Arama sonuçları

'Diyanet Akademisi' kanun teklifinin birinci bölümündeki maddeler kabul edildi

'Diyanet Akademisi' kanun teklifinin birinci bölümündeki maddeler kabul edildi

Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun teklifinin birinci bölümündeki 7 madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen bazı faaliyetler, bundan sonra yeni kurulacak Diyanet Akademisi bünyesinde yapılacak.

Diyanet Akademisi, dini yüksek ihtisas, dini ihtisas ve eğitim merkezlerinden oluşacak. Diyanet Akademisi doğrudan başkana bağlı olacak.

Başkanlığın Din Hizmetleri Sınıfına ait unvanlarla ihdas edilen pozisyonlarına atanacak aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek Diyanet Akademisi, başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek, başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecek.

Diyanet Akademisi; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, lisans düzeyinde dini eğitim veren yükseköğretim kurumları ve müftülükler ile görevinin gerektirdiği diğer ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kurullarla iş birliği ve ortak çalışma yapabilecek, mesleki ve bilimsel ilişkiler kurabilecek, araştırmalarda bulunabilecek, eğitim programları uygulayabilecek, danışma kurulları ve komisyonlar oluşturabilecek.

EĞİTİM GÖREVLİSİ KADROLARINA ATANACAKLAR

Akademi'de ders vermek, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde görev almak için 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olup dini yüksek ihtisas merkezinde eğitimini tamamlamış veya ilahiyat alanında doktora yapmış olanlar arasından, dini musiki, kıraat gibi özel yetenek gerektiren konularda ise 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olanlar arasından, başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olanlar, Diyanet Akademisi'nde eğitim görevlisi kadrolarına atanabilecek.

Ayrıca Diyanet Akademisi'nde eğitim görevlisi kadrolarının yüzde 10'una kadar, dini yüksek öğrenim dışında lisans mezunu olup yüksek lisans çalışmasını tamamlayanlar arasından başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olanlar, eğitim görevlisi kadrolarında görev alabilecek.

Diyanet Akademisi başkanının en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu olması gerekecek.

PERSONEL ALIMI

Kanun ile Diyanet Akademisi Başkanlığında, sözleşmeli personel istihdam edilebilecek.

Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen genel şartların yanı sıra başkanlık mevzuatı ile belirlenen özel şartları taşıyanlardan, Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla atama yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından başkanlık tarafından Akademi'ye giriş için yapılacak sözlü veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre aday, din görevlisi olarak belirlenecek. Başkanlıkça belirlenen aday din görevlileri, Diyanet Akademisi'nde mesleki eğitime alınacak.

Akademi eğitim süresi, adayların eğitim durumu, atanacakları pozisyon ve Akademiye Giriş Sınavı'ndaki başarı durumu dikkate alınarak 6 ay ile 3 yıl arasında belirlenecek.

Sözleşmeli personel olarak atananlar, 3 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin eşi, bu personele tabi olacak.

Sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapacak, bunlar hakkında aday memur hükümleri uygulanmayacak.

Mesleki eğitim görerek ataması yapılanlar, mesleki eğitim süresi kadar mecburi hizmetle yükümlü olacak.

Sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler dışında mesleki eğitimini tamamlamadan eğitimden çekilenler ile başkanlıkça adaylığına son verilenler, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri ödeme tarihindeki karşılığı esas alınarak geri ödemek zorunda olacak.

Ataması yapıldıktan sonra sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler dışında herhangi bir nedenle mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenler, kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev yapmadıkları süre ile orantılı olarak ve ödeme tarihindeki karşılığı esas alınarak ödeyecek.

Başkanlık kadro veya pozisyonlarında görev yapan personelden başkanlıkça belirlenen esaslara göre uygun görülenler, Diyanet Akademisi'nde hizmet içi eğitim, kurs veya sertifika programlarına; başkanlık memur kadrolarında bulunan personelden, din hizmetleri sınıfına atanmak için gerekli öğrenim şartını taşıyan ve başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olanlar ise mesleki eğitime, özlük hakları korunarak katılabilecek.

GÖRÜŞMELERDEN

Teklifin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde söz alan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Diyanet Akademisi eğitiminin işe yaramayacağını iddia ederek, "Çünkü kriteri adalet değil. Diyanet zaten şu anda Allah'ın dinini değil, iktidarın dinini anlatıyor" dedi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, cami, mescit, Kur'an kursları ve cemevlerinin başta aydınlatma olmak üzere, ısıtma ve soğutma giderlerinin merkezi bütçeden karşılanması gerektiğini kaydederek, "Diyanet İşleri Başkanlığı, din görevlilerini kitap satış memuru gibi kullanmaktan vazgeçmelidir. Personele verilen cübbe, sarık, giyim yardımı ödeneği güncellenmelidir. Diğer devlet kurumlarında uygulanan giyim yardımları gibi ihtiyaca cevap veren bir bedel verilmelidir" diye konuştu.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Alevi köylerinin yol ve altyapısının yapılmadığını iddia ederek, "Bu teklif ne yazık ki Hanefi mezhebine göre din görevlisi yetiştirmek için yapılıyor, Aleviler yine çaresiz kılıyor. Yalnızca Alevileri de değil, bu ülkede Hanefi mezhebine ait olmayan herkesi bu Diyanet dışlıyor. İşte, bu adaletsizliğe isyan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

17-03-2022


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş