Arama sonuçları

Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Doçentlik değerlendirmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’te yayımlandı. Yeni doçentlik kriterleri neler? İşte yeni doçentlik kriterleriyle ilgili detaylar: 

Yeni doçentlik kriterleri neler? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugünkü sayıda yayımlanan yönetmeliğe göre; doçentlik değerlendirmesi, Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen bilim/sanat alanlarında adayın akademik yayın ve çalışmalarının incelenmesi çerçevesinde yapılacak.  Üniversitelerarası Kurul, başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek.


BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yönetmelikte doçentlik başvurusu için gerekenler şöyle belirtiliyor: 
*Türkiye'de doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak veya yurtdışında yapılmış ise denkliğin kabul edilmiş olması,
*Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak, doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek,
*Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek asgari sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak.

Doçentlik eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından ilgili bilim/sanat alanlarından görevlendirilen en az iki profesör tarafından yapılan inceleme ile belirlenir. Ancak adayın doçentlik başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin ileri sürülen iddialar, Doçentlik Komisyonunca incelenir. Doçentlik Komisyonu tarafından başvuru şartlarını sağlamadığına karar verilen adayın doçentlik başvurusu iptal edilir.

DEĞERLENDİRME JÜRİSİ OLUŞTURULACAK

Başvurunun eksiksiz olduğu ve gerekli şekil şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların her biri için, Doçentlik Komisyonunca, başvurulan bilim/sanat alanı göz önünde bulundurularak beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir jüri oluşturulur. Doçentlik değerlendirme jürisinde görev alabilmek için öğretim üyesinin profesör olarak atanmış olması şart.

DOÇENTLİK KOMİSYONU

Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek üzere, Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Doçentlik Komisyonu kurulacak. Komisyon, sosyal, fen-mühendislik, sağlık bilimleri ve güzel sanatlar alanlarından profesör unvanına sahip on beş üyeden oluşacak.

15-04-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş