Arama sonuçları

AYT sorularını eğitimciler değerlendirdi: Kolay, ayırt edici değil, yeni nesil soru yok

AYT sorularını eğitimciler değerlendirdi: Kolay, ayırt edici değil, yeni nesil soru yok

AYT sorularını eğitimciler değerlendirdi: Kolay, ayırt edici değil, yeni nesil soru yok.  Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanları ile lisans programları tercih ediliyor. Bu yıl lisans programlarını tercih etmek için gereken baraj 180’den 170 puana düşürüldü. AYT sonucunda öğrencilerin Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ) ve Eşit Ağırlık (EA) puanları hesaplanacak. AYT soruları öğrencilere göre kolaydı, ayırt edici değildi ve yeni nesil sorulara da yer verilmemişti.

AYT’de 4 test yer alıyor ve her hers testte öğrencilere 40’ar soru yöneltiliyor. Eşit ağırlık (EA) ve Sözel (SÖZ) puanlarının hesaplanabilmesi için adayların çözdükleri "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testinde adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı. Sözel öğrencilerinin çözdüğü "Sosyal bilimler-2" testinde de tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru vardı. Yine SAY ve EA puanlarının hesaplanmasında kullanılan matematik testinde 40 soru yer aldı. SAY puan hesaplamasında kullanılan fen bilimleri testi de 40 soru yer aldı. Sosyal bilimler Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde oldu.

AYT SORULARINI EĞİTİMCİLER DEĞERLENDİRDİ: KOLAY, AYIR EDİCİ DEĞİL, YENİ NESİL SORU YOK

Peki öğrencilerin genel olarak kolay diye nitelendirdiği AYT sorularını eğitimciler nasıl değerlendirdi? Onlara da göre de bu sınav kolay sorulardan oluşmuştu. Ayırt edici soru çok yoktu. Hatta dün yapılan Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) bu sınava göre daha zordu. AYT,’de yeni nesil sorulara yer verilmemesi ise şaşkınlık yarattı.

FMV IŞIK OKULLARI BÖLÜM BAŞKANLARI NASIL DEĞERLENDİRDİ?

FMV Işık Lisesi Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Göktuğ Şahinoğlu:

FİZİK: KOLAY BİR SINAVDI

Öğrencilerimiz fizik sorularının MEB müfredatına  paralel olduğunu,  genel olarak yorum ağırlıklı sözel sorulardan ve bir iki tane işlemsel sorudan oluştuğunu, öncüllü soru sayısının yüksek olduğunu belirttiler. Yeni nesil tarzda soru ile karşılaşmadıklarını sınavın tamamına bakıldığında kolay bir sınav olduğu bilgisini verdiler

KİMYA: 1 TANE İŞLEM SORUSU VARDI

Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda kimya sorularının genel olarak 2020 TYT’de olduğu gibi kolay sorulardan oluştuğu, 11 ve 12. Sınıf müfredatlarından temel yeterlilikleri ölçtüğü, MEB müfredatına uygun olduğu, sayısal işlem soru sayısının 1 tane olduğu ve bu sorunun da basit işlemler içerdiği belirtildi. Grafik okuma sorusu beklenildiği üzere “Kimyasal Denge” ve “Titrasyon” konularından çıktı. Bu soruların öğrencilerimizin analiz yeteneklerini ölçtüğü söylenebilir. MEB in yayınladığı örnek sorulara benzer soruların olduğu sınavda öğrencilerimiz için süre yeterli olmuştur. TYT’de yeni nesil soru çıkmayınca beklentimiz AYT’de çıkmasıydı fakat bu sınavda da bu tarz soru sorulmadığı görülmüştür.

Geçen yıl ile kıyaslandığında, 2019 AYT’de çıkan Kimya sorularının daha zor ve birkaç kazanımlı ve öğrencinin hem işlem hem de yorum kabiliyetini daha çok ölçtüğü söylenebilir.

Konu tekrarı yapan, bilgiye hakim, konunun temel mantığını kavramış, dikkati yüksek öğrencilerin kimya netlerinin yüksek olacağı düşünülmektedir.

BİYOLOJİ: EN ELEYİCİ TEST OLDU

Öğrencilerimiz Biyoloji sorularının genel olarak düşünmeye sevk edici ve diğer fen branşlarına göre daha zor ve eleyici olduğu bilgisini verdiler. İşlemsel ve grafik sorusunun olmadığı,  sistemler konusunda yoruma dayalı soruların çoğunlukta olduğunu belirttiler. 11. ve 12. Sınıf konularının dengede dağıldığı gözlemlendi. 1 tane yeni nesil soru tarzında soru sorulduğu, tüm soruların MEB müfredatına uygun olduğu ve yayınlanan örnek sorulara benzer olduğu bilgisi alınmıştır.

Genel olarak Fen Bilgisi testinde öğrencilerimizin zamanı uygun kullandıkları, Kimya ve Fizik sorularını Biyoloji sorularına nazaran daha kolay buldukları, MEB'in örnek sorularına benzer ve müfredata uygun sorularla karşılaştıkları gözlemlenmiştir.

Genel olarak 11. ve 12. Sınıf kazanımlarını ölçen AYT sınavında temel bilgilere hakim, dikkatli, düzenli çalışan öğrencilerin zorlanmadıklarını düşünmekteyiz. Soruların bilgiyi özümsemiş öğrencilerin yorum kabiliyetlerini ölçen, işlemin az ve basit tutulduğu, analiz ve sentez basamaklarını kullanmalarını gerektiren sorulardan oluştuğu anlaşılmıştır.

MATEMATİK: ORTA ZORLUKTA BİR SINAVDI

FMV Ipartakule Lisesi Matematik Bölüm Başkanı Uğur Köylüer

AYT matematik testinin alan bilgisini ölçen orta zorluk seviyesindeki sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Matematikten 30, geometriden 10 soru sorulmuş. Matematik sorularının dağılımları ağırlıklı olarak 9, 10 ve 12. sınıf konularından; geometri sorularının dağılımı ise ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıf konularında oluşmakta. Geometri soruları orta düzeyde olup, geçmiş yıllarda olduğu gibi gerçek hayat problemleri ile ilişkili sorulara da yer verilmiş. Sınav müfredatına dahil olmayan 12. sınıf konularına ait soru sayısı dengeli olarak diğer seviyelere dağıtılmış.  Matematik testinde ayırt edici soru sayısının fazla olmadığını söyleyebiliriz.

TÜRKÇE: AYIRT EDİCİLİĞİ AZ

FMV Ayazağa Işık Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Leyla Tarakçı 2020 Alan Yeterlilik Testi Türk Dili ve Edebiyatı soruları, temel edebiyat bilgilerini ölçen; seçicilik ve zorlayıcılık bakımından orta kolay nitelikte sorulardır. Sınav ağırlıklı olarak, edebiyatın klasik konularının yer aldığı 10 ve 11. sınıf müfredatlarından oluşturulmuştur. Geçtiğimiz yıllara kıyasla, paragraf (anlam) sorularının sayısı bu sınavda artırılmış; edebiyat bilgisini ölçen sorular ise konu dağılımı bakımından çeşitlilik göstermemiştir.

Alan yeterliliğini ölçen bu sınavda, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (12. Sınıf müfredatı) konusuna 1 ya da 2 soruyla yer verilmiş; Divan Edebiyatı ise yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi birkaç soruyla ölçülmüştür. Ancak bu sorular, geçtiğimiz yıllardakinden farklı olarak öğrenciler için zorlayıcı olmamıştır.

Klasik soru tarzıyla birlikte, yeni nesil denebilecek ‘tek soruda birden fazla bilgiyi ölçen’ sorulara da yer verilmiştir. MEB kazanımlarını ölçen bir sınav olmakla birlikte, soruların niteliği MEB kazanım testlerinden daha az zorlayıcıdır. Yaşadığımız pandemi sürecinin de etkisiyle paragraf sorularının (anlam-yorum) sayısının artırıldığı, bilgi sorularınınsa yeteri kadar ayırt edici olmadığı düşünülmektedir. Bu anlamda öğrencileri zorlayan bir sınav olmamıştır. AYT Türk Dili ve Edebiyatı soruları göstermiştir ki sonuçlar açıklandığında, TM ve TS alanlarında bir yığılma yaşanabilir. Bu anlamda orta öğretim başarı puanının etkisi bu yıl geçen yıllara oranla daha fazla olacaktır.

SOSYAL BİLİMLER-1 VE 2 TESLERİ: ZORLUK SEVİYESİ DÜŞÜK SINAV, DİN SORULARI ELER

 FMVIşık Lisesi Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Bayram Topal

Tarih 1: 9. Sınıftan 3, 10. Sınıftan 2, 11. Sınıftan 1, 12. Sınıftan 4 olmak üzere 10 soru geldi. Bu soruların 8 tanesi temel bilgilere sahip olmadan yapılamayacak türdendi.  Geçtiğimiz yıla göre zorluk derecesi biraz daha düşük bir sınav. Temel Tarih müfredat bilgilerine hâkim bir öğrenci için; zorluk derecesi ortanın altında, zorlanmadan yapabileceği bir sınav. Belirleyici soru, zorluk derecesi çok yüksek soru yoktu diyebiliriz.

Coğrafya 1: Bu testte çıkan 6 soru, yine 11 ve 12. Sınıf ağırlıklıydı. Gerek Türkiye, gerekse dünya haritalarında belirlenmiş bölge ve yerlerin yorumuna yönelik ve bu hâkimiyeti olan öğrencilerin yapmasının kolay olduğu en az 3 soru vardı. Uluslararası örgütler, ticaret şehirleri ve atık yönetimi ile ilgili 12. Sınıf konularının yer aldığı orta kolaylıkta sorular bulunmakta idi.  Küresel etkiye sahip şehirler, Sanayi Devrimi ve taşkömürü ilişkisi, Bölgesel ve Küresel Örgütler, Turizm, enerji kaynakları, iklim çeşitliliği-yerşekilleri ilişkisi gibi 11. ve 12. Sınıf kazanımlarının yer aldığı sorular şeklindeydi.

Tarih 2: 11 Tarih sorusu, yine beklediğimiz gibi 7 bilgi, 4 yorum sorusu bulunmaktaydı. AYT’nin alan bilgisi hâkimiyeti olan öğrencilerimizin rahatça yanıtlayabileceğine yönelik beklentilerimiz karşılık buldu. 9. Sınıftan 4 soru, 11. Sınıftan 3 soru, 12. Sınıftan 4 soru soruldu. Tarih 1 sorularına göre daha fazla bilgi içeren sorular vardı. Geçtiğimiz yıl ile soru tipleri benzerlik gösteriyor. Geçen yıla göre Tarih II sorularının daha zor olduğu ifade ediliyor.

Coğrafya 2:  Yine 11 Coğrafya sorusu soruldu. Yine öğrencilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda Türkiye ve Dünya haritaları üzerinde bölge ve yer hâkimiyeti, çevre ve toplum ünitesi konularının yer aldığı orta zorlukta bir sınavdı. Çalışan öğrencilerimizin rahatça yapabileceği, bilgi ağırlıklı bir sınavdı diyebiliriz. Bölgesel kalkınma projeleri, nüfus politikaları, çevre sorunları-orman tahribatı, biyoçeşitlilik, gelişmiş ve geri kalmış ülkelerin özellikleri, sanayileşme-çevre ilişkisi, yerşekilleri-makinalı tarım ilişkisi gibi yine 11 ve 12. Sınıf coğrafya dersi konularında öğrencilerimizin gördüğü ve sebep-sonuç ilişkisi kurma becerilerini temel bilgiler üzerine oturtup oturtmadıklarını ölçmeye yönelik beklediğimiz soru formatındaki sorulardan oluşan bir sınavdı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlere baktığımızda bu testin çok zorlayıcı olduğunu ifade ettiler. Geçen seneye göre çok zorlayıcı idi. 3 bilgi, 3 paragraf sorusu soruldu. DKAB dersi terminolojisine hâkim olmayan öğrencilerin bu soruları yapması mümkün değildi. Bu anlamda bu yıl DKAB sorularının sözel puanlarında önemli bir belirleyici rolü üstleneceğini söyleyebiliriz.

Felsefe grubu: 12 soru soruldu. Yine bu sorular da 3 Felsefe, 3 Sosyoloji, 3 Psikoloji, 3 Mantık şeklinde idi. Sorular, genel olarak öğrencilerimizin yapabileceği zorlukta idi. Çok uzun paragraf soruları şeklinde değildi. Akıl yürüterek bulunabilecek, teknik bilgiye sahip öğrencilerimizin yapabileceği sorular idi. 

NET SAYILARI ARTAR AMA

FMV Erenköy Işık Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışman Nazar Ürgen

Sınava giren öğrencilerin genel yorumu sınavın neredeyse orta zorluk derecesinin de altında olduğu yönündeydi. Dünkü sınavda özellikle Türkçe testinde moralleri bozulan öğrenciler bugün toparlamış görünüyor.

· Bu sene genel olarak net sayısının artabileceğini öngörebiliriz. Dolayısıyla puanlar artabilir. Ancak YKS’nin bir sıralama sınavı olduğu düşünülürse her sene olduğu gibi başarı sırası tercihler döneminde yine belirleyici olacaktır.

· Hem TYT’ de hem de AYT’ de okuyan, yorum yapabilen öğrencilerin fark yaratabildiğini görüyoruz.

· TYT’ de olduğu gibi AYT’ de de bol deneme sınavı çözen öğrencilerin bu tecrübelerini kullanarak diğer öğrencilerin tedirginlikle yaklaştığı sorularda doğru cevabı bulabildiğini görüyoruz. Özellikle çalışma sistemini oturtmuş ve özgüveni olan öğrencilerin bu tarz sorularda soruyu doğru okuyup çıkarım yaparak doğru seçeneği bulduklarını söyleyebiliriz.

İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ BÖLÜM BAŞKANLARI

MATEMATİK TESTİ: SORULAR BİLGİ AĞIRLIKLI

Bu yıl da sorular bilgi ağırlıklıydı. Sınavda öğrenciler 26 matematik 14 geometri (4 trigonometri dahil) sorusuna cevap verdiler. Geometri soru sayısının arttığı gözlemlenmiştir. Genel olarak testin 9, 10, 11 ve 12. sınıf konularından analiz düzeyinde sorulardan oluştuğu, içlerinde birkaç tanesi birden çok kazanımı içinde barındırdığı söylenebilir. 12. sınıf ikinci dönem konuları Limit, Türev, İntegral ve Çember Analitiği konuları, sınav kapsamına dahil olmadığından sınavın konu dağılımı dengesi değişmiştir. 9 ve 10. sınıf kazanımlarından oluşan soru sayısı (eski tabiriyle mat-1 sorusu) beklenenden fazladır. Geometri soruları öğrencilerin analitik düşünme becerisi gerektiren ve gündelik hayatımızdan uyarlanarak hazırlanan sorulardı, kurguların anlaşılabilirliği belirleyici olacaktır. Trigonometri ve mutlak değer sorusunun ayırt edici sorular olduğu öğrencilerimiz tarafından belirtilmiştir. Matematik testinin dört yıllık müfredatı kapsadığını bize LYS matematik sorularını hatırlattığını ve matematik testinin bu yıl şaşırttığını söyleyebiliriz.

FİZİK: BİRDEN FAZLA KAZANIM SORGULANDI

Öğrencilerin 11 ve 12. sınıf konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, birden fazla kazanım içeren, ünitelerin temel bilgilerini kullanarak işlem, analiz ve yorum içeren fizik soruları geldi. Sorulan 14 sorunun 9’u 11. sınıf “Newton’un Hareket Yasaları, İki Boyutta Hareket, Enerji ve Hareket, İtme ve Çizgisel Momentum, Denge ve Denge Şartları, Elektrik Alan, Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme, Transformatörler”, 5’i 12. sınıf “Düzgün Çembersel Hareket, Dönerek Öteleme Hareketi, Açısal Momentum, Basit Harmonik Hareket, Dalgalarda Girişim” kazanımlarına yönelikti. Çıkan sorulardan 12. sınıf Düzgün Çembersel Hareket sorusu işlem ve birden fazla kazanım içeren belirleyici bir soru olarak dikkat çekti.

KİMYA: DAHA KOLAY SORULAR

Sorular 11 ve 12. sınıf kazanımlarından. Sorular anlaşılır, oldukça kısa ve kolay bilgi soruları şeklinde gelmiştir. Öğrencilerin konularla ilgili ilk akla gelen bilgilerini kullanarak çözebilecekleri sorular sınavda yer almıştır. Dolayısıyla sınavın zorluk derecesi önceki yıllara göre azalmıştır.

BİYOLOJİ: ZORLUĞU ORTA DÜZEYDE

Zorluk bakımından kolay ve orta düzeyde. Biyoloji sorularının çoğunluğu doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçerken, az bir kısmı bilgiyi yorumlamaya dayalı olmuştur.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: CUMHURİYET DÖNEMİ YOK

24 soruluk Türk Dili ve Edebiyatı testinin yaklaşık %20'lik kısmı anlama ve yorumlamaya yönelikti. Kalan sorular ise  "Söz Sanatları, Divan Edebiyatı, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, Tanzimat Edebiyatı, Fecri Ati, Edebi Akımlar, Halk Edebiyatı " konularından soruldu. "Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı" gibi dört yıl boyunca müfredatta yer alan üniversite sınav hazırlığında üzerinde çokça durulan bir konudan tek  soru  sorulması dikkat çekici nokta oldu. MEB'in yayınladığı kazanımların dışında soru gelmedi. Sınav orta düzeyde bir zorluğa sahipti.

TARİH: BİLGİ SORULARI ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl Tarih 1 soruları Tarih 2 sorularından daha zordu. Bu yıl testler arasındaki soru zorluk derecesi farkı kapanmış gibi. Her iki gruba da zorluk düzeyi birbirine yakın sorular sorulmuş. Tarih 2 sorularında Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi sorusunun olmaması en dikkat çekici nokta oldu. Bilgi soruları.

COĞRAFYA: ZOR SORULAR DEĞİLDİ

Genel coğrafi bilgi ve harita okuryazarlığı ölçüldü. “Küresel ve Bölgesel Örgütler, Nüfus Politikaları, Biyoçeşitlilik ve Ekosistem, Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları, Çevre Sorunları, Doğal Kaynaklar, Küresel İklim Değişimleri, Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörlere” ait kazanımlara yer verildi. Coğrafya soruları çok zor olmayan net ve anlaşılır nitelikteydi.

FELSEFE: GEÇEN YILA BENZER

Sorular geçen yıllarda sorulan soruların benzeri ve zorluk derecesindeydi. Genelde sorular verilen metin üzerinden sorulmuş sorulardı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:

11 ve 12. sınıf müfredatına öncelik verildiğini de söyleyebiliriz. Testteki 6 sorudan 4 tanesinin beklendiği gibi bilgiyi ölçen tarzda sorular olduğu, 2 sorunun da yorum-analiz becerisini ölçen sorular olduğu görülmektedir. Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde beklediğimiz gibi kavram bilgisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının zorluk derecesinin orta üzeri düzeyde olduğu söylenebilir.

FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI

MATEMATİK: RAHAT ÇÖZÜLEN SORULAR

12. sınıfın 2. dönemindeki konulardan soru sorulmadığı için 9. ve 10. sınıf müfredatından fazla soru sorulmuştur. Bu sınavda sorulan soruları, konuları iyi anlamış, analiz ve sentez yapabilen öğrenciler rahatlıkla çözebilirler.

GEOMETRİ: ZOR SORU YOK

Müfredat dışı herhangi bir soru yok. Düzenli çalışan bir öğrencinin rahatlıkla yapabileceği nitelikte sorulardan oluşan bir sınav.

FİZİK: KAVRAMLAR SORGULANDI

12. Sınıfın ikinci dönemi müfredat dışı kaldığından beklendiği gibi mekanik konusunun ağırlıklı olarak sorulduğu bir sınav gerçekleşti. Fizikteki temel kavramların sorgulandığı sorulardan oluşan bu sınavda öğrenciler herhangi bir sürprizle karşılaşmadılar.

KİMYA: KOLAY SORULAR

Sınava giren öğrencilerin ifadelerine göre, 13 Kimya sorusunun 9 tanesi ile 11. Sınıf müfredatındaki tüm konular irdelenirken, 12. Sınıf müfredatının ilk konusu olan yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinde elektrik akımından 3 soru, ikinci konusu olan karbon kimyasına girişten 1 soru gelmiştir. Soruların 5 tanesi bilgi-işlem, 8 tanesi bilgi-yorum ağırlıklıdır. Bilgi sahibi olan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği sorular. Öğrencilere ve emeği geçen herkese geçmiş olsun. 

 BİYOLOJİ: SÜRPRİZ SORU YOK

 2020 AYT Biyoloji sorularında, 12. Sınıfın 1. dönem ile 11. Sınıfa ait ünitelerdeki kazanımlar sorgulanmıştır. 5 soru 12. Sınıfın 1. dönem konularına, 8 soru 11. Sınıf müfredatına aittir. Soruların konularına göre dağılımı ise; Dolaşım Sistemleri 1 soru, Solunum Sistemi 1 soru, Sindirim Sistemi 1 soru, Üriner Sistem 1 soru, Endokrin Sistem 1 soru, Duyu Organları (Göz) 1 soru, Ekoloji 2 soru, Nükleik Asitler 3 soru, Canlılarda Enerji Dönüşümleri 2 soru şeklindedir. Öğrencilerin biyoloji bilgisini kullanma becerilerini ölçen niteliktedir. Öğrencilerimiz sürpriz soruyla karşılaşmadıklarını ve biyoloji sorularını rahat çözdüklerini ifade ettiler. Beklenen gibi orta seviye zorluğa sahip biyoloji sorularının, konu bilgisi tam ve düzenli tekrar yapan öğrencilerin beklentilerini karşılayan düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: DİL PROBLEMİ VAR

2020 AYT Edebiyat testinde altı Türkçe sorusu sorulmuş.Bu sayı diğer yıllardan fazla. Testin Türkçe sorularının dili, TYT Türkçe testiyle paralellik gösteriyor. Edebiyat sorularının diliyse belirli açılardan güncel Türkçeden uzak düşmüş gibi duruyor. Sorular, müfredatın belirli bir bölümüyle sınırlandırılmış. Şiir bilgisi, söz sanatları, halk edebiyatı, divan edebiyatı soruları sorulmuş. Modern dönemi ele alan sorular ise oldukça az. Bu durum müfredata her bakımdan hâkim olmak için çaba gösteren öğrencilerde hayal kırıklığı yaratabiliyor. Zorluk derecesi çok yüksek olmayan, ölçücülüğü ise tartışmalı bir test. Edebiyat testiyle ilgili temel şikâyet “eski dil” olacakmış gibi görünüyor.

TARİH: BİLGİ GEREKTİREN SORULAR

Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre Tarih soruları geçen yıllara göre biraz daha zor. Tarih dersinden 10 soru sorulduğu için doğal olarak tüm konulardan soru sorulmamış. Soruların büyük kısmı bilgi gerektiren, ölçücülüğü güçlü olan sorular. Detay bilgilere sahip olmayan öğrencilerin zorlanabileceği bir sınav olmuş. 

COĞRAFYA: KOLAY SORULAR

Sorular müfredata uygun, daha önceki yılların sorularına benzer, beklenen niteliktedir. Konuya hakim, düzenli çalışan öğrencilerin kolaylıkla çözebileceği sorulardan oluşmuş bir sınavdır.

FELSEFE GRUBU: RAHAT YAPILAN SORULAR

Sosyoloji; metinden hareketle yorumlayarak yapılabilecek sorulardan oluşmuş, öğrenciler için rahat bir test grubu olmuş. Psikoloji soruları ise, sosyolojideki gibi metinden hareketle değil, bilgiyle yorumlanabilecek şekilde düzenlenmiş. Mantık soruları; daha bilgi ağırlıklı, özellikle bir tane “mantık ilkesi” ile ilgili soruda öğrenciler zorlanmış.

YKS PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS puanları 28 Temmuz’da açıklanacak. Öğrenciler sonuç belgelerinde TYT, SÖZ, EA, SAY ve DİL puanları ile başarı sıralarını görebilecekler.

 

 

 

 

 

28-06-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş