Arama sonuçları

Eğitim-Bir-Sen önerdi: Okul öncesi eğitimde din dersi olmalı

Eğitim-Bir-Sen önerdi: Okul öncesi eğitimde din dersi olmalı

Eğitim-Bir-Sen tarafından okul öncesi din ve ahlak eğitimine ilişkin hazırlanan raporda, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin okul öncesi eğitimin bir parçası haline getirilmesi önerisinde bulunuldu. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Türkiye'de Okul Öncesi Din ve Ahlak Eğitimi" raporuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada din dersinin okul öncesi eğitime eklenmesi gerektiğini söyledi. Yalçın, raporun 5 ana bölümden oluştuğunu kaydetti.

SOYUT DİNİ KONULAR GELİŞİM SEVİYESİNE UYARLANABİLİR

Yalçın, raporun sonuç bölümünde ise Türkiye'de okul öncesi din ve ahlak eğitimi politikalarına yönelik önerilen 3 modele değinerek, şunları kaydetti:

"Bu modellerin ilki 'Din ve Ahlak Eğitimi' modelidir. Bu modelde uzun yıllardır ilk ve ortaöğretimde uygulanan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müstakil bir ders olarak okul öncesi eğitimin bir parçası haline getirilebilir. Böylelikle uzun uygulama deneyimine sahip ve kapsamının neler olduğu hususunda tecrübe kazanılan bu ders, okul öncesi çocuğun duygusal ve bilişsel açıdan gelişimine uyarlanarak okul öncesi programa dâhil edilebilir.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DİN EĞİTİMİ

İkincisi, 'Çoğulcu/Tercihli Din ve Ahlak Eğitimi' modelidir. Bu model, okul öncesi eğitim kurumlarına iki seçenek sunmaktadır. Bu seçeneğin ilki okul öncesi ahlak eğitimidir. Bu derste çocuklara dini referansı önceleyen bir ahlak eğitimi önerilmektedir. İkinci seçenek ise 'Okul öncesi din/İslam eğitimi' modelidir. Burada İslam dini ve değerleri öğretisinin eğitim konusu yapılması esastır. Şüphesiz soyut dini konular, okul öncesi dönemin gelişim seviyesine uyarlanarak veya daha somut konular, geliştirilen pedagojik yaklaşımlardan yararlanarak öğretim konusu yapılacaktır. Bu modele göre okul öncesi ahlak eğitimi seçeneğinin resmi okul öncesi eğitim kurumlarında ve isteyen özel okullarda uygulanması önerilmektedir. Okul öncesi İslam/din eğitimi modelinin ise Diyanet İşleri Başkanlığınca 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının okul öncesi eğitim formatına dönüşmüş şeklinde uygulanması önerilmektedir. Bu modeli, isteyen özel okullar da uygulayabilir."

DEĞERLER EĞİTİMİ

Üçüncü modelin "Değerler Eğitimi" önerisi olduğunu bildiren Yalçın, bu modellere ilişkin, Türkiye'nin mevcut eğitim uygulaması ve dünyadaki benzer örneklerin göz önüne alındığı ve bunlara göre değerlendirmelerde bulunulduğunu açıkladı.

23-03-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş