Arama sonuçları

Doçentlik başvuruları neden ertelendi?

Doçentlik başvuruları neden ertelendi?

Doçentlik başvuruları neden ertelendi? Eğitimci Alaaddin Dinçer doçentlik başvurularının ertelenmesine hangi gerekçelerin neden olduğunu yazdı.

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) 14 Eylül tarihinde yaptığı toplantıda aşağıda yazılı gerekçelere dayanarak her yıl 15-29 Ekim tarihleri arasında yapılan doçentlik başvurularını 15-29 Aralık tarihleri arasına erteledi. Erteleme gerekçeleri ve ertelemenin dayandırıldığı yönetmelik maddesi incelendiğinde ÜAK’ın bu yetkiyi kullanması haklı gibi görünsede, adayların kafalarında değişik soruların oluşmasını engellememiş görünüyor. Kaldı ki bir jüri üyesine düşen dosyanın çokluğu sahici gerekçe olamaz. Bunun çözüm var. Jüri sayısını artırarak bu sorun çözülebilir bir durum.

DOÇENTLİK BAŞVURULARI NEDEN ERTELENDİ?

Başvuru zamanı ve şartları

MADDE 4 – (1) (Değişik:RG-6/10/2016-29849) Üniversitelerarası Kurul başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez olmak üzere Nisan ve Ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam eder.

(2) Doçentlik başvurusu için;

a) Türkiye’de doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlik öğrenimini tamamlamış veya yurtdışında yapılmış olan doktora, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık veya sanatta yeterlik öğreniminin denkliğinin kabul edilmiş olması,

b) (Değişik:RG-6/10/2016-29849) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az altmış beş puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan alınmış olması; doçentlik bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olanların ise bu sınavı başka bir yabancı dilde sağlaması,

c) (Değişik:RG-6/10/2016-29849) Doçentlik başvurusunda bulunulacak bilim/sanat alanında öngörülen asgarî kriterlere uygun özgün bilimsel yayın ve diğer çalışmaların yapılmış olması, şarttır.

(3) (Değişik:RG-6/10/2016-29849) Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından ilgili bilim/sanat alanlarından görevlendirilen en az iki profesör tarafından yapılan inceleme ile belirlenir. Ancak sınavın herhangi bir aşamasında, adayın doçentlik başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin ileri sürülebilecek iddialar, Doçentlik Sınav Komisyonunca incelenir. Doçentlik Sınav Komisyonu tarafından başvuru şartlarını sağlamadığına karar verilen adayın doçentlik başvurusu iptal olunur.

ADAYLARA NASIL DUYURULDU?

“Üniversitelerarası Kurul’un 14 Eylül 2017 tarihli 241 sayılı toplantısında; 06 Ekim 2016 tarih ve 29849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4.Maddesi uyarınca 2017 Ekim Dönemi Doçentlik Sınavı Başvurularının,2016 Nisan Dönemindeki aday sayısının ve buna bağlı olarak her bir jüri üyesine düşen dosya sayısının fazlalığı nedeniyle söz konusu doçent adaylarının doçentlik süreçleri tamamlanamamıştır. Bu sebeple 2107 Ekim dönemi doçentlik Sınav Başvurularının 15 Aralık 2017 günü başlayıp 29 Aralık 2017 günü mesai saati bitimine kadar yapılmasına karar verilmiştir. İlgililere duyurulur.18.09.2107”

ÜAK yukarıda yer alan kararı ile Ekimde başvuru yapma koşullarını yerine getirenlerin bu hakkını iki ay gecikmeli kullanmalarına olanak tanıyarak bir haksızlığa ve mağduriyete kapı aralamış oldu. Erteleme ister istemez bazı soruların oluşmasına ve sorulmasına neden olmaktadır.

DOÇENTLİK BAŞVURULARI ERTELENMESİ GEREKÇELERİ NEDİR?

Adaylar erteleme kararı sonrasında şu sorularına yanıt arıyor.

Erteleme ile 27 Kasımda yapılacak üçüncü YÖKDİL sonuçları mı bekleniyor?

Ekimde başvuru hakkı elde edememiş olanlara başvuru süresi uzatılarak bir avantaj mı sağlanmak isteniyor?

Yardımcı doçentler ile ilgili yapılacak düzenleme mi bekleniyor?

Jüri üyeliği için ÜAK’ın güven duyacağı yeterli öğretim üyesi mi bulunamıyor?

Ekimde başvuru yapacak adayların iki aylık zaman kaybı nasıl telafi edilecek?

Jüriler dosyaları 15 Aralığa Kadar Bitiremezlerse Ne Olacak?

Sonuç olarak, ertelemenin yarattığı zaman kaybına dayalı mağduriyetin mutlaka giderilmesi gerekiyor. Oysa hem erteleme yapılabilir hem de 15 Ekimde başvurular alınabilirdi. “2016 Nisan ayında başvuran aday sayısının ve buna bağlı olarak bir jüri üyesine düşen dosya sayısının çokluğundan” bahisle yapıldığı ifade edilen ertelemenin aynı koşulların sürüyor olması halinde önümüzdeki dönemde de devam etmeyeceğinin kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Olası bu tür sorunlar ile karşılaşmamak için yeterli tedbirlerin bu süre zarfında alınması yeni mağduriyetler yaşanmasının önüne geçecektir. Hukuki olmakla birlikte meşruiyet zemini tartışılı olan bu benzeri kararlar alınırken etik normların korunması üniversitelerin başta gelen ilkelerindendir. 

 

15-10-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş