Arama sonuçları

Dikey Geçiş Sınavı: DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı: DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programları mezunlarının yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına geçişlerini sağlamak için yapılan merkezi bir sınav. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bu sınav sonucunda öğrenciler DGS puanlarıyla lisans programlarına yerleştirilir. Öğrencilerin yerleştirmesini ÖSYM merkezi olarak yapar.

İşte DGS ile ilgili bilmeniz gerekenler:

SINAVA KİMLER BAޞVURABİLİR?

Meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olanlar DGS'ye girebilir. Sınavın yapıldığı yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adayların da başvuru hakkı var. KKTC meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilir. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları da eğer alanlarında lisans programı yapmak istiyorsa DGS'ye başvurmak zorunda.

DGS'YE KİMLER BAޞVURAMAZ?

Açıköğretim dahil öğretim süresi 4 ve daha fazla yıl olan programlardan önlisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramaz.

SINAVIN KAPSAMI NEDİR?

Sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

DGS SORULARIN ÖZELLİĞžİ NEDİR?

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan yetenek testleri uygulanır. Toplam 120 soru yer alır. Bu testlerdeki sorular öğrencilerin lisans öğreniminde başarılı olmalarını sağlayacak sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçer. Sorular, önlisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik değildir. Sorular farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının tümünün yanıtlayabileceği niteliktedir.

SINAVIN SÜRESİ NEDİR?

Sınav 150 dakikada tamamlanır.

SINAV NEREDE YAPILIYOR?

Sınav 2018 yılından bu yana 81 ilde yapılıyor.

YILDA KAÇ KEZ YAPILIYOR?

DGS yılda bir kez genelde temmuz ayında gerçekleştiriliyor.

DGS SONUÇLARI NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?

Sınav sonuçları yapıldığı yılın yerleştirmeleri için kullanılıyor. .

DGS PUANI NASIL OLUޞUYOR?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve önlisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan önlisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.

ÖNLİSANS BAޞARI PUANI (ÖBP) NASIL HESAPLANIR?

Puanın hesaplanmasında kurumların ÖSYM'ye ulaştırdıkları akademik ortalama kullanılır. Bunun için de adayın akademik ortalamaları en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek, 0.8 katsayı ile çarpılır. Böylece 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olur. 50’nin altında olan notlar da 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. ÖBP, merkezi sınav DGS'den alınan puana eklenerek, yerleştirme puanı hesaplanır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülür.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖОRENİLİYOR?

Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinden açıklanıyor. Adayın sonuç bilgilerinde DGS sayısal ve sözel testlerdeki doğru ve yanlış yanıt sayıları, önlisans başarı puanı ve DGS puanları yer alıyor. DGS puanları sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere 3 farklı puan türü olarak hesaplanıyor.

DGS PUANLARI NASIL KULLANILIYOR?

Adaylar DGS puanıyla 30 lisans programı tercihi yapıyor ve merkezi yerleştirmeleri de ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Yerleştirme sonuçları da yine ÖSYM sitesinden öğreniliyor. Daha sonra boş kalan kontenjanlar için tıpkı üniversite yerleştirmelerinde olduğu gibi ek yerleştirme yapılıyor.

DGS İLE YERLEޞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları gözönünde tutularak bilgisayarla merkezi olarak ÖSYM tarafından yapılıyor.

İKİNCİ KEZ GİRENİN PUANI DÜŞžÜYOR MU?

Bir yükseköğretim kurumuna bir önceki yıl yerleşen adayların Önlisans Başarı Puanları (ÖBP) 0.45 katsayıyla, yerleşmemiş adaylar için ise 0.6 katsayısıyla çarpılıyor.

SINAV ÜCRETİ NEDİR?

Sınavın ücreti 2015 yılı için 70 TL.

*Fotoğraf: Bilkent Üniversitesi

12-10-2015


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş