Arama sonuçları

Akademisyene ‘kınama’ cezası ne zaman verilecek?

Akademisyene ‘kınama’ cezası ne zaman verilecek?

Akademisyene ‘kınama’ cezası ne zaman verilecek? Meclis’ten geçen yükseköğretimde düzenlemeler getiren kanun akademisyenlere ilişkin disiplin kurallarını ve cezalarını da belirliyor. 17 madde halinde ‘kınama’ cezası getiren fiiller sıralanıyor

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yükseköğretimde önemli düzenlemeler içiren bu kanunda akademisyenlerin hangi koşullarda atılacağı, uyarılacağı ve kınama cezası alacakları da belli oldu.

Yasada, “Kınama: Öğretim elemanına, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir” diye tanımlanan kınama cezası getiren filler ise 17 madde halinde sıralanıyor. İşte o maddeler:

 

AKADEMİSYENE ‘KINAMA’ CEZASI NE ZAMAN VERİLECEK?

1) Görevin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, kusurlu davranmak.

2) Mevzuatta öngörülen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek.

3) Görevi sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.

4) Görevle ilgili resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, kaybetmek veya kusurlu davranışlarıyla bunlara zarar vermek.

5) Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak.

6) Görevi gereği katılmakla yükümlü olduğu kurul ve toplantılara izinsiz veya özürsüz olarak bir yıl içinde birden fazla katılmamak.”

7) Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.

8) Kasıtlı olarak; görevi tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek.

9) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek.

10) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, bu yeri kullanmak veya kullandırmak.

11) Yasaklanmış her türlü yayını basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya teşhir etmek.”

12) Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.

13) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek.

14) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek.

15) İlgili kanunların tanıdığı istisnalar dışında ticaret yapmak, yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak.

16) Görevi gereği öğrendiği ve gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri açıklamak.

17) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya hizmetten yararlananlara hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek.

16-04-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş