Arama sonuçları

Danıştay’dan okullara TÜGVA izni

Danıştay’dan okullara TÜGVA izni

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında imzalanan protokole göre ortaokul ve liselerde Medeniyet ve Düşünce Kulübü’nün kurulması ve danışman hoca atanması sağlanmıştı. MEB ile TÜGVA arasında imzalanan protokol ile bu protokol kapsamındaki faaliyetler için "Değerler Eğitimi ve Sosyal Etkinlikler" usul ve Uygulama Esasları'nın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Eğitim Sen dava açmıştı. Bu davada Danıştay 8. Dairesi, geçtiğimiz haziran ayında imam hatip  imam hatip ortaokulları dışındaki tüm eğitim kurumlarında protokolün yürütmesini durdurmuştu.

İMAM HATİP ORTAOKULLARI İÇİN DE YARGIYA GİDİLDİ

Sendika aynı kararın imam hatip ortaokullarında da geçerli olması için karara itiraz etti.  MEB, ise söz konusu yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını istemişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu her iki tarafın itirazlarını değerlendirerek 4 Şubat 2021 tarihinde bakanlığın itirazının kabulüne karar vermişti.

Kararda ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan bireyler yetiştirme asli görevinin Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün sorumluluk alanıyla yakından alakalı olduğundan yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı ifade edildi. Kararda, dava konusu protokolün bakanlığa bağlı diğer genel müdürlüklerce de paraf edilmek suretiyle uygun bulunduğu belirtildi.

TÜGVA KORUNDU MU?

Sendika konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu kararla Danıştay İdari Dava Daireleri’nin bu konuda Ensar Vakfı ve Hizmet Vakfı ile ilgili önceki kararlarından aksi yönde karar verdiğini ifade etti.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Adı geçen kurul Milli Eğitim Bakanlığı’nın itirazlarının reddine karar verdiği Danıştay 8. Dairesi’nin önceki yürütmeyi durdurma kararlarında, örgün eğitimdeki öğrencilere yönelik bir kısım etkinliklerin doğrudan diğer kurum, kuruluş ve bireyler tarafından yürütüleceğinin kabul edilmesi, örgün eğitim kurumlarını kanuni idare ilkesine ve genel idare ilkesine aykırı olarak diğer kurum, kuruluş ve bireylerin faaliyet alanına dönüştüreceği, bir kamu hizmeti olan eğitim-öğretim hizmetinin devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütüleceği belirtilmişti. Şimdi ise hem Danıştay 8. Dairesi hem de Danıştay İdari Dava Daireleri, protokolü yalnızca yetki yönünden incelemiş, esas açısından bir sorun görmemiştir.

Bu aşamada Milli Eğitim Bakanlığı ise TÜGVA ile Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler ile Bilim ve Sanat Faaliyetlerinin Yapılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü’nü 25.02.2021 tarihinde Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla yürürlüğe sokmuştur. Sendikamız bu protokolün de yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açmış, bu davada henüz karar verilmemiştir. TÜGVA vb. demokrasi ve laiklik karşıtı vakıf, cemaat ve derneklerin eğitim ve bilim alanındaki faaliyetlerine karşı hukuksal ve sendikal mücadelemiz sürecektir. Hiçbir eğitim kurumunu demokrasi ve laiklik karşıtı vakıf, cemaat ve tarikatların eline bırakmayacağız.”

19-10-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş