Arama sonuçları

Doğu dünyası bilim insanları fizik müfredatında

Doğu dünyası bilim insanları fizik müfredatında

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul, ortaokul ve liseler için hazırladığı taslak öğretim programlarına görüş ve öneri almaya devam ediyor. Tartışmaya açılan ortaöğretim müfredatına göre Newton, Einstein, Maxwell’in yanı sıra derste Doğu dünyası bilim insanlarının çalışmalarına da yer verilecek. 

Hürriyet’in haberine göre 9’uncu sınıfta “Madde ve Özellikleri” ünitesinin madde ve özkütle başlığında El-Hazini ve El-Biruni’nin özkütle ile ilgili yaptığı çalışmalara değinilecek. “Kuvvet ve Hareket” ünitesinin “Newton’ın Hareket Yasaları”nın anlatıldığı derste, maddenin eylemsizlik özelliği örneklerle açıklanacak. İbn-i Sina’nın eylemsizlik kavramı hakkında yaptığı çalışmalarla ilgili öğrencilerin bilgi sahibi olması sağlanacak.

10’uncu sınıfta basınç konusu verilirken, basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun, sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenler anlatılacak. El-Cezeri’nin sıvıların basınç kuvvetlerinden yararlanarak yürüttüğü hidrostatik denge ve Farabi’nin ses dalgalarıyla ilgili çalışmalarına değinilecek. Mimar Sinan’ın eserlerinde uyguladığı akustik özellikler anlatılacak. ‘Mercekler’ konusunun işlendiği derste de gözde görüntü oluşumu olayı optik yasalar kullanılarak açıklanacak. Konu başlığı kapsamında İbn-i Heysem ve İbn-i Rüşd’ün optik sistemler üzerinde yaptığı çalışmalara yer verilecek.

Öğrencinin ‘Yaşamı kolaylaştırmak amacıyla basit makinelerden oluşan güvenli bir sistem’ tasarlamasının beklendiği derste, El-Cezeri ve Beni Musa Kardeşler’in kaldıraçlar ve otomatlar gibi mekanik sistemlerle ilgili çalışmaları anlatılacak. 12’nci sınıfta ‘Kepler kanunları’nda Ali Kuşçu ve Uluğ Bey’in gök cisimleri ve gök cisimlerinin hareketleriyle ilgili çalışmaları verilecek. ‘Modern Fizik’ ünitesinde işlenen ‘Özel Görelilik’ başlığında Einstein’ın Özel İzafiyet Teorisi’nin temel varsayımları ifade edilecek. Göreli zaman ve göreli uzunluk kavramlarının açıklanacağı derste, El-Kindi’nin ‘Zamanın göreli olduğuna’ ilişkin görüşlerine yer verilecek.

Ünitelerdeyse büyük bir değişiklik olmadı. 9’uncu sınıfa 6 saatlik ‘Elektrostatik’in eklenmesiyle ünite sayısı 6’ya çıktı. 10. sınıfta yılın ilk ünitesi ‘Elektrik ve Manyetizma’ oldu. 9 ve 10’uncu sınıfta öngörülen ders saati yıllık 72 olarak korundu. 11’in ünitelerinde değişiklik yapılmadı. 12’de ‘Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite’ ünitesi, ‘Atom Fiziği ve Nükleer Fizik’ adını aldı. 11 ve 12’de yıllık ders saati 144 ile sabit kaldı

24-01-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin