Arama sonuçları

35 yıldır en çok tartışılan kurum: YÖK

35 yıldır en çok tartışılan kurum: YÖK

35 yıldır en çok tartışılan kurum: YÖK. 12 Eylül askeri darbesinin kurumlarından biri olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kurulduğu günden bu yana en çok tartışılan ve protesto edilen kurum. Her iktidar YÖK’ü kaldıracağını yerine bağımsız bir kurul kuracağını söylese de YÖK bu süreçte gücü her zaman artan bir kurum oldu.

Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile bugün de yine gündemde olan kurumların başında YÖK var.

Bakanlar Kurulu'nun, 30 Ekim Pazar günü Resmi Gazete'de yayımlanan "2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı Eki"nde de “Yeni YÖK” için yapılacaklar da yer aldı. YÖK'ün yükseköğretim yönetim sisteminin yeniden yapılandırılmaması ve buna bağlı olarak üniversitelerin idari ve mali özerkliklerinin sağlanamamasının kaliteyi olumsuz yönde etkilediği belirtililen bu ekte yükseköğretim sisteminin, hesap verilebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya dönüştürüleceği kaydedildi. Bunun için de özerkliği ve kaliteyi odağına alan bir Yükseköğretim Kanun Taslağı hazırlanacak.

YENİ YÖK TASLAĞINDA NELER VAR?

YÖK taslağıyla ilgili bir başka açıklamayı da YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç yaptı ve  “Yeni YÖK” yapılanmasıyla ilgili şunları söyledi:

YÖK'ün yetkilerini devredeceği bir yapılanma üzerinde çalışıyoruz. Bu yapılanmaya göre Yeni YÖK üç ayaktan oluşacak. En tepede Yükseköğretim Planlama ve Yönlendirme Kurulu onun altında Yükseköğretim Kurulu ile Yükseköğretim Kalite Kurulu olacak. 

BAŞBAKAN BAŞKANLIĞINDA OLUŞACAK
Yükseköğretim Planlama ve Yönlendirme Kurulu Başbakan başkanlığında başta Sağlık, Milli Eğitim ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Kalkınma, Maliye bakanlıklarından oluşacak. Kurul, ulusal strateji ve hedefleri dikkate alarak istihdam odaklı alanlar ve politikalar belirleyecek. Orta ve uzun vadeli planlar yapacak. Makro hedeflerindeki planlamayı bu kurul yapacak ve yükseköğretim strateji planlarını onaylayacak.  Bu kurul Yükseköğretim Kurulu’nun ve Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun yıllık faaliyetlerini belirlenen stratejik hedefler ve eylem planları kapsamında incelemek, değerlendirmek ve Yükseköğretim Kurul’una ve Yükseköğretim Kalite Kurul’una görüş ve öneriler sunacak. 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) NE YAPACAK?
YÖK de yükseköğretim sistemindeki eğitim politikasını planlayacak. Üniversiteye giriş sistemini belirleme yetkisi de YÖK'te olacak. Yükseköğretim Planlama ve Yönlendirme Kurulu tarafından ilkeleri belirlenen stratejik plan dahilinde yükseköğretim sistemini planlamak; ayrıca eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetler süreçlerini düzenlemek, değerlendirmek ve denetlemek YÖK’ün görevi olacak. 

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU NE YAPACAK? 
Bu kurul tamamen bağımsız çalışacak. İş dünyasından akademisyenlere ve öğrencilere kadar batı örneklerindeki gibi bir kurul olacak. Şu anda zaten kalite kurulu hükümet programında yer alıyor. Kurul yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini düzenlenmek, yürütmek ve yıl sonunda değerlendirme raporlarını Yükseköğretim Kurulu’na ve YükseköğretimPlanlama ve Yönlendirme Kurulu’na sunmakla yükümlü olacak. 

EĞİTİMCİLER YÖK’ÜN UYGULAMALARINA KARŞI  

Eğitimciler ise özellikle KHK ile yükseköğretim kurumlarında yaşananları eleştiriyor. Eğitim Sen YÖK’ün kuruluşu nedeniyle yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

  • Darbe girişiminin hemen ardından, on binlerce kamu emekçisiyle birlikte üniversitelerden de 5 bin 342 kişi görevden uzaklaştırıldı.
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye’deki üniversitelerde görev yapan 1577 Fakülte Dekanının, yani tüm dekanların istifasını istedi. Üniversitelerin kurumsal özerkliği, 35 yıl sonra bir kez daha yok sayıldı.
  • 667 sayılı KHK ile hükümet, YÖK’e ve üniversite yönetimlerine soruşturma yapmaksızın işten atma yetkisi verdi.
  • 667 sayılı KHK ile 15 vakıf üniversitesi kapatıldı, bu üniversitelerde çalışan binlerce kişi bir gecede işsiz bırakıldı.
  • 1 Eylül 2016 tarihli 672 sayılı KHK ile 2 bin 346 akademisyen, haklarında hiçbir hukuki ve somut delil gösterilmeksizin ihraç edildi.
  • 674 sayılı KHK ile 13 bin 179 ÖYP’li araştırma görevlisi, bir gecede iş güvencesi ellerinden alınarak kadroları 50/d statüsüne dönüştürüldü. Bu kişilerin bir kısmı hızla işten atılmaya başladı.
  • 18 Ekim 2016 tarihinde 2016-2017 akademik yıl açılışı Saray’da yapılarak, rektörler cübbelerine iktidar iliği açtı, üniversitelerin kurumsal özerkliği ayaklar altına alındı.
  • 29 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan 675 sayılı KHK ile 1267 akademisyen yine haklarında hiçbir hukuki ve somut delil gösterilmeksizin ihraç edildi.
  • 676 sayılı KHK ile antidemokratik olduğu için eleştirilen rektörlük seçimleri demokratikleştirilmek yerine tamamen ortadan kaldırıldı. Böylelikle rektörler ve üniversitelerin tüm birimleri doğrudan saraya bağlandı.

YÖK’ÜN TARİHİ 12 EYLÜL BAŞLIYOR

1981'de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplandı. Akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürüldü, konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlandı. Böylece, 2547 sayılı kanun hükümleri ve Anayasa'nın 130. ve 131. maddeleriyle kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olan Yükseköğretim Kurulu, tüm yükseköğretimden sorumlu tek kuruluş haline gelmiştir. YÖK kurulduğunda 27 üniversite vardı. 1984’te ise Bilkent Üniversitesi ile birlikte Türkiye’de vakıf üniversiteleri kurulmaya başladı.

YÖK BAŞKANLARI KİMDİR?

YÖK kurulduğu günden bu yana 7 YÖK Başkanı atandı. Bunlar sırasıyla şöyle:  

Prof. Dr. İhsan Doğramacı: 12 Eylül askeri darbesinin ardından yeni bir yükseköğretim sistemini düzenleyecek yasanın hazırlanması için ABD’den Türkiye’ye davet edildi. 1981 yılında kurulan YÖK’ün ilk başkanı. 1981-1992 yılları arasında YÖK Başkanlığı yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Sağlam: 15 Temmuz 1992-3 Kasım 1995

Prof. Dr. Kemal Gürüz: 6 Aralık 1995-2 Aralık 2003

Prof. Dr. Kemal Gürüz: 9 Aralık 2003-9 Aralık 2007

Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan: 11 Aralık 2007-11 Aralık 2011

Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya: 12 Aralık 2011-6 Kasım 2014

Prof. Dr. Yekta Saraç: 11 Kasım 2014-

Petek SAMATYALI

info@pervinkaplan.com

 

06-11-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin