Arama sonuçları

Eğitimde Diploma Eki Avrupa'yı gösteriyor

Eğitimde Diploma Eki  Avrupa'yı gösteriyor

Avrupa Komisyonu'nun (European Commission) yaptığı değerlendirme ile üniversiteler Diploma Eki (Diploma Supplement: DS) almaya ve bunu mezun olan öğrencilerine vermeye hak kazanıyor. Uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen Diploma Eki 1 Aralık 2004 tarihinde imzalanan "Lizbon Avrupa Yükseköğretim Diplomalarının Tanınması Anlaşması" gereği yükseköğretim kurumları tarafından kullanılmaya başlandı. Türk üniversiteleri de Bologna süreci kapsamında Diploma Eki vermeye başladı.

2005 yılında da YÖK yükseköğretim kurumlarının diploma yanında öğrencilere bu belgeyi de vermeleri yönünde karar aldı. 2005-2006 yılından itibaren üniversiteler Diploma Eki'ni de  mezunlarına vermeye başladı. 4 yılda bir kez de  üniversiteler değerlendirme için Avrupa Komisyonu'na başvuruyor.

İşte DS ile ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtları:

DS BİR CV OLARAK KULLANILIR MI?

Diploma eki bir CV olarak kullanılamayacağı gibi bir diplomanın aslı yerine de geçmez. Bu belgede amaç alınan derecelerin akademik ve profesyonel dünyada tanınırlılığını kolaylaştırmak ve şeffaflığı artırmak.

DİPLOMA EKİ ÖОRENCİYE NE SAОLAR?

Eğitim süresince elde edilen akademik kariyer ve yeterlilikler hakkında kapsamlı bir açıklama içerdiği için yurtdışında iş bulma ya da çalışma fırsatlarına ulaşmada kolaylık sağlar.

DİPLOMA EKİ'NİN EОİTİM KURUMUNA NE AVANTAJI VAR?

Bu diplomayı vermeye hak kazanan eğitim kurumunun da akademik ve mesleki tanınırlığını artırır. Çünkü tüm Avrupa'da kabul gören bir ulusal yapı içinde olduğunu gösterir. Mezunlarının uluslararası alanda tanınırlığını sağlar. Uzmanlık ya da akademik yeterlilik konusunda mezununun yanıtlaması gereken soruların da yanıtı Diploma Eki ile verilmiş olur.

HER ÖОRENCİ BU EKİ ALABİLİR Mİ?

Eğer okuduğunuz yükseköğretim kurumu Diploma Eki vermeye hak kazandı ise mezuniyetinizle birlikte bu belge diplomanızın yanında ücretsiz olarak verilir.

DİPLOMA EKİ HANGİ DİLDE VERİLİR?

Diploma Eki yaygın bir Avrupa dilinde genellikle İngilizce hazırlanıyor.

DS'DE NELER YER ALIR?

8 bölümden oluşur. Bu bölümlerde şu bilgiler yer alır.

Birinci Bölüm: Diplomaya sahip olan kişi ile ilgili bilgiler

İkinci Bölüm: Alınan derece ile ilgili bilgiler

Üçüncü Bölüm: Derecenin düzeyi ile ilgili bilgiler

Dördüncü Bölüm: Program içeriği ile ilgili bilgiler

Beşinci Bölüm: Elde edilen derecenin kullanım alanları

Altıncı Bölüm: Ek bilgiler

Yedinci Bölüm: Onay

Sekizinci Bölüm: Ulusal yükseköğretim sistemi hakkında bilgiler

 

HANGİ ÜNİVERSİTELERDE DS VAR?

2009 YILI

Bilkent Üniversitesi


Ege Üniversitesi


Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Gebze Teknik Üniversitesi-2014)


Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)


Orta Doğu Teknik üniversitesi (ODTÜ)


Sabancı Üniversitesi


Sakarya Üniversitesi


2010 YILI


Marmara Üniversitesi


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü


İzmir Ekonomi Üniversitesi


Anadolu Üniversitesi


2011 YILI


Çağ Üniversitesi


Balıkesir Üniversitesi


Atatürk Üniversitesi


Akdeniz Üniversitesi


Koç Üniversitesi


Kocaeli Üniversitesi


Karabük Üniversitesi


Gazi Üniversitesi


Fırat Üniversitesi


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi


Namık Kemal Üniversitesi


Pamukkale Üniversitesi


Süleyman Demirel Üniversitesi


Yaşar Üniversitesi


2012 YILI


İstanbul Aydın Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi


Dokuz Eylül Üniversitesi


Mustafa Kemal Üniversitesi


Mersin Üniversitesi


Fatih Üniversitesi


Dumlupınar Üniversitesi


Gaziantep Üniversitesi


İstanbul Üniversitesi


Niğde Üniversitesi


Maltepe Üniversitesi


Bülent Ecevit Üniversitesi


Afyon Kocatepe Üniversitesi


Düzce Üniversitesi


Beykent Üniversitesi


Bahçeşehir Üniversitesi


Nevşehir Üniversitesi


Uludağ Üniversitesi


2013 YILI


Atılım Üniversitesi


Adnan Menderes Üniversitesi


Adıyaman Üniversitesi


Muş Alparslan Üniversitesi


Kilis 7 Aralık Üniversitesi


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi


Kırıkkale Üniversitesi


Kafkas Üniversitesi


İzmir Üniversitesi


Trakya Üniversitesi


Özyeğin Üniversitesi


Ondokuz Mayıs Üniversitesi


Gaziosmanpaşa Üniversitesi


Celal Bayar Üniversitesi


Bozok Üniversitesi


Bilecik ޞeyh Ebebali Üniversitesi


İnönü Üniversitesi


Hava Harp Okulu


Uşak Üniversitesi


İstanbul Bilgi Üniversitesi


İstanbul Arel Üniversitesi


Gediz Üniversitesi


Hacettepe Üniversitesi


Gümüşhane Üniversitesi


Başkent Üniversitesi


Okan Üniversitesi


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi


Erciyes Üniversitesi


Ordu Üniversitesi


* European Commission The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) sitesinden alınmıştır

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

01-05-2015


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş