Arama sonuçları

Dışarıdan tez danışmanı gelecek

Dışarıdan tez danışmanı gelecek

Lisansüstü Eğitim ve Öğreti̇m Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Birden fazla tez danışmanı gerektiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilecek.  

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK), Lisansüstü Eği̇ti̇m ve Öğreti̇m Yönetmeliğinde Değişi̇klik Yapılmasına Dai̇r Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi, "Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir" şeklinde değiştirildi.

Değişiklikle mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarih olarak belirlendi.

Yönetmelik değişikliğiyle tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS'den (Ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren '1 ile 60 arasında' sayısal değer) az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşacak.

Yönetmeliğin 18. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri, "Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir." şeklinde değiştirildi.

Yönetmelik değişikliği ile sanatta yeterlik programlarında ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilecek.

ÜNİVERSİTELERDEN 4 BİN 811 AKADEMİSYEN ATILDI

Üniversitelerden 4 bin 811 akademisyen atıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 5 ayrı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversitelerden 4 bin 811 akademisyen atıldı.

REKOR ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDE 

Atılan akademisyen sayısına göre rekor Ankara Üniversitesi’nin. Bu üniversiteden 73 akademisyen atıldı. Bu akademisyenlerin 34’ü Barış Bildirisi’ni imzalayanlardan oluştu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 3'ü profesör 5 akademisyen ihraç edilirken, bölümde sadece 4 akademisyen kaldı.

01-03-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş