Arama sonuçları

2022 yılında kadın üniversiteleri kurulacak

2022 yılında kadın üniversiteleri kurulacak

Resmi Gazete'de yayımlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nın "eğitim" başlığı altında yükseköğretim sistemindeki yeni hedeflere yer verildi. Yükseköğretimde çeşitliliğin artırılması amacıyla belirlenen hedefler arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk olarak Japonya'da dile getirdiği ve daha sonra 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda yer alan kadın üniversitelerine ilişkin yeni hedefler de yer aldı.

KADIN ÜNİVERSİTESİ KURULACAK

Buna göre, Japonya örneği incelenerek, sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacak. Bu kapsamda yürütülecek faaliyetler arasında, kız öğrencilerin ülkede farklı derecelerde yükseköğretime katılımlarının değerlendirilmesi, sorun bulunan alanların saptanarak buna yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi yer alıyor. Yeni programda, kurulması planlanan kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatılacağı da vurgulandı.

KADIN ÜNİVERSİTESİ NEDİR?

Türkiye’nin “kadın üniversiteleri”ne muhtaç olmadığını, Cumhuriyet ve Atatürk ile birlikte kadınların da erkeklerle aynı haklara sahip olduğunu unutuyor muyuz?

Gelelim Japonya’da kadın üniversitelerinin neden ve nasıl kurulduğuna; Bunun için de önce Japonya’da tarihsel olarak eğitim sistemine bakmak gerekiyor.

JAPONYA’DA KADINLARIN EĞİTİMDEKİ DURUMU

Bu bilgileri Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology (Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı) National Institute For Education Policy Research –NIER (Ulusal Eğitim Politikaları Araştırma Enstitüsü) Japonya’da Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Gender Equality in Education in Japan) adlı makale veriyor.

Raporda cinsiyet eşitsizliğinin Japonya’da nasıl yaygın olduğu, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bu yolda adımlar atılabildiği ve “karma eğitime karşı çıkan Japon şovenistliği” yüzünden kadınların yükseköğretime erişebilmelerinin tek yolunun da kadın üniversitelerinin kurulmasıyla aşılabildiğin anlatılıyor.

Makale tarihsel olarak eğitim olanakları açısından dezavantajlı olan Japon kadınlarının bu eşitsizliklerinin giderilmesi için neler yapıldığını anlatıyor.

TARİHSEL SÜREÇTE JAPON KADINININ EĞİTİMİ

 İşte bu makaleden bazı satır başları:

Tarihsel olarak bakıldığında Japonya’da kızlar için eğitim olanakları oldukça dezavantajlıydı. Zorunlu ilkokulda bile, kızların devam oranı çok düşüktü. Bırakın yükseköğretimi kız çocukları ortaöğretime bile erişimi sınırlıydı. Bu eşitsizlik 20. yüzyılın ilk on yılında ancak çözüldü. Bununla birlikte, yükseköğretimde cinsiyet eşitliğini sağlamak II. Dünya Savaşı'ndan sonra da sürdü. Savaş sonrası Japon toplumunda demokratikleşmenin ilerlemesi, cinsel eşitlik ve değişen istihdam yapısı kadınların yükseköğretime ulaşımını sağlamaya başladı.

19. yüzyılın ortasına kadar, erkek şovenizminin egemen olduğu feodal Japon toplumunda kadınların sosyal rolleri kadınların rolleri kocasına ve ailesine sadık biçimde hizmet etmekle sınırlıydı. Kızlar için ilkokul, ortaöğretim kavramı yoktu. Kadınların yükseköğretim kurumlarına erişme imkanı yoktu.

Tarihsel süreçte ortaya çıkan kadın okulları Çin klasikleri, dikiş, resim, koto müziği ve çiçek arajmanı gibi kadınlar için Japon kültürünü öğreten okullardı. Ülkenin değerli kaynaklarının kızlar için boşa harcanmasına karşı çıkılıyordu. I. Dünya Savaşı (1914-1918) ile birlikte Japon kapitalizminde de aile değişmeye başladı. Kadınların “iyi eş, iyi ve bilgili anne” rolü ortaya çıkarken, kadınların eğitimi de gündeme geliyordu. Ancak  II. Dünya Savaşı'ndan önceki Japon eğitim sisteminde, tek cinsiyet eğitimi vardı ve kadınlar yükseköğretime erişemiyor ya da çok sınırlı erişiyordu. Kadın üniversitelerinin çıkışı da işte bu nedenle oldu. Üstelik kadınlar için yükseköğretimin kadınların evliliğini ve doğumunu geciktireceği, doğum oranını düşürdüğü savunuluyordu.

Ancak II. Dünya Savaşı sonrasında kadınlara oy hakkı gibi yükseköğretime erişimlerinin sağlanabilmesi için adım atılabildi. Her iki cinsiyet için de eğitimde fırsat eşitliği kararı alındı. Bununla birlikte kadın üniversiteleri kurulmaya başlandı.

Üniversitelerde kız öğrenci oranı 1955’te yüzde 12.4 iken, 2000’li yıllarda yükseköğretim kurumlarındaki kadınlar ile erkeklerin oranları eşitlenebildi.

Kısaca kadınların yükseköğretime erişebilmelerinin tek yolu olarak kurulan kadın üniversitelerine Türkiye’nin neden ihtiyacı var?

26-10-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş