Arama sonuçları

Çocuğunuz geleceğin yetkinliklerine hazır mı?

Çocuğunuz geleceğin yetkinliklerine hazır mı?

Çocuğunuz geleceğin yetkinliklerine hazır mı? Dünya teknolojinin etkisiyle hızla değişiyor. Bu değişen dünyada çocuklara da eğitimlerini tamamladıklarında ayakta kalabilmeleri ve başarılı olabilmeleri için gereken yetkinliklerin kazandırılması gerekiyor.  Dünya Ekonomik Forumu başta olmak üzere dünyanın geleceğine dair öngörüler üreten birçok kurum “gelecekte istenen yetkinliklere” dikkat çekiyor. Rekabetin yaşadığı iş dünyasında çocuklara gelecekte aranan yetkinliklerin kazandırılacağı yerlerin başında de eğitim kurumları geliyor. 

Geleceğin iş dünyasında ve rekabet ortamında belirleyici olacağı vurgulanan bu yetkinliklerden en önemlileri şöyle sıralanıyor: 

KARMAŞIK SORUNLARI ÇÖZEBİLME

İnsanoğlunun gerek sosyal, gerekse kurumsal hayatta karşı karşıya kaldığı sorunlar her geçen gün daha zor, çözümü daha çetrefilli ve daha karmaşık bir hâl alıyor. Kişi, bu tür sorunlara karşı dirençli olma, bu sorunları doğru analiz etme ve gerçek dünyadaki kaynakları kullanarak bu sorunları çözümleyebilme becerilerini geliştirmek durumunda. Bu yetkinlik, modern dünyanın ve geleceğin “kötücül problemlerini” anlamak, onlardan kaçmamak ve çözüm üretmek anlamında ön plana çıkıyor. 

KRİTİK DÜŞÜNME 

Bu yetkinlik kişinin sahip olduğu seçenekleri en doğru ve en etkin biçimde anlaması ve içlerinden doğru seçimleri yapabilmesi için mantık ve anlamlandırma tekniklerini kullanmasını içeriyor. Hayatın birçok alanında karşı karşıya kalınacak alternatiflerin, yorumların, yaklaşımların ve yargıların güçlü ve zayıf yanlarını muhakeme etme becerisi bu yetkinliğin gelişmesine bağlı. 

YARATICILIK 

Farklılaşmanın zorlaştığı, ürün ve hizmetlerini birbirine benzediği, sıradan çözümlerin sonuç vermediği bir dünyada yaşıyoruz.Bu noktada kişinin içinde bulunduğu şartları en iyi biçimde değerlendirerek yaratıcı yeni çözümler geliştirmesi önem kazanıyor. Yaratıcılık, sadece sanatta değil, bilimden yönetime her alanda asıl ve belirleyici yetkinlik olarak öne çıkıyor.

DUYGUSAL ZEKA

Bu yetkinlik kişinin empati becerisinin de gücünü kullanarak başkalarının nasıl düşündüğünü, neden bu şekilde düşündüklerini anlayabilmesine zemin hazırlıyor. Duygusal zeka, geleceğin en önemli becerilerinden biri olarak gösteriliyor ve günümüzde iş dünyası duygusal zekayı etkin kullanmaya yönelik birçok girişim ve model kullanıyor. 

BİLİŞSEL ESNEKLİK 

Geleceğin dünyası farklı bakış açılarını gerektiriyor. Bu yetkinlik kişinin belirli olayları, kavramları ve bileşenleri farklı biçimlerde gruplayabilmesi, farklı biçimlerde bir araya getirerek aralarında daha önce görülemeyen ilişkiler kurabilmesi anlamına geliyor. 

OKULUN YETKİNLİK GELİŞİMİNDE ÖNEMİ

ide okulları yöneticileri geleceğin dünyasında ayakta kalmak ve fark yaratmak içiniçin gereken yetkinliklerin geliştirilmesinin eğitimin ilk aşamalarından itibaren başlaması gerektiğine dikkat çekiyor. Bunun için de öğrencilerin öğrenme biçimlerinin analiz edilmesinin ve buna uygun etkili öğrenmenin sağlanmasının önemine işaret eden ide okulları yetkilileri şöyle diyor: 

“Öğrencilerin öğrenme biçimlerini analiz edip onları en etkili şekilde öğrenmesini sağlayan PASS modeli bunu sağlıyor.” 

22-07-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş