Arama sonuçları

Deneyimli öğretmenin öğrencisi daha başarılı

Deneyimli öğretmenin öğrencisi daha başarılı

 

Deneyimli öğretmenin öğrencisi daha başarılı. Öğretmenlerin deneyimleri artıkça öğrencilerinin de başarıları artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması (TMF-ÖBA) öğretmenin kıdemi ile öğrencinin başarısı arasında ilişki olduğunu gösteriyor. Öğretmenin kıdemi artıkça öğrencinin başarısı da artıyor.

 

Araştırma 4’ncü sınıf öğrencilerine geçtiğimiz nisan ayında uygulandı. Araştırmanın gerçekleştirildiği 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye’de 4. sınıfta eğitim alan 1 milyon 164.903 öğrenciden 112 bin 465’i Türkçe, 112 bin 322’si matematik ve 111 bin 742’si fen bilimleri testine katıldı.

DENEYİMLİ ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİSİ DAHA BAŞARILI

Araştırmaya göre hem okul yöneticisinin hem de öğretmenin deneyimli olduğu okullarda öğrencilerin Türkçe, matematik ve fen başarıları da artıyor. Türkçe, matematik ve fen bilimleri alt testlerinde en yüksek puan ortalamasına sahip olan öğrencilerin eğitim aldıkları okullardaki yöneticilerin öğretmenlik kıdemi 21 yıl ve üzeri.

Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinde en yüksek puan ortalamasına sahip olan öğrencilerin öğretmenleri 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip. Mesleki kıdemi 11-20 yıl arasında değişen öğretmenlerin öğrencilerinin ortalama puanlarının her üç testte de görece daha yüksek.

Türkçe, matematik ve fen bilimleri testlerinde en yüksek ortalama puana sahip olan öğrencilerin öğretmenleri bulundukları okulda 11-20 yıldır çalışmakta. Öğretmenlerin görev yaptıkları okuldaki çalışma süreleri 21 yıl ve üzerine çıktığında öğrencilerinin ortalama puanlarında kısmen düşüş meydana geldiği dikkat çekiyor.

Öğretmen ve yöneticilerin mesleki kıdemleri ile ilgili sonuçlar TIMSS 2011 uygulaması matematik ve fen bilimleri alanlarındaki sonuçlarla tutarlıdır. TIMSS 2011, 4. sınıf uygulamasında matematik ve fen alt testlerinde mesleki kıdemi 5 yıldan az olan öğretmenlerin öğrencilerinin puan ortalaması, kıdemi 20 yıl ve daha fazla olan öğretmenlerin öğrencilerinin ortalamasından anlamlı ölçüde düşük çıkmıştı.

TMF-ÖBA 4.sınıf uygulaması sonuçlarında da öğretmenlerin mesleki kıdemi ile birlikte öğrencilerinin her üç alt testteki puan ortalamalarının da anlamlı bir artış gösterdiği görülmekte.

 

 

23-09-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş