Arama sonuçları

2023 Eğitim Vizyonu: Öğretmenler için ne var?

2023 Eğitim Vizyonu: Öğretmenler için ne var?

2023 Eğitim Vizyonu: Öğretmenler için ne var? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu isimli 3 yıllık makro planda öğretmenlerle ilgili önemli düzenlemeler yer alıyor.

Eğitim fakültelerini yeniden yapılandırılmasından, pedagojik formasyonun kaldırılmasına, ücretli öğretmenlik sisteminin korunmasından öğretmenlere lisans üstü eğitime kadar birçok yapılacak düzenleme var. Belgede yıllardır dile getirilen ama bir türlü yaşama geçmeyen dezavantajlı bölgelerde öğretmenlik yapanlara “teşvik” verilmesine ilişkin madde de yer alıyor.

 

2023 EĞİTİM VİZYONU: ÖĞRETMENLER İÇİN NE VAR?

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Yönetilmesi başlıklı bölümde öğretmenler ve okul yöneticileriyle ilgili yapılacaklar sıralanıyor. Buna göre öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimleri yeniden yapılandırılacak.

İşte yapılacaklar:

 

MESLEKİ GELİŞİME LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

Öğretmenlerin mesleki gelişimi lisansüstü düzeyde desteklenecek. Öğretmenler bir yan dal sahibi olacak.

 

DOĞU’DAKİ ÖĞRETMENE TEŞVİK

Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere yeni bir teşvik mekanizması kurulacak.

PEDAGOJİK FORMASYON KALKIYOR

Pedagojik formasyon kaldırılacak. Yerine lisansüstü düzeyde Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı açılacak. Bu program mesleki gelişim çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik hakkı kazanan adaylara uygulanmaya başlayacak.

 

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK

Ücretli öğretmenlerin ücretlerinin iyileştirilmesi için çalışmalar yapılacak.

 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK 4 YIL

Çakılı öğretmen olarak da nitelendirilen sözleşmeli öğretmenlikte süre ise 2 yıl azalıyor. 6 yıllık sürenin sonunda kadrolu öğretmen olma yolları açılan bu öğretmenler için süre 3-1 olmak üzere 4 yıl olarak belirleniyor.

EĞİTİM FAKÜLTELERİNE KİMLER GİRECEK?

-Yükseköğretim Kurumu ile yapılacak iş birliği çerçevesinde eğitim fakültelerine sıralamada üst dilimde yer alan öğrencilerin yerleştirilmesine yönelik iyileştirmeler yapılacak.

-Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini sürekli desteklemek üzere üniversitelerle ve STK’larla yüz yüze, örgün ve/veya uzaktan eğitim iş birlikleri hayata geçirilecek.

-Öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik bazı hizmet içi eğitim faaliyetleri katılıma ilişkin belgelendirme uygulamasından ayrılarak üniversiteler aracılığıyla akredite sertifika programlarına dönüştürülecek.

LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE GELİŞİM PROGRAMLARINA KATILACAKLAR

-Öğretmen ve okul yöneticilerimizin genel ve alana yönelik becerilerini iyileştirmek için lisansüstü düzeyde mesleki gelişim programları tasarlanacak.

-Yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içinde 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenlere yönelik lisansüstü düzeyde yan dal programları açılacak.

 

KARİYER BASAMAKLARI NE OLACAK?

-Öğretmen ve okul yöneticileri için Yatay ve Dikey Kariyer Uzmanlık Alanları yapılandırılacak.

- Yatay ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisansüstü düzeyde mesleki uzmanlık programları açılacak.

- -YÖK ile yürütülecek işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde Türkiye genelinde belirlenecek ölçütleri taşıyan eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirme programları öğretmenlik uygulaması merkeze alınarak özel olarak yeniden yapılandırılacak.

 

EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ MEB DE DENETLEYECEK

-YÖK ile yapılacak iş birliği ve koordinasyon çerçevesinde Yükseköğretim Kalite Kurulunun üniversite ziyaretlerinde sadece eğitim fakülteleri ile sınırlı olmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığı üst düzey yetkilileri de değerlendirme ekibinde yer alacaktır.

-Eğitim fakültelerinde yürütülen okul öncesi ve sınıf öğretmenliği bölümlerindeki hizmet-öncesi öğretmen yetiştirme programlarının yeniden yapılandırılmasına öncelik verilecekti

-Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarına eğitim hizmeti götürecek öğretmenler için mesleki gelişim programları oluşturulacaktır.

-Millî Eğitim Bakanlığı, gerekli alt yapı hazırlandıktan sonra eğitim fakültelerinin hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarının okullardaki ihtiyaç doğrultusunda, uygulama ağırlıklı olmasını atamaya esas koşullar arasında değerlendirecektir.

 

BAŞARILI ÖĞRETMEN YURTDIŞINA

Mesleki yeterlilikleri yüksek, başarılı öğretmenler bilgi ve deneyim artırmak için yurt dışına gönderilecektir

OKUL YÖNETİCİLERİ NASIL ATANACAK?

 

Okul yöneticiliğine atamada yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulaması ve belirlenecek diğer nesnel ölçütler kullanılacaktır

OKUL YÖNETİCİLİĞİ PROFESYONEL KARİYER ALANI

-Okul yöneticiliği yüksek lisans düzeyinde mesleki uzmanlık becerisine dayalı profesyonel bir kariyer alanı olarak yapılandırılacaktır.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

Öğretmen ve okul yöneticilerimizin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülecek.

 

İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİNE DEĞERLENDİRME

İl ve ilçe Millî Eğitim müdürleri Okul Profili Değerlendirme yaklaşımı içinde yer alan ölçütler özelinde, il ve ilçedeki öğretmenlerin desteklenmesi ve Okul Gelişim Planları’nın gerçekleşmesi kapsamında yıllık olarak değerlendirilecek.

 

MÜLAKAT KALKIYOR MU?

Okul yöneticiliğine atamada yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulaması ve belirlenecek diğer nesnel ölçütler kullanılacak.

 

24-10-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş