Arama sonuçları

'Barış bildirisi'nden atılan iki akademisyen davayı kazandı

'Barış bildirisi'nden atılan iki akademisyen davayı kazandı

‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı metne imza attıkları için soruşturma açılıp görevden uzaklaştırılan iki akademisyen açtıkları davayı kazandı. Anadolu Üniversitesi’nde görevli Yrd. Doç. Dr. Uğur Kara ve Doç Dr. Murat Emeksiz hakkında ‘Barış İçin Akademisyenler’ arasında yen aldıkları için 19 Ocak tarihinde soruşturma açılmış ve ikili 5 Ağustos tarihinde üniversiteden uzaklaştırılmıştı.

Diken.com.tr’den Rıfat Doğan’ın haberine göre kararı yargıya taşıyan öğretim üyeleri, bildiride yer alan ifadelerin ‘şiddete ve terör eylemlerine teşvik etmediği, nefret söylemi içermediği, eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında’ değerlendirilmesi gerektiğini, alınan tedbir dolayısıyla bilimsel çalışmalarına devam edemediklerini, bu durumun hukuka aykırı olduğunu belirterek yürütmenin durdurulmasını talep etmişti.

Davayı görüşen Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, uzaklaştırma kararının YÖK’e iletildiğini, soruşturma devam ederken görevini sürdüren davacıların soruşturma sonuçlandıktan sonra görevden uzaklaştırılmasının somut gerekçelerinin ortaya konmadığını belirtti.

Mahkeme, “Ayrıca mevzuata amir hüküm gereğince ceza kovuşturması bulunmayıp disiplin soruşturması kapsamında tesis edilecek görevden uzaklaştırma işlemlerine ilişkin olarak kanuni sürenin en fazla üç ay olduğu, bu süreyi aşan tedbire başvurulmayacağı düzenlenmekte ise de dava konusu işlemde süresiz olarak bu tedbirin uygulanmasına karar verilmesinde hukuka uyarlık olmadığı sonucuna varılmıştır” dedi.

Mahkeme, öğretim üyesi davacıların dava konusu işlemin uygulanmasıyla akademik faaliyetleri ve mali hakları açısından telafisi güç veya imkansız zararlara uğrayacağını da kaydetti. Heyet, bu nedenlerle söz konusu işlemin yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

17-11-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş