Arama sonuçları

Bu koşulları yerine getiren okulunu açabilecek

Bu koşulları yerine getiren okulunu açabilecek

Bu koşulları yerine getiren okulunu açabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kararına göre  özel okul öncesi eğitim kurumları ile aralarında yabancı dil, bilgisayar, resim ve müzik kurslarının da bulunduğu çeşitli özel kurslar ve sürücü kursları 1 Haziran'dan itibaren açılacak. Peki bu kurumlardan hangi şartları yerine getirmeleri istenecek?

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız imzasıyla yayımlanan yazıda 5580 sayılı Özel Öğretini Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel okul öncesi eğitim kurumları ile kurslarda eğitimlere, 16 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında ara verildiği hatırlatıldı.

BU KOŞULLARI YERİNE GETİREN OKULUNU AÇABİLECEK

Yazıda kontrollü sosyal hayat kurallarına uyularak, il pandemi kurulu görüşleri de dikkate alınarak kurum binaları,  eğitim etkinliği yapılan diğer alanlar, okul bahçesi ile öğrenci servis araçlarında tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili hangi önlemlerin alınacağı belirtildi. Bu önlemleri alan özel okul öncesi eğitim kurumlarının kurucuları ve öğrenci velilerinin istemeleri halinde eğitime ve yaz okulu adı altında yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere  01 Haziran 2020 tarihinden itibaren  başlayabilecekleri belirtildi.

TIBBİ MASKE KULLANIMI ŞARTI

Genel düzenlemeler, personel ile ilgili önlemler, çalışma ortamanın düzenlenmesi, güvenlik noktaları ve okula girişlerin düzenlenmesi, servis araçları için yapılacak düzenlemeler, yemekhane / kantin/yiyecek otomatı ve su sebillerinin kullanımları ile ilgili düzenlemeler, öğrenciler ile ilgili önlemler, ailelerin alması gereken önlemler olmak üzere 8 başlıkta eğitim kurumlarının açılabilmesi için alınması gereken önlemler sıralandı. Tıbbi maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen dışında okulların alması gereken önlemler şöyle sıralandı:

HANGİ GENEL DÜZENLEMELER OLACAK?

 

1. Okullar açılmadan önce okullarda kullanılacak alanlar belirlenmelidir. Bu alanlarda doğal havalandırma koşullarının sağlandığından emin olunmalıdır.

2. Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar tespit edilerek işaretlenmelidir. 

3. Görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi maske kullanımı, okul içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmalıdır.

4. Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda dezenfeksiyon için kullanılacak el dezenfektanı yeterli değilse artırılmalıdır. 

5. Birden fazla işlemde kullanılacak malzemeler kullanım öncesinde dezenfekte veya sterilize edilmelidir.

ASANSÖRE BELLİ SAYIDA KİŞİ

6. Asansörleri kullanılması planlanan okullarda sosyal mesafe kurallarına uygun kullanım sağlanmalı (kişi sayısı sınırlandırılmalı) asansör giriş ve içerisinde yeni kullanım kuralları tabelalar ile bildirilmelidir. 

İZOLASYON ODALARI AYARLANACAK

7. Şüpheli vaka tanımına uyan personel ya da öğrenci tespit edilmesi halinde her okul için önceden tespit edilmiş bir izole oda nakil öncesinde kullanılmak üzere ayarlanmalıdır.

 8. Okullarda öğrenci kabulüne uygun güvenlik ve hijyen koşulları sağlanmalı, okullar hizmete başlamadan önce tamamen dezenfekte edilmeli ve bu işleme ilişkin belgeler il müdürlüklerine teslim edilmelidir.

9. Okuldaki tüm ortamların planlanan çerçevede periyodik olarak dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır.

10. Okula kayıtlı bulunan öğrencilerin hizmet almaya devam edip etmeyeceği ve hizmet alacakların hangi tarihten itibaren devam edeceği tespit edilmelidir. 

SINIFLARDA MEVCUT KONTENJANIN YARISI KADAR

11. Sınıflarda sınıf kontenjanının yarısı kadar sayıda öğrenci bulunması sağlanmalıdır. 12. Ortak kullanım alanlarında aynı anda o alan için belirlenen kontenjanın yarısı kadar öğrenci bulunmalıdır. 

13. Öğrencilerin uyku saatinde kampet veya yataklarının arasında en az 1,5 metre mesafe bırakılmalıdır.

ÖĞRENİ GRUPLARI KARIŞMAYACAK

14. Her gün tüm yaşam alanlarında aynı öğrenciler bir arada olmalıdır. Gruplar arası geçişe izin verilmemeli ve gruplardan sorumlu personelin diğer gruplarla temas etmemesi sağlanmalıdır.

15. Okuldaki tüm hizmet alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmelidir. 

16. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılmalıdır.

17. Faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam sağlık birimlerince uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenmelidir.

18. Sınıf temizlenirken eldiven kullanılmalı ve odanın temizliğinden hemen sonra eldiven çıkarılmalı ve çöp kutusuna atılmalıdır. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği ile ovalanmalıdır.

19. Her odanın temizlik bezleri ayrı olmalıdır.

20. Sınıflar 40 dakikada bir havalandırılmalıdır.

21. Mutfak araç-gereçleri her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır.

22. Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler kayıt altına alınmalıdır.

BAHÇEYE DÖNÜŞÜMLÜ ÇIKILACAK

23. Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılmalı ve grup odaları temizlenmelidir.

24. Kurumlarda klima ve her türlü iklimlendirme sistemleri kullanılmamalı, kullanılması durumunda ise periyodik olarak dezenfekte edilmeli, filtreleri temizlenmeli veya değiştirilmelidir.

25. Çöpler hijyen kurallarına göre saklanmalı ve atılmalıdır.

26. Kullanılan tıbbi tıbbi maske ve eldivenlerin atık kutularına atılmasının ve bu malzemelerin tıbbi atık olarak imha edilmesi sağlanmalı, çöp kovalarının üzeri kapalı tutulmalıdır.

EVDEN OYUNCAK GETİRİLMEYECEK

27. Okullara evlerden oyuncak ve kitap gibi malzemeler kabul edilmemelidir.

28. Kayıt kabul işlemleri okulda öğrencilere hizmet verilmeyen zamanlarda yapılmalıdır.

VELİ TOPLANTILARI ASKIYA ALINACAK

29. Veli toplantıları ile okul içinde veya dışında yabancı kişilerin katılımı ile yapılacak organizasyonlara ara verilmelidir.

30. Velilerin çocuklarını bırakır ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile okul girişine belirleyici işaretler konulmalıdır.

31. Sivil savunma planlarına Covid-19’a ilişkin güncellemeler eklenmeli ve il müdürlüklerine bildirilmelidir.

 

PERSONEL İLE İLGİLİ HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

 

1. Okul müdürü tarafından Covid-19 ve korunma yolları hakkında personele bilgilendirme yapılmalıdır.

PERSONELİN ATEŞİ ÖLÇÜLECEK

2. Personelin girişte uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

3. Okul personelinin tamamı tıbbi maske kullanmalı ve tıbbi maskeler düzenli aralıklarla değiştirilmelidir.

OKUL İÇİ-DIŞI KIYAFETLER AYRILACAK

4. Personelin okul içinde ve dışında giydikleri kıyafet farklı olmalıdır.

5. Personel mesai saatleri içerisinde okul dışına çıkmamalıdır. 

6. Hastalık belirtisi gösteren personel izolasyon odasına alınmalı ve ilgili tüm tedbirler alınarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

 

ÇALIŞMA ORTAMLARI NASIL DÜZENLENECEK?

1. Ofislerde, sınıflarda ve bekleme alanlarında sandalye ve koltuklar arasında mesafe bırakılmalıdır.

2. Sınıflarda giriş ve çıkışlarda sosyal mesafenin korunarak hareket edilmesinden sınıf öğretmenleri ve nöbetçi yöneticiler sorumlu olacaktır.

GÜVENLİK NOKTALARI VE OKULA GİRİŞLERİN DÜZENLENMESİ

 

 1. Okul içerisine girişlerde personel tarafından ateş ölçümü yapılmalıdır.

 2. Okul ve ders giriş çıkışlarında, yığılma ve kalabalıkların önlenmesi için şubelere göre farklı saatler belirlenmelidir.

3. Zorunlu haller dışında binaya ziyaretçi (veli dahil) kabul edilmemelidir.

4. Mal kabulü kurum bahçe kapısında yapılmalı, ürünler dezenfekte edildikten sonra binaya alınmalıdır.

 

SERVİS ARAÇLARI İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER

 1. Servis araçlarının özellikle sık temas eden yüzeyleri başta olmak üzere temizliği günde en az iki kez yapılmalıdır.

2. Servis taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanmalıdır. 3. Araç girişlerine el dezenfektanı yerleştirilmelidir

4. Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcuların tıbbi maske takmaları sağlanmalıdır.

YEMEKHANE, KANTİN, YİYECEK OTOMATI VE SU SEBİLLERİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

1. Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması sağlanarak yemekhane alanı masa düzenine uygun şekilde ayarlanmalıdır.

2. Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gitmeli, öğrencilerin aynı masada oturmaları halinde aralarında en az 1 metre mesafe olmalıdır.

3. Yemekhane görevlilerinin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb. malzeme kullanmaları, hijyen ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun servis yapmaları sağlanmalıdır.

4. Okul bünyesinde bulunan yemekhane, kantin, büfe vb. yerlerde tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalı, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık vb. malzemeler kullanılmalıdır.

 

ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

1. Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmemelidir.

2. Öğrenciler okula geldiğinde kıyafetleri değiştirilmeli ve elleri dezenfekte edilmelidir. 

3. Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

4. Öğrencilere ait eşyalar özelleştirilmeli, öğrencilerin birbirilerinin eşyasını kullanmasına müsaade edilmemelidir.

5. Öğrencilere oyunlarla sosyal mesafe öğretilmelidir.

 6. Öğrencilere elleri düzenli yıkamak ve dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık davranışı eğitimleri verilmelidir.

7. Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususlar, oyunlarla ve öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak anlatılmalıdır.

8. Okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gösteren öğrenci izolasyon odasına alınmalı ve uygun tedbirlerle ailesine teslim edilmelidir. Aile, sağlık kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibi yapılmalıdır.

AİLELERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

 

1. Aile hasta çocuğu okula getirmemelidir.

2. Aile çevresinde Covid-19 tespiti durumunda okula bilgi verilmelidir.

3. Aile, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli, çocuğun sağlık durumu okula bildirmelidir.

4. Çocukların günlük ateş ölçümü yapılmalı ve hastalık belirtileri takip edilmelidir.

5. Çocuklarını servis aracı ile okula gönderecek aileler, servis aracı için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ve takip etmelidir.

30-05-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş