Arama sonuçları

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu: Liyakat önemli

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu: Liyakat önemli

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu: Liyakat önemli. Kurul hazırladığı raporda hem 21 yüzyılın istediği yeterlilikler için neler yapılması gerektiğini hem de atamalarda liyakatin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, öğrencilere 21. yüzyıl yetkinliklerinin kazandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu.  

Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan belgenin içeriğine ilişkin bilgi verildi. 

CUMHURBAŞKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKALARI KURULU: LİYAKAT ÖNEMLİ

Belgede, öğrencilere 21. yüzyılda kazandırılması gereken yetkinliklere ilişkin politika önerilerinin ortaya konulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Raporda hangi öneriler sıralandı?

-Eğitim yaklaşımı ve ders kitaplarının yeniden ele alınması.

Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin üst düzey düşünme ve ürün ortaya koyabilmeyi destekleyecek biçimde kurgulanması.

-Öğrencilerimizin teknolojinin güvenli ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirilmesinin yanı sıra yazılım ve kodlama gibi beceriler edinerek teknolojinin yalnızca tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi olabilmelerinin sağlanması.

Öğretmen,, öğretim elemanları ve eğitim yöneticilerinin liyakat prensibi çerçevesinde yetiştirilmesi, atanması ve mesleki gelişimlerinin sağlanması.

-Paydaşlarla iş birliğine yönelik olarak, iş dünyasıyla yoğun etkileşim, sektörle bütünleşmiş okul modelleri, staj, öğrenci niteliklerini izleme, kurumlar arasında fiziki ve beşeri kaynakların ortak kullanımı gibi konularda yeni yaklaşımlar ve özgün uygulamaların geliştirilmesi.

-Yetkinliklerin kazandırılması sürecinde etkin bir kalite takibi için temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde kalite güvence sisteminin oluşturulması.

16-01-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş