Arama sonuçları

Dünya nüfusunun yüzde 51’i siber saldırı mağduru

Dünya nüfusunun yüzde 51’i siber saldırı mağduru

Dünya nüfusunun yüzde 51’i siber saldırı mağduru. 2016 yılında siber saldırının maliyetinin ise 400 milyar dolar olduğu ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen “Türkiye’de SOME’ler ve Siber Güvenlikte Yerli Milli Çözümler” başlıklı seminerde İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Tayfun Acarer siber saldırı ile ilgili bilgiler verdi. Acarer, siber saldırı mağduru olan kişi sayısının total kitlenin yüzde 51’ini oluşturduğunu belirtirken, siber saldırı maliyeti olarak da global maliyetinin 2016 yılında 400 milyar doları aştığını söyledi.

SİBER SALDIRI VE ÇÖZÜMLER TARTIŞILDI 

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle BÜSİBER (Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi) ile BT Haber işbirliği ile düzenlenen semimerde siber saldırı ile çözümleri konuşuldu. 

Seminerin açılışında konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan bilgi teknolojileri ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

YÜZDE 97’SİNİ İTHAL EDİYORUZ 

“Dünya pazarına baktığımızda bilgi teknolojilerinin 120 milyar dolarlık bir hacminin olduğunu görüyoruz ve Türkiye bu pazar içerisinde yer almıyor. Biz bilgi teknolojilerinin yüzde 97’isini ithal ediyoruz ve bu kadar yetişmiş insanımız olmasına rağmen bu oran kabul edilebilir bir şey değil. Üniversitelere bu konuda büyük bir sorumluluk düşüyor. 120 milyar dolarlık hacim sadece bu meselenin ticari boyutunu oluşturuyor. Teknolojik gelişmeyi yakalayamamanın çok daha önemli, uzun vadede dezavantajları olduğunu biliyoruz. Bilgi teknolojileri hayatımızın her alanına sirayet etmiş durumda ve bunun güvenliğini sağlayamamak da önemli riskleri ortaya çıkarıyor. Bu toplantı alanında bir ilk, bu farkındalığın artarak devam etmesini diliyorum. Burada çıkacak görüşlerin Türkiye’de bilgi teknolojileri için önemli çözümler üreteceğini düşünüyorum.” 

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Meltem Özturan BÜSİBER projesinin siber güvenlik alanının gerektirdiği özel uzmanlaşma ve gerekli odaklanmayı sağlamak amacıyla kurulduğunu vurguladı. Özturan şunları söyledi: “Merkez olarak amacımız; siber güvenlik konusunu yönetim bilişim sistemleri yönüyle inceleyerek iş geliştirme ve proje denetimleri dahil disiplinler arası bir çalışmayla bilgi güvenliğiyle ilgili standartların daha yaygın ve daha etkin kullanılabilir duruma getirilebilmesini sağlamaktır.”

ÜCRETSİZ SİBER KAMPLARI

BÜSİBER yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin “Ülkemizin siber güvenlik konusunda ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünü sağlamak en önemli önceliğimiz” dedi. Metin, belediye, devlet hastaneleri ve üniversitelere ücretsiz olarak bilgi güvenliği eğitimleri, siber istihbarat hizmetleri ve kurumların web sitelerine siber zafiyet testi uygulanarak zaafların iyileştirilmesi hizmetleri sunduklarını anlattı. Metin’in verdiği bilgiye göre, merkezin 2017 yılında verdiği eğitimler arasında Öğrenciler için Ücretsiz Siber Kış Kampı, Yeni Mezunlar İçin Ücretsiz Adli Bilişim Kampı, Kamu Kurumlarına Ücretsiz Some Bilgi Güvenliği Yönetimi Eğitimi Kampı, Uygulamalı Siber Güvenlik Sızma Testlerine Giriş Eğitimleri bulunuyor. 

EN ÇOK SALDIRIYA UĞRAYAN SEKTÖR 

İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Tayfun Acarer, siber saldırı mağdurlarının dünya nüfusunun yüzde 51’ini oluşturdugunu ve geçen yıl maliyetinin 400 milyarı aştığını belirtti. Acarer, en çok saldırıya uğrayan sektörün sağlık sektörü olduğunu belirterek, “Sağlık sektörünün siber saldırılara bu kadar açık olması önemli risklere yol açabiliyor. TÜBİSAD’ın her yıl yaptığı bilişim sektörü konulu ankete göre sektörün en önemli ihtiyacı nitelikli elemandır” dedi. Acarer, sorunun çözümünün üniversitelerde olduğuna ve mevcut imkanlarla siber güvenlik konusunda güncelliğin yakalanabilmesi için üniversitelerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Emin Sadık Aydın da sektördeki nitelikli eleman eksikliğini anlattı.

11-05-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş