Arama sonuçları

25 yıl içinde günümüz meslekleri yok olacak

25 yıl içinde günümüz meslekleri yok olacak

25 yıl içinde günümüz meslekleri yok olacak. Oxford Üniversitesi tarafından hazırlanan bir rapora göre, günümüz mesleklerinin yüzde 47'si 25 yıl içerisinde kaybolacak. Yapay zeka ve teknolojik yenilikler, iş dünyasını dönüştürüp, bazı mesleklerin yok olmasına neden olurken, yeni meslekler de ortaya çıkacak. Dijitalleşme ve Endüstri 4.0'ın geleceğin mesleklerini de şekillendirecek ve yeni fırsatlar da doğuracak. SEAT’a göre otomotiv sektöründe geleceğin rağbet gören meslekleri şunlar olacak:

25 YIL İÇİNDE GÜNÜMÜZ MESLEKLERİ YOK OLACAK

VERİ BİLİMCİSİ NE YAPACAK?

Veri bilimciler, karar alma sürecinde şirket yönetimine yol göstermek ve soruları cevaplamak için tonlarca veriyi analiz ederek gerekli bilgileri elde ediyorlar. Fizik alanında doktora sahibi Diego Villuendas, bundan üç yıl önce SEAT'a bir veri bilimcisi olarak katılmıştı. 

Şimdi ise, 8 kişiden oluşan ve büyümeye devam eden Data&Analytics ekibinin başında. Villuendas yaptığı işle ilgili olarak şunları söylüyor: “Biz, dijital platformların ne şekilde kullanıldığını ve kullanıcılarımızın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını gözlemliyoruz ve olası gelişim hipotezlerini doğrulamak için testler yapıyoruz.” Bu kişiler aynı zamanda veri özütleme, aktarma ve depolama için gerekli olan teknik gereçleri de kullanabiliyorlar. Villuendas meslektaşları hakkında şunları söylüyor: “Bu kişilerin sahip olduğu verilerle, her şirket işini geliştirebilir. Bu nedenle, tüm büyük şirketler bu bilgileri işleyecek veri mühendisleri bulunduruyorlar.”

MESLEKİ ÇEVİRMENLİK

Bunlar, şirketin işletme verimliliğini ve karını artırmak için, cevaplanması gereken soruları Veri Bilimcisine taşıyan kişilerdir. Uzmanlar verinin geleceğin petrolü olduğunu söylerken, Villuendas şunlara da dikkat çekiyor: “Petrolü nerede arayacağınızı, nasıl çıkaracağınızı, nasıl rafine edeceğinizi ve nasıl satacağınızı da bilmeniz gerekir.”

ÇEVİK KOÇLAR 

İşletmeler sürekli değişimlerle karşılaştığından, esnekliklerini ve uyum kabiliyetlerini her departmanda en üst düzeye çıkarmaları gerekir. Çevik koçlar her bir grubun ne şekilde çalıştığını yakından inceler ve düzeltme ve iyileştirmelerin uygulamaya sokulmasına yardımcı oluyorlar.

KULLANICI DENEYİMİ UZMANLARI 

Bu kişilerin işi, kullanıcının bir marka, ürün veya hizmetle etkileşimleri sırasındaki algı ve deneyimlerini tanımlamak ve tasarlamaktır. SEAT'ta UX Tasarım Şefi olan David Redondo bu konuda şunları söylüyor: “Bu işte sadece kullanıcı gibi düşünmek yetmez; aynı zamanda sunulan ürün ve hizmetlerin tasarım ve gelişim sürecine kullanıcının dahil olmasını sağlamak gerekir. Gereksinimlerin mevcut ürünlerle oluşturulduğu günler geçmişte kaldı; günümüzde markalar müşterilerle birlikte çalışıyor." 

Örneğin tasarımda, aracın iç mekanının gelecekteki müşterilerin beklentilerini karşılamasını sağlamak için bu uzmanlara ihtiyaç duyuluyor. Bu kişiler sadece sürüş deneyimine değil aynı zamanda müşterinin bayiyi ziyareti ile başlayan ve sosyal medya ve satış sonrası hizmeti de içeren bütün bir süreçteki müşteri deneyimine odaklanıyorlar.

SANAL GERÇEKLİK UYGULAMA GELİŞTİRİCİSİ

Sanal gerçeklik prototip araçların üretim süresini yüzde 30 kısaltıyor. Tasarımcılar yaratıcı ve işlevsel yönlerin değerlendirilmesinde sanal gerçeklikten yararlanıyorlar, bu sayede her bir projenin çok erken aşamalarında yüzde 90 uygulanabilirlik sağlanıyor. Sanal gerçeklik uygulaması geliştiricileri SEAT'ta yeni araçların gelişim aşamasında çok önemli bir rol oynuyorlar. Örneğin, yeni SEAT Ibiza üretimi için 95 bin adet 3D simülasyon gerçekleştirildi.

YAZILIM GELİŞTİRİCİLER

Bunlar yazılım sistemlerini tasarlayan, geliştiren ve uygulayan programlayıcılardır. Her elektrikli araç 100 milyon satır koda sahip; bu sayı bir F35 savaş uçağındakinden bile fazla. Elektrikli otomobillerin gelişimine bakıldığında sektörünün çok sayıda yazılım geliştiriciye ihtiyacı olacak.

30-12-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş