Arama sonuçları

Akademisyene teşvik nasıl hesaplanacak?

Akademisyene teşvik nasıl hesaplanacak?

Akademisyene teşvik nasıl hesaplanacak? Devlet yükseköğretim kurumları kadrolarındaki akademisyenlere yapılacak teşvikleri düzenleyen Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.Yönetmelik hükümleri, Milli Savunma Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında bulunan öğretim elemanları hakkında da uygulanacak.

Akademik teşvik ödemesi en yüksek devlet memuru brüt aylık tutarının profesör kadrosunda bulunanlar için yüzde 100'üne, doçent kadrosundakiler için yüzde 90'ına, yardımcı doçent kadrosundakiler için yüzde 80'ine, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosunda bulunanlar için yüzde 70'ine, akademik teşvik puanının yüze bulunmasıyla bulunacak oranın uygulaması yoluyla hesaplanacak.

AKADEMİK TEŞVİK PUAN HESAPLAMASI

Öğretim üyelerinin her bir akademik faaliyet türünden elde edilen puanların toplanmasıyla akademik teşvik ödemesine esas puan hesaplanacak. Öğretim elemanının her bir faaliyet türünden topladığı faaliyet puanı 30 puanı, akademik teşvik puanı ise 100 puanı geçemeyecek.

Faaliyet puanı hesaplanırken alt faaliyet oranları profesör ve doçent kadrosunda bulunanlar için 1, yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 1,5, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 2, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarında bulunanlar için 1 ile çarpılacak.

Devlet yükseköğretim kurumları kadrolarındaki akademisyenlere yönelik akademik teşvik ödeneği, bir önceki yıl esas alınarak hesaplanan akademik teşvik puanı üzerinden şubat ayının 15'inden itibaren 12 ay süreyle her ayın 15'inde ödenecek.

Akademik teşvik ödeneği alınabilmesi için akademik teşvik puanının en az 30 olması gerekecek.

Bu blog AA abonesidir

 

01-01-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş