Arama sonuçları

Eğitim düzeyi artıkça maaş yükseliyor ama cinsiyet eşitsizliği de sürüyor

Eğitim düzeyi artıkça maaş yükseliyor ama cinsiyet eşitsizliği de sürüyor

Eğitim düzeyi artıkça maaş yükseliyor ama cinsiyet eşitsizliği de sürüyor. OECD raporuna göre kişilerin gelirlerini eğitim düzeyleri belirliyor. OECD Bir Bakışta Eğitim 2020 raporu eğitim düzeyi ile maaş arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Eğitim düzeyi artıkça maaş da artıyor. Ancak eğitimleri eşit kadın ve erkek arasında ise gelirde eşitsizlik sürüyor.

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM’in rapordan derlediği verilere göre  Türkiye’de yetişkinlerin eğitim düzeyleri yükseldikçe aylık gelirleri OECD ortalamasına göre daha fazla artma eğilimi gösteriyor. Ancak eğitim düzeyi ve gelir ilişkisinin derecesi yaş, cinsiyet, yükseköğretim seviyesi ve çalışma alanına göre değişiyor.

EĞİTİM DÜZEYİ ARTIKÇA MAAŞ YÜKSELİYOR AMA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ DE SÜRÜYOR

Tüm OECD ülkelerinde yaş, eğitim düzeyi veya çalışma alanı ne olursa olsun, gelirlerdeki cinsiyet eşitsizliği devam ediyor. Erkekler aynı eğitim seviyesine sahip kadın akranlarından daha yüksek gelir elde ediyor.  OECD ülkeleri ortalamasında eğitim düzeyi arttıkça kadınlar ve erkekler arası gelir farkı anlamlı olarak değişmiyor. Ancak Türkiye’de eğitim düzeyi arttıkça kadın ve erkek arası gelir farkı azalıyor.

Ortaöğretim eğitimi almamış 25-65 yaş arasındaki kadınlar erkeklerin yüzde 71’i, ortaöğretim eğitimi almış kadınlar erkeklerin yüzde 80’i, yükseköğretim eğitimi almış kadınlar ise erkeklerin yüzde 84’ü kadar kazanç elde ediyor. Kadın ve erkeklerin çalışma alanlarının bu farklılığı yaratan nedenlerden bir kısmını açıklayabileceği belirtiliyor.

Buna göre OECD ülkelerindeki erkeklerin mühendislik, imalat ve inşaat, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) gibi daha yüksek gelir getiren alanlarda eğitim görme olasılığı kadınlardan daha fazla. Kadınların büyük bir kısmı ise eğitim, sanat ve beşerî bilimler gibi daha düşük gelir sağlayan alanlarda çalışıyor.

 

16-11-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş