğretmeni Özge Dal: Şubat Ayı örnek sorularında fen bilimleri dersi mevsimler ünitesinden 1, DNA ve genetik kod ünitesinden 2, basınç ünitesinden 2, madde ve endüstri ünitesinden ise 5 soru sorulmuştur. Sorular geçmiş yıllarda yayınlanan örnek sorulara ve LGS’de çıkmış sorulara gerektirdiği bilgi ve beceriler bakımından benzerlik göstermektedir.

Mevsimler ünitesi ile ilgili 1. soruda verilen görsel, ışığın dik açı ile geldiği veya dik açıya yakın geldiği durumda, Güneş’in gökyüzünde doğuşundan batışına kadar izleyeceği yolu tahmin etmeyi gerektirmektedir. Öğrenciler aslında ışığın yaz mevsiminde yüzeye dik veya dik açıya yakın geldiğini bilseler dahi, soruda verilen görseli anlamlandırmak için sorudaki yönergeyi dikkatli okumalı ve görselde verilen açıklamaları da dikkatli incelemelidirler. Bu soru bilginin içselleştirilmiş olmasını gerektirmektedir, çünkü mevcut bilgiyi, farklı ve yaratıcı gösterimlere uygulamayı içermektedir.

TABLO SORULARINA DİKKAT

DNA ve genetik kod ünitesine ilişkin sorular incelendiğinde, tıpkı Ocak ayı örnek soruları gibi kalıtım ve adaptasyon konuları ile ilgili sorulara yer verildiğini görmekteyiz. Sorular nitelik olarak da Ocak ayı örnek sorularına benzemektedir. Tablo ve grafik yorumlama becerisinin çok detaylı şekilde sorgulandığı bu sorularda, kalıtım sorusu benzerleri fazlasıyla çözülen alışılmış tarzda bir soru olarak değerlendirilebilecekken, adaptasyon sorusunda zorluk seviyesi biraz daha artmaktadır. Adaptasyon sorusu, MEB kitabında da benzer örneği geçen kumaş üzerine boncukların atılması ve kumaş ile aynı renkte olan boncukların fark edilmeyip, kumaştan farklı renkte olanların fark edildiği, kamuflaj adaptasyonu deneyi ile benzer mantık taşımaktadır. Aynı prensipte bir soru Ocak ayı örnek sorularında da yer almaktaydı. Bu soru, hem deney kurma, hem de soruda verilen adaptasyon durumunu çözümleyip sonuçlarını yorumlayıp tabloya aktarma becerilerini gerektirmektedir.

Basınç ünitesi ile ilgili sorulara baktığımızda katı basıncı sorusu günlük hayatla ilişkilendirme yapılan, deney düzeneği kurmaya yönelik, temel düzeyde bir soruyken; gaz basıncı sorusu Toriçelli’nin yaptığı açık hava basıncı deneyini farklı şartlara uyarlama ve deneyin sonucuna etki edebilecek tüm değişkenlere detaylı hakimiyet gerektirmektedir. Bu deneyde cam borunun oyun hamuru ile uç kısmının kapatılıp açık havada ters çevrilmesi, Toriçellinin deneyinde kabın içindeki sıvının sadece basıncı iletim görevi gördüğünü, sonucun farklı olmayacağını fark etmeyi gerektirmektedir. Sorudaki çeldiriciler de güçlüdür.

Madde ve Endüstri soruları incelendiğinde, periyodik tablo sorusu; sorguladığı bilgiler bakımından kolay ancak soruda verilen renklendirme ve tarama kuralını çözümleyip bilgiyi soruya özgü kuralla bağdaştırarak çözmeyi gerektirdiğinden vakit alabilir. Bir diğer periyodik tablo sorusunda ise, bir abaküs üzerinde gösterim yapılmıştır, soru grup ve periyot bulma bilgisini sorgulaması bakımından zor değildir ancak tüm şıkları okumadan çözen öğrenciler hata yapabilir. Fiziksel ve kimyasal değişimler konusuna ait soru ile ilgili olarak, oksijenle girilen tepkimeler yanma tepkimeleri olarak derslerde açıklansa da oksidasyon ismiyle ders kitaplarında verilmemektedir, bu sebeple soru çözülürken çeldiricilerde soruda verilen bilgi kısmının faydalı olduğu görülmektedir. Asit ve baz sorusu, soruda verilen açıklama okunmazsa çözülemeyecek şekilde, deneyin sonuçlarını diyagram ve tabloların detaylı incelenerek çözülebileceği, benzerleri ile karşılaşılan bir sorudur. Hal değişimi sorusu ise, hal değişimi grafiklerinin 5. Sınıfta dahi öğretilen temel bir özelliğini sorgulamaktadır, aslında doğrudan kazanımı sorgulayan basit bir sorudur ancak hal değişimi sırasında saf maddelerin sıcaklıklarının değişmeyeceği bilgisi, öğrencilerde kavram yanılgısı olmaya müsait bir bilgidir.

MATEMATİK: OKUMA BECERİSİ DE ÖLÇÜLÜYOR

Matematik Bölüm Başkanı İsmail Yılmazgüç: Şubat ayında yayınlanan matematik dersi MEB örnek sorularını incelediğimizde daha önceki aylarda yayınlanan soruların aksine tüm yarıyıl konularını kapsayan sorulardan oluşmaktadır. Üslü sayılarla ilgili olan ilk soruda Barış Manço’nun bir şarkısındaki sözleri kullanarak öğrencilerin soruyu çözmesi gerekmektedir. Okuma anlama becerisi bu tarz sorularda öne çıkmaktadır. 2. ve 9. sorularda şekil üzerinden yapılabilecek cebirsel ifadeler sorularını görebiliyoruz. Öğrenciler genellikler cebirsel ifadeler konusuna karşı ön yargılı davranırlar. Konunun zor olduğunu düşünürler ama sorulara baktığımızda ve basit cebirsel ifade kurallarını bildiğimizde soruların çözümüne oldukça kolay ulaşabiliriz. 3., 4., 7. ve 10. sorular kareköklü sayılarla ilgili olan sorulardır. 3. soru okuma anlama ve analiz etme becerilerinin tarandığı bir sorudur. Temel matematiksel bilgi bu soruyu çözmek için yeterlidir. 4. soruda ise dikkat edilmesi gereken önemli bir detay vardır. Öğrencilerin bu soruda hata yapma olasılıkları yüksektir. Çözüm için üst düzey düşünme becerisi gerektiren bu detaya dikkat etmek gerekmektedir. 7. soruda ise öğrencilerin şekli yorumlaması gerekmektedir. Geçen yıl yapılan LGS sınavında da bu tarz şekil yorumlama sorusu karşımıza çıkmıştır. 10. soru da kareköklü sayılarla ilgili şeklin yorumlandığı bir sorudur. Temel matematik bilgisiyle yapılabilecek bir sorudur.  5. ve 6. sorular öğrencilerin çok sevdiği ve kolay bulduğu grafikler konusundandır. Sorulara baktığımızda çözümün kolay olmadığını görebiliriz. 6. ve 7. sınıfta işlediğimiz yüzdeler ve oran orantı konularını öğrencilerin çok iyi bilmesi gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin işlem becerileri çok iyi olması gerekmektedir. Analitik düşünme becerisi de bu sorularda öne çıkmaktadır.  Son olarak, 8. Soru bir olasılık sorusu olduğunu görüyoruz. Okuma anlama becerisi bu soruda yine karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak baktığımızda okuma anlama becerisi yüksek, hızlı işlem yapabilen ve analitik düşünebilen öğrenciler soruları yapabilmektedir.

05-02-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş