Arama sonuçları

Duyuru olmadan proje okula atama yapılamayacak

Duyuru olmadan proje okula atama yapılamayacak

Duyuru olmadan proje okula atama yapılamayacak. 2014 yılında Torba Yasa'ya eklenen madde ile Türkiye’nin en köklü okullarının aralarında yer aldığı liseler proje okul yapıldı. Buna göre de aralarında İstanbul (Erkek), Kabataş Erkek, Cağaloğlu Anadolu liselerinin de yer aldığı bu okullara yönetici ve öğretmen atamaları sınavla değil, bakan oluru ile yapılmaya başlandı.

 

Geçtiğimiz eylül ayında bu okullarla ilgili yönetmelik de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin bazı maddelerine ilişkin Eğitim Sen de yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle dava açtı.

 

Danıştay İkinci Dairesi, açılan davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verince sendika da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na başvurarak, karara itiraz etti.

DUYURU OLMADAN PROJE OKULA ATAMA YAPILAMAYACAK

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da sendikanın itirazını kısmen kabul etti. Proje Okullar Yönetmeliği'nin “öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar’ başlıklı 8. Maddesi ile “Yönetici olarak görevlendirileceklerde ve öğretmen olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 10. Maddelerinde öğretmen atamalarında duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme ile yönetici olarak görevlendirileceklerde duyuruya yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

Buna göre artık proje okullarına artık duyuru yapılmadan yönetici ve öğretmen ataması yapılamayacak.

27-11-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin