Arama sonuçları

Akademisyen açığına emekli hoca çözümü

Akademisyen açığına emekli hoca çözümü

Akademisyen açığına emekli hoca çözümü. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerle ilgili ilginç düzenlemelerin yer aldığı bir taslak çalışması başlattı. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, üniversitelerin idari işlemleri ve öğretim üyelerinin disiplin kuralları gibi içinde birden fazla düzenleme olan YÖK taslağı, siyasetin de gündemine geldi. 

AKADEMİSYEN AÇIĞINA EMEKLİ HOCA ÇÖZÜMÜ

Üniversiteden emekli olan öğretim üyelerinin, sözleşme ile emekli maaşı kesilmeden devlet üniversitelerine dönmesine olanak sağlanması planlanıyor. Vakıf üniversitelerinde var olan bu olanağın, devlet üniversitelerindeki öğretim elemanı açığını kapatacağı iddia ediliyor. SGK başta olmak üzere bazı kurumlar bu düzenlemeye karşı çıkıyor.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Üniversitelerde çalışanlarla ilgili soruşturma iznini valililerin değil, üniversite yönetiminin vermesine yönelik düzenleme yapılıyor. Bu iznin rektör veya dekan düzeyinde kullanılması planlanıyor. Ancak bunun sakıncalarının ilgili taraflarca tartışılması gerektiği belirtildi.

DİSİPLİN KURALLARI YENİDEN DÜZENLENECEK

Üniversitelerde öğretim üyeleri, memurlar ve diğer personel için tek olan disiplin kurallarının yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Disiplin kurallarının öğretim üyeleri için ayrıca oluşturulması, akademik özerkliğe uygun yapı kurulması planlandı. Ayrıca doçentlik için yılda en az iki sınav yapılması amaçlanıyor.

AYM İTİRAZI NE OLACAK?

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bazı disiplin hükümleri de bu yasa düzenlemesiyle yeniden yapılacak. Kınama, uyarma, aylıktan kesme, meslekten men cezalarının hangi durumlarda verileceği de yeniden tasnif edilecek. Bu düzenlemenin ayrıntılı çalışılması kararlaştırıldı.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA VAR

Ekonomik güçlük çeken ve hami bir üniversiteye devredilen vakıf üniversiteleriyle ilgili de çalışma yapıldı. İstanbul Şehir Üniversitesi örneğinden yola çıkılarak, kayyum atanan vakıf üniversitelerinin mali tablosunun düzelmesinden sonra vakıf yönetimine devredilmemesi planlandı. Bu maddenin de yeniden değerlendirilmesi tartışılıyor.

AÇIKÖĞRETİME KURALGELECEK

Açıköğretime kayıtlı 2.5 milyon öğrenci bulunduğu, bunlardan sadece 1.5 milyonunun aktif olduğu belirtildi. Aktif olmayan öğrencilerin ayıklanması planlanıyor. “Dört yıl üst üste öğrencilik ile ilgili bir işlem yapılmayanların kaydı silinir” şeklinde hüküm konulması ele alınıyor. Bu yapılırsa, düzenleme geriye yürümeyecek, bundan sonraki kayıtlar için geçerli olacak.

13-03-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş