Arama sonuçları

Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulunda, Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun teklifinin birinci bölümünde yer alan ilk 4 maddesi kabul edildi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen bazı faaliyetler, bundan sonra yeni kurulacak Diyanet Akademisi bünyesinde yapılacak.

Diyanet Akademisi; dini yüksek ihtisas, dini ihtisas ve eğitim merkezlerinden oluşacak. Diyanet Akademisi doğrudan başkana bağlı olacak.

Din hizmetleri sınıfına ait unvanlarla ihdas edilen pozisyonlara atanacak aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek Diyanet Akademisi, başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek, başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecek.

Diyanet Akademisi; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, lisans düzeyinde dini eğitim veren yükseköğretim kurumları ve müftülükler ile görevinin gerektirdiği diğer ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kurullarla iş birliği ve ortak çalışma yapabilecek, mesleki ve bilimsel ilişkiler kurabilecek, araştırmalarda bulunabilecek, eğitim programları uygulayabilecek, danışma kurulları ve komisyonlar oluşturabilecek.

EĞİTİM GÖREVLİSİ KADROLARINA ATANACAKLAR

Akademide ders vermek, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde görev almak için 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olup dini yüksek ihtisas merkezinde eğitimini tamamlamış veya ilahiyat alanında doktora yapmış olanlar arasından, dini musiki, kıraat gibi özel yetenek gerektiren konularda ise 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olanlar arasından, Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olanlar, Diyanet Akademisinde eğitim görevlisi kadrolarına atanabilecek.

Ayrıca Diyanet Akademisinde eğitim görevlisi kadrolarının yüzde 10'una kadar, dini yüksek öğrenim dışında lisans mezunu olup yüksek lisans çalışmasını tamamlayanlar arasından başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olanlar, eğitim görevlisi kadrolarında görev alabilecek.

Diyanet Akademisi başkanının en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu olması gerekecek.

Teklifin 4. maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Haydar Akar birleşime ara verdi.

Aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Akar, birleşimi yarın saat 14.00'da toplanmak üzere kapattı.

16-03-2022


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş