Arama sonuçları

Akademisyenlere 'Torba' ayarı geldi

Akademisyenlere 'Torba' ayarı geldi

Barış Bildirisi'ne imza attıkları için çalıştıkları yükseköğretim kurumlarında haklarında soruşturma açılan ve bazıları da işten atılan akademisyenlere bir ayar da 'torba'dan çıktı. YÖK'e doğrudan öğretim elamanlarına soruşturma açma izni veren ve işten atmalarını sağlayan yasal düzenleme Meclis'e sunulan Torba Yasa'ya girdi. 

Cumhuriyet Gazetesi'nden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Meclis'e sevk edilen torba yasa tasarısında akademisyenlerin ‘bölücü amaçlarla veya terör niteliğinde eylemlerde bulunmak’ gerekçesiyle işlerine son verilebilecek. Akademisyenler, hem üniversiteden atılacak hem de kamudaki görevini kaybedecek.

Taslak uyarınca öğretim elemanlarına yönelik suç ve ceza tanımlarının Yükseköğretim Yasası’na eklenmesiyle ‘uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma’ suçları, suç tanımlamaları ve suçlara verilecek cezalar yeniden düzenleniyor.

AKADEMİSYENLERİ HANGİ YAPTIRIMLAR BEKLİYOR 

- HOCALIKTAN VE DEVLETTEN ATMA YASADA: Daha önce yönetmelikle düzenlenen üniversite öğretim üyelerinin suç ve cezalarına ilişkin hükümler, anayasanın “kanunsuz suç ve ceza olamayacağı” hükmüne aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmişti. Tasarı ile öğretim elemanlarına yönelik suç ve ceza tanımlarının Yükseköğretim Yasası’na eklenmesi öngörüldü. Böylece, “uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma” suçları, suç tanımlamaları ve suçlara verilecek cezalar yeniden düzenlendi.

- AKADEMİSYENLERE ÖZEL DÜZENLEME: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan barış bildirgesine imza atan yüzlerce akademisyene tepki göstermesinin ardından hukukçular, Anayasa Mahkemesi’nin yönetmeliği iptal eden kararını anımsatarak, YÖK’ün ve üniversitelerin akademisyenler hakkında hiçbir soruşturma açamayacağını, karar ile YÖK’ün disiplin yönetmeliğinin hükümsüz hale geldiği yorumlarını yapmıştı. Hükümetin sunduğu tasarı ile akademisyenlere yönelik idari ceza işlemlerin de kapısı açılmış oldu.

- TERÖR SUÇUNA DEVLETTEN ATMA CEZASI: Bölücü amaçlarla veya terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek; ideolojik ve siyasi amaçlarla eylemlerde bulunmak bu eylemleri açıkça desteklemek suretiyle kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal ve kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, iş yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya yardımda bulunmak suçları kamu görevinden çıkarma cezası ile cezalandırılacak.

- YÖK BAŞKANI'NA SÜPER SORUŞTURMA YETKİSİ: Siyasi ve idelojik amaçlı bildiri ile ilgili suçlar, siyasi parti faaliyetinde bulunmak ve siyasi parti propagandası yapmak; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, menfaat sağlamak, siyasi ve idelolojik amaçlarla eylem yapmak, intihal, bölücü amaçlarla veya terör niteliğinde eylem yapmak veya bu eylemleri desteklemek suçları işleyen öğretim üyeleri ile ilgili olarak YÖK Başkanı doğrudan soruşturma açabilecek. YÖK Başkanı’nın soruşturma açması durumunda ceza YÖK Disiplin Kurulu tarafından verilecek.

- EMEKLİ DE OLSA SORUŞTURULACAK: Barış bildirgesine imza atanlar arasında çok sayıda emekli öğretim üyesinin de bulunması nedeniyle tasarıda emeklilik veya başka nedenlerle görevi sona eren akademisyenler de unutulmadı. Verilecek ceza emekli veya üniversitesinden ayrılmış akademisyenin özlük dosyasında saklanacak. Ceza, kamu görevine döndüğü veya vakıf üniversitelerinde işe başladığı an uygulanacak. Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarının infazı üniversite disiplin kurulu tarafından yapılacak.

Bu haber Cumhuriyet Gazetesi'nde Sinan Tartanoğlu imzası ile yayımlanmıştır.

 

24-03-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş