Arama sonuçları

Ders kitaplarına ‘başkanlık’ güncellemesi gerek

Ders kitaplarına ‘başkanlık’ güncellemesi gerek

Ders kitaplarına ‘başkanlık’ güncellemesi gerek. 2016 yılının Nisan ayında yapılan referandum sonucuna göre rejimin yönetim şekli tamamen değişti. 24 Haziran’da yapılan seçimlerin ardından referandumda kabul edilen yeni devlet yönetim şekli Cumhurbaşkanı’nın 9 Temmuz tarihinde yapacağı yeminin ardından hukuken başlamış olacak. 

Başbakanlıktan Bakanlar Kurulu’na kadar yürütme organının bütün görev tanımları Cumhurbaşkanı’na devredilmiş oldu. Böylece 95 yıl önce başlatılmış olan Başbakan başkanlığında kurulan hükümet sistemi ortadan kalkmış oluyor. Geçilen yeni sistemin aşamalı olarak hayata geçirileceği ifade edilmekte. Sistemin hangi zamana aralığında rayına oturacağını önümüzdeki dönemde görüp yaşayacağız.

 

DERS KİTAPLARINA ‘BAŞKANLIK’ GÜNCELLEMESİ GEREK

 

Geçilen yeni yönetim sisteminin yukarıdan aşağıya doğru devlete ait bütün kurumsal yapıları etkileyeceği, bu etkileşimle oluşacak yeniden yapılanma ve dönüşüm sürecinin zaman alacağı anlaşılmakta. Söz konusu zaman aralığı sürecinde değişime ya da güncellenmeye uğratılması gereken konular arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ait mevzuat, müfredat ve ders kitapları geliyor. 

Son yayımlanan Proje Okul Yönetmeliği’nde bile Bakanlık bünyesinde görev yapan Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılığı’ndan söz edilmekte. Oysa kamuoyuna yansıyan bilgiler Bakanlıklarda ki bu bürokratik yapılarında değişeceği, işlevi değişmese de en azından adının değişeceği yönünde. Bunun gibi onlarca yasa ve yüzlerce yönetmelikte yer alan maddelerin ayıklanması gerekecek.

 

MÜFREDAT VE DERS KİTAPLARI DA DEĞİŞECEK

 

Diğer düzenleme ve ayıklamaların müfredat ve ders kitaplarında yapılması gerek. Başta Hayat Bilgisi olmak üzere, Sosyal Bilgiler, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Vatandaşlık ve Tarih müfredatı ile ders kitapları ve diğer derslerin müfredatı ile ders kitapları yeniden elden geçirilerek yeni yönetim modeline göre güncellenmesi zarureti doğmuştur. Çünkü yürürlükte olan müfredat ve ders kitaplarındaki tema konuları tamamen eski sisteme bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Eski yönetim biçimine uygun bilgiler içeren müfredat ve kitaplar mevcut haliyle kaldığında kuramsal ve pratik anlamda çocuklarda çelişkiler ve muğlaklık yaratmaya neden olabilir. Yönetim şeklinin yer aldığı temalarla ilgili kazanımların pekişmesinde sorunlar yaşanabilir.

Sonuç olarak, okullar tatile girmiştir. Bakanlık ve TTK tatil döneminde süratle komisyonlar kurmalı, eskiye dair var olan bilgiler ayıklanarak güncellenmiş müfredat ve kitaplar okullar açıldığında hazır hale getirilmelidir.

07-07-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş