Arama sonuçları

Eğitim-Bir-Sen'den 'Kovid-19 Salgınının Gölgesinde Eğitim: Riskler ve Öneriler' raporu

Eğitim-Bir-Sen'den 'Kovid-19 Salgınının Gölgesinde Eğitim: Riskler ve Öneriler' raporu

Eğitim-Bir-Sen'den "Kovid-19 Salgınının Gölgesinde Eğitim: Riskler ve Öneriler" raporu. Eğitim-Bir-Sen, "Kovid-19 Salgınının Gölgesinde Eğitim: Riskler ve Öneriler" başlıklı raporu Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) iletti.

Eğitime ve okulların açılmasına yönelik çeşitli önerilerin yer aldığı raporda, okulların açılması için karar verme parametrelerini içeren bir ulusal rehber hazırlanması, hastalık kontrol altına alındığında okulları açmanın temel hedef olması gerektiğine işaret edildi.

Okulları açarken merkeziyetçi bir yaklaşım yerine, vakaların olmadığı yerlerde, belirli kademe ve sınıf düzeylerinde kısmi olarak da okulların açılabileceğinin dikkate alınması talep edilen raporda, öğrencileri, ebeveynleri ve öğretmenleri okulların açılışına hazır hale getirmek için etkili bir iletişim stratejisi geliştirilmesi önerildi.

Raporda, eğitim sendikaları, belediyeler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları gibi tüm paydaşların okulların açılması sürecindeki hazırlıklar konusunda bilgilendirilmesi, okulların açılmasında gerekli desteğin talep edilmesi gerektiği ifade edildi.

Hastalık durumu ve yayılımı, okul terki, öğrencilerin öğrenme kayıplarının düzeyi, telafi eğitiminin gösterdiği ilerlemeler konusunda düzenli veriler toplanması önerisinde bulunulan raporda, okullarda birincil hedefin hastalıktan korunma olması gerektiği, fiziksel mesafe, maske ve hijyen konusundaki bilgilerin okullardaki çeşitli alanlara yerleştirilmesi istendi.

‘TEMİZLİK, HİJYEN KONULARINDAKİ İLKELER OKULLAR TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMELİ’

Raporda, el yıkama, solunum kuralları, koruyucu ekipman kullanımı, faaliyetler için temizlik prosedürleri ve güvenli gıda hazırlama uygulamaları dahil olmak üzere hijyen önlemleri hakkında ayrıntılı protokoller geliştirilerek, bunların okullarda etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanmasına dikkat çekildi.

Temizlik, hijyen ve okul güvenliği rehberlerinde tanımlanan ilkelerin okullar tarafından yerine getirilmesi gerektiğine değinilen raporda, temizlik personeli sayısının artırılması, yeterli hijyen malzemesinin okullara temini talep edildi.

Raporda, "Kısıtlamalar, çocuklarda ciddi stres, kaygı ve korku oluşturmuştur. Müfredatı normal bir şekilde takip etmek yerine çocukların sağlık ve refahlarını dikkate alarak ilk dersten itibaren çocukların sağlık ve refahlarını sağlayacak ve normalleştirecek etkinlikler ile müfredat zenginleştirilmelidir." önerisine yer verildi.

‘TELAFİ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENMELİDİR’

Okulların ek bütçelerle desteklenmesi de istenen rapordaki bazı tavsiyeler şöyle:

  • "Öğrencilerin öğrenme düzeyleri belli periyotlarda mutlaka değerlendirilmelidir. Bu, merkezi test/sınavlar ya da öğretmenlerin kendi geliştirdikleri ölçme araçları ile olabilir. Amaç, öğrencilere not vermekten ziyade motivasyonlarını sağlamak ve öğrenme düzeylerini kontrol etmektir. Öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirme çalışmalarına yönelik olarak mutlaka dönüşler yapılmalıdır.
  • Öğrenme kaybını azaltmak ve okul kapanmaları sonrasındaki eşitsizliklerin büyümesini engellemek için mutlaka bir telafi eğitimi programı düzenlenmelidir.
  • Okullar açıldıktan sonra ilk olarak öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyi ölçülmelidir. Öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyini ölçmek için bakanlık sınıf ve ders düzeyinde hazırlayacağı test ve ölçeklerle öğretmenlere destek sunabilir. Öğrencilerin öğrenme kaybı düzeyi tespit edildikten sonra, öğrencilere uygun bir müfredat sunulmalı ve eksiklikleri telafi edilmelidir. Özellikle 8 ve 12. sınıf öğrencileri için telafi eğitimlerine özen gösterilmelidir.
  • Okullar açıldığında mevcut müfredat takip edilmemelidir. Öğrencilerin neyi bilip bilmediği, hangi konularda eksik oldukları tespit edilmelidir. Öğrencilerin bir kısmının önemli bir öğrenme kaybı içinde olacağı, aylardır ders, kitap ile ilişkisi olmadığı hesaba katılmalıdır. Öğrencilere yapılacak yeterlilik testleri ile öğretilecek konular belirlenmelidir.
  • Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının temel amacı, öğrencilere karne notu vermekten ziyade eksiklikleri tespit ve tamamlamak, öğrencilerin motivasyonlarını sağlamak gibi amaçlar için kullanılmalıdır.
  • Öğrencilerin öğrenme kayıplarını, dezavantajlarını ve eşitsizlikleri ortadan kaldıracak en önemli unsur öğretmenlerdir. Salgının çocuklar üzerindeki duygusal ve zihinsel etkilerini azaltma, öğrenme kayıplarının tespiti ve telafisi için öğretmenler en önemli aktörlerdir. Öğretmenlerden sınıf içinde ve dışında öğrenmenin sürekliliğini sağlamak için birden fazla rol ve işlev icra etmeleri beklenmektedir.
  • Öğretmenler telafi eğitimi, eğitimin müfredatı, öğrencilerin düzeylerini belirleme konusunda hem bilgilendirici hem de materyal olarak desteklenmelidir. Çocukların öğrenme düzeylerinin tespiti için soru bankaları sunulabilir."

12-08-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş