Arama sonuçları

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile, 7 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

2015 yılında yayımlanan yönetmeliği 6’ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Başarısız bulunan aday, jüri tarafından eksik bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir." ibaresi, "Eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen sözlü sınavda başarısız olan veya başarısız sayılan aday, eser aşamasından sınava müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde, sözlü sınavı aşamasında birden fazla başarısız olan veya başarısız sayılan aday ise sözlü sınava son müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen ikinci dönemde yeniden başvurabilir."  şeklinde değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin geçici 2’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Ekim 2015 ve daha önceki dönemlerde doçentlik başvurusunda bulunup eser incelemesinde başarılı bulunmasına rağmen sözlü sınavda başarısız olan adaylar, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yirminci fıkrasındaki süreler göz önünde bulundurulmaksızın izleyen dönemlerde sözlü sınav için yeniden başvuruda bulunabilirler.”

22-04-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş