Arama sonuçları

Eğitim zorunlu ama erişim sorunlu

Eğitim zorunlu ama erişim sorunlu

Eğitim zorunlu ama erişim sorunlu.  Türkiye’de zorunlu eğitim çağındaki pek çok çocuğun veya gencin okula erişim konusunda sorun yaşıyor. Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM’in OECD Bir Bakışta Eğitim 2020 raporundan derlediği bilgiler Türkiye’de eğitime erişimde yaşanan sorunları gösteriyor.

Rapora göre OECD ortalamasında zorunlu eğitim 6 yaş itibarıyla ilkokul kademesi ile başlamakta, ortaöğretimin çeşitli kademeleri dahil edilerekortalama 16 yaş itibarıyla sona ermekte. Pek çok OECD ülkesinde nüfusun en az yüzde 90’ının eğitime katıldığı yaş aralığı zorunlu eğitim çağının ötesine geçmekte.

EĞİTİM ZORUNLU AMA ERİŞİM SORUNLU

Türkiye’de ise tam tersi bir durum söz konusu. Zorunlu eğitim 12 yıl olmasına rağmen, çağ nüfusunun en az yüzde 90’ının eğitime katıldığı sürenin ortalaması 10 yıl. Bu da Türkiye’de zorunlu eğitim çağındaki pek çok çocuğun veya gencin okula erişim konusunda sorun yaşadığını gösteriyor.

LİSEDE KOPUŞ BAŞLIYOR

Yaş gruplarına göre yapılan incelemeler bu sorunun önemli bir bölümünün ortaöğretime denk gelen 15-19 yaş aralığında olduğunu göstermekte. Bu yaş aralığındaki okullaşma oranı (%71) ile Türkiye, Meksika ve İsrail’den sonra en düşük okullaşma oranına sahip OECD ülkesi. Türkiye’nin okullaşma verileri zorunlu eğitim çağındaki çocukların eğitim öğretime adil ve eşit şartlar altında erişmesini ve tamamlamasını sağlamak için yatırımların artırılması, teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi ile dezavantajlı öğrencilere yönelik özel tedbirlerin alınması ihtiyacının devam ettiğini göstermekte.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE NE DURUMDA?

Okul öncesi eğitim pek çok ülkede 3-5 yaş arası ile sınırlı kalmayıp üç yaş öncesini de kapsayacak biçimde genişletiliyor. OECD ortalamasında 3 yaş altındaki her 3 çocuktan biri erken çocukluk ve bakım hizmetlerinden faydalanırken, pek çok OECD ülkesinde bu oran her iki çocuktan birine yükselmekte. Türkiye’de ise bu oran her 1000 çocuktan yalnızca ikisine denk geliyor. 3-5 yaş okullaşma oranlarında yaşanan tüm ilerlemelere rağmen Türkiye yüzde 43 oranı ile OECD ülkeleri arasında son sırada. Danimarka, İzlanda, İsrail, Kore ve Norveç’te bu oran yüzde 50’nin üzerinde.

Türkiye’de okul öncesi eğitimde çocuk başına yapılan ortalama 5 bin 250 dolarlık harcama da OECD ortalamasının (ortalama 9 bin 79 dolar) gerisinde. Danimarka, İzlanda, Luxemburg ve Norveç’te çocuk başına yapılan yıllık harcama miktarı 15 bin doların üstünde. Tüm bu veriler, Türkiye’de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına dair ciddi adımlar atılması gerektiğini göstermekte.

16-11-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş