Arama sonuçları

Eğitim fakülteleri 4+4+4’e göre yapılandırılıyor

Eğitim fakülteleri 4+4+4’e göre yapılandırılıyor

Eğitim fakülteleriyle ilgili tartışmalar hiç bitmiyor. Bir yandan önümüzdeki yıl eğitim fakülteleri için tıpkı tıp, hukuk, mimarlık ve mühendislikte olduğu gibi başarı sırası barajı getirilmesi kararı tartışılırken bir yandan da YÖK bu fakülteleri yeniden yapılandırılıyor.  

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK’ün "eğitim fakültelerinin bölüm ve anabilim dalları yönünden yeniden yapılandırılması"na yönelik ilk çalışmanın tamamlandığını açıkladı.   

8 YILLIK KESİNTİSİZ EĞİTİMİN İZİ SİLİNİYOR
İlk çalışmada  eğitim fakültelerindeki bölüm yapılanmasında kesintisiz 8 yıllık eğitim kademelerini esas alan ilköğretim ve ortaöğretim programları şeklinde yapılan ayırıma son verildi. İşte Saraç’ın açıklamaları ve eğitim fakültelerindeki yapılandırılma çalışmaları: 

İLK YAPILANDIRMA SONA ERDİ 
Geçmişte eğitim fakülteleriyle ilgili olarak, Yükseköğretim Kurulu’nca gerçekleştirilen ilk yeniden yapılandırma çalışması Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile işbirliğine dayalı, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında 1997-1998 yıllarında gerçekleştirildi. Bu süreçte bölüm ve anabilim dalları yanında öğretim programları da yeniden yapılandırıldı. Daha sonra yine Yükseköğretim Kurulu’nca 2006'da eğitim programlarında kısmi bir düzenleme yapıldı. 

YÖK, YENİ DÜZENMEYE İHTİYAÇ DUYDU
Aradan geçen 10 yılda, uygulamada görülen bazı sorunların yanında gerek eğitim sisteminde meydana gelen değişmeler, gerekse öğretmen yetiştirme ve müfredat programları yönünden ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar bağlamında eğitim fakültelerinde yeniden düzenleme yapılması gereği duyuldu. 

HÜKÜMETİN EYLEM PLANINA GÖRE 
Çalışmalar sonunda 64. ve 65. hükümetlerin eylem planında yer alan, "eğitim fakültelerinin bölüm ve anabilim dalları yönünden yeniden yapılandırılması"na yönelik ilk çalışma tamamlandı.

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM İFADELERİ ÇIKTI
Öncelikle bölüm yapılanmasında kesintisiz 8 yıllık ilköğretim ve orta öğretim şeklindeki eğitim kademelerini esas alan ilköğretim ve ortaöğretim programları şeklinde yapılan ayırıma son verildi. 

YAKIN ALANLAR AYNI ÇATI ALTINA 
Örneğin mevcut yapıdaki ilköğretim bölümü, ortaöğretim sosyal alanlar eğitimi bölümü, ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi bölümü şeklindeki yapılanma yerine, birbirine yakın alanlar aynı bölüm çatısı altında toplandı ve ilköğretim ve ortaöğretim ifadeleri bölüm adlarından çıkarıldı. 

İLKÖĞRETİM YERİNE TEMEL EĞİTİM
İlköğretim yerine 'temel eğitim' ifadesi tercih edildi. Böylece eğitim sisteminde 2012'de yapılmış olan değişiklikle öğretmen yetiştirme sistemi uyumlu hale getirildi. Sosyal bilgiler, fen bilgisi, matematik, okul öncesi eğitim gibi birbirinden farklı olan alanların kendilerine daha yakın alanlarla bir araya gelmesi hedeflendi.İlköğretim bölümü, temel eğitim bölümü olarak yeniden yapılandırıldı ve bu bölüm altındaki 5 anabilim dalı yerine, sadece okul öncesi eğitim ve sınıf eğitimi olmak üzere iki anabilim dalı ve bunlara bağlı lisans programları yer aldı. İlköğretim bölümü içindeki sosyal bilgiler eğitimi, fen bilgisi eğitimi ve ilköğretim matematik eğitimi anabilim dalları, oluşturulan başka bölümler altında yer aldı. İlköğretim bölümü altındaki sosyal bilgiler eğitimi anabilim dalına, sosyal bilimler ve Türkçe eğitimi bölümü içinde yer verildi. Daha önce ortaöğretim sosyal alanlar eğitimi bölümü içindeki tarih, coğrafya, felsefe grubu, Türk dili ve edebiyatı eğitimi anabilim dalları da yeni oluşturulan bu bölüm içinde yerini aldı.

Öte yandan ilköğretim bölümü altındaki fen bilgisi eğitimi ile ilköğretim matematik eğitimi anabilim dalları, yeni oluşturulan fen bilimleri ve matematik eğitimi bölümü içinde, daha önce ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi bölümü altındaki fizik, kimya, biyoloji ve matematik eğitimi anabilim dalları da bu bölümde yer aldı. Böylece birbiriyle ilişkili alanlar, aynı bölüm altında toplanarak başta insan kaynakları olmak üzere diğer kaynakların daha verimli ve etkili kullanılması amaçlandı."

YENİ EĞİTİM ALANLARI BELİRLENDİ
Yeni yapılanmada eğitim bilimleri bölümündeki mevcut 4 temel anabilim dalı yanında, "öğretim teknolojileri", "eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi temelleri", "hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi" olmak üzere 3 yeni anabilim dalı oluşturuldu. Esasen yeni oluşturulan bu anabilim dalları, diğer anabilim dalları gibi eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki doktora ve doçentlik alanları içinde de yer alıp öteden beri eğitim fakültesindeki ortak meslek derslerinin ve ilgili anabilim dallarındaki lisans üstü programların yürütülmesinde rol almaktadır.

YAPISI DEĞİŞMEYEN BÖLÜMLER NEDİR?
Diğer bölümler olarak, bilgisayar ve öğretim teknolojileri, özel eğitim, yabancı diller ve güzel sanatlar eğitimi bölümleriyle beden eğitimi ve spor bölümlerinin yapısında herhangi bir değişiklik yapılmadı. 

ÖZEL ÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA BİRLEŞTİLER 
Bunlardan sadece özel eğitim bölümü içindeki farklı anabilim dallarında yürütülen lisans programlar, tek bir lisans programı olarak "özel eğitim öğretmenliği" şeklinde düzenlendi ve 2016 ÖSYS kılavuzunda da bu adla yer aldı.  Konuyla ilgili ilk güncelleme çalışması özel eğitimle ilgili yapıldı.2016-2017 öğretim yılından itibaren de yeni özel eğitim öğretmenliği lisans programı başlayacak. 

YENİ LİSANS PROGRAMLARI AÇILACAK
YÖK Başkanı Saraç, eğitim fakülteleri ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili olarak hükümet programlarında yer alan diğer bir konunun, öğretmen adayı yetiştiren lisans programlarının güncellenmesi olduğuna dikkati çekti.Bu yöndeki çalışmaların da devam ettiğini kaydeden Saraç, "Bu süreçte, paydaşların da katılımıyla eğitim alanındaki güncel gelişmeler, öğretmen yeterlikleri, kalkınma planları, MEB müfredat programları, toplumsal ihtiyaç ve talepler göz önünde bulundurularak öğretmen yetiştirme programlarının güncellenmesine çalışılmaktadır. Bu güncelleme çalışmalarının 2016-2017 öğretim yılı sonunda tamamlanması, izleyen 2017-2018 öğretim yılından itibaren de yeni lisans programlarının uygulanması planlanmaktadır" dedi. 

 Bu blog AA abonesidir

 

17-06-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş