Arama sonuçları

Bu da 2020 DGS sonuçları: Sayısalda cevap ortalaması 13.31

Bu da 2020 DGS sonuçları: Sayısalda cevap ortalaması 13.31

Bu da 2020 DGS sonuçları: Sayısalda cevap ortalaması 13.31. 2020 DGS Değerlendirme Raporu yayımlandı. ÖSYM tarafından yayınlanan 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Değerlendirme Raporu’na göre, bu yıl sınava 389 bin 243 aday katıldı. Sınavı geçerli olan 353 bin 86 adayın %66,5’i MYO, %33,5’i AÖF ön lisans programlarından mezun oldu. 

BU DA 2020 DGS SONUÇLARI: SAYISALDA CEVAP ORTALAMASI 13,31

Rapora göre, toplamda 120 sorudan oluşan sınavda doğru cevap sayısı ortalaması; sözel testinde 24,29, sayısal testinde 13,31 olarak hesaplandı. Sayısal ve sözel testlerinde ortalama madde ayırt edicilik değerleri 0,50 ve 0,45 olarak hesaplandı. Rapora göre bu değerler alt testlerdeki soruların ayırt edicilik değerlerinin kabul edilebilir düzeyde.

Testlerin iç tutarlılık, güvenirlik katsayıları ise sayısal bölüm için 0,95, sözel bölüm için 0,94 olarak hesaplanırken, bu değerler ise yeterli düzey olarak kabul edilen 0,70 korelasyon değerinden daha yüksek olduğunun altı çizildi.

BOŞ BIRAKMA ORANI: SAYISALDA YÜZDE 63, SÖZELDE YÜZDE 35

Dikey Geçiş Sınavı'nı oluşturan sayısal ve sözel testlerinin 2018, 2019 ve 2020 yıllarına göre doğru cevap sayıları dağılımlarının karşılaştırılmasına bakıldığında ise, adayların sayısal ve sözel testlerdeki doğru cevap sayısı dağılımlarının yıllara göre benzer ve sağa çarpık dağılım gösterdiği belirlendi. Sayısal ve sözel testlerde yer alan soruların cevaplanma ve boş bırakılma yüzdelerine bakıldığında, sayısal testinde ortalama doğru cevaplanma oranı %22,6 ve boş bırakılma oranı %63,1.  Sözel testinde ise ortalama doğru cevaplanma oranı %40,6 ve boş bırakılma oranı %35,5 olarak tespit edildi.

Adayların DGS ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için sayısal ve sözel testlerinin her birinden en az 0,5 ham puan almaları gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, adaylardan 352.151’inin (%99.0) bu koşulu sağladığı görüldü.

SÖZEL VE EŞİT AĞIRLIKTA KADINLAR DAHA BAŞARILI

 2020-DGS, SAY, SÖZ ve EA yerleştirme puanı hesaplanan adayların; cinsiyete göre puan dağılımları incelendiğinde ise, sayısal puan türünde erkek ve kadın adayların puanlarının 180-239 aralıklarında yoğunlaştığı saptandı. Sözel puan türünde ise kadın adayların puanları 200-239 aralıklarında yoğunlaşırken erkek adayların puanları ise 180-219 aralığında yoğunlaştı. Eşit ağırlık puan türünde kadın adayların puanlarının 200-239 aralığında, erkek adayların puanlarının ise 180-239 aralığında yoğunlaştığı gözlemlendi.

2019 VE 2020 MEZUNLARININ PUANLARI DAHA YÜKSEK

DGS-SAY, SÖZ ve EA puanı hesaplanan adaylar; son beş yılda DGS’ye katılım sayılarına göre değerlendirildiğinde, 2019 ve 2020 yıllarında mezun olan adayların daha yüksek puan ortalamasına sahip olduğu görüldü.

Adayların mezuniyet ortalamaları ile ham puan dağılımları arasında ilişki araştırıldığında ise güçlü bir korelasyon tespit edilemedi.

YÜZDE 26.7 LİSANS PROGRAMINA YERLEŞTİRİLDİ

Rapora göre, sınavı geçerli olan ve puanı hesaplanan 352.151 adayın 94.024'ü (%26,7) bir lisans programına yerleştirildi. Lisans programlarına yerleşen adayların 68.127’si (%72,5) AÖF lisans programlarına, 25.897’si (%27,5) AÖF dışı lisans programlarına yerleşti. AÖF lisans programlarına yerleşen adayların %71'ini MYO mezunları, %29'unu AÖF mezunları oluştururken, AÖF dışındaki lisans programlarına ait kontenjanların %67’sine MYO mezunları, %33’üne AÖF ön lisans programlarından mezun adaylar yerleşti. Boş kalan kontenjanların oranı AÖF lisans programları için %92,05, AÖF dışı lisans programları için %7,95 oldu.

28-12-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş